Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Vendula Hanzalová 2 25. 1. 2012 Povinná publicita -Příjemce má povinnost informovat cílové skupiny a širokou veřejnost o tom, že projekt realizovaný v rámci OP VK je financovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu (příjemce se zavazuje v žádosti a Smlouvě o realizaci grantového projektu) - Finanční spoluúčast ESF, resp. OP VK musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace, při prezentaci projektu (v médiích, na internetu, v monitorovacích zprávách - v části 6 MZ – Publicita projektů, během vzdělávacích akcí, seminářů apod.)

3 Vendula Hanzalová 3 25. 1. 2012 Povinnosti příjemce -Obsah a volba vhodných informačních a propagačních nástrojů pro zajištění publicity jsou na příjemci (v souladu s projektovou žádostí, která je nedílnou součástí Smlouvy o realizaci grantového projektu) - Dodržování a realizace povinné publicity je předmětem kontrol - Náklady na povinnou publicitu jsou při dodržení všech pravidel publicity způsobilé (publicita zařazena do tzv. nepřímých nákladů) - je nezbytné, uchovávat všechny předměty a materiály (originál či kopii článků o projektu, výstřižky, kopie inzerátů, letáky, propagační materiály, propagační předměty, fotografie z akcí k prezentaci projektu, prezenční listiny)

4 Vendula Hanzalová 4 25. 1. 2012 Povinná publicita -Každý dokument či materiál vztahující s k projektu (prezenční listiny, certifikáty, propagační a informační materiály, programy školení, pracovní smlouvy, hlavičkové papíry, elektronické dokumenty) musí být označen v souladu s pravidly publicity – předepsanými logy - Povinnost označit místnosti, kde se konají konference, semináře, školení na kterých je projekt prezentován či jsou součástí projektu vlaječkami EU a ČR, a dále logy ESF, OP VK a případně MŠMT -Předepsaná loga musí být rovněž umístěny formou samolepek na zařízení a vybavení zakoupeném z prostředků Evropského sociálního fondu (tj. na nábytku, PC sestavách, publikacích…..) -Příjemce je povinen označit předepsanými logy též kancelář pro projektový tým (cedulka na dveřích)

5 Vendula Hanzalová 5 25. 1. 2012 Nástroje propagačních aktivit K zajištění propagačních aktivit jsou doporučovány následující prostředky: - Internet (webové stránky projektu – průběžné informace o realizaci projektu)… -Tištěné materiály (brožury, letáky, publikace, informační materiály)… - Audiovizuální materiály (naučné filmy, DVD)… - Zveřejňování informací – tiskových zpráv na www, v tisku, rozhlase a televizi (rozhlasové či TV reportáže, spoty), kampaně na www… - Informační kampaně (konference, semináře)… - Propagační předměty (bloky, samolepky, vlajky EU a ČR…). S OHLEDEM NA JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (VOLÍME TAKOVÉ PŘEDMĚTE, KTERÉ LZE KVALITNĚ POTISKNOUT)

6 Vendula Hanzalová 6 25. 1. 2012 Předepsaná loga pro příjemce GP Minimální loga, které musí příjemci finanční podpory používat jsou : logo ESF s textem, vlajka EU, logo MŠMT s textem a logo OP VK s textem -Loga lze používat v barevném i černobílém provedení, v horizontálním i vertikálním provedení -V případě tisku dokumentů je důležité zvolit pro barevný tisk barevnou variantu, pro černobílý tisk černobílou variantu logolinku.

7 Vendula Hanzalová 7 25. 1. 2012 Předepsaná loga pro příjemce - logolink a)Horizontální – barevný logolink b)Horizontální – černobílý logolink

8 Vendula Hanzalová 8 25. 1. 2012 Předepsaná loga pro příjemce - logolink c) Vertikální barevný logolinkd) Vertikální černobílý logolink

9 Vendula Hanzalová 9 25. 1. 2012 Výjimky z povinného logolinku - Příjemce může vložit za logolink (za logo OP VK), logo příjemce či logo partnera/partnerů (v případě většího počtu partnerů projektu se nedoporučuje) - v žádném případě nelze do povinného logolinku ani v jeho blízkosti vkládat logo projektu příjemce, logo projektu je třeba umístit v jiné části informačního či propagačního materiálu - do logolinku nevkládá příjemce vlajku ČR

10 Vendula Hanzalová 10 25. 1. 2012 Výjimky z povinného logolinku -Neumožní-li plocha dokumentu/materiálu použití předepsaných log = logolinku, může příjemce za podmínek dodržení minimální předepsané velikosti log a kvalitě provedení (čitelnost) použít tzv. zkrácený logolink:  vynechám logo MŠMT  Nepoužiji text u log a logo MŠMT  použiji u menším materiálů – např. vizitky  Součástí vlajky EU je vždy text „Evropská unie“

11 Vendula Hanzalová 11 25. 1. 2012 Výjimky z povinného logolinku a způsob označení samolepek pro potřeby projektu  Nepoužiji text u log, slogan „Investice do rozvoje vzdělávání“ a logo MŠMT využití u nejmenších materiálů – tužky, flashdisky,  Označení samolepek určených k označování zařízení a vybavení pořízeného z Evropského sociálního fondu na samolepky použiji vždy povinný logolink (všechna 4 loga s textem a sloganem „Investice do rozvoje vzdělávání“) Na rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT

