Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Koubský, Environmental manager Říjen 2008 Měření emisí a imisí pachových látek Jednání Pracovní skupiny snižování zápachu, Štětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Koubský, Environmental manager Říjen 2008 Měření emisí a imisí pachových látek Jednání Pracovní skupiny snižování zápachu, Štětí."— Transkript prezentace:

1 Jan Koubský, Environmental manager Říjen 2008 Měření emisí a imisí pachových látek Jednání Pracovní skupiny snižování zápachu, Štětí

2 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 2 Projekty realizované při hlavní odstávce 2008 Vyvložkování komína vápenné pece, které sníží imise zapáchajících látek z tohoto zdroje o 25-30%. Oprava elektrostatických filtrů a kouřovodů regeneračního kotle. Akce přinese snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Oprava rozpouštěcí nádrže regeneračního kotle. Akce sníží emise slabých zapáchajících plynů Údržba systému sběru a spalování slabých a silných zapáchajících plynů, snížení počtu výpadků systému. Oprava terpentýnových výměníků, která přinese zvýšení stability spalování silných zapáchajících plynů. Oprava redukčního ventilu na bílé lince, která sníží hlučnost a riziko úniku páry pojistnými ventily. Výměna vybraných laminátových potrubí a opravy souvisejících zařízení pro zajištění bezpečnosti provozu s ohledem na výrobu a spotřebu chlordioxidu

3 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 3 Ochrana ovzduší - co se měří Emise do ovzduší – na jednotlivých zdrojích Imise v ovzduší – na stanici Knihovna a Učiliště Kontinuálně: Oxid uhličitý - CO2 Tuhé znečišťující látky - TZL Oxidy dusíku - NOx Sirovodík – H2S Celková redukovaná síra (TRS) – nad rámec zákona Oxid uhelnatý – CO Oxid siřičitý – SO2 Jednorázově: Těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, halogeny, atd., zápach z malých zdrojů Emise a toky viz Environmentální zpráva Kontinuálně na pěti analyzátorech: Sirovodík – H2S Celková redukovaná síra (TRS) Oxid siřičitý – SO2 Jednorázově: Prašný spad Imise kontinuálně na Internetu

4 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 4 Emise – měření v kouřovodech Nové měření tuhých znečišťujících látek na vápenné peci v souvislosti s osazením nerezového pouzdra do komína

5 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 5 Emise – měření difúzních zdrojů Orientační měření: Měření terénním detektorem Měření chromatografií - laboratorně Měření pro olfaktometrické stanovení – značné rozpory v metodice, řádově rozdílné výsledky. Příprava měření polním fotoionizačním detektorem

6 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 6 Imisní monitorovací stanice Kvalita měření na stanicích: -Kalibrace na „nulu“ -Kalibrace na rozsah permeačními trubicemi -Kalibrace na rozsah kalibračním certifikovaným plynem -Denní dozor/údržba -Měsíční kalibrace Nový přenos dat: -méně výpadků -rychlejší odezva uživatelského rozhraní -T: 30.10.2008 Učiliště

7 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 7 Imisní monitorovací stanice Stanice „Knihovna“ 10 let v provozu, na analyzátory nejsou dostupné náhradní díly, odborný servis negarantuje provozushopnost. Nižší spolehlivost výsledků při nízkých koncentračních hodnotách Knihovna

8 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 8 Výsledky na imisích – zaznamenání zápachu Na stanici Knihovna stagnace, na Učilišti pokles o 20%

9 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 9 Výsledky měření – obtěžování 1/2 Na obou stanicích dramatický pokles maxim.

10 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 10 Výsledky měření – obtěžování 2/2

11 15.10.2008 Pracovní skupina snižování zápachu, Mondi Štětí, a.s. str 11 Závislost míry obtěžování na koncentraci H2S Zdroj: Amoore JE. 1985. The perception of hydrogen sulfide odor in relation to setting an ambient standard. Olfacto-Labs, Berkeley, CA: prepared for the California Air Resources Board.


Stáhnout ppt "Jan Koubský, Environmental manager Říjen 2008 Měření emisí a imisí pachových látek Jednání Pracovní skupiny snižování zápachu, Štětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google