Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1."— Transkript prezentace:

1 XIV. Sněm Unie NNO OK Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1

2 XIV. Sněm Unie NNO OK  Významné projekty finanční příspěvek max. ve výši 1 mil. Kč na veřejně prospěšnou činnost ve stanovených oblastech závěrečný termín podání žádostí 15. říjen 2013 Kontakt: Ing. Hrubíčková, ekonomický odbor, tel:  Neinvestiční příspěvky do 25 tis. Kč na veřejně prospěšnou činnost ve stanovených oblastech závěrečný termín podání žádostí 30. září 2013 Kontakt: Ing. Hrubíčková, ekonomický odbor, tel:

3 XIV. Sněm Unie NNO OK  Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 Podpora prevence kriminality Kontakt: Bc. Poláček, odbor sociálních věcí, tel: Podpora integrace romských komunit Kontakt: PhDr. Köttnerová, odbor sociálních věcí, tel: Podpora poskytování sociálních služeb Kontakt: Ing. Spáčilová, odbor sociálních věcí, tel: Závěrečný termín podání žádostí je 28. červen 2013, 12:00 hod. 3

4 XIV. Sněm Unie NNO OK  Studijní stipendium Olomouckého kraje Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol (dle Seznamu studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2013) v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce Závěrečný termín podání žádostí je 28. červen 2013 Kontakt:Mgr. Balcárek, odbor školství, tel

5 XIV. Sněm Unie NNO OK  Učňovské stipendium Žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce. Kontakt:Mgr. Kropáčková, odbor školství, tel:

6 XIV. Sněm Unie NNO OK  Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje (dále jen stipendium) je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů VŠ, jejichž budoucí případně současní zaměstnavatelé (dále jen vysílající organizace) mají zájem o rozšíření jejich vzdělání v navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Dotační titul bude vyhlášen na přelomu března a dubna Kontakt: Mgr. Balcárek, odbor školství, tel

7 XIV. Sněm Unie NNO OK  Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Cílem je umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. Závěrečný termín podání žádostí je 15. březen 2013 Kontakt: Ing. Brabcová Ph.D., odbor Kancelář hejtmana, tel:

8 XIV. Sněm Unie NNO OK  Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Příspěvky mohou být poskytnuty žadateli, který vznikl minimálně 1 rok před datem vyhlášení tohoto programu, působícímu na území Olomouckého kraje v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Závěrečný termín podání žádostí je 4. březen 2013, 14: 00 hodin. Kontakt: Bc. Stratilová, odbor školství, tel:

9 XIV. Sněm Unie NNO OK  Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2013 Závěrečný termín pro podání žádostí je 28. únor 2013, 14:00 hodin Kontakt: Bc. Vybíralová, odbor Kancelář hejtmana, tel:

10 XIV. Sněm Unie NNO OK  Příspěvek pro oblast zdravotnictví Dotace mohou být poskytnuty právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele a které uskutečňují na území Olomouckého kraje vzdělávání v oblasti zdravotnictví, zejm. specializační vzdělávání (ukončované atestační zkouškou), dotace mohou být poskytnuty zejm. poskytovatelům zdravotní péče a vzdělávacím institucím v oblasti zdravotnictví Dotační titul bude vyhlášen na přelomu dubna a května Kontakt: Olga Kalusová, odbor zdravotnictví, tel:

11 XIV. Sněm Unie NNO OK  Příspěvek pro oblast protidrogové prevence Dotace mohou být poskytnuty osobám, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele, a které poskytují na území Olomouckého kraje služby pro uživatele drog - kontaktní a poradenské služby, terénní programy pro problémové uživatele jiných návykových látek, ambulantní léčba závislostí, programy následné péče, a dále služby pro uživatele návykových látek v konfliktu se zákonem. Závěrečný termín pro podání žádostí je 15. březen 2013, 14:00 hod. Kontakt: Mgr. Starostová, odbor zdravotnictví, tel:

