Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací kurzy financované z fondů EU RNDr. Marie Karlíková, PhD. Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská fakulta UK Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací kurzy financované z fondů EU RNDr. Marie Karlíková, PhD. Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská fakulta UK Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací kurzy financované z fondů EU RNDr. Marie Karlíková, PhD. Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská fakulta UK Plzeň

2 Co jsou fondy EU? Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:  Strukturální fondy:  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  Evropský sociální fond (ESF)  Fond soudržnosti (FS)

3 Jak se finance rozdělují? Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP) ČR si pro období 2007—2013 vyjednala 26 operačních programů – 8 OP tématických (včetně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) – 7 OP zaměřených na regiony – 11 OP umožňuje přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. Na toto období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur

4 Jak žádat o dotace? Konkrétní projektový záměr Zvolit odpovídající prioritní osu a oblast podpory Výzva k předkládání projektů, vypsaná řídícím orgánem OP (zde MŠMT) Vyplnit elektronickou Žádost o financování (www.eu-zadost.cz)www.eu-zadost.cz Schválení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace Další informace: www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.czwww.strukturalni-fondy.cz www.msmt.cz

5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Tématický program na období 2007-2013 v gesci MŠMT - Možno čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU Cíle programu (ve zkratce): Rozvoj lidských zdrojů a posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím  modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,  jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení,  zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji

6 Prioritní osa č. 2 : Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

7 Přehled projektů OP VK na LF UK Plzeň Hlavní řešitel 10 projektů – OPVK 2.2 - 4 – OPVK 2.3 - 3 – OPVK 2.4 - 1 – OPVK 3.2 - 2 Partner ve 3 projektech Centrální radioizotopová laboratoř (vedoucí: prof. MUDr. O. Topolčan, CSc.) Hlavní řešitel 4 projektů (prof. Topolčan – 2 projekty, RNDr. Karlíková – 2 projekty)

8

9 Hlavní pilíře projektů CRL LF UK Plzeň propojení teoretických znalostí s klinickou praxí propojení teoretických znalostí s klinickou praxí multidisciplinarita interaktivita

10 „Endokrinologie - multidisciplinární kurz pro lékaře a VŠ pracovníky ve výzkumu “ (CZ. 1.07./2.3.00/09.0182) Tři základní přístupy ke kurzům – Klasická endokrinologie Štítná žláza Hypofýza nadledvinky – Význam hormonů při vzniku a rozvoji systémových onemocnění Kardiovaskulární Onkologická – Novinky v endokrinologii Hormony a stárnutí Vztah hormonů k schizofrenii, Alzheimerově chorobě

11 „ Imunoanalýza v klinické praxi - cyklus kurzů pro lékaře a odborné pracovníky ve výzkumu“ (CZ. 1.07./2.3.00/09.0142) Trvání: 1.9.2009 – 31.8.2012 Různé typy odborných kurzů zaměřených na imunoanalýzu a její aplikace www.imunokurzy.cz

12 WWW. IMUNOKURZY. CZ

13 Přehled kurzů 1.kurz: „Imunoanalytické metody a jejich využití ve výzkumných projektech (letní semestr 2009/2010) 2.kurz: „Využití imunoanalýzy v onkologii“ (zimní semestr 2010/2011) 3.kurz: „Využití imunoanalýzy v gynekologii“ (letní semestr 2010/2011) Připravujeme: 4.kurz: „Imunoanalýza a personalizovaná medicína“ (zimní semestr 2011/2012)

14 Trvání (vyuč. hodin Témata (výběr)Počet lektorů Počet účastníků Charakteristika účastníků 1.kurz (metodika) 44 -Principy imunoanalýzy -Preanalytika -Kontrola kvality -Metody (vč. multiplexových) -Interpretace výsledků -Statistika -Laboratorní praktika 10216 akad.prac. 4 lékaři 7 VŠ nelékaři 4 laboranti 2. kurz (onkologie) 44 -viz 1.kurz (zkrácená verze) -Jednotlivé typy nádorů z pohledu molekulárního biologa, chirurga, patologa a epidemiologa, možnosti využití imunoanalytických metod pro diagnostiku a monitoraci léčby, využití biologických parametrů pro objasnění etiopatogeneze onemocnění 20 14 lékařů 6 VŠ nelékařů 3. kurz (gynekologie) 30 - viz 1.kurz (zkrácená verze) - Role hormonů v menstruačním cyklu, těhotenství a menopauze, snížená plodnost,IVF, screening VVV a novorozenecký 1524 10 lékařů 14 VŠ nelékařů

15 „Nové pojetí výuky imunoanalytických metod“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0046) Trvání: 1.1.2011 – 31.12.2013 Partneři: – Fakultní nemocnice Plzeň – Lékařská fakulta Ostravské univerzity Nové povinné a volitelné předměty pro studenty LF, PGS, oboru Zdravotní laborant … zaměřené na imunoanalýzu a její aplikace, moderní imunodiagnostické postupy, funkce biomarkerů, personalizovanou medicínu,… www.imunovyuka.cz

16 Principy imunoanalytických metod a jejich aplikace – současnost a perspektivy (volitelný předmět pro studenty LF UK Plzeň) Výběr z témat: Endokrinologie mládí Endokrinologie stárnutí Biomarkery schizofrenie, Alzheimerovy choroby, sclerosis multiplex Steroidní hormony Nádorové markery Využití imunoanalýzy ve vnitřním lékařství Využití imunoanalýzy v gynekologii Neonatální a prenatální screening Personalizovaná medicína Výzkumné programy EU Přednášející: Prof. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha) Prof. MUDr. Václav Zamrazil, CSc. (Endokrinologický ústav Praha) Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha) Doc. MUDr. Felix Votava, PhD. (FN Královské Vinohrady, Praha) Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. (OID-ONM FN Plzeň) RNDr. Martin Pešta, PhD. (CRL, LF UK Plzeň) ….

17 Další akce projektů Spolupořádání pracovního dne „Laboratorní vyšetření v onkologické diagnostice a monitorování“ (organizátoři: OKB FN Olomouc, FN a LF UK Plzeň a SEKK s.r.o.) Na XXXII. Imunoanalytických dnech 2011 spolupořádání – workshopu Personalizovaná medicína – sekce Multiplexové metody – sekce Endokrinologie – sekce Nádorových markerů Seminář „Personalizovaná medicína“ (listopad 2001) – Plzeň Pořádání seminářů na objednání – Pro pracovníky firem – Pro studenty vysokých škol – Pro PGS studenty

18 Kontakt RNDr. Marie Karlíková CRL, Lékařská fakulta UK Plzeň Tel.: 377 401 121 Email: karlikovam@fnplzen.czkarlikovam@fnplzen.cz Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. OID-ONM, Fakultní nemocnice Plzeň Tel: 377 402 948 Email: topolcan@fnplzen.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací kurzy financované z fondů EU RNDr. Marie Karlíková, PhD. Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská fakulta UK Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google