Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017."— Transkript prezentace:

1 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017

2 Obsah 1. Výstavy, prezentace středních škol 2. Zdroje informací pro přijímací řízení 3. Přijímací řízení 4. Termíny, postup a průběh přijímacího řízení 5. Přihláška 6. Zápisový lístek 7. Poplatky 8. www adresy 9. Výchova k volbě povolání

3 Prezentace středních škol Výstava Vzdělání a řemeslo – 21. až 23. října 2015 Výstaviště České Budějovice Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem 9. listopadu 2015 8.30 – 15. 30 hodin Kulturní dům v Písku Den otevřených dveří SŠ v Písku Pro zájemce končí vyučování v 10.00 hodin, škola neorganizuje. Vystavovat zde bude na písecké firmy.

4 Zdroje informací pro přijímání na střední školy pro školní rok 2016/2017 www.msmt.cz záložka Vzdělávání záložka Střední vzdělávání záložka Přijímání na střední školy a konzervatoře www.kraj-jihocesky.cz Krajský úřad záložka Odbor školství, mládeže a tělovýchovy záložka Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/2017 www.zsebenese.cz sekce Pro rodiče webové stránky jednotlivých středních škol

5 Přijímací řízení Předpisy o přijímání ke studiu na středních školách: zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 472/2011 Sb., č. 82/2015 Sb. (školský zákon) www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon vyhláška č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 86/2012 Sb.) www.msmt.cz zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád) www.mvcr.cz

6 Termíny a postup přihlašování na střední školu První kolo – uchazeč se může hlásit na 2 obory vzdělávání (2 přihlášky). Přihláška se podává přímo řediteli střední školy, kam se uchazeč hlásí, do 15. března 2016, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015. Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel střední školy do 31. ledna 2016, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. října 2015. 2 termíny přijímací zkoušky (od 22. dubna do 30. dubna, od 2. ledna do 15. ledna – talentová zkouška, od 2. ledna do 15. ledna – konzervatoř).

7 Termíny a postup přihlašování na střední školu Gymnázia – 18. a 19. dubna 2016 Ostatní střední školy – 22. a 25. dubna 2016 Pozvánka k přijímacím zkouškám - nejpozději do 7 dnů před konáním, součástí informace o požadavcích na zkoušku, počtu přijímaných uchazečů, kriteria přijímání Vyhlášení výsledků přijímacího řízení zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky) rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům bez přijímacích zkoušek – seznam i rozhodnutí od 22/4

8 Termíny a postup přihlašování na střední školu Lhůta pro uplatnění zápisových lístků řediteli školy nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nezapočítává se den vyhlášení výsledků), předán k přepravě provozovateli poštovních služeb Odvolání proti nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí řediteli střední školy Termíny řízení rozhodnutí je po 5 dnech považováno za doručené

9 Termíny a postup přihlašování na střední školu Náhradní termín v případě vážných důvodů, např. nemoci, řádně omluvit do 3 dnů řediteli školy, písemně Druhé a další kola přijímacího řízení v prvním kole se nenaplní stanovený počet přijímaných žáků, vyhlašuje ředitel školy nová (další) přihláška

10 Přihláška Součástí přihlášky vysvědčení – poslední 2 ročníky (8. tř. 1. a 2. pololetí, 9. tř. 1. pololetí), vyplní a potvrdí základní škola lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – pokud střední škola vyžaduje doklad o zdravotním znevýhodnění – je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou doklady související s kritérii přijímacího řízení – výsledky odborných soutěží, publikační činnost apod. Ve škole – s doplněnými osobními daty a známkami z 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy, potvrzené razítkem a podpisem ředitelky školy (v únoru po vydání pololetního vysvědčení)

11 Přihláška Důsledné vyplnění přihlášky název střední školy, adresa, obor, kód (Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz, škol, propagační materiály, webové stránky středních škol) www.atlasskolstvi.cz Obě přihlášky stejné pořadí 1. škola, 2. škola Termín přijímací zkoušky podle termínů vypsaných střední školou V určeném termínu doručit přímo řediteli střední školy

12 Zápisový lístek Vydává základní škola nebo KÚ do 15. března, 30. listopadu Orgán, který zápisový lístek vydal, vede evidenci tiskopisů (vodoznak) Odevzdáním řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí svůj úmysl studovat na střední škole. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl studovat na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

13 Zápisový lístek Lze uplatnit jen jednou Výjimka pokud byl žák přijat na základě odvolání pokud byl zápisový lístek uplatněn do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky Ztráta zápisového lístku – vydání náhradního (čestné prohlášení, podepisuje zákonný zástupce žáka i žák)

14 Poplatky související s dokumenty pro přijímací řízení v roce 2015/2016 Tisk přihlášky z matriky s ověřenými známkami: 1. přihláška zdarma, každý další kus 10 Kč Jen ověření vysvědčení: 30 Kč Zápisový lístek: 1. lístek zdarma, další lístek 10 Kč Vyplnění známek na přihlášce ručně s ověřením známek: 50 Kč

15 Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech Jihočeský kraj bude vyplácet stipendia za určitých podmínek po celé tři roky studia. Program se bude týkat oborů: strojní mechanik, klempíř, nástrojář, tesař, obráběč kovů zedník, autolakýrník, pokrývač, pekař, zemědělec – farmář, čalouník, kominík Měsíční stipendium Junior – firma KOČÍ (zedník, pomocník ve stavební výrobě, tesař, strojník staveb. strojů, další obory podle aktuální poptávky) ve 2. a 3. ročníku za určitých podmínek (Tyto údaje nejsou pro příští školní rok ověřené.)

16 Důležité adresy www.msmt.cz www.kraj-jihocesky.cz www.zsebenese.cz www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.cz www.portal.mpsv.cz www.gwo.cz www.istp.cz

17 Výchova k volbě povolání Vzdělávání, výsledky vzdělávání, přístup žáků, chování Příprava na přijímací zkoušky Výchova k volbě povolání – při hodinách Ov Prezentace středních škol Profesní testy – v PPP Poradenství Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou – exkurze do podniků a firem Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Jaroslava Šáchová konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 8.45 hodin úterý 14.35 – 15.20 hodin telefon: 382 734 610


Stáhnout ppt "Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google