Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nervová soustava člověka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT4/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nervová soustava člověka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT4/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nervová soustava člověka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT4/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Biologie člověka Autor: Šárka Kirchnerová Datum vytvoření: 15. 6. 2014 Garant (kontrola): Jakub Siegl Ročník: Septima a 3. ročník, Seminář z biologie, Seminář z biologie člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Smysly člověka Metodika/anotace: Powerpointová prezentace slouží k základnímu probrání látky Nervová soustava člověka. Prezentace je interaktivní, lze se vracet k rozcestníku, nebo pomocí mezerníku pokračovat stále dál. Obsahuje odkazy na videa. Časový rozvrh: 45 min Zdroje: na konci materiálu Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Nervová soustava člověka Funkce:  řídí všechny orgány v těle (přímo či nepřímo)  vyšší nervová činnost: instinkty, učení, paměť, řeč, myšlení  základní stavební a funkční jednotka: neuron  základní funkční prvek NS: reflexní oblouk

3 Kam dál? Neuron Nervový vzruch Stavba CNS Periferní nervstvo Synapse Páteřní mícha Mozek Zdroje Nemoci NS Reflexní oblouk

4 Neuron tělo: – 1 velké jádro, 1 jadérko – z organel vyniká hrubé endoplazmatické retikulum: Nisslova tigroidní substance, tigroid výběžky: – dendrity – krátké, dostředivé – axon = neurit vždy jen jeden, odstředivá dráha kryt myelinovou pochvou (vytvářena gliovými buňkami) pochva není souvislá – Ranvierovy zářezy – rychlejší přenos vzruchu neuroglie – podpůrné nervové buňky – astroglie – vyživují neurony – oligodendroglie – vytváří myelinovou pochvu (v periferním nervstvu Schwannovy buňky) – ependymální buňky – vystýlají dutiny CNS, podílí se na tvorbě mozkomíšního moku – mikroglie – schopnost fagocytózy – imunitní děje v NS

5 Neuron

6 Vznik a přenos vzruchu mezi vnějškem a vnitřkem buňky existuje klidový membránový potenciál (zhruba -70 až -90 mV) dočasná, vratná, rychlá změna membránového napětí se označuje jako akční potenciál (změna až + 40 mV) nervový impuls se ale rychle uklidňuje a nastává návrat do klidových hodnot při průchodu vzruchu se mění právě propustnost pro K + a Na + ionty a dojde depolarizaci a repolarizaci membrány

7 Klidový membránový potenciál Depolarizace a repolarizace Šíření akčního potenciálu

8 Synapse spojení neuronů akční potenciál putuje z těla neuronu axonem když dorazí k terminálu, způsobí vylití mediátoru do synaptické štěrbiny a jeho navázání na receptory postsynaptické membrány to způsobí změnu propustnosti membrány pro ionty sodíku a vznik nového akčního potenciálu

9 Synapse po změně permeability může dojít i k inhibici synapse a nepřevedení vzruchu mediátory = neurotransmitery – acetylcholin, kyselina glutamová, glycin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, histamin, serotonin a další Videa: Zde

10 Reflexní oblouk funkční jednotka nervové soustavy tvoří ho vždy: – receptor (smyslový orgán) – vznik vzruchu – dostředivá (aferentní, senzitivní) dráha – centrum (mozek, nebo mícha) – zpracování signálu – odstředivá (eferentní, motorická) dráha – efektor (výkonný orgán) – většinou sval

11 Obecná stavba CNS Obaly CNS: – Tvrdá plena – zevní obal mozku a míchy, sahá k druhému křížovému obratli – Pavučnice – tenká vazivová vrstva – Omozečnice – měkká plena mozková – jemná, prokrvená vrstva Šedá hmota mozková – těla nervových buněk, v míše uvnitř, v mozku na povrchu Bílá hmota mozková – axony, v míše na vrchu, v mozku uvnitř CNS tvoří – páteřní mícha – mozek

12 Páteřní mícha probíhá páteřním kanálem od C1 do L2, pokračuje útvarem zvaným cauda equina nahoře přechází v prodlouženou míchu vychází z ní 31 párů míšních nervů (tvořeny předními a zadními kořeny míšními přední kořeny obsahuje převážně vlákna motorická, zadní převážně senzitivní obranné a napínací reflexy ústředí jednoduchých svalových úkonů zornicový, vyprazdňovací reflex, genitální reflexy vzestupné a sestupné dráhy

13 Páteřní mícha

14 Mozek uložen v lebeční dutině muži cca 1450 g, ženy 1350 g Rozdělení mozku: – Zadní mozek prodloužená mícha – v ní IV. mozková komora Varolův most mozeček – Střední mozek – Přední mozek mezimozek – III. mozková komora koncový mozek – I. a II. mozková komora Mozkový kmen – prodloužená mícha + most + střední mozek

