Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Martin Náprstek zástupce ředitele Česká rozvojová agentura (ČRA) Rozvojová spolupráce měst a obcí SMO ČR, 30. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Martin Náprstek zástupce ředitele Česká rozvojová agentura (ČRA) Rozvojová spolupráce měst a obcí SMO ČR, 30. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Martin Náprstek zástupce ředitele Česká rozvojová agentura (ČRA) Rozvojová spolupráce měst a obcí SMO ČR, 30. 4. 2014

2 pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých částech světa cestou udržitelného socioekonomického rozvoje přispívání o k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni (včetně omezení nežádoucí migrace a bezpečnosti v oblasti životního prostředí) o k podpoře demokracie o k dodržování lidských práv a základních svobod o k posilování právního státu přispívání k rozvoji politických, ekonomických, obchodních, environmentálních, kulturních a vědeckých vztahů s partnerskými zeměmi Cíle ZRS ČR

3 vycházejí z: o Evropského konsensu o rozvoji (2005) o Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci (2005) o Akční agenda z Akkry (2008) o partnerství s přijímajícími zeměmi o posilování systémů a zvyšování kapacit partnerských zemí o vzájemná odpovědnost o koordinace a harmonizace rozvojových aktivit o transparentnost a otevřenost veřejné diskusi Hlavní principy ZRS ČR

4 Dvoustranná rozvojová spolupráce ČR II. Teritoriální priority: Programové země: o Afghánistán o Bosna a Hercegovina o Etiopie o Moldavsko o Mongolsko Projektové země: o Gruzie o Kambodža o Kosovo o Palestinská autonomní území o Srbsko Ostatní země („phase-out“): o Angola o Jemen o Vietnam o Zambie

5 Sektorové priority: životní prostředí zemědělství sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) ekonomický rozvoj (včetně energetiky) Průřezové principy: řádná (demokratická) správa věcí veřejných šetrnost k životnímu prostředí a klimatu dodržování základních lidských, ekonomických, sociálních a pracovních práv příjemců projektů Dvoustranná rozvojová spolupráce ČR III.

6 Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS od 1. července 2010 zřízena zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci do zahraničí (č. 159/2010 Sb.) funkci zřizovatele vykonává MZV, organizačně ČRA spadá v rámci MZV pod Sekci ekonomickou

7 Úkoly ČRA Bilaterální projekty v partnerských zemích: o indentifikace námětů (v součinnosti s MZV a ZÚ) o formulace o vypisování výběrových řízení na dodavatele zboží, služeb a stavebních prací potřebných pro realizaci o řízení realizace a monitoring Dotace: o vypisování dotačních titulů na zahraniční projekty a jejich monitoring: podpora aktivit NNO v partnerských zemích v rámci bilaterální či trilaterální spolupráce o vypisování dotačních titulů na tuzemské projekty a jejich monitoring: posilování kapacit NNO, platforem, podpory krajů a podpora globálního rozvojového vzdělávání posilování kapacit aktérů ZRS (včetně předvýjezdové přípravy pracovníků MZV) a organizace školení podpora českých subjektů usilujících o zapojení do ZRS ostatních dárců (zvláště Evropské komise)

8 Projekty ČRA v roce 2013 dle zemí

9 Projekty ČRA v roce 2013 dle sektorů

10 Projekty ČRA v roce 2013 dle typu projektů

11 Příležitosti pro města a obce (v gesci ČRA) 1) dotační titul „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“ - 1 mil. Kč ročně, max. výše dotace 0,5 mil. Kč 2) bilaterální projekty ZRS ČR v gesci ČRA - zaměření a rozpočet podle potřeb partnerské země - veřejná zakázka nebo dotace 3) trojstranná spolupráce (spolufinancování projektů) - dotace vázaná na poskytnutí min. 50 % finančních prostředků dalším donorem - typicky z fondů EK (Development Cooperation Instrument - DCI) - EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm - program pro „Non-state Actors and Local Authorities“

12 Příklady projektů Dotační titul „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“ 2014 Královéhradecký kraj projekt: Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko) rozpočet: Kč 639 900,- (dotace ČRA Kč 250 000,-) Ústecký kraj projekt: Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva (Srbsko) a Ústeckém kraji rozpočet: Kč 645 535,- (dotace ČRA Kč 350 000,-)

13 Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Fax: +420 251 108 225 info@czda.czinfo@czda.cz, www.czda.czwww.czda.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Zahraniční rozvojová spolupráce ČR Martin Náprstek zástupce ředitele Česká rozvojová agentura (ČRA) Rozvojová spolupráce měst a obcí SMO ČR, 30. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google