Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání zdravotníků. Transformace specializačního vzdělávání – 2 fáze  Fáze – změna zákonů (lékaři a nelékaři) – realizováno v roce 2008  Fáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání zdravotníků. Transformace specializačního vzdělávání – 2 fáze  Fáze – změna zákonů (lékaři a nelékaři) – realizováno v roce 2008  Fáze."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání zdravotníků

2 Transformace specializačního vzdělávání – 2 fáze  Fáze – změna zákonů (lékaři a nelékaři) – realizováno v roce 2008  Fáze – praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací programy Vysoká škola 6 let3 - 7 let Specializační vzdělávání ATESTACE Celoživotní vzdělávání 1 - x let

3 Novelizace zákona - LÉKAŘI  do obory specializací součástí přílohy zákona – neflexibilní → nutná REVIZE  od redukce specializačních oborů - 40 základních oborů, ostatní převedeny do nástavbových oborů z 81 na 40 dle standardů EU Přináší: -Lepší prostupnost, zvýšení kvality vzdělávání -Zvýšené kompetence (základní kmen) -Financování ministerstvem zdravotnictví Reaguje na potřeby zdravotnictví

4 LÉKAŘI OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Návrat k dvojstupňovým atestacím - záchrana řady oborů (nulový zájem o řadu z nich, když byly základními obory) Základní obory (40) a minimální délka specializačního vzdělávání Nástavbové obory (44) a minimální délka vzdělávání v nich

5 POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Certifikovaný kurz (nástavbový obor) Specializační vzdělávání (základní obor) Kmen Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti Atestační diplom Certifikát o absolvování základního kmene: Příklad kompetencí: -Práce ošetřujícího lékaře, sekundáře POD -Odsávání sekretu z DC, neinvazivní ventilace a oxygenoterapie, výplach žaludku, punkce ascitu -Pohotovostní služby na příjmové amb. POD -Transfůze, katetrizace močového měchýře

6 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH KMENŮ  10 základních kmenů v délce 24 měsíců  certifikát o absolvování kmene (vydán i lékařům s atestací I. st.)  bude definován v nových vzdělávacích programech  1. rok společný (chirurgie, vnitřní lékařství, ARO, gyn. a por., dětské lékařství)  2. rok již zaměřený dle kmene  financování ZK PŘÍKLAD: absolvent VŠ → 1. rok společný = tzv. rezidentura → 2. rok zaměřený dle kmene → ukončení základního kmene → specializovaný výcvik → atestační zkouška

7 SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ vnitřní lékařství Samostatný výkon povolání v příslušném oboru Aby lékař mohl samostatně vykonávat své povolání v oboru vnitřní lékařství, musí absolvovat min. 6 let specializačního vzdělávání Kompetence Po celou dobu nemá kompetence k samostatnému výkonu povolání Samostatný výkon některých činností NOVĚ – lékař po 2 letech bude moci určité činnosti vykonávat samostatně NYNÍ Samostatný výkon povolání v příslušném oboru NYNÍ NOVĚ Certifikovaný kurz – např. angiologie Interní základní kmenSpecializovaný výcvik ve vnitřním lékařství 2 roky 3 roky Celoživotní vzdělávání Specializační vzdělávání 5 – 6 let Posílení prestiže Podpora mladých lékařů

8 NELÉKAŘI Redukce, racionalizace a zkrácení studia specializačních oborů z 85 na 62 dle standardů EU Příklad: Při započtení základního modulu (80 hodin) lze absolvovat studium např. pro obor dětská sestra do 18 měsíců. Přináší - Zvýšení kvality vzdělávání - Zvýšení kompetencí (sestra nositelka výkonu) - Zkrácení délky specializačního vzdělávání - Zrušení podmínky výkonu povolání před vstupem do specializačního vzdělávání - Financování ministerstvem zdravotnictví

9 Specializační vzdělávání - NELÉKAŘI Usnadnění průběhu specializačního vzdělávání  před vstupem do specializačního vzdělávání nemusí zdravotník vykonávat povolání  možnost financování díky dotačnímu programu MZ – „Rezidenční místa“  zkrácení délky specializačního vzdělávání

10 Specializační vzdělávání IV. Základní modul Odborný modul Speciální modul Základní modul Odborný modul 640 hod 560 hodin 3 roky 2 roky Zkrácení délky specializačního vzdělávání ze 3 let na 2 roky „sestra specialistka“ Speciální moduly formou certifikovaných kurzů