15 Mozek

16 Prodloužená mícha 2 – 2,5 cm dýchací a kardiovaskulární centrum, centrum pohybů trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí centra retikulární formace (rozptýlená šedá hmota uvnitř bílé) – kontrolují bdělost mozkové kůry, pozornost vzestupné a sestupné dráhy

17 Varolův most z bílé hmoty, uvnitř ostrůvky šedé hmoty (kontrola produkce slin a slz) spojuje koncový mozek s mozečkem a míchou přes prodlouženou míchu vlákna vzestupná a sestupná vystupuje z něj trojklanný nerv

18 Mozeček skládá se ze dvou polokoulí spojených červem charakteristický „strom života“ na řezu reflexní ústředí motoriky: – udržování tělesné rovnováhy – koordinace úmyslných jemných pohybů – koordinace pohybů – chůze, běh, postoj – jeho činnost ochromována alkoholem

19 Mozeček

20 Střední mozek horní část = čverohrbolí – přední pár hrbolů – neuvědomělé zrakové reflexy: zornicový, otáčení hlavy za světlem, souhra a pohyby očí – zadní pár hrbolů – neuvědomělé sluchové reflexy: otáčení hlavy za zvukem střední část – černé jádro – ovlivňuje činnost bazálních ganglií velkého mozku; při narušení třes, svalová ztuhlost – červené jádro – vliv na tonus, postoj a pohyby spodní část – průchodiště vzestupných a sestupných drah

21 Mezimozek překryt hemisférami koncového mozku v něm III. mozková komora

22 Mezimozek Stavba: – thalamus – hypothalamus podvěsek mozkový = hypofýza (připojen pod hypothalamus) – žláza s vnitřní sekrecí – epifýza = šišinka - připojena na strop III. mozkové komory – další žláza s vnitřní sekrecí

23 Mezimozek Thalamus – spojen s mozkovou kůrou – význam při přijímání a předávání veškerých vzruchů k mozkové kůře (kromě čichu) – udržování bdělého stavu – „brána vědomí“ – pocit vlastního „já“ Hypothalamus – řídí činnost jednotlivých vnitřních orgánů (nejvyšší centrum) – centrum sytosti a hladu – centrum termoregulace – centrum osmoregulace – regulace spánku a bdění – centrum afektivního a sexuálního chování

24 Limbický systém rozhraní nad mezimozkem řídí emotivní chování – radost, smutek, hněv, strach, láska spojen s učením a pamětí vzniká zde motivace k různým činnostem

25 Koncový mozek vývojově nejmladší část mozku skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) na povrchu zbrázděn závity, 4 laloky oddělené brázdami (rýhami)

26 Mozkové laloky čelní: – pohyb, myšlení, řeč, motorická oblast temenní: – senzorická oblast (část motorická), centrum kožní citlivosti, hmat, chuť, centrum pro vnímání signálů z kožních nervových zakončení spánkový: – senzorická oblast, sluch, čich týlní: – senzorická oblast, zrakové centrum

27 Struktura hemisfér Mozková kůra – na povrchu (2 – 5 mm), gyrifikována – řídí vědomou činnost – vývojově nejmladší část mozku Bazální ganglia – ostrůvky šedé hmoty pod mozkovou kůrou – koordinace pohybové aktivity – podílejí se na vnímání, myšlení, emocích Limbický systém Bílá hmota – množství nervových drah

28 Periferní nervstvo dělí se na nervy mozkomíšní (viz dále) a na nervy vegetativní Vegetativní nervy – nepodléhají naší vůli – jsou v hladké svalovině jednotlivých orgánů – Sympaticus: vystupuje z míchy krční, hrudní a bederní je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí – Parasympaticus: antagonista vystupuje z hlavy a křížové míchy zajišťuje činnost organismu v klidu a bezpečí, zklidňuje po celkové zátěži

29

30 Míšní nervy – dělí se na segmenty - 31 párů (končí u L1)

31 Mozkové (hlavové) nervy I. Čichové nervy - vstupují do kyjovitých výběžků u čichového laloku II. Zrakový nerv - vede přes thalamus do zrakového okrsku III., IV., VI. Okohybné nervy V. Trojklanný nerv - má tři větve, které inervují žvýkací svaly, kůži obličeje, zuby, nosní a ústní sliznici a senzitivní vlákna jazyka V. 1 n. ophtalmicus V. 2 n. maxillaris V. 3 n. mandibularis

