Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů Zimní semestr 2015/2016 NF VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů Zimní semestr 2015/2016 NF VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1 5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů Zimní semestr 2015/2016 NF VŠE Praha

2 Základní informace o kurzu  Přednáška: 90 minut  Čas: každá středa 14:30 – 16:00 hod.  Místnost: RB 209  Garant kurzu: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.  Vyučující: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a vybraní manažeři  Kontakt: - mail: sevcik@vse.czsevcik@vse.cz - konzultační hodiny: úterý: 13:30 – 15:30 hod.

3 Studijní povinnosti Povinnosti: -Účastnit se přednášek -Napsat závěrečný test: zk. období 100 bodů Otázky v testech budou z přednášek a doporučené literatury Počet bodů a známka: 49 a méně 4 50 - 59 4 +(možnost opravy) 60 - 74 3 75 - 90 2 91 – 100 1 Literatura -CARLTON, D. W. – PERLOFF, J. M.: Modern industrial organization (Z) -SHY, O.: Industrila Organization (D) -HOLMAN, R.: Mikroekonomie (D) -VARIAN, H.: Microeconomics (D)

4 HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK 5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerůc JménoFunkceOdvětví 23. 9. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Úvod kurzu 30. 9. Vladimír PiskáčekŘeditel divize redakce Economia Mediální trh 7. 10. Ing. Miroslav Vrba, CSc.Místopředseda představenstva ČEPS, a. s. Síťová odvětví 14. 10. Mgr. Milan FridrichŘeditel programu České televize Sdělovací prostředky 21. 10. Ing. Roman TvrzníkGenerální ředitel Elektrowin, a. s. Odpadové hospodářství 28. 10. Státní svátek 4. 11. Ing. Pavel Kysilka, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Finance, bankovnictví 11. Ing. Zdeněk KabátekGenerální ředitel VZP Zdravotnictví 18. 11. Carlo Capalbo Předseda organizačního výboru Prague International Marathon Zábavní průmysl a sport 25. 11. Ing. Martin Jahn, MBA V jednání Šéf mezinárodního prodeje firemních flotil Volkswagen Group, prezident sdružení automobilového průmyslu Automobilový průmysl 2. 12. Ing. Daniel Beneš, MBAGenerální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s. Energetika 9. 12. Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Vedoucí lékař porodního sálu porodnice u Apolináře Zdravotnictví Porodnictví 21. stol. - ekonomické a zdravotní aspekty 16. 12. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.Děkan Národohospodářské fakulty VŠE

5 Vladimír Piskáček Ředitel divize redakce nakladatelství Economia Vzdělání: Vyšší odborná škola publicistiky Kariéra: zpravodajská agentura ČIA týdeník Euro Hospodářské noviny zástupce šéfredaktora v deníku E15 zástupce šéfredaktora ekonomické sekce Lidových novin

6 Ing. Miroslav Vrba, CSc. Místopředseda představenstva ČEPS, a. s. Vzdělání: Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Kariéra: Ústav obecné energetiky Akademie věd vedoucí oddělení, ředitele sekce Strategie, ředitel sekce Bilance ČEZ, a. s. předseda Energetického komitétu WEC ČR člen dozorčí rady Asociace energetických manažerů člen výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“

7 Mgr. Milan Fridrich Ředitel programu České televize Vzdělání: Filosofická fakulta – Leningradská státní univerzita Filosofická fakulta – Karlova Univerzita Kariéra: zahraniční reportér Českého rozhlasu 1 vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu 1 stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu stálý zpravodaj Hospodářských novin v Bruselu šéfeditor ČT24 ředitel zpravodajství ČT výkonný ředitel nových médií ČT externí pedagog – Fakulta sociálních věd UK, mediální studia - Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

8 Ing. Roman Tvrzník Generální ředitel Elektrowin, a. s. ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí). Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých spotřebičů.

9 Ing. Pavel Kysilka, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Kariéra: hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku výkonný guvernér v České národní bance expert Mezinárodního měnového fondu prezident České společnosti ekonomické výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb v Erste Bank Sparkassen hlavní ekonom České spořitelny

10 Ing. Daniel Beneš, MBA Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s. Vzdělání: Strojní fakulta Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě Brno Business School Nottingham Trent University Kariéra: vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL ředitel společnosti HEDVIGA GROUP ředitel závodu TCHAS ředitel úseku Nákup ČEZ ředitel Divize Správa ČEZ Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Manažer roku 2014

11 Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Vedoucí lékař porodního sálu Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, fakulta všeobecného lékařství Postgraduální vzdělávání: I.specializační zkouška v oboru anesteziologie a resuscitace, I. specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, II.specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, kandidátská dizertační práce, titul CSc.(Porod a periduralní analgezie) Kariéra: Gynekologicko-porodnické oddělení FN Bulovka, Praha Oddělení anesteziologie a resuscitace FN Bulovka, Praha

12 Carlo Capalbo Předseda organizačního výboru Prague International Marathon Vzdělání: Právo – Neapol, Ekonomie – Turín, Berkeley Kariéra: oblast informačních technologií (Olivetti – Itálie, WordPerfect – USA) 1995 založil Prague International Marathon, od roku 2012 byla spuštěna běžecká liga RunCzech skládající se ze závodů v Praze, Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem v Karlových Varech a z jednoho hostujícího maratonu pět zlatých známek Mezinárodní asociace atletických federací pro Sportisimo 1/2Maraton Praha, Volkswagen Maraton Praha, Birell Grand Prix Praha, Mattoni 1/2Maraton Olomouc, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

