Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Praha."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Praha

2 …z pohledu legislativy Územní ekologické limity Horní zákon

3 Územní ekologické limity Postoj vlády: V posledním návrhu SEK vláda doporučuje zachovat limity a co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí do limitů. Využití zásob za limity by přicházelo v úvahu kolem roku 2035. Důsledky: nevyužití 280 mil. tun hnědého uhlí v první fázi do roku 2065 ( a 470 mil. t ve druhé fázi za rok 2100) nejkvalitnějšího v ČR kritický růst závislosti na dovážených zdrojích a zatížení platební bilance dovozem primárních energetických zdrojů snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 3

4 Návrh Vlády: odstranit vyvlastňovací paragrafy, tím se znemožní vyvlastnění ve veřejném zájmu a ochrana vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech Důsledky: vláda ohrožuje vlastnická práva státu! Jediný vlastník pozemku v dobývacím prostoru, který odmítá jeho prodej, zablokuje přístup k jakémukoli ložisku nerostného bohatství v ČR! ČR se stane výjimkou nejen v EU – vyvlastnění ve veřejném zájmu mají všechny země EU i USA (dokonce v Ústavě)! dotýká se těžby 20 vyhrazených nerostů s obratem asi 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností cca 30 tisíc osob Horní zákon 4 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon (HZ)

5 Horní zákon – vyvlastňovací § vyvlastnění kvůli stavbě dálnice vyvlastnění kvůli těžbě Pravidla pro jednodušší a levnější vyvlastnění Poslanecká sněmovna schválila letos v září Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošel návrh na vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů z HZ Stát chceStát nechce 5

6 Horní zákon – vyvlastňovací § Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS): „Stát si musí zachovat určitou možnost vyvlastňování. Ale ne vyvlastnění pro soukromé společnosti, ale pro těžbu. Pokud se pro to stát rozhodne, musí být nástrojem stejně, jako je tomu u stavby dálnic.“ Komentář: Těžební společnosti zákon ukládá vypořádat střet zájmu s obyvateli dotčených obcí a vyvlastnění jako krajní možnost vykonává stát. Těžební společnost Stát dohoda s obyvateli o vyrovnání vyvlastnění 6

7 Těžební organizace musí vycházet z principu řešení podmínek přemístění převážně dohodou, tj. nabídkou obci a obyvatelům nadstandardních náhrad, které umožňují: dohodu o lokalitě, kde bude vybudována nová obec vybudování „nové obce“ ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu náhrady řešení individuálních problémů jednotlivců a skupin různých typů majitelů, nájemníků, podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších jedinců zajištění a úhrada právního a technického poradenství Vychází se z faktu „nepřemístitelnosti“ ložiska a trvalé hrozby jeho využití Přesídlení při pokračování těžby 7

8 Přesídlení při pokračování těžby - v Německu Proces přesídlení se dá zvládnout : s podporou státu s oporou v legislativě jak ukazují příklady z Německa od poč. 20. stol přemístili 120 000 obyvatel z 310 obcí téměř ve všech případech byly uzavřeny smlouvy s dotčenými osobami sotva v 1 % případů (v nových spolkových zemích dokonce jen v 0,5 %) bylo nutné zahájit proces k postoupení pozemku dle Spolkového Horního zákona v ČR obojí chybí 8

9 …z pohledu těžby a využití hnědého uhlí

10 Těžba v severočeské hnědouhelné pánvi 10 Skupina Czech Coal Těžba v roce 2011: ČSA: 4 mil. tun (17-20 MJ/kg) Vršany: 9,7 mil. tun (10-11 MJ/kg) Pravděpodobná životnost: ČSA: max. do 2021 Vršany: max. do 2054 Severočeské doly a.s. Těžba v roce 2011: Libouš: 14,8 mil. tun (9-10 MJ/kg) Bílina: 10,4 mil. tun (17-18 MJ/kg) Pravděpodobná životnost: Libouš: max. do 2038 Bílina: max. do 2035 aktuální predikce VÚHU: těžba bude postupně klesat až na 26 mil. tun ročně v roce 2030 (při zachování limitů) do roku 2030 bude celkem vytěženo 700 mil. tun

11 Prudký útlum těžby po roce 2013 11 Zdroj: Czech Coal O kolik uhlí přijdeme při platnosti limitů těžby

12 Nabídka a poptávka uhlí v letech 2013 až 2022 12 Jak a čím nahradíme tak velký objem paliva? Každých 20 minut opustí Severočeskou hnědouhelnou pánev jeden plně naložený vlak hnědého uhlí. 50 tun/vagón = 1500 tun uhlí v jednom vlaku = 4500 tun/h

13 Efektivní využití uhlí v ČR Efektivní využití hnědého uhlí= společná výroba elektřiny a tepla= stabilizace přenosové soustavy společná výroba elektřiny a tepla – účinnost spalování uhlí dosahuje až 60 %. Při samostatné výrobě elektrické energie v teplárnách účinnost pouze 22 - 25 % modernizace a zvyšování účinnosti spalování nad 40 % = pokles emisí CO 2 - zastaralé elektrárny mají účinnost kolem 30 % 13

14 V roce 2011 odebraly teplárny 10,5 mil. tun hnědého uhlí, z něhož vyrobily teplo pro cca 1 mil. domácností V roce 2011 odebraly elektrárny 30,9 mil. tun hnědého uhlí Zdroj: VÚHU Most kogenerace 8 728 GWh kondenzace 77 182 GWh Teplárny a elektrárny v ČR využívající uhlí Pozn. z 1 kg HU = 1 kWh elektřiny 14

15 neměnit horní zákon v neprospěch státu jako majitele ložisek a těžařů jako majitelů dobývacích licencí – vládní návrh novely HZ může státu zamezit přístup ke strategickým surovinám, omezit nabídku a pokřivit trh Doporučení pro rozvoj těžebního průmyslu 15 zrušit vládní usnesení o územních limitech – odblokování zásob uhlí v platných dobývacích prostorech narovná právní situaci a zároveň umožní přístup k zásobám hnědého uhlí, které domácí výrobci tepla a elektrické energie poptávají –pokles objemu těžby počínaje rokem 2013 je neodvratný, ale zásoby za limity v lokalitách ČSA a Bílina by umožnily modernizovat část současných zastaralých zdrojů a prodloužit jejich životnost až do období kolem r. 2060 neregulovat trh s hnědým uhlím – takový postup by neměl oporu v evropské legislativě a mohl by přinést pokřivení na trhu energetických komodit v rámci hospodářské soutěže v ČR a EU nediskriminovat CZT - v rámci politiky ochrany ovzduší a klimatu je třeba brát na všechny zdroje stejný metr a odstraňovat nesoulady – za CO 2 platí jen velcí výrobci (EU ETS), ze spotřební daně jsou vyjmuty dokácí kotelny a kotle na plyn, poplatky za znečištění ovzduší opět platí jen velcí výrobci

16 Kontakt 16 Kancelář vedení: Czech Coal a.s. Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Dejvice Telefon: +420 222 183 111 Fax: +420 476 203 491 Sídlo společnosti: Czech Coal a.s. V. Řezáče 315, 434 67 Most Telefon: +420 476 203 555 E-mail: info@czechcoal.cz www.czechcoal.cz

17 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 17


Stáhnout ppt "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google