11 Finanční podpora vzdělávání PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Rok 2006 – 0,-Kč Zastavení financování vzdělávání praktických lékařů cestou IPVZ Podzim 2006: 89 praktických lékařů - IPVZ ,-Kč Od roku 2008: 129 praktických lékařů - speciální dotační program ,- Kč 40 praktických lékařů - IPVZ ,-Kč V roce 2009: 107 praktických lékařů dotace - speciální dotační program ,- Kč 149 praktických lékařů - nová místa, celá doba programu ,-Kč 15 praktičtí lékaři - IPVZ, pokračování ,-Kč

12 Financování MZ ČR specializačního vzdělávání – DOTAČNÍ PROGRAM MZČR  LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ (plná podpora) Projekt 1 (ARO, patologie, neurologie, radiologie, praktický lékař...) (plánovaná dotace / předpokládaná dotace k čerpání) Kč / Kč Projekt 3 (částečná podpora) (pediatrie, chirurgie, ortopedie, interna, gyn. a por. kardiologie,..) (plánovaná dotace / předpokládaná dotace k čerpání) Kč / Kč  NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ (plná podpora) Projekt 2 (ošetřovatelská péče, ARIP, ošetřovatelská péče v pediatrii, fyzioterapie, klinická psychologie,) (plánovaná dotace / předpokládaná dotace k čerpání) Kč / Kč

13 REZIDENČNÍ MÍSTA – DOTAČNÍ PROGRAM MZ Počet vypsaných RM Počet žádajících zdravotnických zařízení Počet požadovaných RM Počet schválených RM P P P ministerstvo zdravotnictví bude financovat vzdělávání v nejvíce nedostatkových profesích – míst výběrové řízení ukončeno garance na 5 let 2010 bude opět vypsáno nové výběrové řízení

14 Rozdíl ve financování Předchozí stav 189 miliónů – příspěvek IPVZ + NCO NZO  Provoz IPVZ a NCO NZO ,-Kč zaměstnanců  Dotace na rezidenční místo – jde za školencem 0,-Kč  Část pro školitele 0,-Kč  Náklady pracoviště 0,-Kč  Necílené „dotace“ na vzdělávání Stav milionů – příspěvek IPVZ + NCO NZO 500 miliónů – peníze za školencem na rezidenční místo do zdravotnického zařízení  Provoz IPVZ a NCO NZO ,-Kč - na provoz a platy zaměstnanců  Dotace na rezidenční místo - jde za školencem min ,-Kč  - jde za školitelem ,-Kč  Náklady pracoviště max ,-Kč  Celá ČR – regionální dostupnost

15 Dotaci lze použít na spolufinancování  mzdové náklady rezidenta (školence) na celou dobu specializačního vzdělávání  odměna pro školitele  náklady zdravotnických zařízení spojené se specializačním vzděláváním (např. materiál, registrační poplatky, stravné a jízdné, aj.)

16 REZIDENČNÍ MÍSTA KRITERIA PRO HODNOCENÍ AKREDITAČNÍ KOMISE Projekt 1, 2  Kvalita zajištění specializačního vzdělávání  Personální zajištění  Regionální potřeba  Délka školitelské činnosti  Délka praxe školitele Projekt 3  Kvalita zajištění specializačního vzdělávání  Personální zajištění  Regionální potřeba

17 Celoživotní vzdělávání Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Kč  Projekt nelékaři – celoživotní vzdělávání – Kč  Projekt lékaři – celoživotní vzdělávání – Kč  Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient dovednostech – Kč

18 Lze pokrýt náklady na... Na co:  odměny školitelů  pronájmy prostor  učební pomůcky  náklady zdravotnického zařízení  praktické stáže Pro koho:  Ošetřovatelé  Sanitáři  Certifikované kurzy sester (např. diabetologická sestra)  Nástavbové obory lékařů

19 Financování vzdělávání Vysoká škola Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání Vysoká škola 0 Kč Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 0 Kč Před rokem 2006 NYNÍ na 1 rokna 3 roky zdravotníků2 700 zdravotníků

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávání zdravotníků. Transformace specializačního vzdělávání – 2 fáze  Fáze – změna zákonů (lékaři a nelékaři) – realizováno v roce 2008  Fáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google