Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena."— Transkript prezentace:

1 MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

2 Mykotoxiny © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 2 mykotoxiny a obecně všechny toxiny živých mikroorganismů jsou daleko škodlivější a pro člověka mají daleko zhoubnější působení než působení samotných mikroorganismů. Rozdělení na plísně a houby je nepřesné, někdy se používá rozdělení na: mikromecelly makromycelly

3 Toxiny © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 3 Mnohé toxiny jsou prokazatelně karcinogenní a genotoxické … mění strukturu lidského genomu Dnes je známo cca 500 mykotoxinů. Plísně či mikroskopické houby jsou schopny produkovat jeden nebo více mykotoxinů.

4 Toxiny v historii © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 4 V dávné historii lidstva se o mykotoxinech nevědělo a mnohé otravy byly připisovány “zlým silám”. Jako například vampýrismus nebo hypoestrogenita se může přisuzovat jako intoxikace některými metabolismus ovlivňující mykotoxiny. Například v Japonsku se intuitivně vědělo, že pokud je rýže nažloutlá, je třeba ji rozprostřít v tenké vrstvě na slunce, aby se vlivem fotolýzy rozložily mykotoxiny (citreoviridin) v ní obsažené. V Rusku byly ve 30. letech 20. století zkoumány vzorky obilí napadené plísněmi rodu Fusaria. Kontaminace obilí mykotoxiny těchto plísní měla na svědomí až několik desítek tisíc úmrtí.

5 Mykotoxiny - historie © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 5 Ve 40. letech objevuje Sir Alexandr Flemming penicilin … mykotoxin plísně z rodu Penicillium. V té době a v probíhající druhé světové válce to byl obrovský objev i přes své nesporné vedlejší účinky. Sir Alexandr Flemming měl v podstatě štěstí, že našel takovou plíseň, která byla schopna produkovat právě jeden účinný plísňový toxin, který nebyl zničen trávicími šťávami při průchodu žaludkem. V roce 1960 zahynulo na farmě v New England v USA desítky tisíc krůťat na důsledky působení plísňových toxinů. Tím se zájem o plísňové toxiny dostal do popředí.

6 Toxické působení plísní a mykotoxinů lze rozdělit do několika podkapitol: © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 6 1.Plísně vyskytující se ve vnitřním prostředí organismu.. například nehtová plíseň, vaginální mykózy, plíseň vykultivovaná z kůže. 2.Alergie na plísně. 3.Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub. 4.Otravy mykotoxiny z kontaminovaných potravin … například burské oříšky. 5.Pulmonální mykotoxikóza … intoxikace nadechnutím. 6.Všechny drobné intoxikace, které mohou být právě součástí komplexu detoxikačních terapií. 7.“Zázračné” projevy a projevy posedlostí … mohlo být známo ze středověké historie.

7 1. Plísně vyskytující se ve vnitřním prostředí organismu © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 7 Odstranit vlastní plíseň z organismu neznamená soustředit svoji pozornost hned přímo na plíseň. Při zamyšlení se nad úlohou plísní v přírodě dojdeme ke dvěma závěrům: a)Je třeba odstranit “živnou půdu” plísní, tedy všechny toxiny neživé přírody, tedy zejména toxické kovy, radioaktivní látky zabudované přímo v organismu a chemické látky … to jsme již věděli na začátku vzniku Joalisu. b)Je třeba pracovat s imunitou celkově a dále s její speciální částí… tj. imunita proti plísním.

8 a) Odstraníme „živnou půdu“ plísní © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 8 Tedy za pomoci preparátů: Joalis AntimetalJoalis Antimetal PbJoalis Antimetal Hg Joalis IonyxJoalis Ionyx CsJoalis Antichemik Joalis PesticidJoalis FungicidJoalis Antidrog Popřípadě speciální preparáty: Joalis CandidJoalis YeastJoalis Fluorex Joalis ExemexJoalis UnquiDrenJoalis GynoDren Uvedené detoxikace je dobré provádět postupně, jde-li nám o dlouhodobé odstranění plísně.

