Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní program Ekoškola ( ECO-Schools). ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 336, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní program Ekoškola ( ECO-Schools). ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 336, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní program Ekoškola ( ECO-Schools). ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 336, příspěvková organizace

2 ODPADY VZNIK ODPADU Místa a činnosti, vedoucí ke vzniku odpadu. Odpady vznikají téměř při všech činnostech souvisejících s hlavní i vedlejší činností školy. a) při výuce b) při zabezpečení provozu školy c) při zabezpečování stravovacích činností ve škole

3 Druhy odpadu Odpady vznikající při výuce jsou především: Papír Náplně do kopírek a tiskáren Plastové obaly od výrobků a pomůcek Odpady vznikající při zabezpečení provozu školy jsou především: Papír Travní a dřevní hmota Plasty a plastové obaly Vyřazené elektrospotřebiče Zplodiny z kotelny Baterie Kovový odpad Sklo Odpady vznikající při zabezpečení stravovacích služeb jsou především: Zbytky potravin Obaly Papír Sklo

4 Zacházení s odpady Papír 4x ročně je proveden sběr starého papíru. V období mezi sběry je papírový odpad tříděn a skladován až do doby sběru. Do sběru se mohou zapojit i místní občané a ve sběrové dny jej odevzdat do kontejnerů. Ve škole jsou umístěny nádoby na tříděný odpad v jednotlivých třídách a chodbách. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na prostranství před školou, kam jsou pravidelně službami vynášeny. Poté jsou odváženy TS Zlín na dotřiďovací linky a skládku Suchý důl. V minulém školním roce jsme sebrali ? t papíru. Plasty Do třídění plastů jsou zapojeny všechny třídy. Ve třídách jsou umístěny nádoby na plasty a velké nádoby na třídění plastů jsou umístěny v přízemí školy. Před školou je pak umístěn kontejner na plasty, kam vytříděné obaly služby tříd vynášejí. Likvidaci těchto odpadů zajišťují Technické služby Zlín.

5 Zacházení s odpady Sklo Skleněné odpady se třídí pouze ve školní jídelně. Chybí kontejner na sklo a nádoby na sklo. Skleněného odpadu se produkuje ve škole ve srovnání s jinými druhy méně. Největší produkci skleněného odpadu má školní jídelna. Baterie Baterie po jejich použití třídíme do velkého kontejneru na chodbě v přízemi a současně do sběrné nádoby pro soutěž Recyklohraní. Třídění provádí každý individuálně podle doby použití baterií. Organická hmota Vzniká především na školní zahradě a školním pozemku. Jedná se o dřevní hmotu listí a trávu. Na školní zahradě je umístěn velký kompost, kam je tato hmota ukládána. Po vzniku humusu je pak znovu využívána jako hnojivo na školní zahradě. Škola má drtičku větví a část dřevního odpadu je používána k mulčování dřevin, část je nabízena ZOO Zlín na okus zvířatům, větší zbytky jsou nabízeny jako palivo. Tráva je využívána obdobně k mulčování a na kompost.

6 Zacházení s odpady Vyřazené elektrospotřebiče Vyřazené elektrospotřebiče se shromažďují na místě k tomu určeném (kabinet IKT) a při větším množství se odvážejí. Jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní – likvidaci zajišťuje firma ASEKOL. Náplně do kopírek a tiskáren Prázdné cartridge se shromažďují na jednom místě ( kabinet IKT) a jsou dávány firmě k opětovnému naplnění. Dříve jsme opětovné naplňování prováděli sami, při velkém počtu různých tiskáren a kopírek to však není již technicky možné. Zbytky potravin Bioodpad je tříděn do nádob ve třídách a následně kompostován na školní zahradě. Díky projektu Zlínského kraje jsme vybudovali velký kompost, vybavili třídy sběrnými nádobami a alternativně pořídili vermikompostéry s žížalami. Při větší produkci bioodpadu jsou však vermikompostéry málo efektivní. Největší produkci bioodpadu má školní jídelna. Rostlinné zbytky jsou kompostovány a živočišné zbytky slouží jako krmivo soukromému zemědělci. Kovový odpad Kovový odpad je shromažďován ve sklepních prostorech a při jeho dostatečném množství odvážen do sběrného dvora.

