Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub"— Transkript prezentace:

1 MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub
Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

2 Všechna práva vyhrazena
Mykotoxiny mykotoxiny a obecně všechny toxiny živých mikroorganismů jsou daleko škodlivější a pro člověka mají daleko zhoubnější působení než působení samotných mikroorganismů. Rozdělení na plísně a houby je nepřesné, někdy se používá rozdělení na: mikromecelly makromycelly © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

3 Všechna práva vyhrazena
Toxiny Mnohé toxiny jsou prokazatelně karcinogenní a genotoxické … mění strukturu lidského genomu Dnes je známo cca 500 mykotoxinů. Plísně či mikroskopické houby jsou schopny produkovat jeden nebo více mykotoxinů. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

4 Všechna práva vyhrazena
Toxiny v historii V dávné historii lidstva se o mykotoxinech nevědělo a mnohé otravy byly připisovány “zlým silám”. Jako například vampýrismus nebo hypoestrogenita se může přisuzovat jako intoxikace některými metabolismus ovlivňující mykotoxiny. Například v Japonsku se intuitivně vědělo, že pokud je rýže nažloutlá, je třeba ji rozprostřít v tenké vrstvě na slunce, aby se vlivem fotolýzy rozložily mykotoxiny (citreoviridin) v ní obsažené. V Rusku byly ve 30. letech 20. století zkoumány vzorky obilí napadené plísněmi rodu Fusaria. Kontaminace obilí mykotoxiny těchto plísní měla na svědomí až několik desítek tisíc úmrtí. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

5 Všechna práva vyhrazena
Mykotoxiny - historie Ve 40. letech objevuje Sir Alexandr Flemming penicilin … mykotoxin plísně z rodu Penicillium. V té době a v probíhající druhé světové válce to byl obrovský objev i přes své nesporné vedlejší účinky. Sir Alexandr Flemming měl v podstatě štěstí, že našel takovou plíseň, která byla schopna produkovat právě jeden účinný plísňový toxin, který nebyl zničen trávicími šťávami při průchodu žaludkem. V roce 1960 zahynulo na farmě v New England v USA desítky tisíc krůťat na důsledky působení plísňových toxinů. Tím se zájem o plísňové toxiny dostal do popředí. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

6 Všechna práva vyhrazena
Toxické působení plísní a mykotoxinů lze rozdělit do několika podkapitol: Plísně vyskytující se ve vnitřním prostředí organismu .. například nehtová plíseň, vaginální mykózy, plíseň vykultivovaná z kůže. Alergie na plísně. Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub. Otravy mykotoxiny z kontaminovaných potravin … například burské oříšky. Pulmonální mykotoxikóza … intoxikace nadechnutím. Všechny drobné intoxikace, které mohou být právě součástí komplexu detoxikačních terapií. “Zázračné” projevy a projevy posedlostí … mohlo být známo ze středověké historie. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

7 1. Plísně vyskytující se ve vnitřním prostředí organismu
Odstranit vlastní plíseň z organismu neznamená soustředit svoji pozornost hned přímo na plíseň. Při zamyšlení se nad úlohou plísní v přírodě dojdeme ke dvěma závěrům: Je třeba odstranit “živnou půdu” plísní, tedy všechny toxiny neživé přírody, tedy zejména toxické kovy, radioaktivní látky zabudované přímo v organismu a chemické látky … to jsme již věděli na začátku vzniku Joalisu. Je třeba pracovat s imunitou celkově a dále s její speciální částí… tj. imunita proti plísním. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

8 a) Odstraníme „živnou půdu“ plísní
Tedy za pomoci preparátů: Joalis Antimetal Joalis Antimetal Pb Joalis Antimetal Hg Joalis Ionyx Joalis Ionyx Cs Joalis Antichemik Joalis Pesticid Joalis Fungicid Joalis Antidrog Popřípadě speciální preparáty: Joalis Candid Joalis Yeast Joalis Fluorex Joalis Exemex Joalis UnquiDren Joalis GynoDren Uvedené detoxikace je dobré provádět postupně, jde-li nám o dlouhodobé odstranění plísně. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

