Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská policie Most V. Nezvala 2678 preventistka MP manager prevence kriminality města Mostu Lucie Jungmannová Ilona Kozlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská policie Most V. Nezvala 2678 preventistka MP manager prevence kriminality města Mostu Lucie Jungmannová Ilona Kozlová"— Transkript prezentace:

1 Městská policie Most V. Nezvala 2678 preventistka MP manager prevence kriminality města Mostu Lucie Jungmannová Ilona Kozlová lucie.jungmannova@mesto-most.cz ilona.kozlova@mesto-most.cz tel.: 476 448 705 tel.: 476 448 718 PREVENCE

2 Preventivní činnost je již řadu let nedílnou součástí činnosti strážníků Městské policie Most. V rámci prevence kriminality jsou realizovány ● projekty ● programy ● přednášky a besedy hlavním cílem je ● snížení počtu případů protiprávního jednání zejména dětí a mládeže ● zvýšení právního vědomí a informovanosti občanů ● zlepšení mezilidských vztahů ● zvýšení bezpečnosti osob i majetku

3 Městská policie Most spolupracuje v rámci prevence s: ● Magistrátem města Mostu - Odborem péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví ● Preventivně informační skupinou Policie ČR ● Mateřskými školami ● Základními školami ● Středními školami ● Dětským domovem, Dětskými kluby a organizacemi ● Klubem důchodců ● Domovy a penziony pro důchodce ● Oblastní charitou ● Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi ● BESIPem ● Dětským dopravním hřištěm ● K-centrem Linkou duševní tísně Pedagogickou – psychologická poradna Poradna meziliddských vztahů

4 Preventisté Městské policie Most jsou členy komisí města Mostu, např. ● komise pro prevenci kriminality ● komise sociálně právní ochrany dětí ● komunitní plánování Rodina a mládež, Rodina v krizi, Senioři ● interdisciplinární tým – domácí násilí

5 Výběr projektů prevence kriminality a sociálně patologických jevů Městské policie Most realizovaných v období 2003 – 2008 rozdělení dle cílových skupin

6

7 ► Projekt je koncipován formou ● dohledové ● monitorovací ● bezpečnostní a kontrolní činnosti ► Činnost zajišťují „civilní“ pracovníci Městské policie Most ► Realizace projektu probíhá na základě spolupráce MP Most s ● Úřadem práce v Mostě ● základními školami v Mostě ► Pro základní školy nepředstavuje zapojení se do projektu žádné finanční zatížení ► Dohledová činnost je vykonávána v čase ● před vyučováním ● po vyučování (denní časové rozvrhy pracovníků jsou stanoveny dle aktuálních potřeb školy) ► Pracovníci jsou vybaveni ● jednotným pracovním oděvem ● pracovními pomůckami potřebných pro výkon stanovené činnosti ► Pracovníci jsou proškoleni● stavění vozidel osobou pověřenou Obecním úřadem obce s rozšířenou působností ● základy poskytování první pomoci ● Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ● BESIP ► Informace a poznatky zjištěné v průběhu vykonávání stanovené činnosti předávají pracovníci nadřízenému pracovníkovi ► Působnost pracovníků Školní dohledové služby je zajišťována nejen v oblasti bezpečného přechodu dětí přes silnice v blízkosti škol, ale rovněž v oblasti celkové bezpečnosti dětí v okolí škol

8 zajištění přechodů pro chodce u základních škol dohledová a monitorovací činnost u základních škol proškolení dohledových pracovníků

9 projekt RADY MYŠÁKA JÁRY realizováno v období 2005 – 2007 tištěné brožury na téma: chodec, cyklista, dopravní značky zhudebněná verze ke stažení v MP3 na www.mesto-most.cz/mesto/mepolicie

10 Realizace projektu byla s finanční podporou Statutárního města Most zahájena v roce 2006

11 PSÍ ŠKOLA PUNŤA ● výcvik základní poslušnosti pod odborným vedením hlavního psovoda MP ● výcvik probíhá v odpoledních hodinách 1 týdně v délce 1,5 hodiny ● délka výcvikových kurzů je 6 měsíců ● pes účastnící se výcviku musí mít splněna všechna povinná očkování ● účast v psí škole je bezplatná ● účastníci výcviků mají možnost zúčastnit se soutěže o Pohár psí školy Punťa ● pro zařazení do výcvikových kurzů je nutno se přihlásit ● psí škola nenahrazuje činnost kynologických klubů působících na území města V roce 2008 se zúčastnilo 74 přihlášených pejsků se svými páníčky (účastníci byli rozděleni do 4 výcvikových skupin). Výcvikové kurzy jsou každoročně zakončovány soutěží o Pohár psí školy Punťa. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST ● realizováno v mateřských školách a základních školách ● uzpůsobeno věkovému složení posluchačů ● používaný materiál, pomůcky: tištěné plakáty a kartičky se 4 základními tématy

12 výcvikové hodiny soutěž přednášková činnost

13 projekt BEZPEČNĚ KROK ZA KROKEM realizováno od roku 2007 Projekt je koncipován formou přednáškových bloků ● základem přednáškových bloků je přímý kontakt s posluchači ● všechny přednáškové programy jsou zpracovány v programu PowerPoint s použitím ilustračních fotografií ● způsob komunikace je uzpůsoben věkovému složení skupiny posluchačů ● programy probíhají na místě veřejnosti přístupném – známém ● o konání programů je veřejnost vždy předem informována ● programy jsou pro účastníky zcela zdarma ● programy jsou zaměřeny zejména na ● zvyšování bezpečnosti osob ● zvyšování bezpečnosti majetku Cílové skupiny projektu: ● ženy a dívky ● senioři a osoby s handicapem Po ukončení přednáškového bloku jsou posluchačům rozdávány osobní alarmy

14 projekt PREVENCE VE SPREJI realizováno v období 2005 – 2006

15 projekt PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM realizováno v období červenec 2008 projekt v rámci prevence kriminality byl zaměřen pro děti rodičů, které nemají hlídání v prázdninovém období. Projekt byl velmi úspěšný a bude se realizovat i v příštích letech. Poznávání se účatnilo 80 dětí, děti měli možnost navštívit zámky, výšlapy kopců v Českém středohoří např. Milešovka, návštěva hřebčína a jízda na koních, archeologický skanzen, exkurze při těžbě červeného granátku v Třebenicích.


Stáhnout ppt "Městská policie Most V. Nezvala 2678 preventistka MP manager prevence kriminality města Mostu Lucie Jungmannová Ilona Kozlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google