12 XIV. Sněm Unie NNO OK  Příspěvek na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Cílem příspěvku od Olomouckého kraje je zachování krajinného rázu po zásahu vlastníků. O příspěvek je možnost žádost do 3 měsíců od ukončení prací. Kontakt: Ing. František Malý, odbor životního prostředí, tel:

13 XIV. Sněm Unie NNO OK  Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Fond je víceletý a je určen na podporu realizace opatření v oblasti vodohospodářské infrastruktury v územním obvodu Olomouckého kraje. Termín pro závěrečné podání žádostí je 28. únor 2013, 14:00 hod. Kontakt: Vladimíra Kubišová, odbor životního prostředí, tel:

14 XIV. Sněm Unie NNO OK  Program na podporu začínajících včelařů Cílem je podpořit zájem začínajících včelařů, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu. Zkvalitňování chovů je zabezpečeno např. zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Závěrečný termín pro podání žádostí je 22. březen, 14:00 hod. Kontakt: Ing. Školoud, odbor životního prostředí, tel:

15 XIV. Sněm Unie NNO OK Dotační tituly Olomouckého kraje, u nichž byl již ukončen termín přijímání žádostí  Příspěvek dobrovolným hasičům Olomouckého kraje  Příspěvky v oblasti sportu  Program podpory kultury a památkové péče  Program obnovy venkova 15

16 XIV. Sněm Unie NNO OK název dotačního titulu / programuCELKEM 2009NNO 2009CELKEM 2010NNO 2010CELKEM 2011NNO 2011CELKEM 2012NNO 2012 Významné projekty Oblast sportu Není zpracováno Oblast vzdělávání Oblast zdravotnictví Oblast sociálních věcí Oblast kultury Oblast regionálního rozvoje Příspěvky do 25. tis. Kč Odbor sociálních věcí Financování základních složek IZS - z rezervy hejtmana pro krizové řízení Přímá podpora významných kulturních akcí a podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje Dotační program "Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize v oblasti vzdělávání/rekvalifikace zaměstnanců pro roky " Ostatní příspěvky

17 XIV. Sněm Unie NNO OK Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Finanční příspěvky v oblasti sportu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Olomouckého kraje Podpora zaměstnanosti absolventů vysokých škol Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010 (podpora romských komunit) Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok (Podpora aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podpora prorodinných aktivit) Cestovní ruch Finanční příspěvek Klubu Českých turistů Program podpory venkova Olomouckého kraje Zmírnění dopadů hospodářské krize v oblasti vzdělávání/rekvalifikace zaměstnanců Dofinancování sociálních služeb viz.Podpora aktivit ř.21 Příspěvky na hospodaření v lesích Provozní dotace soukromým školám, stipendia, podpora VŠ Financování protidrogové prevence Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Celkem

18 XIV. Sněm Unie NNO OK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Podíl EU Kč Podíl EU Kč Celkem 3 projekty NNO Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s. 18

19 XIV. Sněm Unie NNO OK Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podíl EU Kč Podíl EU Kč Celkem 11 projektů pro NNO EuForAll o.s. Olomouc, Pontis o.p.s. Šumperk, Kappa-Help o.s. Olomouc, ScholaViva o.p.s. Šumperk, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. Šumperk, Liberix o.p.s. Olomouc, Brailcom o.p.s. Praha, Centrum pro veřejnou politiku o.s. Praha 19

20 XIV. Sněm Unie NNO OK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji Podíl EU Kč Podíl EU Kč Celkem 8 projektů pro NNO Sport a věda o.s. Prostějov, Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s., METODICA-Institut pro další vzdělávání o.s. Brno, ORE-Institut Olomouc o.p.s., Akademie Jana Amose Komenského Šumperk, EuForAll o.s. Olomouc 20

21 XIV. Sněm Unie NNO OK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji Podíl EU Kč Podíl EU Kč Celkem 6 projektů pro NNO METODICA-Institut pro další vzdělávání o.s. Brno, EuForAll o.s. Olomouc, Základní organizace Svazu účetních o.s. Olomouc, Živý venkov o.s. Moravské Knínice 21

22 XIV. Sněm Unie NNO OK Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 22


Stáhnout ppt "XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google