Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_ VI _2_12_ Jazykové příručky Šablona číslo: VI Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr. Radmila Sálová

2 Anotace: Seznámení se základními jazykovými příručkami Očekávaný výstup: Žáci vědí, kde a jakým způsobem mohou získat potřebné informace Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 13 – 15 let Klíčová slova: PČP, SMČ, SSČ, heslo, rejstřík Pomůcky a materiál: PC, sešit, PČP, SMČ, SSČ

3 Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Žáci se naučí, jak s příručkami pracovat, jak se v nich orientovat, co v nich mohou najít. Vyzkouší si i jejich internetovou podobou Tento materiál je možno použít jako uvedení do tématu či na závěr jako shrnutí učiva

4 Pravidla českého pravopisu - PČP

5 PČP Pravidla českého pravopisu obsahují dvě hlavní části: 1) Pravopisná pravidla 2) Pravopisný slovník

6 PČP Pravopisná pravidla obsahují poučení o pravopisných jevech s příklady. Označování hlásek písmeny Zkratky a značky Psaní velkých písmen Hranice slov v písmu Členicí znaménka Orientace podle obsahu, uvedeny stránky.

7 PČP Pravopisný slovník obsahuje slova seřazená podle abecedy. U slov je uvedeno podle potřeby: vysvětlení – slovní neboli věcný význam výslovnost v hranatých závorkách tvary, u kterých můžeme být na pochybách u podstatných jmen mluvnický rod a tvar 2. pádu Orientace podle abecedy. Nejsou uvedeny slovní druhy!

8 Stručná mluvnice česká - SMČ

9 SMČ autoři: Bohuslav Havránek, Alois Jedlička Obsahuje: Úvod – obecné poučení o jazyce I. Hláskosloví – spisovná výslovnost II. Pravopis III. Tvarosloví (nauka o stavbě slov) IV. Skladba Dodatky : o významu slov a slovní zásobě o slohu

10 SMČ vyhledávání podle: rejstříku věcného: abecední seznam, číslice za hesly označují stránky. U mezinárodních termínů v hranaté závorce výslovnost, v kulaté závorce se u některých z nich uvádí tvar 2. pádu č.j., popř. 1.p.č.mn. př. „abstraktní“ slovo 177 adjektivum [-tý] (-tiva) 48, v. přídavné jméno bere, brát, vzor tvrdý 116, 117, 118, 119

11 SMČ vyhledávání podle: rejstříku slov a tvarů: obsahuje výběr slov, o nichž je po stránce mluvnické či výslovnostní píše. Číslice před tvary : 2. j. = 2. pád jednotného čísla 3. mn. = 3. osoba čísla množ. Číslice za hesly označují stránky. př. aby spojka 168, 170 bydlit i bydlet, 3. mn. bydlí i bydlejí, bydlil i bydlel 129 bratr, mn. 1. bratři i bratří, 2. bratrů i bratří...65 nějaký 88

12 SMČ vyhledávání podle obsahu : př. I. HLÁSKOSLOVÍ – SPISOVNÁ VÝSLOVNOST Přízvuk.........................................17 (stránka) 16. Slovní přízvuk hlavní, vedlejší. 17. Přizvukování předložek; slova příklonná. (16., 17 je označení § )

13 Slovníky Slovní zásoba českého jazyka je zachycena ve slovnících. Příruční slovník jazyka českého (250 000 slov – devět svazků) Slovník spisovného jazyka českého (180 000 hesel, čtyři/ osm svazků) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (45 366 heslových slov, jeden svazek)

14 heslo - je slovo vyložené ve slovníku. Hesla jsou řazena abecedně. Na každé stránce nahoře jsou uvedena hesla, kterými stránka začíná a kterým končí. Heslo obsahuje: 1. vysvětlení věcného významu (arabské číslice) pomocí synonym a antonym, popř. rčení, přísloví, pořekadel 2. určení slovního druhu (u podst.jm. - rod, 2.p.č.j.; u sloves vid) 3. tvary pokládané za správné 4. výslovnost v hranatých závorkách

15

16 Slovník spisovné češtiny - SSČ

17 SSČ - je obrazem současné slovní zásoby, využívá všechny funkční styly, přihlíží k mluvené frazeologii. SSČ obsahuje 4 přílohy: Slovotvorný přehled Zkratky a značky Rodná (křestní) jména a příjmení Zeměpisná jména U jednotlivých výrazů uvádí slovní druh.

18 SSČ ukázka: klobouk, -u m. ( T 1 ) 1. tuhá pokrývka hlavy (s okrajem): pánský, dámský, slaměný k.; smeknout k. (na pozdrav) expr. ať si to strčí, dá za k. (odmítnutí) 2. předmět připomínající klobouk 1; horní, zprav. rozšířená část plodnice někt. hub (s výtrusy) ; k. hříbku; klobouček, - čku m. zdrob.

19 Další užitečné příručky Pokud uvažuješ o koupi nějaké jazykové příručky, vybírej pečlivě. Např. zde najdeš spojenou mluvnici ( upravená a aktualizovaná, zpracovaná podle SMČ ) a PČP.

20 Nemáš-li po ruce příručku, vyhledej si ji na internetu

21 Už víš, kde hledat? 1. Jakým slovním druhem je „ano“? 2. Správné tvary číslovky „dva, oba“? 3. Informace o „vypravování“? 4. Co je [gubernije] a jak toto slovo správně napsat?

22 Už víš, kde hledat? – řešení: Jakým slovním druhem je „ani“? 1) SSČ, 2) SMČ, rejstřík slov a tvarů Správné tvary číslovky „dva, oba“? 1) SSŠ, 2) PČP, 3) SMČ - rejstřík slov a tvarů nebo obsah Informace o „vypravování“? 1) SMČ – rejstřík věcný nebo obsah Co je [gubernije] a jak toto slovo správně napsat? 1) SSČ

23 Použité zdroje: http://www.on-lineprocvicovani2.estranky.cz/img/picture/62/image0- 4.jpgB. http://www.on-lineprocvicovani2.estranky.cz/img/picture/62/image0- 4.jpgB http://www.novinky.cz/internet-a-pc/158795-na-internetu-se-objevil-novy- slovnik-ceskeho-jazyka.html B. Havránek – A. Jedli č ka : Stur č námluvnice č eská,SPN, Praha 1966 V. Šaur: Pravidla č eského pravopisu s výkladem mluvnice, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004, ISBN 80-7181-133-5 Slovník spisovné č eštiny pro školu a ve ř ejnost, Akademia, Praha 1978 Pravidla č eského pravopisu s graficky nazna č eným d ě lením slov, FIN PUBLISHING, Olomouc 2001, ISBN 80-86002-52-7 Pravidla č eského pravopisu, Ústav pro jazyk č eský AV Č R, Fortuna, Praha 2007, ISBN 80-7168-679-4


Stáhnout ppt "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google