9 b) Pracujeme celkově s imunitou © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 9 Joalis Imun Protiplísňovou imunitu spojujeme s ledvinami a orgány řadící se do orgánového okruhu ledvin. Okruh ledvin souvisí s emocí strachu, stresu, nejistoty, úzkostí, obav. Pomocí preparátů:Joalis UrinoHelpJoalis UrinoDren Z preparátů na mozek a psychiku: Joalis StresonJoalis StresHelpJoalis MindHelp Joalis EmodrenJoalis AnxenexJoalis MindDren Joalis FornexJoalis CortexJoalis Emoce Joalis NoDegenpopřípadě další … Kde není tkáň dostatečně uvolněná, relaxovaná a prokrvená, nemohou probíhat fyziologické procesy za normálních podmínek!

10 2. Alergie na plísně © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 10 Plíseň popřípadě plísňové toxiny nebudeme považovat za pravou příčinu alergie, i když samozřejmě alergikovi je jedině správné doporučit vyhýbat se prostředí s větším výskytem plísní a mykotoxinů Alergii řešíme jako nezdravou a nepřiměřenou reaktivitu imunitního systému na jinak normální součásti přírody. Alergii na plísně řešíme jako jakoukoli jinou alergii.

11 Řešení alergií na plísně © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 11 Lze vybírat z přípravků:...všechny přípravky na mozek v kombinaci s: Joalis AnalergJoalis LiverHelpJoalis LiverDren Joalis HeparJoalis Antimetal Hg Joalis RespiHelpJoalis RespiDrenJoalis Pulmo Joalis NeuroDrenJoalis Vegeton

12 3. Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub 12 Nepatří ke kapitolám detoxikace, ale je dobré se o nich zmínit: OTRAVA MUCHOMŮRKOU ZELENOU (Amanita Phalloides) Z klinického hlediska je nutno každou otravu houbami považovat za otravu muchomůrkou zelenou. Jedy mochomůrky zelené se nazývají amanitiny a phalloidiny. Tyto toxiny se vstřebávají v tenkém střevě a portální žilou se ihned dostávají do jater, kde vstupují do jaterní buňky (hepatocytu). V ní nejvíce toxicky působí na endoplazmatické retikulum, které prakticky ničí. Ty toxiny, které se v játrech nevstřebají se odvádí žlučí prostřednictvím žlučovodů opět na začátek tenkého střeva, a tím se opět toxin vstřebává… tím se znásobuje jeho účinek. Pocity nevolnosti, zvracení, průjmy, bolesti hlavy nastávají do 24 hodin, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tzv. faloidní otravy byly zaznamenány i po požití jiných šupinatých hub. Stopové koncentrace byly zaznamenány dokonce v hřibu obecném.

13 Endoplazmatické retikulum © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 13

14 3. Akutní otravy houbami a jiné halucinogenní nebo toxické působení hub © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 14 Antabusový syndrom Hnojníku inkoustového: vyvolá intoleranci etanolu. Halucinogenní syndromy - otrava: muchomůrkou červenou amanita muscaria Muchomůrkou tygrovanou amanita pantherina Muchomůrkou královskou amanita regalis - může vyvolat podobné stavy alkoholovému opojení doprovázenému i halucinacemi Pravý halucinogenní syndrom se vyskytuje po požití Lysohlávky Phylocybe. Ta obsahuje látky Phylocybin a jeho derivát Phylocyn … podobné účinky jako u LSD. Uvádí se, že po požití Lysohlávek je menší riziko vzniku bad tripu.

15 4. Otravy mykotoxiny z kontaminovaných potravin … např. burské oříšky © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 15 Otrávit se mykotoxiny či vstřebat jejich značné množství lze po požití potravin s velkým obsahem plísní. Typické jsou burské oříšky, které by se určitě neměly konzumovat, pokud jsou už nažluklé, nebo mají “divnou chuť”. Aflatoxiny, které jsou nejhorším mykotoxinem však produkuje celá řada plísní, s aflatoxiny se tak běžně setkáváme. Jediné řešení je potraviny s náznakem plísně ihned likvidovat … nebo mít dostatečně odolný imunitní systém … zdravý střed mezi tím je z hlediska zdraví nejdůležitější!

16 5. Pulmonální mykotoxikóza … intoxikace nadechnutím © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 16 Riziko vdechnutí čí systematického vdechování mykotoxinů hrozí ve všech prostředích s vyšším obsahem plísní. Tedy: v nevětraných prostorách s vlhkými a plesnivými zdmi, při styku s plesnivými předměty ve vnitřním prostředí … například navlhlá a zplesnivělá matrace, při práci v krmivářském průmyslu a v zemědělství, při práci v potravinářském průmyslu, v blízkosti skládek odpadu nebo při zaměstnání na skládkách.