7 Odpady - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY:

8 Odpady - návrhy a možnosti zlepšení odebírat v co největší míře výrobky a potraviny v obalech, které lze opětovně používat zajistit velký kontejner na skleněný odpad pořizovat tiskárny se stejným typem náplní nabízet dále školní svačiny – odpadne balení potravin omezit nápojové a jiné automaty – plastové odpady využívat obaly ve Vv a Pč výroba tradičních ozdob z odpadových materiálů

9 PROSTŘEDÍ Líbí se žákům a učitelům prostředí školy? Odpovídalo 75 respondentů. Ano – 39 respondentů Ne – 36 respondentů

10 Prostředí Co se nám líbí: Učebny – 4 Kuchyně – 1 Fyzika – 10 ČJ – IX.A – bývalá – 2 Venkovní posezení - 1 PC – 1 Altánek - 5 Tělocvična - 15 Chodba - 6 Toalety - 1 Přírodopis - 3 Chemie - 1 Místnost před jídelnou – 2 Zahrada - 1 Aula - 1 Klub - 2 Družina - 1

11 Prostředí Co se nám nelíbí: Toalety – 3 Chodby – 3 Všechno – 4 Šatny – 37 ČJ – 3 Jídelna – 6 Vv - 1 Kuchyně - 4 Tělocvična - 1 Chemie - 1 Staré židle - 1 Ředitelna - 1 Zeměpis - 1 Prostor před ředitelnou - 1

12 Prostředí Jsou ve škole obrazy či jiné umělecké předměty? Ano. Mají žáci možnost upravit si třídu podle svého? Většinou ano. Jsou ve škole nástěnky? Ano. Je škola přívětivá k příchozím návštěvníkům? Ano – je k nim přívětivá, hlavně učitelé Podle čeho se mohou návštěvníci orientovat? Podle nápisů na třídách nebo se mohou zeptat zaměstnanců školy nebo žáků. Uvítali bychom větší orientační tabuli u vchodu. Čím zaujme naše škola? Hezkým prostředím.

13 Prostředí Kolik máte ve škole rostlin a kde jsou umístěny? Květiny jsou umístěny v 17 místnostech. Kdo a jak se o rostliny stará? Uklízečky, žáci a učitelé. Myslí si žáci a učitelé, že je ve škole dost zeleně? Ano na I. stupni, na II. stupni by to mohlo být lepší. Pečuje škola o své okolí? Ano, škola o své okolí dobře pečuje: uklízíme odpadky vysazujeme stromy máme vlastní zahradu hrabeme listí a odnášíme ho na kompost sbíráme ovoce a to pak dáváme do kuchyně na kompot, závin atd. Žáci se podílejí na všem – o zahradu se starají i o prázdninách ( zalévání rostlin).

14 Prostředí Kde můžete trávit přestávky, volné hodiny? V létě a v slunečném a teplém počasí v atriu školy, v altánu nebo zájmových kroužcích jako je sport, péče o zahradu apod. Máte ve volném čase k dispozici nějaké stolní hry? Možná při volných hodinách nebo akcích jako např. vánoční hodina. Př. Bingo, Clans, Twister. Občas využíváme stolní tenis. Ale jinak jsou stolní hry pouze ve družině. Tyto hry jsou většinou z umělé hmoty, využívány jsou ve družině. Žáci se na jejich výrobě nepodílejí.