32 Mozkové (hlavové) nervy VII. Lícní nerv - inervuje mimické svaly, slinné žlázy; vstupuje do prodloužené míchy VIII. Sluchově rovnovážný nerv - vede ze statokinetického čidla na hlemýždi ve vnitřním uchu do středního mozku IX. Jazykohltanový nerv - z chuťového čidla do prodloužené míchy, inervuje také svalstvo hltanu a příušní žlázu X. Bloudivý nerv - dalece opouští oblast hlavy, podílí se na inervaci orgánů hrudní a břišní dutiny XI. Přídatný nerv - inervuje svaly krku a šíje, vede do prodloužené míchy XII. Podjazykový nerv - inervuje svalstvo jazyka a vede rovněž do prodloužené míchy

33 Mozkové (hlavové) nervy

34 Onemocnění nervové soustavy Vrozené vady – hydrocephalus – hromadění mozkomíšního moku v komorách – mikrocephalus – malá mozková část hlavy – meningokéla – rozštěp páteře (neuzavření páteřního kanálu) Zánětlivá onemocnění – meningitida – zánět mozkových blan různého původu – encefalitida – virový zánět mozku vyvolaný přenašeči – myelitida – zánět míchy – polyneuritida – zánět periferních nervů

35 Onemocnění nervové soustavy Poúrazová onemocnění – otřes mozku Záchvatovitá onemocnění – epilepsie Degenerativní onemocnění – roztroušená skleróza – zpomalené nervové impulsy, neznámého původu – Alzheimerova nemoc – Parkinsonova nemoc Nádorová onemocnění

36 Zdroje obrázků (k 15. 6. 2014) Rozcestník: http://img.geocaching.com/cache/fb425137-e511-4611-8332-91582b7ae657.jpghttp://img.geocaching.com/cache/fb425137-e511-4611-8332-91582b7ae657.jpg Neuron: http://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/brain/gifs/Neuron.GIFhttp://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/brain/gifs/Neuron.GIF http://www.ninds.nih.gov/disorders/brain_basics/ninds_neuron.htm http://37.media.tumblr.com/tumblr_lefffrPlI51qg1up7o1_500.jpg Synapse: http://cs.wikipedia.org/wiki/Synapse#mediaviewer/Soubor:Chemical_synapse_schema_cropped. jpg Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=LT3VKAr4roohttp://www.youtube.com/watch?v=LT3VKAr4roo Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7Ahttp://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7A Video 3: http://www.youtube.com/watch?v=EXqXBnxP_sEhttp://www.youtube.com/watch?v=EXqXBnxP_sE Reflexní oblouk: http://skolajecna.cz/biologie/Images/Textbook/Big/0090000/00339.jpghttp://skolajecna.cz/biologie/Images/Textbook/Big/0090000/00339.jpg Depolarizace a repolarizace membrány: http://www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/bp/images/1.6.2a2.gifhttp://www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/bp/images/1.6.2a2.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/ActionPotential.png http://nd03.jxs.cz/401/987/6333c6ea15_58157407_o2.jpg Videa: https://www.youtube.com/watch?v=NCE8baQaiK8https://www.youtube.com/watch?v=NCE8baQaiK8 https://www.youtube.com/watch?v=7EyhsOewnH4 https://www.youtube.com/watch?v=Sa1wM750Rvs Obaly CNS: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Meninges- en.svg/1280px-Meninges-en.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Meninges- en.svg/1280px-Meninges-en.svg.png

37 Zdroje obrázků (k 15. 6. 2014) Páteřní mícha: http://www.infovisual.info/03/img_en/024%20Spinal%20cord.jpghttp://www.infovisual.info/03/img_en/024%20Spinal%20cord.jpg http://skolajecna.cz/biologie/Images/Textbook/Medium/0090000/00343.jpg Mozek: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr12.jpghttp://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr12.jpg Mozeček: http://www.anatonomina.org/data/ext/proprio/mozecek06.jpghttp://www.anatonomina.org/data/ext/proprio/mozecek06.jpg http://www.fpnotebook.com/_media/neuroCerebellumXsAtVermusGrayBB704.gif Mezimozek: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr114.jpghttp://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr114.jpg Limbický systém: http://neuromarketing.sk/wp-content/uploads/2012/02/Limbicky_system_1.jpghttp://neuromarketing.sk/wp-content/uploads/2012/02/Limbicky_system_1.jpg Koncový mozek: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr151.jpghttp://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/11/Obr151.jpg Vegetativní nervový systém: http://leccos.com/pics/pic/vegetativni_nervovy_system.jpghttp://leccos.com/pics/pic/vegetativni_nervovy_system.jpg Míšní nervy: http://www.masaze-dvur.unas.cz/obrazky/inervace_tela.jpghttp://www.masaze-dvur.unas.cz/obrazky/inervace_tela.jpg Hlavové nervy: http://content.answcdn.com/main/content/img/elsevier/dental/f0422-01.jpghttp://content.answcdn.com/main/content/img/elsevier/dental/f0422-01.jpg


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nervová soustava člověka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT4/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google