Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most

2 …z pohledu legislativy Územní ekologické limity Horní zákon

3 Územní ekologické limity Postoj vlády: v posledním návrhu SEK vláda doporučuje zachovat limity a co nejefektivněji využít zásoby hnědého uhlí do limitů. Využití zásob za limity by přicházelo v úvahu kolem roku 2035 Realita: v důsledku platnosti územních limitů letos Litvínovská uhelná odstavila skrývkové rypadlo KU800/K90 a propustí celkem 200 lidí Důsledky: nevyužití 280 mil. tun hnědého uhlí v první fázi do roku 2065 ( a 470 mil. t ve druhé fázi za rok 2100) nejkvalitnějšího v ČR kritický růst závislosti na dovážených zdrojích a zatížení platební bilance dovozem primárních energetických zdrojů snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi Vládní usnesení č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 3

4 Novela obsahuje: odstranit vyvlastňovací paragrafy, tím se znemožní vyvlastnění ve veřejném zájmu a ochrana vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech Realita: novelu zákona schválila Poslanecká sněmovna i Senát, vetoval ji však prezident a nyní se čeká na konečné stanovisko Poslanecké sněmovny Důsledky: vláda ohrožuje vlastnická práva státu! Jediný vlastník pozemku v dobývacím prostoru, který odmítá jeho prodej, zablokuje přístup k jakémukoli ložisku nerostného bohatství v ČR! ČR se stane výjimkou nejen v EU – vyvlastnění ve veřejném zájmu mají všechny země EU i USA (dokonce v Ústavě)! dotýká se těžby 20 vyhrazených nerostů s obratem asi 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností cca 30 tisíc osob Horní zákon 4 Zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – Horní zákon (HZ)

5 Horní zákon – vyvlastňovací § vyvlastnění kvůli stavbě dálnice vyvlastnění kvůli těžbě Pravidla pro jednodušší a levnější vyvlastnění Poslanecká sněmovna schválila letos v září Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošel návrh na vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů z HZ Stát chceStát nechce 5

6 Horní zákon – vyvlastňovací § Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS): „Stát si musí zachovat určitou možnost vyvlastňování. Ale ne vyvlastnění pro soukromé společnosti, ale pro těžbu. Pokud se pro to stát rozhodne, musí být nástrojem stejně, jako je tomu u stavby dálnic.“ Komentář: Těžební společnosti zákon ukládá vypořádat střet zájmu s obyvateli dotčených obcí, vyvlastnění jako krajní možnost vykonává stát. Těžební společnost Stát dohoda s obyvateli o vyrovnání vyvlastnění 6 vyvlastnění = znárodnění

7 těžební organizace musí vycházet z principu řešení podmínek přemístění převážně dohodou, tj. nabídkou obci a obyvatelům nadstandardních náhrad, které umožňují: dohodu o lokalitě, kde bude vybudována nová obec vybudování „nové obce“ ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu náhrady řešení individuálních problémů živnostníků, podnikatelů, jednotlivců a skupin různých typů majitelů, nájemníků podnikatelů, spolků, včetně sociálně slabších jedinců zajištění a úhrada právního a technického poradenství vychází se z faktu „nepřemístitelnosti“ ložiska a trvalé hrozby jeho využití Přesídlení při pokračování těžby 7

8 Přesídlení při pokračování těžby - v Německu Proces přesídlení se dá zvládnout: s podporou státu s oporou v legislativě jak ukazují příklady z Německa od poč. 20. století přemístili 120 000 obyvatel z 310 obcí téměř ve všech případech byly uzavřeny smlouvy s dotčenými osobami sotva v 1 % případů (v nových spolkových zemích dokonce jen v 0,5 %) bylo nutné zahájit proces k postoupení pozemku dle Spolkového Horního zákona v ČR obojí chybí 8

9 …z pohledu těžby a využití hnědého uhlí

10 Při těžbě za územními limity by bylo uhlí k dispozici ještě víc než 130 let pro efektivní využívání v českém hospodářství. V rámci územních limitů Za územními limity ČSA 2022 2037 Vršany 20402058 2037 2040 2022 2055 Bílina 2058 Vršany 2068 2115 2145 ČSA Bílina Libouš Životnost hnědouhelných dolů Libouš 10

11 Prudký útlum těžby po roce 2013 11 Zdroj: Czech Coal O kolik uhlí přijdeme při platnosti limitů těžby

12 Nabídka a poptávka uhlí v letech 2013 až 2022 12 Jak a čím nahradíme tak velký objem paliva? Každých 20 minut opustí Severočeskou hnědouhelnou pánev jeden plně naložený vlak hnědého uhlí. 50 tun/vagón = 1500 tun uhlí v jednom vlaku = 4500 tun/h

