Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1."— Transkript prezentace:

1 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 1

2 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Významné projekty finanční příspěvek max. ve výši 1 mil. Kč na veřejně prospěšnou činnost ve stanovených oblastech závěrečný termín podání žádostí 15. říjen 2013 Kontakt: Ing. Hrubíčková, ekonomický odbor, tel: 585 508 458 p.hrubickova@kr-olomoucky.cz  Neinvestiční příspěvky do 25 tis. Kč na veřejně prospěšnou činnost ve stanovených oblastech závěrečný termín podání žádostí 30. září 2013 Kontakt: Ing. Hrubíčková, ekonomický odbor, tel: 585 508 458 p.hrubickova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 2

3 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 Podpora prevence kriminality Kontakt: Bc. Poláček, odbor sociálních věcí, tel: 585 508 604 m.polacek@kr-olomoucky.cz Podpora integrace romských komunit Kontakt: PhDr. Köttnerová, odbor sociálních věcí, tel: 585 508 218 r.kottnerova@kr-olomoucky.cz Podpora poskytování sociálních služeb Kontakt: Ing. Spáčilová, odbor sociálních věcí, tel: 585 508 482 k.spacilova@kr-olomoucky.cz Závěrečný termín podání žádostí je 28. červen 2013, 12:00 hod. www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 3

4 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Studijní stipendium Olomouckého kraje Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol (dle Seznamu studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2013) v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce Závěrečný termín podání žádostí je 28. červen 2013 Kontakt:Mgr. Balcárek, odbor školství, tel. 585 508 673 p.balcarek@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 4

5 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Učňovské stipendium Žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce. Kontakt:Mgr. Kropáčková, odbor školství, tel: 585 508 559 l.kropackova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 5

6 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje Specializované inovační stipendium Olomouckého kraje (dále jen stipendium) je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů VŠ, jejichž budoucí případně současní zaměstnavatelé (dále jen vysílající organizace) mají zájem o rozšíření jejich vzdělání v navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Dotační titul bude vyhlášen na přelomu března a dubna 2013. Kontakt: Mgr. Balcárek, odbor školství, tel. 585 508 673 p.balcarek@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 6

7 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Cílem je umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. Závěrečný termín podání žádostí je 15. březen 2013 Kontakt: Ing. Brabcová Ph.D., odbor Kancelář hejtmana, tel: 585 508 830 j.brabcova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 7

8 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Příspěvky mohou být poskytnuty žadateli, který vznikl minimálně 1 rok před datem vyhlášení tohoto programu, působícímu na území Olomouckého kraje v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Závěrečný termín podání žádostí je 4. březen 2013, 14: 00 hodin. Kontakt: Bc. Stratilová, odbor školství, tel: 585 508 662 m.stratilova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 8

9 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2013 Závěrečný termín pro podání žádostí je 28. únor 2013, 14:00 hodin Kontakt: Bc. Vybíralová, odbor Kancelář hejtmana, tel: 585 508 844 p.vybiralova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 9

10 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Příspěvek pro oblast zdravotnictví Dotace mohou být poskytnuty právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele a které uskutečňují na území Olomouckého kraje vzdělávání v oblasti zdravotnictví, zejm. specializační vzdělávání (ukončované atestační zkouškou), dotace mohou být poskytnuty zejm. poskytovatelům zdravotní péče a vzdělávacím institucím v oblasti zdravotnictví Dotační titul bude vyhlášen na přelomu dubna a května 2013. Kontakt: Olga Kalusová, odbor zdravotnictví, tel: 585 508 576 o.kalusova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 10

11 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Příspěvek pro oblast protidrogové prevence Dotace mohou být poskytnuty osobám, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele, a které poskytují na území Olomouckého kraje služby pro uživatele drog - kontaktní a poradenské služby, terénní programy pro problémové uživatele jiných návykových látek, ambulantní léčba závislostí, programy následné péče, a dále služby pro uživatele návykových látek v konfliktu se zákonem. Závěrečný termín pro podání žádostí je 15. březen 2013, 14:00 hod. Kontakt: Mgr. Starostová, odbor zdravotnictví, tel: 585 508 575 z.starostova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 11

12 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Příspěvek na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Cílem příspěvku od Olomouckého kraje je zachování krajinného rázu po zásahu vlastníků. O příspěvek je možnost žádost do 3 měsíců od ukončení prací. Kontakt: Ing. František Malý, odbor životního prostředí, tel: 585 508 403 f.maly@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 12

13 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Fond je víceletý a je určen na podporu realizace opatření v oblasti vodohospodářské infrastruktury v územním obvodu Olomouckého kraje. Termín pro závěrečné podání žádostí je 28. únor 2013, 14:00 hod. Kontakt: Vladimíra Kubišová, odbor životního prostředí, tel: 585 508 630 v.kubisova@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 13

14 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013  Program na podporu začínajících včelařů Cílem je podpořit zájem začínajících včelařů, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu. Zkvalitňování chovů je zabezpečeno např. zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Závěrečný termín pro podání žádostí je 22. březen, 14:00 hod. Kontakt: Ing. Školoud, odbor životního prostředí, tel: 585 508 412 m.skoloud@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 14

