Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S KNIHOVNOU MANŽELŮ TOMANOVÝCH ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Dana Súlovcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S KNIHOVNOU MANŽELŮ TOMANOVÝCH ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Dana Súlovcová."— Transkript prezentace:

1 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S KNIHOVNOU MANŽELŮ TOMANOVÝCH ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Dana Súlovcová

2 Historie knihovny  1921 – byla založena Husova knihovna  1972 – knihovna byla profesionalizována, začal se budovat VF  1975 – knihovna získala nové prostory v Brdském památníku  1980 – změna názvu na Městskou knihovnu manželů Tomanových  1992 – knihovna přešla pod Město Rožmitál pod Třemšínem  1995 – zakoupení PC s knihovnickým systémem LANius  1999 – rozvoj knihovny, zvýšení počtu zaměstnanců, rozšíření a zkvalitnění služeb  2000 – vybudování poč. sítě, zpřístupnění internetu pro veřejnost  2003 – knihovna byla automatizována  2006 – vybudování CCV s knihovnou manželů Tomanových, přechod na Clavius  2014 – získali jsme zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací služby v kategorii měst do 5 000 obyvatel

3 Financováno Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Městem Rožmitál pod Třemšínem v rámci Společného regionálního operačního programu.  Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových  Investor: Město Rožmitál pod Třemšínem  Operační program: Společný regionální operační program (SROP)  Priorita: 3. – Rozvoj lidských zdrojů v regionech  Opatření: 3.1. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

4 Rozpočet projektu:  Celkem 17 992 453,- Kč  Z toho dotace ze Strukturálních fondů EU 14 393 963,- Kč  Dotace MMR ČR 1 439 396,- Kč  Prostředky z vlastních zdrojů 2 159 094,- Kč

5 Cíle projektu:  Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání obyvatel  Posílení aktivní politiky zaměstnanosti  Rozvoj kapacit služeb podporující sociální integraci  Posílení regionálních a místních komunikačních sítí  Rozvoj knihovny a informační databáze  Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejným informacím

6 Náplň a program:  Programy pro děti a mládež zaměřené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů  Cyklus kulturně-vzdělávacích besed pro veřejnost  Programy informačně-vzdělávacího charakteru pro firmy a podnikatele  Kulturně-vzdělávací programy pro občany, se zaměřením na ženy s dětmi, seniory a menšiny  Programy zaměřené na zvýšení počítačové a jazykové gramotnosti  Zmírnění sociálního znevýhodnění na venkově  Zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu životu

7 Prostory:  Knihovna manželů Tomanových – oddělení pro dospělé a oddělení pro děti, výměnný fond.  Turistické informační centrum  Počítačová učebna vybavena 8 PC s veřejně přístupnými internetovými místy a scannerem.  Středisko sociální integrace (Velký školící sál) obsahuje 40 míst. Místnost je vybavena mobilním zařízením – projektorem, notebookem a interaktivní tabulí - určeno pro prezentace a školení.  Středisko politiky zaměstnanosti (Malý školící sál) obsahuje 15 míst.  Středisko vzdělávání (Školící sál pro mládež) obsahuje 30 míst. Místnost je vybavena televizorem, videem, domácím kinem, počítačem a dataprojektorem.

8

9

10

11 Informační centrum  informace o možnostech ubytování, stravování, kulturních a sportovních akcích, historických a přírodních zajímavostech  tipy na výlety  informace o vlakových a autobusových spojeních  databáze ( významné osobnosti regionu, přehled spolků, firem, institucí a služeb v regionu, významné společenské a kulturní akce)  kopírovací služby, faxové služby, skenování a laminování  Internet  prodej pohlednic, map, regionálních publikací, turistických známek  informace o činnosti správy a o EU

12 Knihovna manželů Tomanových  absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a jiných informačních pramenů  rezervování knih, časopisů a jiných informačních pramenů  meziknihovní výpůjční služby  bibliograficko-informační služby  on-line katalog  prezenční půjčování encyklopedií, slovníků, sbírek zákonů  půjčování regionální literatury  četba denního tisku  pořádání lekcí bibliograficko-informační přípravy pro školy  středisková funkce pro 15 obecních knihoven v regionu  zpracování statistických výkazů za knihovny v regionu  konzultační a poradenská činnost  metodické návštěvy

13 Vzdělávací centrum  pořádání kurzů  pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí  pronájem přednáškových sálů  Virtuální univerzita třetího věku od roku 24.2.2012 – garantem je Univerzita třetího věku při Provozovně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

14 Závěrem aneb co se povedlo  Navýšit nabídku knihovnických a informačních služeb v regionu  Zkvalitnit a rozšířit stávající služby knihovny  Vytvořit Virtuální Privátní Síť (VPN), pomocí které došlo k propojení obecních knihoven v mikroregionu Třemšín na centrální systém knihovny  V obcích mikroregionu Třemšín byla vytvořena lokální internetová pracoviště přístupná veřejnosti  Značná kapacita bezdrátové sítě byla nabídnuta obyvatelům a firmám  Vytvořit nové školící kapacity – školící místnosti a počítačová pracoviště  Vybudování Informačního centra pro město a mikroregion

15 Statistické údaje – za rok 2014 Počet obyvatel – 4 305 KF – 30 801 Knihovna Odd. pro dospělé Odd. pro děti Celkem Návštěvníci 4 760 2 083 6 843 Reg. čtenáři 402 171 573 Výpůjčky 37 964 7 421 45 385 Internet v knihovně 780 Informační centrum Návštěvníků 3 674 Služby (kopírování, faxování, laminování, skenování) 2 022 Internet uživatelů 1 154 Vzdělávací centrum Kurzy 812 VU3V 241 Ostatní vzdělávací a kulturní akce 2 037 Celkem navštívilo Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových 17 563 lidí.

16

17

18 Kontakt: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Palackého 9, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Tel. 318 665 439, 318 660 008 E-mail: knihovna@rozmitalptr.cz, www.tremsinsko.czknihovna@rozmitalptr.cz


Stáhnout ppt "CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S KNIHOVNOU MANŽELŮ TOMANOVÝCH ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Dana Súlovcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google