12 Vendula Hanzalová 12 25. 1. 2012 Minimální velikost horizontálního logolinku

13 Vendula Hanzalová 13 25. 1. 2012 Minimální velikost vertikálního logolinku

14 Vendula Hanzalová 14 25. 1. 2012 Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku Nejmenší přípustná velikost logolinku: je 72 x 14 mm. Nejmenší možná potisknutelná plocha je 74,5 x 16,5 mm Nejmenší přípustná velikost zkráceného logolinku je 22,2 x 6 mm. Nejmenší možná potisknutelná plocha je 23,5 x 7,5 mm Nejmenší přípustná velikost logolinku je 18 x 54,2 mm (nejmenší možná potisknutelná plocha pro použití logolinku je 20,5 x 57 mm Nejmenší přípustná velikost logolinku je 9,75 x 23 mm, nejmenší možná potisknutelná plocha 11,85 x 25,2 mm

15 Vendula Hanzalová 15 25. 1. 2012 Kde naleznu podrobnější informace o publicitě OP VK ? Příručka pro příjemce – verze 5 (kapitola 11) Manuál vizuální identity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13 (upravuje vlajku EU s logem ESF, vzdálenost mezi jednotlivými logy…) Grafický manuál MŠMT (upravuje logo MŠMT, způsoby jeho použití) Povinnosti ve věci povinné publicity uvedeny i ve Smlouvě o realizaci grantového projektu

16 Vendula Hanzalová 16 25. 1. 2012 Logo ESF a vlajka EU - Logo ESF používáme vždy s textem, s výjimkou drobných propagačních předmětů - Barva modrá: Pantone Reflex Blue - Žlutá barva: Pantone Yellow -Společně s logem ESF se vždy používá vlajka EU s textem Evropská unie! - Lze použít několik variant (jednobarevná modrá, černobílá) -Logo ESF a vlajku EU lze použít i v opačném řazení POZOR na minimální velikost !

17 Vendula Hanzalová 17 25. 1. 2012 LOGO OP VK Plnobarevná verze Šedočerná a černá verze Negativní varianta log ve stupních šedé a negativní jednobarevná varianta - logo OP VK používáme s textem, s výjimkou drobných propagačních materiálů -Varianty s textem či bez textu, ve 3 barevných provedeních - POZOR na minimální velikost loga! (pokud je bez textu lze upravit velikost loga dle velikosti loga ESF)

18 Vendula Hanzalová 18 25. 1. 2012 LOGO MŠMT Základní barva: MŠMT mořská zelená Vedlejší barva: text: MŠMT šedý kámen - Lze použít s textem i bez! Na drobných propagačních předmětech není potřeba používat logo MŠMT - minimální velikost loga s textem na šířku je 23 mm (minimální šířka loga bez textu je 8 mm) – platnost od října 2009 !

19 Vendula Hanzalová 19 25. 1. 2012 Shrnutí publicity OP VK -Pokud to dovolí místo daného materiálu – označovat vždy tzv. povinných logolinkem (4 loga s textem + povinný slogan „Investice do rozvoje...“) -Veškerou dokumentaci projektu označovat povinným logolinkem (neplatí pro účetní doklady, sestavy z účetních programů apod.) - V případě vícestránkového dokumentu není potřeba označovat logy každou stránku (stačí úvodní stranu dokumentu – avšak viditelně !) - Netisknout barevná loga černobíle, NEPOUŽÍVAT LOGOLINK S LOGEM KRAJE (JE URČENO POUZE PRO KRAJ JAKO REALIZÁTORA PROJEKTŮ) -Označovat místnosti, kde se konají projektové aktivity (např. semináře, ale i kancelář projektového týmu), označit dle pravidel zařízení a vybavení pořízené z projektu (viz samolepky)

20 Vendula Hanzalová 20 25. 1. 2012 Další informace k publicitě www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Příručky a návody/Publicita projektů financovaných z OP VKwww.vysocina-finance.cz Logolinky a loga dle Příručky pro příjemce – verze č. 5 ke stažení ve formátech jpg, tif, ai, eps, cdr na : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a-publikace

21 Vendula Hanzalová 21 25. 1. 2012 Archivace dokumentace OP VK - archivaci řeší PpP, kapitola 12 - vše je třeba archivovat min do roku 2025 (např. mzdové lístky dokonce po dobu 30 let – viz česká právní legislativa) - výčet, co je třeba archivovat (kapitola 12.2) - MZ, ŽOP, finanční přílohy dokládat v originále (pro sebe ponechat kopii či vytvořit další originál), účetní doklady dokládat v kopiích, - DOKUMENTACE PROJEKTU MUSÍ BÝT PŘEHLEDNÁ A SNADNO DOHLEDATELNÁ ! - archivace je uvedena ve smlouvě (článek VII, odstavec 5) a je vhodné si zavést i do interní směrnice příjemce pro archivaci a skartaci, - ŘO si vyhrazuje právo zavázat příjemce k delší archivaci

22 Vendula Hanzalová 22 25. 1. 2012 Děkuji Vám za pozornost Vendula Hanzalová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů hanzalova.v@kr-vysocina.cz Tel: 564 602 552


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google