Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Sociální rehabilitace Elim Ing. Jiří Růžička

2 Elim Vsetín, o.p.s. Vznik v roce 1992 V roce 2014 změna právní formy na obecně prospěšnou společnost Poslání o Společnost vykonává obecně prospěšnou činnost založenou na křesťanských principech. S ohledem na svobodnou vůli a jedinečnost každého člověka pomáhá potřebným, zejména opuštěným lidem, osobám v krizi, bezdomovcům a osobám se zdravotním postižením zařadit se zpět do života a poskytuje jim nezbytnou podporu. Organizuje též zájmovou a sportovní činnost dětí i mládeže a věnuje se dalším podobným aktivitám. Cíl o Cílem je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní, sociální a materiální potřeby

3 O službě Sociální rehabilitace Elim Vznik služby v roce 2008 Posláním služby Sociální rehabilitace Elim je snaha o plné zapojení osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Cílová skupina o osoby se zdravotním postižením V současné době 13 uživatelů z DOZP Zašová (historicky stav kolísal od 6 až po 19 osob) o osoby v krizi

4 Spolupráce s DOZP Zašová Spolupráce Elim Vsetín s DOZP Zašová probíhá od dubna 2012 Od října 2014 zahájení spolupráce s Diakonií ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí Nezbytnost sítě návazných služeb při procesu transformace Setkávání pracovníků SR Elim + DOZP Zašová + SR Diakonie VM za účelem vytvoření metodických postupů a sjednocení pracovních postupů o spolupráce dohodnuta na společné schůzce ředitelů a odpovědných pracovníků o dále se setkávali pracovníci přímé péče – setkání proběhlo třikrát o obsah setkání: definice problémových situací a vyladění jednotlivých postupů pro praxi o setkání probíhala po dobu tvorby metodických postupů Říjen – listopad 2014: proběhlo školení Skok – sdílení dobré praxe Průběžně domluvy na tom, který metodický postup budeme nacvičovat

5 Úkol sociální rehabilitace Příprava na samostatné bydlení o nácviky vedoucí k osamostatnění uživatelů – nácviky dle domluvených metodických postupů o seznámení s městem a okolím o podpora v hledání práce při zapracování a udržení pracovního místa

6 Spolupráce s DOZP Zašová – práce s uživateli Od dubna 2012 – první smlouvy s uživateli o spolupráce s 6 uživateli z DOZP Zašová o domluva na aktivitách s pracovníky DOZP Zašová o realizace skupinových aktivit (vaření, kvízárna, kafárna) o test propojení uživatelů z DOZP Zašová s ostatními uživateli s mentálním postižením o komunikace napříč všemi úrovněmi pracovníků (praktická realizace dohodnutých opatření pracovníky přímé péče) o řada změn v průběhu 2013 – 2014 o 7 uživatelů z DOZP Zašová o Kurz vaření 1x týdně o Klub 1x týdně (hraní her, učení se novým věcem, rozvoj myšlení,…) o 2 uživatelé doprovod do zaměstnání – nácvik cestování a asistence na pracovišti s cílem osamostatnění se o 1 uživatel se účastnil kurzu angličtiny

7 Spolupráce s DOZP Zašová – práce s uživateli od října 2014 – začátek spolupráce s Diakonií ČCE, Středisko VM o procvičování činností dle společných metodických postupů o uživatelé jezdili v jedné skupince na kurz vaření a klub o jeden uživatel se účastnil skupinové aktivity angličtina 2015 – 19 uživatelů celkem o momentální stav 13 osob s uzavřenou smlouvou o spolupráci o 1 uživatel – doprovod do zaměstnání a asistence při zapracování

8 Uživatel z přirozeného a z ústavního prostředí Rozdíl je znatelný Uživatelé z ústavního prostředí jsou vděční za jakoukoli aktivitu – procházka, cesta vlakem či autobusem, nákup v obchodě, návštěva knihovny, města, apod. „UDÁLOSTI“ – všední každodenní činnosti běžné pro uživatele přicházející z přirozeného prostředí vnímají uživatelé z ústavu jako něco mimořádného Příklad: veliká radost z nákupu v obchodě

9 Práce s uživateli – uzavírání smluv Uzavírání smlouvy probíhá stejně jako u jiných uživatelů služby Pro ty, kteří nerozumí textu nebo ani neumí číst, používáme k vysvětlení piktogramy – dohoda o poskytování služby, sestavení IP, pravidla chování v SR Za uživatele podepisuje smlouvu opatrovník

10 Práce s uživateli – metodické postupy Činnosti, které se všichni učíme v průběhu dětství a nyní je považujeme za samozřejmost, se uživatelé mají naučit v krátkém čase – těžký úkol pro uživatele Metodické postupy – didaktická pomůcka a jednotný způsob učení Zaměřujeme se na nácvik činností, které jsou nejdůležitější pro osamostatnění a samostatné bydlení: o orientace po městě o dodržování základních hygienických návyků o příprava jednoduchých jídel o nákup základních potravin, apod. K jednotlivým činnostem se opakovaně vracíme a procvičujeme je Jednotlivé postupy jsou nacvičovány vždy po domluvě s DOZP Zašová zpravidla tři týdny, nebo v případě potřeby déle

11 Výstupy spolupráce Metodické postupy pro uživatele i pracovníky: o metodický postup mytí rukou o příprava obloženého pečiva o mytí nádobí pod tekoucí vodou a ve dřezu o nakupování o rozpoznávání peněz o odpadkový koš – výměna sáčku, vynášení, mytí o WC – použití a úklid o vytírání podlahy, vysávání Díky spolupráci a domluvě mezi službami SR Elim, DOZP Zašová a SR Diakonie VM uživatelé v jeden čas trénují stejný metodický postup ve všech službách

12 NAKUPOVÁNÍ Postup Nakupování potravin Nakupování oblečení KLÍČOVÁ SLOVA: … POPIS CÍLOVÉHO STAVU: Umím … DOVEDNOSTI: … POMŮCKY: … POKYNY: … BEZPEČNOST: … Úkolový list: Manuál pro pracovníkyManuál pro uživatele POPIS CÍLOVÉHO STAVU: ÚKOLDATUM  HODNOCENÍ PRACOVNÍKA 1 UMÍM …

13 Výsledky spolupráce Většina uživatelů ze Zašové dokázala více osamostatnit: o při běžném pohybu o orientaci ve venkovním prostředí o při cestování vlakem či autobusem o dále velký pokrok vnímáme v oblasti komunikace Cestování o většina uživatelů se naučila koupit samostatně jízdenku o čtyři uživatelé se osamostatnili a dokáží cestovat již sami, bez doprovodu Pohyb a orientace venku o stále je potřeba trénovat přecházení cesty a bezpečný pohyb Komunikace o nácvik pozdravu, oslovení prodavačky, tykání a vykání, poprosit a poděkovat

14 Hodnocení posunu uživatelů Probíhá ve dvou rovinách o Interně v rámci služby o Interdisciplinárně mezi všemi zapojenými službami Interní hodnocení: o Na poradách 1x týdně (hodnocení aktivit v uplynulém týdnu, co se ne/podařilo, hodnocení uživatelů individuálně) Interdisciplinární hodnocení o Komunikace skrz sešit dovedností o Každý uživatel vlastní sešit dovedností u každého metodického postupu pracovník zaznačí o Hodnocení na společných setkáních o Setkávání klíčových pracovníků – debata nad individuálními plány Datum:

15 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Růžička Elim Vsetín, o.p.s. tel.: +420 720 736 720 e-mail: jiri.ruzicka@elimvsetin.cz www.elimvsetin.cz


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google