17 6. Všechny drobné intoxikace, které mohou být právě součástí komplexu detoxikačních terapií © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 17 Využijeme: Joalis Mykotox

18 Definice ČR mykotoxinů z r. 1983: © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 18 Mykotoxiny jsou toxické látky mikroskopických hub nebílkovinné povahy, toxické vůči člověku a (nebo) hospodářským zvířatům a expozici jimi dochází proti vůli a zájmům člověka.

19 Nejdůležitější rody toxikogenních plísní: © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 19 Rod Aspergillus - česky kropidláci příklad Aspergillus Flavus… odtud Aflatoxin. Byla popsána celá řada aflatoxinů: aflatoxin Baflatoxin Gaflatoxin M aflatoxin Haflatoxin Pa další. Rod Penicillium - česky štětičkovci Rod Fusarium (parazité)...mykotoxiny trichotheceny Termorezistentní houby...problém hlavně v potravinářském průmyslu. Řada termorezistentních hub vydrží teploty do 80 stupňů, některé i teploty nad 80 stupňů krátkodobě.

20 Plísně v přírodě © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 20 Plísně slouží jako důležitý sanační prvek v přírodě a důležitým metabolickým činitelem. Vrací do přírody a do jejího metabolického oběhu vše, “co z ní bylo vzato”. Mají daleko lepší rozkládací schopnosti než jiné půdní organismy, například bakterie. Produkují enzymy proteinové povahy, které pak rozkládají nejrůznější anorganické látky. Mykotoxiny nejsou proteiny, ale vznikají účinkem vlastních enzymů … proteinů. Prorůstají do substrátů a vytváří podhoubí. Doporučuje se konzumovat po odkrojení plesnivé části pouze ty potraviny, u kterých se plíseň nevyskytuje déle jak 3 dny a nejedná se o více jak 2 ložiska. U kompotů jsou plísňové toxiny většinou v celém obsahu.

21 Plísně a člověk © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 21 Plísně mají určité teplotní optimum, ve kterém produkují nejlépe mykotoxiny. Jako spodní hranice se udává teplota 16 stupňů Celsia. Plísním se dobře daří ve sladkém prostředí, na plísně budou tedy více náchylní cukrovkáři. Například Candida albicans “má velmi ráda sladké prostředí” Problém mykotoxinů je hodně problémem dovozových potravin, kdy ve stejných potravinách dovezených z různých zemí jsou druhy a koncentrace mykotoxinů zcela rozdílné. Problematika vzniku tzv. ekologických nik, zvláštních prostředí jak v přírodě tak v člověku. Jsou to speciální spontánně vzniklá prostředí, kde se plísně a mykotoxiny velice zdárně množí a kultivují na jiné druhy, a to může představovat velice vážný problém pro člověka.

22 Plísně a mléko © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 22 Plísně se ale velice často na druhé straně používají v potravinářském průmyslu, tak jako v mléčném průmyslu. Uveďme pro ilustraci druhy: Penicillium rocqueforti Penicillium camemberti Penicillium nalgovinesis … vyhynulý druh ze šumavské výroby Tyto plísně mají schopnost metabolovat laktózu, takže jsou tyto druhy sýrů stravitelné i pro ty lidi, kteří mají intoleranci na laktózu nebo na mléčné výrobky obecně.

23 Plísně v armádě © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 23 Na druhé straně jsou některé mykotoxiny zvláště z rodu fusaria bojovými toxiny. Má se za to, že bývalý SSSR ve válce v Afghanistánu takový bojový jed použil. Jednalo se o epizodu známou pod označením žlutý déšť.

24 Vliv na člověka © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 24 Toxické mykotoxiny jsou povětšinou nebezpečné pro játra a jsou karcinogenní. Další jsou silně neurotoxické. Napodobují chování estrogenů. Působí na buňky imunitního systému a tím oslabují imunitu.

25 Plísňové toxiny v potravinách © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 25 Při výkladu různých druhů plísňových toxinů nemá smysl vykládat, kde a s jakými mykotoxiny se můžeme setkat. Obecně jsou plísňové toxiny obsaženy ve všech potravinách, záleží jen na bezpečných množstvích stanovených hygienikem. Plísňové toxiny mohou být vážným problémem tzv. biopotravin.