9 b) Pracujeme celkově s imunitou
Joalis Imun Protiplísňovou imunitu spojujeme s ledvinami a orgány řadící se do orgánového okruhu ledvin. Okruh ledvin souvisí s emocí strachu, stresu, nejistoty, úzkostí, obav. Pomocí preparátů: Joalis UrinoHelp Joalis UrinoDren Z preparátů na mozek a psychiku: Joalis Streson Joalis StresHelp Joalis MindHelp Joalis Emodren Joalis Anxenex Joalis MindDren Joalis Fornex Joalis Cortex Joalis Emoce Joalis NoDegen popřípadě další … Kde není tkáň dostatečně uvolněná, relaxovaná a prokrvená, nemohou probíhat fyziologické procesy za normálních podmínek! © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

10 Všechna práva vyhrazena
2. Alergie na plísně Plíseň popřípadě plísňové toxiny nebudeme považovat za pravou příčinu alergie, i když samozřejmě alergikovi je jedině správné doporučit vyhýbat se prostředí s větším výskytem plísní a mykotoxinů Alergii řešíme jako nezdravou a nepřiměřenou reaktivitu imunitního systému na jinak normální součásti přírody. Alergii na plísně řešíme jako jakoukoli jinou alergii. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

11 Řešení alergií na plísně
Lze vybírat z přípravků: ...všechny přípravky na mozek v kombinaci s: Joalis Analerg Joalis LiverHelp Joalis LiverDren Joalis Hepar Joalis Antimetal Hg Joalis RespiHelp Joalis RespiDren Joalis Pulmo Joalis NeuroDren Joalis Vegeton © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

12 3. Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub
Nepatří ke kapitolám detoxikace, ale je dobré se o nich zmínit:  OTRAVA MUCHOMŮRKOU ZELENOU  (Amanita Phalloides) Z klinického hlediska je nutno každou otravu houbami považovat za otravu muchomůrkou zelenou. Jedy mochomůrky zelené se nazývají amanitiny a phalloidiny. Tyto toxiny se vstřebávají v tenkém střevě a portální žilou se ihned dostávají do jater, kde vstupují do jaterní buňky (hepatocytu). V ní nejvíce toxicky působí na endoplazmatické retikulum, které prakticky ničí. Ty toxiny, které se v játrech nevstřebají se odvádí žlučí prostřednictvím žlučovodů opět na začátek tenkého střeva, a tím se opět toxin vstřebává… tím se znásobuje jeho účinek. Pocity nevolnosti, zvracení, průjmy, bolesti hlavy nastávají do 24 hodin, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tzv. faloidní otravy byly zaznamenány i po požití jiných šupinatých hub. Stopové koncentrace byly zaznamenány dokonce v hřibu obecném.

13 Endoplazmatické retikulum
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

14 Všechna práva vyhrazena
3. Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub Antabusový syndrom Hnojníku inkoustového: vyvolá intoleranci etanolu. Halucinogenní syndromy - otrava: muchomůrkou červenou  amanita muscaria Muchomůrkou tygrovanou amanita pantherina Muchomůrkou královskou amanita regalis - může vyvolat podobné stavy alkoholovému opojení doprovázenému i halucinacemi Pravý halucinogenní syndrom se vyskytuje po požití Lysohlávky Phylocybe. Ta obsahuje látky Phylocybin a jeho derivát Phylocyn … podobné účinky jako u LSD. Uvádí se, že po požití Lysohlávek je menší riziko vzniku bad tripu. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

15 4. Otravy mykotoxiny z kontaminovaných potravin … např. burské oříšky
Otrávit se mykotoxiny či vstřebat jejich značné množství lze po požití potravin s velkým obsahem plísní. Typické jsou burské oříšky, které by se určitě neměly konzumovat, pokud jsou už nažluklé, nebo mají “divnou chuť”. Aflatoxiny, které jsou nejhorším mykotoxinem však produkuje celá řada plísní, s aflatoxiny se tak běžně setkáváme. Jediné řešení je  potraviny s náznakem plísně ihned likvidovat … nebo mít dostatečně odolný imunitní systém   … zdravý střed mezi tím je z hlediska zdraví nejdůležitější! © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

16 5. Pulmonální mykotoxikóza … intoxikace nadechnutím
Riziko vdechnutí čí systematického vdechování mykotoxinů hrozí ve všech prostředích s vyšším obsahem plísní. Tedy: v nevětraných prostorách s vlhkými a plesnivými zdmi, při styku s plesnivými předměty ve vnitřním prostředí … například navlhlá a zplesnivělá matrace, při práci v krmivářském průmyslu a v zemědělství, při práci v potravinářském průmyslu, v blízkosti skládek odpadu nebo při zaměstnání na skládkách. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

