Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znojmo, Břeclav, Brno listopad 2014 kpt. Ing. Luděk VRÁNA HZS JmK, oddělení stavební prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znojmo, Břeclav, Brno listopad 2014 kpt. Ing. Luděk VRÁNA HZS JmK, oddělení stavební prevence."— Transkript prezentace:

1 Znojmo, Břeclav, Brno listopad 2014 kpt. Ing. Luděk VRÁNA HZS JmK, oddělení stavební prevence

2 Metodická pomůcka MMR „Požární pojmy ve stavebním zákoně“ Novela stavebního zákona - zákon č. 350/2012 Sb., → ČÁST DRUHÁ, Čl. IV – změna zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně: - § 31 odst. 1 písmeno b) – výkon stát. požárního dozoru v rámci stavebního řádu - § 31 odstavec 3 – stát. požární dozor se nevykonává… Nejasnosti, neurčité pojmy: hořlavé látky, negativní vliv na požární bezpečnost, odstupové vzdálenosti, změny v užívání, …

3 „Metodická pomůcka pro stavební prevenci“ – MV – GŘ HZS ČR, 2014 - Metodika „pro hasiče“ byla průběžně konzultována s MMR, kde se objevila potřeba vysvětlit „naše“ požárně bezpečnostní pojmy stavebním úřadům → vznik „požární příručky“ pro stavební úřady. Metodika MMR byla vydána bez poslední korektury na GŘ HZS – některé připomínky mohou působit zmatečně bez znalosti širších souvislostí. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni- planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni- rozhodovani-a-stavebni-rad/Pozarni-pojmy-ve-stavebnim-zakone

4 Hořlavé látky, hořlavé plyny Definice: vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci, - hořlavé látky - § 44, ČSN 73 0804 příl. I – požár. bezpečnost garáží, ČSN 73 6058 – jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČSN 65 0201 - hořlavé kapaliny ČSN 07 8304 – tlakové nádoby na plyny, zákon 61/1988 Sb. – výbušniny, Fyzické osoby X právnické a podnikající fyz. osoby.

5 Garáže -§ 79 (2) o) St. Z.: do 25 m2,… - mohou to být i garáže, (u těchto staveb se SPD nevykonává) - odstupová vzdálenost 2 m může být podhodnocená – limitní podmínky pro požární riziko - PBŘ. (dtto Tab. 4 -vzdálenosti platí jen pro dané pož. zatížení)

6 Negativní vliv na požární bezpečnost Zateplování budov - novostavby- i objekty po roce 2000 - časté změny ČSN 73 0810 - specifické provozy: shromažďovací, zdravotnické, sociální péče,.. - PBŘ

7 Negativní vliv na požární bezpečnost Zhoršení podmínek pož. bezpečnosti objektu - zasklení balkonů a lodžií - závisí na požární výšce, požadavek na požární pásy, materiál A1,A2,… - Evakuační výtahy - pokud byly schválené v původní dokumentaci, tak je požadujeme

8 Negativní vliv na požární bezpečnost Zásah do požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení, samočinné odvětrací zařízení,…) - §7 odst. 7 Vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, …(hlavních funkčních komponentů) a takové změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby. = § 104 (1) j) vyžaduje ohlášení

9 Změny v užívání Ze změněného zákona o pož. ochraně se stát. požár. dozor vykonává vždy… Citace z dokumentu stav. úřadu: „Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a není v rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Proto stavební úřad podle § 127 (2) zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, s provedením a změnou v užívání stavby v rozsahu uvedeném v oznámení souhlasí. Stavba nevyžaduje kolaudaci ve smyslu § 119 stavebního zákona. Stavebník je však povinen opatřit si stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby…“ D.O. §4 (6) St. z. - podmínky ve stanovisku D.O. – stanou se součástí výrokové části rozhodnutí… - mohou D.O. kontrolovat jejich dodržování.

10 Novela Vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci Vyhl. 221/2014 Sb., platná od 1. 11. 2014 –požárně bezpečnostní zařízení – nově „zařízení omezující iniciaci požáru nebo výbuchu“. - vyhrazená pož. bezp. zařízení – nově „ požární a evakuační výtahy“. Další změny souvisí s novým Kontrolním řádem, např. už se nepoužívá termín „zápis o požární kontrole“ ale nově „protokol o požární kontrole“. - pojem „závady“ se mění na „nedostatky“, atd.

11 Nové normy ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Znojmo, Břeclav, Brno listopad 2014 kpt. Ing. Luděk VRÁNA HZS JmK, oddělení stavební prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google