15 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Dotační tituly Olomouckého kraje, u nichž byl již ukončen termín přijímání žádostí  Příspěvek dobrovolným hasičům Olomouckého kraje  Příspěvky v oblasti sportu  Program podpory kultury a památkové péče  Program obnovy venkova www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace 15

16 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 16 název dotačního titulu / programuCELKEM 2009NNO 2009CELKEM 2010NNO 2010CELKEM 2011NNO 2011CELKEM 2012NNO 2012 Významné projekty 51 934 00035 084 40026 000 00020 790 00054 270 00036 379 72052 486 08827 228 646 Oblast sportu21 420 00015 315 000 Není zpracováno 12 500 00024 569 72019 690 00019 390 00018 330 000 Oblast vzdělávání13 914 0004 149 4001 100 0001 280 000880 0001 100 000 Oblast zdravotnictví6 000 0005 600 000300 000350 000 770 000 Oblast sociálních věcí2 300 000 3 550 0003 340 0003 240 0003 334 0003 140 000 Oblast kultury10 820 0006 400 0002 240 00011 280 0005 040 00014 220 0001 950 000 Oblast regionálního rozvoje2 150 0001 320 0001 100 0002 190 000 2 550 000200 000 Příspěvky do 25. tis. Kč 10 778 00010 375 53313 000 00012 489 58719 493 00014 193 73517 426 24413 327 418 Odbor sociálních věcí1 110 1001 085 1001 464 7901 439 7901 626 0001 561 0001 150 500997 000 Financování základních složek IZS - z rezervy hejtmana pro krizové řízení 20 399 00005 000 000605 0002 209 000750 0006 379 000854 000 Přímá podpora významných kulturních akcí a podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje 12 450 0006 741 90011 300 0007 711 90017 086 0007 644 95116 160 0005 755 000 Dotační program "Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize v oblasti vzdělávání/rekvalifikace zaměstnanců pro roky 2009-2010" 00107 200 0000 Ostatní příspěvky111 954 0002 000 00095 621 0004 500 00056 772 0001 727 00043 436 000850 000

17 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji32 500 0007 541 49429 600 0006 275 9749 534 0005 144 36011 239 6956 125 249 Finanční příspěvky v oblasti sportu39 230 00035 570 00037 067 00033 682 00037 067 00033 032 00037 367 00034 157 000 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Olomouckého kraje1 030 0000860 00024 560666 00024 890490 0006 000 Podpora zaměstnanosti absolventů vysokých škol0045 000 0000 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010001 000 000 100 000 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010 (podpora romských komunit) 001 000 000880 0001 000 000938 000150 000 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok (Podpora aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podpora prorodinných aktivit) 001 250 000 8 000 0007 874 200 Cestovní ruch7 500 51104 932 884226 2579 679 959715 0007 097 579690 000 Finanční příspěvek Klubu Českých turistů400 000 360 000 400 000 Program podpory venkova Olomouckého kraje45 000 000040 500 000502 00044 376 000058 268 9500 Zmírnění dopadů hospodářské krize v oblasti vzdělávání/rekvalifikace zaměstnanců 00152 691 0000 Dofinancování sociálních služeb 220 000 1 000 000 00 viz.Podpora aktivit ř.21 Příspěvky na hospodaření v lesích15 300 000261 57013 500 0000 302 33810 000 0000 Provozní dotace soukromým školám, stipendia, podpora VŠ3 540 00020 92018 850 000019 520 000019 284 7000 Financování protidrogové prevence2 600 000 2 510 000 2 500 000 Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů6 000 00005 400 00006 300 000011 950 0000 Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji 339 000 70 0002 503 000300 0002 789 066300 000 Celkem361 174 511101 154 817309 394 77594 763 588343 761 679106 301 994288 580 122100 317 513 17

18 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Podíl EU 20112 221 924 Kč Podíl EU20124 918 883 Kč Celkem 3 projekty NNO Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s. 18

19 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podíl EU20116 135 862 Kč Podíl EU 20125 438 395 Kč Celkem 11 projektů pro NNO EuForAll o.s. Olomouc, Pontis o.p.s. Šumperk, Kappa-Help o.s. Olomouc, ScholaViva o.p.s. Šumperk, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. Šumperk, Liberix o.p.s. Olomouc, Brailcom o.p.s. Praha, Centrum pro veřejnou politiku o.s. Praha 19

20 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji Podíl EU20114 474 539 Kč Podíl EU20123 678 170 Kč Celkem 8 projektů pro NNO Sport a věda o.s. Prostějov, Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s., METODICA-Institut pro další vzdělávání o.s. Brno, ORE-Institut Olomouc o.p.s., Akademie Jana Amose Komenského Šumperk, EuForAll o.s. Olomouc 20

21 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji Podíl EU20113 610 422 Kč Podíl EU20124 702 979 Kč Celkem 6 projektů pro NNO METODICA-Institut pro další vzdělávání o.s. Brno, EuForAll o.s. Olomouc, Základní organizace Svazu účetních o.s. Olomouc, Živý venkov o.s. Moravské Knínice 21

22 XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje j.rozboril@kr-olomoucky.cz 22


Stáhnout ppt "XIV. Sněm Unie NNO OK 23. 2. 2013 Finanční podpora NNO v Olomouckém kraji 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google