17 Všechna práva vyhrazena
6. Všechny drobné intoxikace, které mohou být právě součástí komplexu detoxikačních terapií Využijeme: Joalis Mykotox © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

18 Definice ČR mykotoxinů z r. 1983:
Mykotoxiny jsou toxické látky mikroskopických hub nebílkovinné povahy, toxické vůči člověku a (nebo) hospodářským zvířatům a expozici jimi dochází proti vůli a zájmům člověka. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

19 Nejdůležitější rody toxikogenních plísní:
Rod Aspergillus - česky kropidláci příklad Aspergillus Flavus… odtud Aflatoxin. Byla popsána celá řada aflatoxinů: aflatoxin B aflatoxin G aflatoxin M aflatoxin H aflatoxin P a další. Rod Penicillium - česky štětičkovci Rod Fusarium  (parazité)...mykotoxiny trichotheceny Termorezistentní houby...problém hlavně v potravinářském průmyslu. Řada termorezistentních hub vydrží teploty do 80 stupňů, některé i teploty nad 80 stupňů krátkodobě. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

20 Všechna práva vyhrazena
Plísně v přírodě Plísně slouží jako důležitý sanační prvek v přírodě a důležitým metabolickým činitelem. Vrací do přírody a do jejího metabolického oběhu vše, “co z ní bylo vzato”. Mají daleko lepší rozkládací schopnosti než jiné půdní organismy, například bakterie. Produkují enzymy proteinové povahy, které pak rozkládají nejrůznější anorganické látky. Mykotoxiny nejsou proteiny, ale vznikají účinkem vlastních enzymů … proteinů. Prorůstají do substrátů a vytváří podhoubí. Doporučuje se konzumovat po odkrojení plesnivé části pouze ty potraviny, u kterých se plíseň nevyskytuje déle jak 3 dny a nejedná se o více jak 2 ložiska. U kompotů jsou plísňové toxiny většinou v celém obsahu. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

21 Všechna práva vyhrazena
Plísně a člověk Plísně mají určité teplotní optimum, ve kterém produkují nejlépe mykotoxiny. Jako spodní hranice se udává teplota 16 stupňů Celsia. Plísním se dobře daří ve sladkém prostředí, na plísně budou tedy více náchylní cukrovkáři. Například Candida albicans “má velmi ráda sladké prostředí” Problém mykotoxinů je hodně problémem dovozových potravin, kdy ve stejných potravinách dovezených z různých zemí jsou druhy a koncentrace mykotoxinů zcela rozdílné. Problematika vzniku tzv. ekologických nik, zvláštních prostředí jak v přírodě tak v člověku. Jsou to speciální spontánně vzniklá prostředí, kde se plísně a mykotoxiny velice zdárně množí a kultivují na jiné druhy, a to může představovat velice vážný problém pro člověka. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

22 Všechna práva vyhrazena
Plísně a mléko Plísně se ale velice často na druhé straně používají v potravinářském průmyslu, tak jako v mléčném průmyslu. Uveďme pro ilustraci druhy: Penicillium rocqueforti Penicillium camemberti Penicillium nalgovinesis … vyhynulý druh ze šumavské výroby Tyto plísně mají schopnost metabolovat laktózu, takže jsou tyto druhy sýrů stravitelné i pro ty lidi, kteří mají intoleranci na laktózu nebo na mléčné výrobky obecně. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

23 Všechna práva vyhrazena
Plísně v armádě Na druhé straně jsou některé mykotoxiny zvláště z rodu fusaria bojovými toxiny. Má se za to, že bývalý SSSR ve válce v Afghanistánu takový bojový jed použil. Jednalo se o epizodu známou pod označením žlutý déšť. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

24 Všechna práva vyhrazena
Vliv na člověka Toxické mykotoxiny jsou povětšinou nebezpečné pro játra a jsou karcinogenní. Další jsou silně neurotoxické. Napodobují chování estrogenů. Působí na buňky imunitního systému a tím oslabují imunitu. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

25 Plísňové toxiny v potravinách
Při výkladu různých druhů plísňových toxinů nemá smysl vykládat, kde a s jakými mykotoxiny se můžeme setkat. Obecně jsou plísňové toxiny obsaženy ve všech potravinách, záleží jen na bezpečných množstvích stanovených hygienikem. Plísňové toxiny mohou být vážným problémem tzv. biopotravin. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

