Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most

2 …z pohledu legislativy Územní ekologické limity Horní zákon

3 Územní ekologické limity Postoj vlády: v posledním návrhu SEK vláda doporučuje zachovat limity a co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí do limitů. Využití zásob za limity by přicházelo v úvahu kolem roku 2035 Realita: v důsledku platnosti územních limitů letos Litvínovská uhelná odstavila skrývkové rypadlo KU800/K90 a propustí celkem 200 lidí Důsledky: nevyužití 280 mil. tun hnědého uhlí v první fázi do roku 2065 ( a 470 mil. t ve druhé fázi za rok 2100) nejkvalitnějšího v ČR kritický růst závislosti na dovážených zdrojích a zatížení platební bilance dovozem primárních energetických zdrojů snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 3

4 Novela obsahuje: odstranit vyvlastňovací paragrafy, tím se znemožní vyvlastnění ve veřejném zájmu a ochrana vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech Realita: novelu zákona schválila Poslanecká sněmovna i Senát, vetoval ji však prezident a nyní se čeká na konečné stanovisko Poslanecké sněmovny Důsledky: vláda ohrožuje vlastnická práva státu! Jediný vlastník pozemku v dobývacím prostoru, který odmítá jeho prodej, zablokuje přístup k jakémukoli ložisku nerostného bohatství v ČR! ČR se stane výjimkou nejen v EU – vyvlastnění ve veřejném zájmu mají všechny země EU i USA (dokonce v Ústavě)! dotýká se těžby 20 vyhrazených nerostů s obratem asi 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností cca 30 tisíc osob Horní zákon 4 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – Horní zákon (HZ)

5 Horní zákon – vyvlastňovací § vyvlastnění kvůli stavbě dálnice vyvlastnění kvůli těžbě Pravidla pro jednodušší a levnější vyvlastnění Poslanecká sněmovna schválila letos v září Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošel návrh na vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů z HZ Stát chceStát nechce 5

6 Horní zákon – vyvlastňovací § Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS): „Stát si musí zachovat určitou možnost vyvlastňování. Ale ne vyvlastnění pro soukromé společnosti, ale pro těžbu. Pokud se pro to stát rozhodne, musí být nástrojem stejně, jako je tomu u stavby dálnic.“ Komentář: Těžební společnosti zákon ukládá vypořádat střet zájmu s obyvateli dotčených obcí, vyvlastnění jako krajní možnost vykonává stát. Těžební společnost Stát dohoda s obyvateli o vyrovnání vyvlastnění 6 vyvlastnění = znárodnění

7 těžební organizace musí vycházet z principu řešení podmínek přemístění převážně dohodou, tj. nabídkou obci a obyvatelům nadstandardních náhrad, které umožňují: dohodu o lokalitě, kde bude vybudována nová obec vybudování „nové obce“ ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu náhrady řešení individuálních problémů živnostníků, podnikatelů, jednotlivců a skupin různých typů majitelů, nájemníků podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších jedinců zajištění a úhrada právního a technického poradenství vychází se z faktu „nepřemístitelnosti“ ložiska a trvalé hrozby jeho využití Přesídlení při pokračování těžby 7

8 Přesídlení při pokračování těžby - v Německu Proces přesídlení se dá zvládnout: s podporou státu s oporou v legislativě jak ukazují příklady z Německa od poč. 20. století přemístili obyvatel z 310 obcí téměř ve všech případech byly uzavřeny smlouvy s dotčenými osobami sotva v 1 % případů (v nových spolkových zemích dokonce jen v 0,5 %) bylo nutné zahájit proces k postoupení pozemku dle Spolkového Horního zákona v ČR obojí chybí 8

9 …z pohledu těžby a využití hnědého uhlí

10 Při těžbě za územními limity by bylo uhlí k dispozici ještě víc než 130 let pro efektivní využívání v českém hospodářství. V rámci územních limitů Za územními limity ČSA Vršany Bílina 2058 Vršany ČSA Bílina Libouš Životnost hnědouhelných dolů Libouš 10

11 Prudký útlum těžby po roce Zdroj: Czech Coal O kolik uhlí přijdeme při platnosti limitů těžby

12 Nabídka a poptávka uhlí v letech 2013 až Jak a čím nahradíme tak velký objem paliva? Každých 20 minut opustí Severočeskou hnědouhelnou pánev jeden plně naložený vlak hnědého uhlí. 50 tun/vagón = 1500 tun uhlí v jednom vlaku = 4500 tun/h