13 Ing. Zdeněk Kabátek Generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek (1970) je původním povoláním technik. Svou profesní dráhu zahájil jako technický pracovník a poté projektový manažer ve společnosti ČEZ - Elektrárně Temelín. Následně sbíral manažerské a profesní zkušenosti při svém působení v nemocnici v Písku, kde byl vedoucím technicko- provozního úseku a později rovněž členem představenstva. Další znalosti a zkušenosti z oblasti zdravotnictví získal i v rámci své činnosti v privátní sféře, kde se zabýval inženýrsko-investorskou činností. Od roku 2006 byl nejprve vrchním ředitelem pro přímo řízené organizace a poté vrchním ředitelem pro ekonomiku Ministerstva zdravotnictví ČR. Byl také členem správní rady Oborové zdravotní pojišťovny. Zdeněk Kabátek je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří především jízda na motorce a lyžování.

14 Ing. Martin Jahn, MBA Šéf mezinárodního prodeje firemních flotil Volkswagen Group, prezident sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn (1970) nastoupil po absolvování VŠE v Praze do agentury CzechInvest, kde později zastával pozici generálního ředitele. V roce 1999 získal titul MBA na DePaulově univerzitě v Chicagu. Od roku 2005 byl místopředsedou pro ekonomiku v sociálně demokratických vládách. Od roku 2006 nastoupil do společnosti Škoda Auto jako člen představenstva a počínaje rokem 2008 se stal ředitelem Volkswagen Group v Rusku. Později dostal na starosti vedení prodeje firemních flotil a víceznačkových prodejů. Je členem Rady vlády pro výzkum a vývoj a prezidentem Sdružení automobilového průmyslu České republiky Martin Jahn je ženatý a má dvě dcery. Hovoří anglicky, německy, rusky a částečně francouzsky. Prezidentem Francie byl jmenován Rytířem Řádu za zásluhy.

15 Co si z kurzu odnesu? Na co se mám soustředit? Na co se mám manažerů ptát?

16 Doporučená osnova přednášek kurzu 5EN343 1. Tržní struktura odvětví 2. Cenotvorba 3. Tržní rovnováha 4. Regulace 5. Otázky a diskuse 6. Daná firma v odvětví

17 1.Tržní struktura odvětví O jaký typ tržní struktury se jedná? – Úroveň konkurence: jedná se o monopol (přirozený vs. administrativní) oligopol (dominantní firma, kooperativní/ nekooperativní) monopolistická konkurence / dokonalá konkurence Existují bariéry vstupu do odvětví? Kdo má jaký podíl na trhu a tržní sílu? Kdo generuje poptávku v odvětví?

18 2. Cenotvorba Na čem závisí ceny v odvětví? Od čeho se odvíjejí náklady a zisk? Jak se v odvětví rozhoduje o cenách? nekooperativní strategické rozhodování (predátory pricing, limit pricing,…) Kooperativní strategické rozhodování (koluze) Existuje v odvětví cenová diskriminace? Jaký je cenový vývoj a prognóza cen?

19 3. Tržní rovnováha Jakou roli hrají informace a informační asymetrie? Jak vypadá dodavatelsko-odběratelský matrix? Hraje v odvětví roli reklama a marketing? Existují v odvětvích patenty, ochranné známky, odvětvová specifika zboží a služeb? Je vývoj ovlivněn inovačními motivacemi či technologickým pokrokem (R&D)?

20 4. Regulace Jakou podobu má regulace v odvětví? -Národní (ČR, obce, kraje) -Nadnárodní (EU, svět) Existuje antimonopolní zákonodárství a jeho aplikace v odvětví? Jsou uplatňovány nástroje regulace mezinárodního obchodu (cla, subvence, kvóty, povolení a licence?

21 5. Otázky a diskuse Využijte možnosti a zeptejte se nejpovolanějších osob v daném odvětví na vše, co vás zajímá! Aktivita může přinést nečekané benefity!

22 6. Firma v odvětví Jak funguje daná firma v odvětví (vlastnictví, corporate governance)? Provádějí se fúze a akvizice? Co generuje nákladové křivky, úspory z rozsahu, výnosy? Jaká je hierarchie firemních cílů? Jaké principy uplatňuje v politice HR (Human resource)?

23 Po skončení kurzu budu umět: Analyzovat každé odvětví s ohledem na uspořádání, konkurenci a vyskytující se neefektivity. Popsat proces cenotvorby, její výhled s ohledem na profitabilitu či atraktivitu odvětví pro nové subjekty. Vysvětlit, jak je daný trh stálý, jak je dosahována tržní rovnováha, kdo je klíčový hráč SUPPLY a DEMAND a jak velkou roli hraje reklama a marketing. Objasnit roli regulátora, způsoby aplikované regulace, způsobené distorze, jejich motivy a dopady. Charakterizovat konkrétní firmu v odvětví, proces profit – seekingu a provést SWOT analýzu.


Stáhnout ppt "5EN343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů Zimní semestr 2015/2016 NF VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google