26 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 26

27 Dělení mykotoxinů podle toxicity © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 27

28 Dělení mykotoxinů podle účinků na buňku © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 28

29 Aflatoxiny © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 29 Nejsilnější přírodní karcinogen. Důležitý je derivát aflatoxinů aflatoxikol - v krvi se váže na albuminy Aflatoxin B1 2,3-epoxid se váže na DNA a RNA - to má vliv na syntézu proteinů. Téměř výlučně je produkován kmeny Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus. Většina problémů s aflatoxiny souvisí s dovezenými potravinami a krmivy.

30 Aflatoxin B 1 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 30

31 Citrinin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 31 Produkují některé druhy rodu Penicillium a snad i Aspergillus. Původně byl používán jako antibiotikum, ale pak pro značnou toxicitu k ledvinám zastaveno jeho používání. Může se vyskytovat ve “žluté rýži”. V našich podmínkách jde zejména o kontaminované obilí.

32 Citrinin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 32

33 FumonisinB 2 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 33 Produkují některé druhy rodu Fusarium a snad i některé mikroskopické houby. Dobrá rozpustnost ve vodě. Karcinogenní, souvislost s karcinomem jícnu. Výskyt v našich zemích v kukuřici a ve výrobcích z ní.

34 FumonisinB 2 © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 34

35 Kyselina cyklopiazonová © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 35 Je produkována větším množstvím druhů rodů Penicillium a Aspergillus. Pravděpodobná účast v kauze turkey-X-disease, která vedla k objevu aflatoxinů. Pravidelně se vyskytuje v plísňových sýrech, vyskytuje se i v tavených sýrech. Dalším uvažovaným zdrojem je drůbeží maso, do kterého se dostává krmivem. Změny v transportu iontů vápníku. Postižení trávicí trubice.

36 Kyselina cyklopiazonová © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 36

37 Ochratoxin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 37 Ochratoxin A je ze skupiny ochratoxinů nejdůležitější a nejtoxičtější. Produkují některé druhy rodu Penicillium a Aspergillus. Fenylalaninová část jeho molekuly je t-RNA zaměněna za fenylalanin, tím dochází k zastavení tvorby proteinového řetězce. Útlum imunity a postižení ledvin. Promotor karcinogenního procesu. Hlavním zdrojem je obilí. Další zdroj jsou masné výrobky, z toho vyplývá, že Ochratoxin je schopen tvořit rezidua v tkáních. Významným zdrojem také může být káva. Dalším významným zdrojem je vepřová krev, kde je ochratoxin navázán na albumin.

38 Ochratoxin A © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 38

39 Patulin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 39 Ve 40. letech byl používán jako antibiotikum. Pak se přišlo na jeho karcinogenitu, tak byl z oběhu stažen. Dnes je považován za významný mykotoxin. Produkce na kazícím se ovoci, zejména jablkách. Ze zplesnivělé siláže. Patulin se rozkládá během alkoholového kvašení.

40 Patulin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 40

41 Luteoskyrin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 41 Hepatotoxický a karcinogenní. Výskyt v rýži, zejména takové, která podlehla plesnivění v průběhu transportu.

42 Rubratoxin B © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 42 Produkce Penicillium rubrum. Toxin pro játra i ledviny. Výskyt ve vepřovém mase.

43 Sterigmatocystin © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 43 Stojí poněkud v pozadí za chemicky příbuznými aflatoxiny. Je hepatotoxický, pravděpodobná karcigonetita. U nás nalezen v sýrech i jiných substrátech.

44 Zearalenon © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 44 Je produkován některými plísněmi rodu Fusarium. Přestože nemá steroidní strukturu, má účinky steroidních hormonů estrogenů. U lidí i u zvířat může způsobovat hyperestrogenismus. Výskyt v obilí. Problematika naklíčeného obilí a dalších semen, kdy se mohou naprodukovat mykotoxiny (zejména je to problém u vegetariánů a veganů).

45 Zearalenon © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 45

46 DĚKUJI ZA POZORNOST © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena 46 Ing. Vladimír Jelínek


Stáhnout ppt "MYKOTOXINY… Toxiny plísní a hub Ing. Vladimír Jelínek © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena."

Podobné prezentace


Reklamy Google