13 Efektivní využití uhlí v ČR Efektivní využití hnědého uhlí= společná výroba elektřiny a tepla= stabilizace přenosové soustavy společná výroba elektřiny a tepla – účinnost spalování uhlí dosahuje až 60 %. Při samostatné výrobě elektrické energie v teplárnách účinnost pouze % modernizace a zvyšování účinnosti spalování nad 40 % = pokles emisí CO 2 - zastaralé elektrárny mají účinnost kolem 30 % 13

14 V roce 2011 odebraly teplárny 10,5 mil. tun hnědého uhlí, z něhož vyrobily teplo pro cca 1 mil. domácností V roce 2011 odebraly elektrárny 30,9 mil. tun hnědého uhlí Zdroj: VÚHU Most kogenerace GWh kondenzace GWh Teplárny a elektrárny v ČR využívající uhlí Pozn. z 1 kg HU = 1 kWh elektřiny 14

15 …z pohledu skupiny Czech Coal

16 Aktuální situace v lomu ČSA 16 Zdroj: Google do hranice limitů zbývá 24 miliony tun vytěžitelného uhlí útlum skrývky - odstavení 1 skrývkového rypadla KU800/K90 propuštění 200 zaměstnanců maximální těžba uhlí do konce roku 2012 kvůli splnění dodávek podle stávajících smluv snížení těžby ze současných 4 mil. t/rok. na zhruba 2,5 mil. t/rok odstavení skrývkového rypadla K 75 (podmíněno prodejem uhlí) Situace v roce 2013:

17 Aktuální situace v lomu Vršany 17 Zdroj: Google pravděpodobná životnost lomu do roku 2054 maximální těžba ( odbytových tun v listopadu a prosinci) k uspokojení požadavků odběratelů plynoucích z dosud platných smluv pokles těžby předzásobení odběratelů z konce roku 2012 neuzavření nových dlouhodobých kontraktů Situace v roce 2013:

18 Situace dolu Centrum Situace roku 2013: postupné rušení 300 pracovních míst těžba v roce 2011 dosáhla více než 366 tisíc tun uhlí postupný útlum od , protože končí jeho životnost zájem o jeho uhlí stále trvá, ale důl nedokáže plnit požadované parametry těžby a paliva 18

19 Rozvojové plány skupiny 19 koupě elektráren Počerady a Chvaletice – probíhá vyjednávání s ČEZ dlouhodobé dodávky odběratelům k efektivnímu využití uhlí - aktuálně se jedná o dodávkách uhlí pro EOP výstavba nové 660 MW hnědouhelné elektrárny v blízkosti města Most

20 neměnit horní zákon v neprospěch státu jako majitele ložisek a těžařů jako majitelů dobývacích licencí – vládní návrh novely HZ může státu zamezit přístup ke strategickým surovinám, omezit nabídku a pokřivit trh Doporučení pro rozvoj těžebního průmyslu 20 zrušit vládní usnesení o územních limitech – odblokování zásob uhlí v platných dobývacích prostorech narovná právní situaci a zároveň umožní přístup k zásobám hnědého uhlí, které domácí výrobci tepla a elektrické energie poptávají –pokles objemu těžby počínaje rokem 2013 je neodvratný, ale zásoby za limity v lokalitách ČSA a Bílina by umožnily modernizovat část současných zastaralých zdrojů a prodloužit jejich životnost až do období kolem r neregulovat trh s hnědým uhlím – takový postup by neměl oporu v evropské legislativě a mohl by přinést pokřivení na trhu energetických komodit v rámci hospodářské soutěže v ČR a EU nediskriminovat CZT - v rámci politiky ochrany ovzduší a klimatu je třeba brát na všechny zdroje stejný metr a odstraňovat nesoulady – za CO 2 platí jen velcí výrobci (EU ETS), ze spotřební daně jsou vyjmuty dokácí kotelny a kotle na plyn, poplatky za znečištění ovzduší opět platí jen velcí výrobci

21 Kontakt 21 Kancelář vedení: Czech Coal a.s. Evropská 2690/17, Praha 6, Dejvice Telefon: Fax: Sídlo společnosti: Czech Coal a.s. V. Řezáče 315, Most Telefon:

22 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 22


Stáhnout ppt "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most."

Podobné prezentace


Reklamy Google