Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_01_OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ 8. TŘÍDY (1.ČÁST) TÉMA: OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_01_OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ 8. TŘÍDY (1.ČÁST) TÉMA: OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_01_OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ 8. TŘÍDY (1.ČÁST) TÉMA: OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ 8. TŘÍDY (1.ČÁST) ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2803

2 Anotace Jedná se o výukové materiály určené pro podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd – konkrétně chemie. Obsahem jsou otázky, pro zopakování znalostí z 8. třídy základní školy. Každá otázka má vypracovanou odpověď. Text je určen pro žáky 9. tříd základních škol.

3

4 1.Na které základní dvě složky dělíme látky? -chemicky čisté látky (chemické prvky, sloučeniny) -směsi (nafta, benzín, coca cola, hamburger, chlorid sodný ve vodě, písek, žula atd.)

5 2. Jaké známe směsi? -homogenní (stejnorodé) – látky, kt. nerozeznáme pouhým okem ani lupou či mikroskopem (NaCl ve vodě, alkoholické nápoje, moč či sklo) -heterogenní (různorodé) - ve směsi je možné rozlišit jednotlivé složky, buď pouhým okem a nebo mikroskopem. Patří sem suspenze, emulze, pěna a aerosol. (hamburger, žula, pivní pěna, krev) Suspenze - směs nerozpuštěné pevné látky rozptýlené v kapalině (písek ve vodě, džus s vlákninou) Emulze - směs nerozpuštěné kapaliny rozptýlené v jiné kapalině (olej ve vodě, šampóny, krémy) Aerosol - směs kapalné (mlha) nebo pevné látky (dým) rozptýlené v plynné látce Pěna - rozptyl bublinek plynu v kapalině – pivní pěna

6 3. Jak dělíme látky dle skupenství? -Plynné (vzduch, kyslík) - částice daleko od sebe -Kapalné (voda, roztok) -Pevné (kámen, kovy) – částice blízko u sebe -Plazma (tvoří oheň, polární záři, vzniká při blesku)

7 4. Jak můžeme směsi oddělovat? -Usazovaní (dekantace) – platí pro vzájemně nerozpouštěné l. – hlína ve vodě) -Filtrace – oddělujeme pevné složky od kapalných -Krystalizace – jenom u roztoků -Destilace – pro látky kapalné s různými body teploty varu -Extrakce - vyluhování -Chromatografie – velmi používaná separační metoda, existuje řada druhů

8 5. Jaké druhy roztoků známe? -Nasycený – roztok, ve kt.se už žádná látka nerozpustí -Nenasycený – roztok, ve kt.se látka stále rozpouští -Přesycený – roztok, ve kt.se už látka nemůže rozpustit a usazuje se na dně - může dojít až ke krystalizaci

9 6. Co je to atom a z čeho se skládá? -základní stavení jednotka hmoty -velice malá částice (0,000 000 000 1 m) -skládá se z obalu a jádra -v jádře se obvykle nacházejí dva typy částic – protony a neutrony Proton (p + ) – částice s nejmenším kladným nábojem Neutron (n 0 ) – částice bez náboje V obalu atomu se nacházejí elektrony (e - ) - částice s nejmenším záporným nábojem

10 7. Co je to valenční vrstva? -poslední vrstva (slupka) v el.obalu atomu a elektrony obsažené v této vrstvě označujeme jako valenční elektrony 8. Co znamená pojem elektroneutrální? -počet protonů vždy odpovídá počtu elektronů -tento počet vyjadřuje tzv. protonové číslo Z -píše se jako malý index vlevo dole před chemickou značkou prvku ( 11 Na) -počet neutronů je v jádře různý

11 9. Co je to prvek? -chemická látka, která je složená z atomů se stejným protonovým číslem -prvky jsou uspořádány v periodické soustavě prvků dle vzrůstajícího protonového čísla -dosud známe něco kolem 112 prvků

12 10. na obrázku je znázorněn prvek, jehož atom se skládá z 11 protonů, 12 neutronů a 11 elektronů. Jeho protonové číslo je Z = 11 -dle PSP určete o jaký prvek se jedná? SODÍK (Na)

13 12. Periodická soustava prvků se skládá z? -Period (je jich 7) - značí se arabskou číslicí 1-7 nebo písmenem K-Q -Skupin (je jich 18) - značí se arabskou číslicí 1-18, nebo římskou číslicí (I.A-VIII.A, I.B-VIII.B) 13. V PSP lze prvky rozdělit dle vlastností na 3 okruhy, víte na jaká? A čeho je převaha? -Kovy – převaha, zhruba 75% prvků jsou kovy -Polokovy -Nekovy

14 14. Co je to molekula? -látka složena ze 2 a více atomů ať už stejných či různých (homonukleární či heteronukleární) -molekula prvku je tvořena atomy jednoho druhu (Cl 2, N 2, O 2 ) -molekula sloučeniny obsahuje atomy různých prvků (H 2 O, DNA, RNA atd.)

15 15. Co víte o halogenech? -Nachází se v 17. skupině (VII.A) -Patří sem fluor, chlor, brom a jod -Jsou to velmi reaktivní prvky -Všechny tvoří dvouatomové molekuly -na poslední valenční vrstvě mají 7 elektronů Chlor - desinfekci pitné vody Jod - důležitý pro správný vývoj člověka Fluor - nazelenalý plyn, prudce až explozivně reaguje téměř se všemi prvky a je značně jedovatý

16 Obrázky převzaty: [cit. 2011-08-10] http://www.falkenrealschule.de/148.html [cit. 2011-08-10] http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.html [cit. 2011-08-10] http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/plazma/index.html [cit. 2011-08-10] http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom3.html [cit. 2011-08-10] http://web.quick.cz/nemecek/alkal.html [cit. 2011-08-10] http://www.zschemie.euweb.cz/alkalicke_kovy/alkalicke_kovy4.html Použité zdroje


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_01_OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ 8. TŘÍDY (1.ČÁST) TÉMA: OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google