Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Kontakt:  Další info (KH, nepřítomnost): PF → KPG → Personální složení  El. komunikace: kód a název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Kontakt:  Další info (KH, nepřítomnost): PF → KPG → Personální složení  El. komunikace: kód a název."— Transkript prezentace:

1

2  Kontakt: ladislav.zilcher@ujep.czladislav.zilcher@ujep.cz  Další info (KH, nepřítomnost): PF → KPG → Personální složení  El. komunikace: kód a název předmětu (jinak dotaz nemusí být zodpovězen) Požadavky k udělení zápočtu  Aktivní účast na semináři  Plnění dílčích úkolů  Maximálně 2 absence  Vyhotovení zápočtového „esej“ / testu

3  http://www.pf.ujep.cz/pf/osobni- dokumenty/kpg/ladislav-zilcher/1536- uvod-do-romistiky/file http://www.pf.ujep.cz/pf/osobni- dokumenty/kpg/ladislav-zilcher/1536- uvod-do-romistiky/file MORVAYOVÁ, Petra, MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Varianty – Člověk v tísni, o.p.s. 2009.

4 FALTÝN, J. Filosofická východiska multikulturní andragogiky, 2000. PRŮCHA, J. Multikulturní výchova : Teoretické koncepce a výzkumné přístupy, 1999. -. Multikulturní výchova: Teorie – praxe –výzkum. Praha: Portál, 2001. -. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 3. vyd. Praha: Portál, 2010. -. Multikulturní výchova: Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Portál, 2011. Multikulturní výchova v období globalizace (sborník PF UP), 1999. ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, 1998. ŠVINGALOVÁ, D. Úvod do multikulturní výchovy, 2007. Intercultural Education International Journal of Intercultural Relations

5 COLE, Michael. Cultural Psychology: A once and future discipline. 5th edition. [s.l.]: Harvard University Press, 2000. ERIKSEN, Thoma H. Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě. Praha: Triton, 2006. ERIKSEN, Thomas H. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002 GOLINKOFF, Roberta (ed.). The transition from prelinguistic to linguistic communication. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1983. HOFSTEDEE, Geert, HOFSTEDEE, Gert Jan. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: Linde 2007. JAKOUBEK, Marek. Romové a Cigáni mezi rasou, kulturou a etnicitou in Budil, Blažek, Sládek. Dějiny, rasa a kultura. 1. vyd. [s.l.]: FF ZČU, 2005., s. 59-69. JAKOUBEK, Marek. "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. LAMBERT, Jonamay, MYERS, Selma. 50 Activities for Diversity Training. Amherst, Massachusetss: Human Resource Development Press, Inc. 1994 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. 1. vyd. Brno: Host, 2013

6 NAVRÁTIL, Pavel. Romové v c ̌ eské spolec ̌ nosti. Vyd. 1. Praha, 2003. NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5. dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. NIKOLAI, Tomáš. Principy inkluze v psychologickém poradenství. Příspěvek k psychologické diagnostice inteligence a kognitivních funkcí u dětí ze sociokulturně odlišného prostředí in Svoboda, Z. – Morvayová, P. a kol.: Schola Excludus. PF UJEP: Ústí nad Labem, 2010. PALEČEK, Martin. Identita – podivný pojem. AntropoWebzin [online]. 2008, roč. 2008, č. 1 [cit. 2008-03-20]. POKORNÁ, Věra. Intervenční program instrumentálního obohacení (Instrumental Enrichment) Reuvena Feuersteina. [online]. 2007 [cit. 2008-12-03]. Dostupný z WWW: http://www.kvalitavpraxi.cz/ostatni-texty-ke-stazeni.html SACKS, Oliver. Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: Dybbuk 2008. 2. vydání. SCHEU, Harald Christian, R. PETRÁŠ a H. PETRŮV. Menšiny a právo v České republice. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2009. SNOW, Catherine E.. Conversation with children. In Fletcher, Paul – Garman, Michael (eds.) Language acquisition. (2 ed., s. 69-89). Cambridge: Cambridge University Press, 1986. SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex, 2011. STERBERG, Robert. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2000. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. VAN AVERMAET, Piet. Socially Disadvantaged Learners and Languages of Education. In Languages of Schooling: towards a Framework for Europe. Strasbourg: Council of Europe, 2006.

7 „Pokud se Evropa nechce stát okrajovým a provincionálním jevem, bude muset zahájit dialog s ostatními kulturami.“ Mircea Eliade


Stáhnout ppt " Kontakt:  Další info (KH, nepřítomnost): PF → KPG → Personální složení  El. komunikace: kód a název."

Podobné prezentace


Reklamy Google