Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah sdělení 1.Současná situace v MAS 2.DT 3 PROV MMR 3.Komunitární projekty 4.Strategické plánování obcí 5.Podpora MAS z rozpočtu obcí 6.Krátké info.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah sdělení 1.Současná situace v MAS 2.DT 3 PROV MMR 3.Komunitární projekty 4.Strategické plánování obcí 5.Podpora MAS z rozpočtu obcí 6.Krátké info."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah sdělení 1.Současná situace v MAS 2.DT 3 PROV MMR 3.Komunitární projekty 4.Strategické plánování obcí 5.Podpora MAS z rozpočtu obcí 6.Krátké info o projektu SMS v MAS KSvP 7.MAS jako nástroj spolupráce v rámci projektu SMS

3 Registrace spolku Certifikace MAS Tvorba strategie Dokončení projektů SK - CZ Strategie k připomínkování na webu KSvP Dotazník projektů na webu KSvP Projekt SMO – MOS Projekt SMS Školení pro NNO – 17.2. 2014 v 16.00 hod Současná situace v MAS

4 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. Výše podpory max 70%– horní limit dotace 200tis. Kč. Termín podání žádosti 16.2.2015 DT 3 PROV MMR

5 Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí (26.1.) spustilo inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce. Odkaz MMR Odkaz obcePRO Strategické plánování obcí

6 Komunitární programy Základní informace Programy financované přímo z rozpočtu EU Spoluúčast EU - různá – 40 - 75% Aktivity ve všech možných oblastech (vzdělání, životní prostředí, doprava …) Cíle – lokální přesah (přednost celoevropské projekty)

7 Komunitární programy podle oblasti podpory

8 Program Evropa pro občany Základní charakteristika Projekty zaměřené na podporu aktivního evropského občanství Financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí Cíle programu Rozvoj evropského občanství Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví

9 Program Evropa pro občany Struktura programu 3 oblasti: Oblast 1: Evropská paměť Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách

10 Program Evropa pro občany Struktura programu Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství Partnerství měst (Town Twinning): Jednorázová setkání občanů partnerských měst Sítě partnerských měst (Network of Towns): Dlouhodobé projekty sítí partnerských měst Projekty občanské společnosti (Civil society Projects): Podpora organizací působících v obecném evropském zájmu Debaty a studie týkající se určujících momentů evropských dějin

11 Program Evropa pro občany Struktura programu Horizontální akce: Valorizace výstupů Akce zahrnuje předchozí oblasti, cílem je podpořit udržitelnost a využitelnost výstupů projektů Podpora aktivit zaměřených na shromáždění a výměnu dobrých příkladů praxe, rozvíjení dovedností, školení

12 Program Evropa pro občany Roční priority pro rok 2015: Oblast 1: Evropská paměť 70. výročí 2. světové války a související téma intolerance, která vede až ke zločinům proti lidskosti důsledky 2. světové války pro poválečné uspořádání Evropy - rozdělení Evropy, Studená válka na jedné straně a integrační proces vedoucí ke vzniku EU na druhé straně Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství budoucnost Evropské unie, iniciování debat, v jaké Evopě chtějí občané žít

13 Program Evropa pro občany Kritéria výběru Finanční a provozní způsobilost Soulad s cíli programu a programové oblasti 30% Kvalita plánu činností projektu 35% Šíření 15% Zapojení a dopad na občany 20% Rozsah projektů a zeměpisná rovnováha

14 Program Evropa pro občany

15 Odkaz na Základní manuál Odkaz na Webové stránky

16 Podpora MAS z rozpočtu obcí výše podpory: 20,- Kč / obyvatel forma podpory: řeší se ve spolupráci s Ing. Žůrkem a FÚ průběh plateb: do 30.6.2015

17 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Průběh projektu: Shromáždění dat, monitoring stávajícího stavu Formulace návodů a pilotních řešení, metodiky, kuchařky Příprava lokálních řešení a jejich příprava k uvedení do praxe Návrh a prezentace možných legislativních opor Harmonogram: Celkem 19 měsíců 7/2014 – 12/2015 Dopad projektu na MAS: Vypracování dodatku Strategie CLLD z vybraných témat Vybraná témata pro zpracování v rámci projektu SMS: téma č. 1 – Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení téma č. 5 – Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda) téma č. 2 – Regionální školství Zpracované úkoly: Komentáře ke zpracovávaným tématům projektu Analýza místní samosprávy na území MAS po komunálních volbách v roce 2014 Informační toky mezi MAS a zapojenými obcemi Problémové aspekty výkonu veřejné správy

18 Děkujeme za pozornost! Tým Kyjovského Slovácka  Tomáš Kolařík  Hana Horňáková  Anna Čarková Nová adresa: Masarykovo nám.13, 697 01 Kyjov Tel.:518 610180 www.kyjovske-slovacko.com ¨


Stáhnout ppt "Obsah sdělení 1.Současná situace v MAS 2.DT 3 PROV MMR 3.Komunitární projekty 4.Strategické plánování obcí 5.Podpora MAS z rozpočtu obcí 6.Krátké info."

Podobné prezentace


Reklamy Google