Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace IČ 47274611 tel. 412 516 127 Reg.č. projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0999.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace IČ 47274611 tel. 412 516 127 Reg.č. projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0999."— Transkript prezentace:

1 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace IČ 47274611 tel. 412 516 127 email: skola@oadc.cz Reg.č. projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0999 Název projektuZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA EOA ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada Základy společenských věd 1. ročník

2 Název materiálu Duševní poruchy Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21_12 Autor materiáluMgr. Soňa Štulcová Anotace a metodický pokynPrezentace je na téma duševní poruchy (psychopatologie), příčiny duševních poruch, druhy psychických poruch a prevence léčení. Hodina je vedena vyučujícím. Prezentaci lze využít i pro samostatnou práci na PC na základě výkladu a pokynů vyučujícího, popř. i jako pracovní list. Hodina je výkladová. Datum tvorby 20.2. 2013 Datum ověření ve výuce 20.3. 2013 Třída 1.S

3

4  Duševní poruchy se projevují v chování a prožívání.  Duševní poruchy narušují vztahy člověka a jeho okolí.  Vyjadřují změny psychických jevů.

5 Biogenní faktory  dědičné zatížení,  poškození plodu ( v těhotenství nebo při porodu),  vývojové a funkční změny v oblasti pohlavního života (napři. puberta),  vrozená citlivost,

6 Somatogenní faktory:  Poškození mozku úraz, infekčním onemocněním a dalšími fyziologickými změnami ( př. stařecká demence) Psychogenní faktory:  Dlouhodobé frustrační a stresové vztahy, konflikty a traumata. Sociogenní faktory:  Disharmonické a nepříznivé sociální prostředí (rodinné, pracovní, školní)

7  1)Postihující jednotlivé funkce  2)Postihující celou osobnost: a) neurózy b) psychopatie c) psychózy d) slabomyslnost

8  poruchy vnímání: iluze, halucinace  poruchy pozornosti: neschopnost soustředit se  poruchy myšlení: odtržení od reality, bludy  poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie  dyslexie (porucha čtení)  dysgrafie (porucha psaní)  dyskalkulie (porucha počítání)  amnézie (ztráta paměti)

9  Projevy těchto poruch:  abnormální odpovědi  regresivní chování u dospělých  reaktivní stavy (např. pláč, strach, bušení předměty)  afektivní krize (např. zmodrání, zastavení dechu)  nával zlosti, deprese, vztahovačnost, žárlivost…

10  nejběžnější a nejčastější  vznik onemocnění: psychogenní a sociogenní příčiny  postižená osoba si svoji poruchu uvědomuje  narušení běžných mezilidských vztahů  léčí se ambulantně  projevy: bolení hlavy, únava, tiky, deprese, fobie, koktavost, noční děsy, zlozvyky…

11  Druhy neuróz 1. Neurastenie  Příznaky: labilita, nespavost, chronická únava, bolesti hlavy, tiky, zlozvyky (okusování nehtů), zvýšené červenání se, třes rukou… 2. Psychastenie  Méně časté  Příznaky: hypochondrie, přehnaný strach o svoji osobu, citová zranitelnost, obsedantně kompulzivní jednání…

12  porucha osobnosti (v populaci 5 – 15 %)  těžší a trvalejší porucha  nápadné, rušivé až asociální chování  postižená osoba si poruchu uvědomuje, ale nepokouší se ji překonat, naopak ji využívá nebo dobře skrývá  některé povahové vlastnosti jsou vystupňované, některé úplně chybí  jeví se ostatním lidem jako podivíni  narušený hodnotový systém reality  příznaky: touží po moci, po slávě, dobrodružství, sexuálních zážitcích, lákají je nevšední zážitky

13  nejzávažnější duševní choroby  osoba si onemocnění neuvědomuje – ztrácí kontakt s realitou  těžko léčitelná nebo neléčitelná  Druhy psychóz: 1. Schizofrenie - jde o rozštěpení různých psychických funkcí.  Projevy: ztráta kontaktů s realitou, halucinace, bludy, ztráta zájmů, nepřiměřené reakce

14 2. Autismus – uzavřenost vůči okolnímu světu, minimální komunikace s okolím, mají rádi stereotyp, vyhýbají se očnímu a tělesnému kontaktu, vyžadují samotu. 3. Maniodepresivní psychóza – projevuje se chorobnou náladovostí, střídání manické (euforie, nadměrná podnikavost, nereálné plány, veselost, rychlá řeč, extrémní mimika a gestikulace) a depresivní (nezájem, vyčerpanost, snížená aktivita, smutek, zoufalství, touha po smrti) fáze. 4. Paranoia – chorobná vztahovačnost, blud pronásledování, žárlivost, halucinace, zveličování negativních zážitků.

15  projevuje se v intelektové oblasti  druhy: a) oligofrenie b) demence

16 Oligofrenie  mentální méněcennost  vzniká před narozením, nebo při porodu, příčinou mohou být i dědičné faktory  vyskytuje se ve všech pásmech snížené inteligence (lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace)

17 Demence  postupná ztráta intelektuálních vědomostí, úpadek psychických funkcí  dostavuje se porucha myšlení a paměti, později i chování  vyvolána buď mozkovými chorobami, úrazem nebo procesem stárnutí

18 Prevence  založena na dodržování zásad duševní hygieny, předcházení a včasná léčba i fyzického onemocnění

19  Léčba  medikamentózní (sedativa, léky)  psychoterapie (autogenní trénink, sugesce, psychodrama)  psychodezinfekce (úprava sociálního prostředí pacienta)  alternativní terapie (arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie)

20 Léčebné instituce  poradny duševního zdraví (tzv. linky důvěry)  psychologické a psychiatrické ambulance  speciální psychiatrické léčebny

21  http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn% C3%AD_porucha http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn% C3%AD_porucha  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%A Dznaky_du%C5%A1evn%C3%ADch_poruch http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%A Microsoft Office placená školní licence zakoupená EOA Děčín


Stáhnout ppt "Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace IČ 47274611 tel. 412 516 127 Reg.č. projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0999."

Podobné prezentace


Reklamy Google