Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROPA a ZEMNÍ PLYN ROPA   též surová nafta nebo zemní olej   černá olejovitá hořlavá kapalina   směs uhlovodíků (hlavně alkanů) → složeno z C, H,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROPA a ZEMNÍ PLYN ROPA   též surová nafta nebo zemní olej   černá olejovitá hořlavá kapalina   směs uhlovodíků (hlavně alkanů) → složeno z C, H,"— Transkript prezentace:

1

2 ROPA a ZEMNÍ PLYN

3 ROPA   též surová nafta nebo zemní olej   černá olejovitá hořlavá kapalina   směs uhlovodíků (hlavně alkanů) → složeno z C, H, S, O a N   hustota v rozmezí 0,730 až 1 g/cm³ - „plave na vodě“   druhy: ▪ dle hustoty - lehká (light) - středně těžká - těžká (heavy) ▪ dle obsahu S - „sladká“ (sweet) - relativně málo síry - „kyselá“ (sour) - více než 0,5 % síry

4 VZNIK ROPY   anorganický původ ropy   zastáncem teorie – D. I. Mendělejev   ropa vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu   organický původ ropy   zastánci teorie - většina vědců   z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených rozkladu - vlivem tepla a tlaku se přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn

5 TĚŽBA ROPY  primární způsob  primární způsob - ropa samovolně vytéká (získá se 20 % ropy z naleziště)  sekundární metody  sekundární metody - čerpání ropy pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku vodní injektáží, zpětným pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO 2 (vytěží se 25-35 % celkového množství ropy)  terciární metody  terciární metody - snížení viskozity zbývající ropy např. injektáží horké vodní páry (vytěží se dalších 5-15 %)

6 ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ROPY   FRAKČNÍ DESTILACE - skupiny uhlovodíků jsou odděleny na základě různé teploty varu za normálního tlaku   plynné uhlovodíky - methan, ethan, propan, butan - paliva   benzín - palivo, rozpouštědlo   petrolej - palivo do letadel (kerosin)   plynový olej – společně s petrolejem jako nafta   mazut - topivo na lodích a v teplárnách destilační kolony

7 DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ   zpracování mazutu – VAKUOVÁ DESTILACE → destilace mazutu za sníženého tlaku  oleje  oleje - mazadla do strojů, ochrana kovů - parafin a vazelína svíčky, pasty, leštidla, laky, krémy obuvi mazadlo strojů, kosmetické masti a krémy ■ asfalt ■ asfalt - povrchová úprava vozovek a izolační materiál

8 Ropa – opakování 1._ _ _ _ _ _ _ Typ destilace, kterým se zpracovává ropa. 2._ _ _ _ _ _ _ _ Výrobek z mazutu používaný jako mazadlo. 3._ _ _ _ _ _ _ Destilace za sníženého tlaku. 4._ _ _ _ _ Látka používaná jako palivo lodí, dále se zpracovává. 5._ _ _ _ _ _ Palivo pro automobily vyráběné z ropy.

9 Ropa – správné řešení 1.F R A K Č N Í Typ destilace, kterým se zpracovává ropa. 2.V A Z E L Í N A Výrobek z mazutu používaný jako mazadlo. 3.V A K U O V Á Destilace za sníženého tlaku. 4.M A Z U T Látka používaná jako palivo lodí, dále se zpracovává. 5.B E N Z Í N Palivo pro automobily vyráběné z ropy.

10 použité zdroje  Ropa. Wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa  Frakční destilace. Wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Frak%C4%8Dn%C3%AD_destilace


Stáhnout ppt "ROPA a ZEMNÍ PLYN ROPA   též surová nafta nebo zemní olej   černá olejovitá hořlavá kapalina   směs uhlovodíků (hlavně alkanů) → složeno z C, H,"

Podobné prezentace


Reklamy Google