26 Všechna práva vyhrazena
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

27 Dělení mykotoxinů podle toxicity
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

28 Dělení mykotoxinů podle účinků na buňku
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

29 Všechna práva vyhrazena
Aflatoxiny Nejsilnější přírodní karcinogen. Důležitý je derivát aflatoxinů aflatoxikol - v krvi se váže na albuminy Aflatoxin B1 2,3-epoxid se váže na DNA a RNA - to má vliv na syntézu proteinů. Téměř výlučně je produkován kmeny Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus. Většina problémů s aflatoxiny souvisí s dovezenými potravinami a krmivy. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

30 Všechna práva vyhrazena
Aflatoxin B1 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

31 Všechna práva vyhrazena
Citrinin Produkují některé druhy rodu  Penicillium a snad i Aspergillus. Původně byl používán jako antibiotikum, ale pak pro značnou toxicitu k ledvinám zastaveno jeho používání. Může se vyskytovat ve “žluté rýži”. V našich podmínkách jde zejména o kontaminované obilí. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

32 Všechna práva vyhrazena
Citrinin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

33 Všechna práva vyhrazena
FumonisinB2 Produkují některé druhy rodu  Fusarium a snad i některé mikroskopické houby. Dobrá rozpustnost ve vodě. Karcinogenní, souvislost s karcinomem jícnu. Výskyt v našich zemích v kukuřici a ve výrobcích z ní. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

34 Všechna práva vyhrazena
FumonisinB2 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

35 Kyselina cyklopiazonová
Je produkována větším množstvím druhů rodů  Penicillium a Aspergillus. Pravděpodobná účast v kauze turkey-X-disease, která vedla k objevu aflatoxinů. Pravidelně se vyskytuje v plísňových sýrech, vyskytuje se i v tavených sýrech. Dalším uvažovaným zdrojem je drůbeží maso, do kterého se dostává krmivem. Změny v transportu iontů vápníku. Postižení trávicí trubice. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

36 Kyselina cyklopiazonová
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

37 Všechna práva vyhrazena
Ochratoxin Ochratoxin A je ze skupiny ochratoxinů nejdůležitější a nejtoxičtější. Produkují některé druhy rodu  Penicillium a Aspergillus. Fenylalaninová část jeho molekuly je t-RNA zaměněna za fenylalanin, tím dochází k zastavení tvorby proteinového řetězce. Útlum imunity a postižení ledvin. Promotor karcinogenního procesu. Hlavním zdrojem je obilí. Další zdroj jsou masné výrobky, z toho vyplývá, že Ochratoxin je schopen tvořit rezidua v tkáních. Významným zdrojem také může být káva. Dalším významným zdrojem je vepřová krev, kde je ochratoxin navázán na albumin. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

38 Všechna práva vyhrazena
Ochratoxin A © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

39 Všechna práva vyhrazena
Patulin Ve 40. letech byl používán jako antibiotikum. Pak se přišlo na jeho karcinogenitu, tak byl z oběhu stažen. Dnes je považován za významný mykotoxin. Produkce na kazícím se ovoci, zejména jablkách. Ze zplesnivělé siláže. Patulin se rozkládá během alkoholového kvašení. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

40 Všechna práva vyhrazena
Patulin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

41 Všechna práva vyhrazena
Luteoskyrin Hepatotoxický a karcinogenní. Výskyt v rýži, zejména takové, která podlehla plesnivění v průběhu transportu. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

42 Všechna práva vyhrazena
Rubratoxin B Produkce Penicillium rubrum. Toxin pro játra i ledviny. Výskyt ve vepřovém mase. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

43 Všechna práva vyhrazena
Sterigmatocystin Stojí poněkud v pozadí za chemicky příbuznými aflatoxiny. Je hepatotoxický, pravděpodobná karcigonetita. U nás nalezen v sýrech i jiných substrátech. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

44 Všechna práva vyhrazena
Zearalenon Je produkován některými plísněmi rodu Fusarium. Přestože nemá steroidní strukturu, má účinky steroidních hormonů estrogenů. U lidí i u zvířat může způsobovat hyperestrogenismus. Výskyt v obilí. Problematika naklíčeného obilí a dalších semen, kdy se mohou naprodukovat mykotoxiny (zejména je to problém u vegetariánů a veganů). © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

45 Všechna práva vyhrazena
Zearalenon © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

46 Všechna práva vyhrazena
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub"

Podobné prezentace


Reklamy Google