15 Prostředí Co by žáci uvítali pro trávení volného času ve škole? hry volně přístupnou učebnu PC sokolnický kroužek stolní tenis – pořád bufet dostupnost internetu klid televize, posezení kroužek jógy stolní fotbal hřiště, kde bychom mohli být o přestávce lavičky písničky v rozhlase hrací místnost místnost na hraní fotbalu, házení míčem a stolní hry zlepšit klub průlezky

16 Prostředí Má škola vlastní pozemek? Ano, má. Je na školním pozemku hřiště? Ano. Prolézačky nemáme. Laviček je tam málo. Odpoledne tam můžeme trávit volný čas. Využíváte školní pozemek pro pěstování rostlin? Ano. Pěstujeme zde okrasné dřeviny, dále pak máme ve skleníku hrách, ředkve a salát. Kdo o zahradu pečuje ? Paní učitelky, pan školník, žáci. Jak jsou do péče o zahradu zapojeni žáci? O zahradu pečujeme v hodinách praktických činností nebo při různých akcích (Den Země). Máte na školních pozemku učebnu? Ano, máme. Je to letní učebna. Jak ji využíváte? V některých předmětech se zde učíme – když je pěkné počasí.

17 Prostředí Nejhezčí třída je: Fyzika - 22 ČJ (bývalá IX.A) 7 Přírodopis - 18 Angličtina 3 Matematika - 5 Dějepis - 6 Chemie - 7 Angličtina - 2 Český jazyk - 2 Nejméně se nám líbí: VKZ - 11 Dějepis - 11 Vv - 7 Angličtina - 5 Český jazyk - 5 Chemie - 4 Zeměpis - 1 ČJ (bývalá IX.A) - 4 Angličtina - 1

18 Prostředí - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: prostorná budova školyšatny sad, zahradachodby venkovní učebna, atriumblízkost rušné komunikace malý počet žáků – rodinné prostředí dostatek zeleně v okolí

19 Návrhy a možnosti zlepšení - PROSTŘEDÍ Hodnocení prostředí je nejvíce subjektivní, může být ovlivněno vztahem k předmětu – líbí / nelíbí Žáci by uvítali celou řadu novinek, které jsou vyloženě neekologické a zvýšily by energetickou náročnost ( televize, PC, bufet, písničky v rozhlase..) Je třeba zajistit větší objem financí na vybavenost školy Je třeba naplánovat celkovou rekonstrukci školy – připravuje se projektově Dokončit vybavenost školního pozemku sportovními a hracími prvky Dobudovat sportovní areál Dát žákům více prostoru a možností zapojit se do výzdoby školy Pokračovat ve výměně děl dávných mistrů za práce žáků

20 VODA Pro analyzování stavu jsme si položili následující otázky: Hospodaření s vodou ve škole: Jakou má škola spotřebu teplé a studené vody? Kým je kontrolována spotřeba vody ve škole? Jak často je kontrolována? Jaká je spotřeba vody na osobu? Jaká je spotřeba vody v pracovních dnech? Jaká je spotřeba vody o prázdninách? Jaká je spotřeba vody o víkendu? Kolik škola zaplatila za vodné a stočné za poslední rok? Kolik umyvadel ve škole funguje? Kolik z nich má úsporné hlavice? Kolik z nich má pákové baterie? Kolik kohoutků kape? Jsou kapající kohoutky rychle opraveny? Jsou kohoutky pravidelně kontrolovány a kým? Má škola sprchy? Kolik z nich má stop ventily? Kolik WC má nainstalované klasické splachování (10l na 1 spláchnutí)? Jak je rozváděna ve škole teplá voda?

21 Voda Školní kuchyně Kolik jídel se denně připravuje? Jakým způsobem se umývá školní nádobí v jídelně? Má škola vlastní bazén? Jakou má spotřebu vody? Jak často je ve škole využívaný? Je přístupný i pro veřejnost?

22 Analýza stavu - voda Škola Je studená voda ve škole pitná? Z jakého zdroje získává škola vodu? Jímá se někde dešťová voda? Jaké má využití? Co se děje s odpadní vodou? Používají se ve škole čistící prostředky bez fosfátů? Jaké látky se nesmí vylévat do odpadu?

