Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů fyzických osob. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů fyzických osob. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy:"— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů fyzických osob

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-17-12_Daň z příjmů fyzických osob Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 1.11.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Daň z příjmů FO ? Klíčová slova Daň z příjmů FO, závislá činnost, poplatníci, předmět daně, dílčí základ daně, sazba daně, optimalizace daňové povinnosti, slevy na dani

4 Poplatník a předmět daně z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění dalších předpisů (ZDP).

5 Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

6 Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10).

7 Příjmy se poníží o výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály. Pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv. daňovou ztrátu). Tuto daňovou ztrátu mohu uplatnit i v následujících zdaňovacích obdobích (nejdéle však v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřila). U každého z těchto příjmů se počítá základ daně zvlášť, jde o tzv. dílčí základy (použijí se jednotlivé přílohy k přiznání k dani z příjmů), tyto dílčí základy se následně sečtou a vypočte se daňová povinnost. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (§ 36) ze samostatného základu daně.

8 V § 4, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona je výčet všech příjmů osvobozených od daně.

9 Příjmy dle zákona o daních z příjmů Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

10 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

11 Příjmy dle zákona o daních z příjmů Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (ty patří do § 7) a příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru (ty patří do § 6). Jsou to např. podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček.

12 Příjmy z pronájmu (§ 9) Příjmy z pronájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí) a příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ty patří do § 10).

13 Příjmy dle zákona o daních z příjmů Ostatní příjmy (§ 10) Jsou to např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, přijaté výživné a důchody, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží.

14 1. Nezdanitelné části základu daně Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů.

15 Seznam nejpoužívanějších: Dary - jejich hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2000 korun. Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby - max. ve výši 300.000 korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu. Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem - částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 6000 korun, max. výše činí 12.000 korun ročně, doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku.

16 Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění - doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku, max. lze odečíst 12.000 korun ročně. Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci - odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 korun za zdaňovací období. Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - nejvýše do částky 10.000 korun ročně (zdravotně postižení 13.000 korun, těžce zdravotně postižení 15.000 korun).

17 Daň z příjmů 2. Odečitatelné položky Základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně, najdeme je v § 34 zákona o daních z příjmů, jde například o daňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje. 3. Výpočet daně Z tohoto základu vypočteme daň ve výši 15 %. 4. Slevy na dani Tuto daň můžeme snížit o slevy na dani a daňová zvýhodnění.

18 Roční slevy na dani pro rok 2013 Sleva na dani Výše slevy 2011 Výše slevy 2012Výše slevy 2013 Na poplatníka23 640 Kč24 840 Kč Na poplatníka – starobního důchodce 23 640 Kč24 840 Kč0 Na dítě11 604 Kč13 404 Kč Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 23 208 Kč Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč Invalidita I. a II. stupně 2520 Kč Invalidita III. stupně5040 Kč Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč Student4 020 Kč

19 Anotace: Použitý materiál slouží jako vodítko pro výpočet daně z příjmů fyzických osob, seznamuje nás krok po kroku s touto daní, s její optimalizací Použité zdroje: MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika 3. díl: pro střední odborná učiliště. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-729-4. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/ http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/dan-z-prijmu-fo/ www.office.microsoft.com Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Daň z příjmů fyzických osob. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy:"

Podobné prezentace


Reklamy Google