Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování pracovníků. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování pracovníků. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední."— Transkript prezentace:

1 Odměňování pracovníků

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-17-11_Odměňování pracovníků – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 1.11.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Odměňování pracovníků ? Klíčová slova Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce

4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti: pracovní poměr dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) U těchto dohod se použijí stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou odstupné, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

5 Dohoda o pracovní činnosti je používána zejména tehdy, pokud vzhledem k rozsahu práce nelze uzavřít dohodu o provedení práce a sjednání pracovního poměru je pro zaměstnavatele zbytečně komplikované.

6 Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Při klasickém 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat více než 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není-li sjednán způsob zrušení dohody, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

7 Rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Neexistuje zde zkušební lhůta, tudíž spolupráce může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu.

8 Neodvádí se sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Když bude zaměstnanec u zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o provedení práce, tak se budou příjmy sčítat.

9 Dohoda o provedení práce Dohoda musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, tzn. výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. Musí být v písemném vyhotovení vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

10 Studenti se běžně zapojují do pracovního procesu. Práci mohou vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium.

11 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti (1) V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní 15% (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka- studenta vyrovnána), nad 5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15 %. Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani!

12 (2) Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta.

13 DPP a DPČ srovnání Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Daň z příjmů15 % Zdravotní pojištěníod 10 001 Kč/měs.od 2 500 Kč/měs. Sociální pojištěníod 10 001 Kč/měs.od 2 500 Kč/měs. Maximální rozsah výkonu práce 300 hod./rok20 hod./týden

14 Anotace: Mzda (plat) se zaměstnanci buď stanovuje, tzn. jednostranně oznamuje mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem, nebo se mzda sjednává, tzn. dvoustraně domlouvá v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě (např. smlouva o mzdě, manažerská smlouva). Použité zdroje: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/ http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vse-o-mzdach/dohody/ ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2011. 4. upravené vydání. Vzdělávací středisko Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Odměňování pracovníků. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google