23 Voda Spotřeba vody a její úspory v číslech Spotřeba teplé a studené vody: Nelze zjistit. Nijak se nesleduje. Škola čerpá vodu z vlastní studny. Návrhy, možnosti: Zaznamenávat a porovnávat spotřebu vody pomocí průtokoměru. Odhadovaný podíl na spotřebě vody jednotlivých provozů: Kuchyně 50% Učebny 15% Toalety 35% Návrhy, možnosti: Pokusit se snížit spotřebu vody na toaletách. Vodné a stočné: Škola neplatí za vodu žádné poplatky díky vlastní studně. Za odvod odpadní vody také neplatí. Platí se pouze za ohřev teplé vody. Zkušebně byl instalován na školu solární panel. Pomocí tohoto panelu se ohřívá voda pro učebnu dílen. Návrhy, možnosti: Sledovat účinnost ohřevu vody pomocí solárního panelu. Zjistit náklady na ohřev vody pomocí plynu. Opatření pro šetření vodou: Pan školník jednou měsíčně kontroluje kapající kohoutky a protékající splachovadla na WC. Na záchodech jsou instalovány splachovací systémy s možností diferenciovaného splachu. Návrhy, možnosti: Osvěta žáků a zaměstnanců školy – jak šetřit vodou a proč.

24 Voda Umyvadla: Celkem 84 umyvadel s klasickými kohoutky. Několik umyvadel je vybaveno pouze jedním kohoutkem na studenou vodu. Návrhy, možnosti: Výměna klasických kohoutků za úsporné, instalace perlátorů. Kapající kohoutky: Při analýze byly zjištěny 4 kapající kohoutky. Kohoutky jsou jednou měsíčně kontrolovány panem školníkem. Zaměstnanci školy hlásí závadu na kohoutcích panu školníkovi. Žáci nejsou do kontroly nijak aktivně zapojeni. Návrhy, možnosti: Aktivně zapojit do kontroly žáky a všechny zaměstnance školy. Sprchy: Škola je vybavena celkem 16 sprchami. U dvou sprch jsou nainstalovány pákové baterie. Návrhy, možnosti: Sprchy opatřit tzv. stop-ventily. Klasické kohoutky nahradit úspornými. WC: Ve škole je instalováno celkem 48 záchodů, včetně 17 pisoárů. U záchodů je instalován systém dvojího splachování (malé – 3l, velké – 9l) Návrhy, možnosti: Zefektivnit úsporné splachovací zařízení. Informovat žáky a zaměstnance o správném používání. Teplá voda: Voda je rozváděna pomocí cirkulačního okruhu. V jednotlivých třídách začne téci teplá voda průměrně za 3 sekundy. V některých kabinetech teplá voda neteče vůbec. Návrhy, možnosti: Další zkoumání technických údajů a požadavků na zlepšení průtoku teplé vody.

25 Voda Pitná, užitková a odpadní voda Pitná voda: Všechna voda tekoucí z kohoutků je ve škole pitná. Zdroj pitné vody: Zdrojem pitné vody je vlastní studna. Škola je napojena i na vodovod, ale nepoužívá se. Jedná se jen o nouzové řešení. Užitková voda: Škola má zaveden zvláštní rozvod užitkové vody, která se využívá na zalévání školní zahrady. Návrhy, možnosti: Zjistit další možnosti využití užitkové vody. Dešťová voda: Nikde se nejímá. Návrhy, možnosti: Instalovat jímky na dešťovou vodu. Možnost využití při zalévání. Odpadní voda: Odpadní voda se odvádí do kanalizace. Návrhy, možnosti: Zjistit možnosti případného využití odpadní vody.

