Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duševní poruchy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duševní poruchy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Duševní poruchy Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Duševní poruchy projevují se v chování a prožívání narušují vztahy člověka a okolí vyjadřují změny některých psychických jevů

3 Příčiny duševních poruch Biogenní faktory: dědičné zatížení poškození plodu v těhotenství nebo při porodu (např. oligofrenie) vývojové a funkční změny v oblasti pohlavního života (puberta, klimakterium) vrozená citlivost CNS

4 Somatogenní faktory: poškození mozku např. úrazem, infekčními chorobami a dalšími fyziologickými změnami (narkomanie, stařecká demence) Psychogenní faktory: dlouhodobé frustrační a stresové vztahy, konflikty a traumata Sociogenní faktory: disharmonické a nepříznivé sociální prostředí (rodinné, pracovní, školní)

5 Druhy psychických poruch 1.Postihující jednotlivé funkce 2.Postihující celou osobnost: a) neurózy b) psychopatie c) psychózy d) slabomyslnost

6 Psychické poruchy postihující jednotlivé funkce poruchy vnímání: iluze, halucinace poruchy pozornosti: neschopnost soustředit se poruchy myšlení: odtržení od reality, bludy poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie dyslexie (porucha čtení) dysgrafie (porucha psaní) dyskalkulie (porucha počítání) amnézie (ztráta paměti)

7 Psychické poruchy postihující celou osobnost Projevy těchto poruch: abnormální odpovědi regresivní chování u dospělých reaktivní stavy (např. pláč, strach, bušení předměty) afektivní krize (např. zmodrání, zastavení dechu) nával zlosti, deprese, vztahovačnost, žárlivost…

8 Neurózy nejběžnější a nejčastější vznik onemocnění: psychogenní a sociogenní příčiny postižená osoba si svoji poruchu uvědomuje narušení běžných mezilidských vztahů léčí se ambulantně projevy: bolení hlavy, únava, tiky, deprese, fobie, koktavost, noční děsy, zlozvyky…

9 Druhy neuróz 1.Neurastenie Příznaky: labilita, nespavost, chronická únava, bolesti hlavy, tiky, zlozvyky (okusování nehtů), zvýšené červenání se, třes rukou… 2. Psychastenie -méně časté Příznaky: hypochondrie, přehnaný strach o svoji osobu, citová zranitelnost, obsedantně kompulzivní jednání… 1.Hysterie Příznaky: výkyvy v emocionální oblasti, egoismus, zvýšená činnost fantazie, afektovanost, nepřiměřené reakce…

10 Psychopatie porucha osobnosti (v populaci 5 – 15 %) těžší a trvalejší porucha nápadné, rušivé až asociální chování postižená osoba si poruchu uvědomuje, ale nepokouší se ji překonat, naopak ji využívá nebo dobře skrývá některé povahové vlastnosti jsou vystupňované, některé úplně chybí jeví se ostatním lidem jako podivíni narušený hodnotový systém reality příznaky: touží po moci, po slávě, dobrodružství, sexuálních zážitcích, lákají je nevšední zážitky

11 Psychózy nejzávažnější duševní choroby osoba si onemocnění neuvědomuje – ztrácí kontakt s realitou těžko léčitelná nebo neléčitelná Druhy psychóz: 1.Schizofrenie - jde o rozštěpení různých psychických funkcí. Projevy: ztráta kontaktů s realitou, halucinace, bludy, ztráta zájmů, nepřiměřené reakce

12 1.Autismus – uzavřenost vůči okolnímu světu, minimální komunikace s okolím, mají rádi stereotyp, vyhýbají se očnímu a tělesnému kontaktu, vyžadují samotu. 3. Maniodepresivní psychóza – projevuje se chorobnou náladovostí, střídání manické (euforie, nadměrná podnikavost, nereálné plány, veselost, rychlá řeč, extrémní mimika a gestikulace) a depresivní (nezájem, vyčerpanost, snížená aktivita, smutek, zoufalství, touha po smrti) fáze. 4. Paranoia – chorobná vztahovačnost, blud pronásledování, žárlivost, halucinace, zveličování negativních zážitků.

13 Slabomyslnost projevuje se v intelektové oblasti druhy: a) oligofrenie b) demence

14 Oligofrenie mentální méněcennost vzniká před narozením, nebo při porodu, příčinou mohou být i dědičné faktory vyskytuje se ve všech pásmech snížené inteligence (lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace)

15 Demence postupná ztráta intelektuálních vědomostí, úpadek psychických funkcí dostavuje se porucha myšlení a paměti, později i chování vyvolána buď mozkovými chorobami, úrazem nebo procesem stárnutí

16 Prevence a léčení duševních poruch Prevence založena na dodržování zásad duševní hygieny, předcházení a včasná léčba i fyzického onemocnění

17 Léčba medikamentózní (sedativa, léky) psychoterapie (autogenní trénink, sugesce, psychodrama) psychodezinfekce (úprava sociálního prostředí pacienta) alternativní terapie (arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie)

18 Léčebné instituce poradny duševního zdraví (tzv. linky důvěry) psychologické a psychiatrické ambulance speciální psychiatrické léčebny

19 Literatura: Říčan, P.: Psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80 – 7178 – 923 – 2. Fürst, M.: Psychologie. Votobia, 1997. ISBN 80 – 7198 – 199 – 0.


Stáhnout ppt "Duševní poruchy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google