13 Efektivní využití uhlí v ČR Efektivní využití hnědého uhlí= společná výroba elektřiny a tepla= stabilizace přenosové soustavy společná výroba elektřiny a tepla – účinnost spalování uhlí dosahuje až 60 %. Při samostatné výrobě elektrické energie v teplárnách účinnost pouze 22 - 25 % modernizace a zvyšování účinnosti spalování nad 40 % = pokles emisí CO 2 - zastaralé elektrárny mají účinnost kolem 30 % 13

14 V roce 2011 odebraly teplárny 10,5 mil. tun hnědého uhlí, z něhož vyrobily teplo pro cca 1 mil. domácností V roce 2011 odebraly elektrárny 30,9 mil. tun hnědého uhlí Zdroj: VÚHU Most kogenerace 8 728 GWh kondenzace 77 182 GWh Teplárny a elektrárny v ČR využívající uhlí Pozn. z 1 kg HU = 1 kWh elektřiny 14

15 …z pohledu skupiny Czech Coal

16 Aktuální situace v lomu ČSA 16 Zdroj: Google do hranice limitů zbývá 24 miliony tun vytěžitelného uhlí útlum skrývky - odstavení 1 skrývkového rypadla KU800/K90 propuštění 200 zaměstnanců maximální těžba uhlí do konce roku 2012 kvůli splnění dodávek podle stávajících smluv snížení těžby ze současných 4 mil. t/rok. na zhruba 2,5 mil. t/rok odstavení skrývkového rypadla K 75 (podmíněno prodejem uhlí) Situace v roce 2013:

17 Aktuální situace v lomu Vršany 17 Zdroj: Google pravděpodobná životnost lomu do roku 2054 maximální těžba (700 000 odbytových tun v listopadu a prosinci) k uspokojení požadavků odběratelů plynoucích z dosud platných smluv pokles těžby předzásobení odběratelů z konce roku 2012 neuzavření nových dlouhodobých kontraktů Situace v roce 2013:

18 Situace dolu Centrum Situace roku 2013: postupné rušení 300 pracovních míst těžba v roce 2011 dosáhla více než 366 tisíc tun uhlí postupný útlum od 1. 12. 2012, protože končí jeho životnost zájem o jeho uhlí stále trvá, ale důl nedokáže plnit požadované parametry těžby a paliva 18

19 Rozvojové plány skupiny 19 koupě elektráren Počerady a Chvaletice – probíhá vyjednávání s ČEZ dlouhodobé dodávky odběratelům k efektivnímu využití uhlí - aktuálně se jedná o dodávkách uhlí pro EOP výstavba nové 660 MW hnědouhelné elektrárny v blízkosti města Most

20 neměnit horní zákon v neprospěch státu jako majitele ložisek a těžařů jako majitelů dobývacích licencí – vládní návrh novely HZ může státu zamezit přístup ke strategickým surovinám, omezit nabídku a pokřivit trh Doporučení pro rozvoj těžebního průmyslu 20 zrušit vládní usnesení o územních limitech – odblokování zásob uhlí v platných dobývacích prostorech narovná právní situaci a zároveň umožní přístup k zásobám hnědého uhlí, které domácí výrobci tepla a elektrické energie poptávají –pokles objemu těžby počínaje rokem 2013 je neodvratný, ale zásoby za limity v lokalitách ČSA a Bílina by umožnily modernizovat část současných zastaralých zdrojů a prodloužit jejich životnost až do období kolem r. 2060 neregulovat trh s hnědým uhlím – takový postup by neměl oporu v evropské legislativě a mohl by přinést pokřivení na trhu energetických komodit v rámci hospodářské soutěže v ČR a EU nediskriminovat CZT - v rámci politiky ochrany ovzduší a klimatu je třeba brát na všechny zdroje stejný metr a odstraňovat nesoulady – za CO 2 platí jen velcí výrobci (EU ETS), ze spotřební daně jsou vyjmuty dokácí kotelny a kotle na plyn, poplatky za znečištění ovzduší opět platí jen velcí výrobci

21 Kontakt 21 Kancelář vedení: Czech Coal a.s. Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Dejvice Telefon: +420 222 183 111 Fax: +420 476 203 491 Sídlo společnosti: Czech Coal a.s. V. Řezáče 315, 434 67 Most Telefon: +420 476 203 555 E-mail: info@czechcoal.cz www.czechcoal.cz

22 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 22


Stáhnout ppt "Aktuální otázky těžebního průmyslu v ČR Listopad 2012 Most."

Podobné prezentace


Reklamy Google