26 Voda Čisticí prostředky: Z čisticích prostředků je nejčastěji využíván Jar a Savo. Návrhy, možnosti: Zjistit vliv používaných prostředků na životní prostředí. Případně navrhnout ekologičtější řešení. Zjistit používání pracích prostředků. Odpadní voda: Dle žáků se nesmí do odpadů vylévat kyselina a oleje. Uklízečky a provozní zaměstnanci jsou informováni bezpečnostním pracovníkem o nebezpečných látkách, které do odpadu nepatří. Návrhy, možnosti: Zjistit další látky, které se nesmí do odpadu vylévat, s následným poučením všech zaměstnanců a žáků školy. Školní kuchyně Odhadem se školní kuchyně podílí na spotřebě vody 50-ti %. Denně se v kuchyni připraví 180 – 200 jídel. Nádobí se myje v myčce nebo ve dřezu. Návrhy, možnosti: Zjistit poměr mytí v myčce a v dřezu. Porovnat účinnost mytí.

27 Voda - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY:

28 ENERGIE Má škola zpracovaný energetický audit? Ano. Co navrhujete pro zlepšení energetického hospodaření školy? Zateplení, opravu oken na schodišti. Proběhne v srpnu 2009 Na celkové zateplení budovy se zpracovává projekt ESF. Zvýšit využití budovy přesunem MŠ do budovy přístavby. Připravuje se projekt. První fáze by měla proběhnout v lednu 20010 Máte ve škole nápojový automat? Ano. Co dělá škola pro šetření energie? Byla provedena výměna oken, v učebnách světel, jističů, úsporná opatření u topení. Používáte ve škole spotřebiče s nižší spotřebou energie? Ano, nové přístroje se pořizují ve třídě A+, stávající jsou: žárovky E, pračka B, zářivky A,B, konvice rychlovarné D.

29 Energie Necháváte ve škole spotřebiče ve stand - by modu? Bylo provedeno šetření v 17 místnostech (kabinety, učebny na 2 stupni, sborovna, ředitelna) Výsledky šetření jsou následující: ve dvou učebnách je vypínáno video a TV ze sítě, v jedné ne. 11 ze 13 PC je vypínáno ze sítě. V některých místnostech není video ani PC. Jak je řízeno vytápění? Podle venkovní teploty se nastaví teplota a pak regulaci provádí PC v kotelně. Chybí možnost regulace po patrech a jednotlivých Jsou součástí topného systému čerpadla? Ano. Největší 110 –1160 W, kotel : 5 – 450 W, na přístavbu10 – 160 W. Jsou v topném systému kombinovány různé typy ventilů? Ne.

30 Energie Měří se někde v prostorách školy teplota vzduchu? Ne. Vypočtená spotřeba energie na vytápění na m 2 podlahové plochy školy za rok: 78,2 kWh / m2 Kde dochází k akumulaci vody? V rozvodně kotelny. Tepelným ztrátám je předcházeno tím, že je provedena izolace. Jaká je regulace ohřevu teplé vody? Teplota je nastavená na max 55 °C, je řízeny PC. Přes den : 48 °C. Využívá škola rekuperaci? Ne.

31 Energie Zhasínáte světlo po odchodu z místnosti? Ano. Jste informováni o potřebě zhasínat? Ano. Zapínají se spotřebiče v kuchyni jen v době, kdy se potřebují? Ano. Vede se v kuchyni statistika spotřeby elektřiny na jedno jídlo? Ne. Do kterých energetických tříd spadají vaše kuchyňské spotřebiče? A.

32 Energie Návrhy a možnosti: Aktualizovat energetický audit – je součástí projektu na zateplení Výměna nevyhovujících oken – srpen 2009 první část Rekonstrukce vodárenského systému školy Instalace regulace radiátorů Efektivnější využití budovy Pokračovat ve výměně energeticky úspornějších svítidel Důsledná kontrola vypínání spotřebičů Solární ohřev teplé vody – možnosti využití střechy budovy

33 Energie - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY:

34 Průzkum a zpracování výsledků: Ekotým ZŠ Želechovice nad Dřevnicí vedoucí sekcí – odpady, prostředí, energie, voda grafické zpracování Mgr. Helena Cholková V Želechovicích nad Dřevnicí 15.1. 2009.


Stáhnout ppt "Mezinárodní program Ekoškola ( ECO-Schools). ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 336, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google