Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na základní znalosti z oblasti pracovního práva.

3 P RACOVNÍ PRÁVO 2

4 Z ÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnavatel může vydat pracovní řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a stanovuje pracovní režim. Na všech pracovištích se vyžaduje pracovní kázeň. Neplnění povinností může být důvodem k ukončení pracovního poměru. Všichni zaměstnanci se musejí seznámit s pracovním řádem a toto seznámení potvrdit svým podpisem.

5 K hlavním povinnostem zaměstnanců patří : - pracovat svědomitě dle pokynů nadřízených, - dodržovat pracovní dobu tj. začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, - dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, - dodržovat stanovené bezpečnostní a hygienické předpisy.

6 P RACOVNÍ DOBA Základní týdenní pracovní doba je stanovena zákonem na 40 hodin. Rozvržení pracovní doby stanovuje zaměstnavatel podle potřeb pracoviště v jednosměnném, dvousměnném nebo třísměnném pracovním režimu. Někdy může být pracovní doba rozvržena nerovnoměrně. Zaměstnanci pracují např. 10 dnů a poté mají 4 dny volno. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci práci přesčas, tuto dobu musí zaměstnanci proplatit nebo za ni poskytnout náhradní volno.

7 O DMĚNA ZA PRÁCI Za svou práci dostává zaměstnanec od zaměstnavatele mzdu nebo plat. Mzda je odměna za vykonanou práci v podnikatelských firmách(např. v továrnách). Plat je odměna za práci v nepodnikatelské oblasti (např. ve školách, úřadech). Práce vykonávané v rámci dohod nejsou mzdou ani platem, ale sjednanou odměnou. Nařízením vlády je stanovena tzv. minimální mzda. (nejnižší zaručená mzda)

8 D RUHY MZDY Mzda úkolová – zaměstnanec je odměňován za splněný úkol např. za jeden kus. Pracovitým zaměstnancům umožňuje vyšší výdělky a je výhodná i pro zaměstnavatele. Mzda časová – zaměstnanec je odměňován za odpracovanou dobu, nejčastěji za jeden měsíc. Další formy: např. podílová, smíšená, výjimečně také v naturáliích

9 M ZDA HRUBÁ A ČISTÁ Celková mzda včetně příplatků, odměn či prémií tvoří hrubou mzdu. Z hrubé mzdy zaměstnavatel odečte srážky určené zákonem, které odvádí státu. Povinné srážky ze mzdy tvoří: záloha na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné zdravotního pojištění. Mzda po odečtení těchto srážek se nazývá mzda čistá, jsou to peníze, které zaměstnanec skutečně dostane.

10 D OVOLENÁ NA ZOTAVENOU Zaměstnanec má nárok na dovolenou, aby si odpočinul a zotavil se. Zaměstnanci může vzniknout nárok na tyto druhy dovolené: - řádná dovolená, za kalendářní rok činí základní délka 4 týdny - dovolená za odpracované dny, týká se zaměstnanců, kteří neodpracovali celý rok. Za každých 22 odpracovaných dnů náleží zaměstnanci 1/12 dovolené. - dodatková a další dovolená, náleží zaměstnanci, který vykonává práce zvláště obtížné nebo zdraví škodlivé.

11 Po dobu dovolené náleží zaměstnanci náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. O nástupu zaměstnance na dovolenou rozhoduje zaměstnavatel, může přitom vyhovět přání zaměstnance. Ve velkých podnicích bývá celopodniková dovolená, kdy se provoz zastaví a dovolenou čerpají všichni zaměstnanci. Dovolenou může zaměstnavatel zaměstnanci krátit např. za neomluvenou zameškanou směnu.

12 P RACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN Zákoník práce stanovuje některé speciální podmínky pro práci žen : Žena, která pečuje o novorozeně, má právo na mateřskou dovolenou 28 týdnů. Po skončení mateřské dovolené se poskytuje rodičovská dovolená matce nebo otci, a to v rozsahu, o jaký požádají, max. do 3 let věku dítěte. Ženám těhotným nebo ženám pečujících o dítě do 15 let nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ani služební cesty. Ženy nesmějí vykonávat práce pro ně nevhodné, týká se to prací fyzicky namáhavých.

13 P RACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH Osoby mladší 16 let mohou pracovat jen 30 hodin týdně. Mladistvým ve věku 15 – 18 let jsou zakázány práce: - ve zvlášť těžkých podmínkách, např. pod zemí, - mladiství nesmějí vykonávat práce vzhledem k věku nepřiměřené, nebezpečné nebo zdraví škodlivé (riziková pracoviště), - mladiství nesmí uzavírat dohody o hmotné odpovědnosti např. pokladní, - mladiství nesmí pracovat přesčas a v noci.

14 K ONTROLNÍ OTÁZKY : 1. Jaké jsou hlavní povinnosti zaměstnance ? 2. Jaká je základní týdenní délka pracovní doby? 3. Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem ? 4. Vysvětli mzdu úkolovou a časovou? 5. Vysvětli co je mzda hrubá a čistá. 6. Co tvoří povinné odvody z hrubé mzdy. 7. Jaká je základní délka dovolené za rok, jaká je výše mzdy v době dovolené ?

15 O DPOVĚDI : 1. K hlavním povinnostem zaměstnanců patří dodržování pracovní kázně dle pracovního řádu, dodržování pracovní doby, svědomitá práce dle pokynů nadřízených, dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. 2. Základní týdenní pracovní doba činí 40 hodin. 3. Mzdu dostávají pracovníci v podnikatelské sféře, plat pracovníci v nepodnikatelských firmách. 4. Mzda úkolová znamená, že výše mzdy závisí na výkonu pracovníka, např. počtu vyrobených kusů. Mzda časová závisí na počtu odpracovaných hodin.

16 5. Mzda hrubá je částka, kterou si zaměstnanec vydělal, včetně odměn, prémií a ze které zaměstnavatel odvádí státu tzv. povinné odvody. Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec skutečně dostane po odečtení povinných odvodů. 6. Povinné odvody tvoří: záloha na daň ze mzdy, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné zdravotního pojištění. 7. Základní délka dovolené za rok jsou 4 týdny. Zaměstnanci náleží v době dovolené náhrady ve výši průměrné mzdy.

17 Z DROJE [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Ilustrace: www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google