Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bytová politika ČR Ministr pro místní rozvoj 1.října 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bytová politika ČR Ministr pro místní rozvoj 1.října 2009"— Transkript prezentace:

1 Bytová politika ČR Ministr pro místní rozvoj 1.října 2009 www.mmr.cz

2 V ČR je dnes více než 4,5 mil. bytových jednotek Z toho je cca 4,25 mil. trvale obydlených (odhad MMR) Bytová situace v ČR

3 Průměrná velikost bytu je 76,3 m 2 13. místo v EU Průměrný počet obyvatel na jeden trvale obydlený byt je cca 2,6 11. místo v EU Průměrné stáří bytů v ČR 42,5 roku ( zhruba v průměru EU), ale z pohledu zanedbanosti bytového fondu – je ČR v poslední desítce zemí EU Porovnání ČR s EU

4 Převažuje vlastnické bydlení Odhad – z trvale obydlených bytů - 850 000 bytů „klasicky“ nájemních - 550 000 družstevně užívaných Ostatní formy mají různou podobu vlastnického bydlení - cca 2,85 mil. bytů (ke 31.7.2009 - 1,515 mil. bytů je zapsáno jako bytové jednotky dle zákona 72/1994 Sb. ) Struktura a forma bytového fondu

5 Nárůst o 500 000 nových bytů - 75 % novostavby - 25 % rekonstrukce, nástavby, přístavby od roku 2005 přibývá 40 000 bytů ročně Z toho zaniklo cca 75 000 bytů - vyjmutím z bytového fondu a jeho přeměnou na nebytový, zpravidla kanceláře Hlavní důvody zániku bytů -pokračující regulace nájemného u bytů -uvolnění nájemného u nebytových prostor -v současnosti ročně zanikne maximálně několik jednotek tisíců bytů Nárůst bytů 1990 – 2009

6 Program PANEL po novele - podpora oprav a zateplení panelových i nepanelových domů - forma úrokové dotace -2008 – vyplaceny dotace za více než 2 mld. Kč Podpora výstavby sociálních nájemních bytů - 150 – 600 mil. Kč ročně - rozšířen pro všechny investory Podpora regenerace sídlišť - 150 – 250 mil Kč ročně - doplněk IOP Státní podpora bydlení z MMR

7 IOP financování z fondů EU - IOP je na roky 2008 – 2013 připraveno téměř 200 mil. EUR - Donutil žadatele zpracovat Integrované plány rozvoje měst jako nezbytnou podmínku čerpání - Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů v problémových zónách měst nad 20 000 obyvatel Program na zlepšení prostředí v problémových sídlištích

8 Novela zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. prodloužení cílového stavu deregulace ve velkých městech do roku 2012 Schválená legislativní opatření

9 Zákon o vlastnictví bytů - opakovaně projednáván v komisích Legislativní rady vlády, návrh nebyl vzhledem ke změnám ve vládě již postoupen k projednání - základem je upřesnění vlastnictví, způsoby hlasování výboru společenství vlastníků a umožnění hlasování „per rollam“ - navrhuji projednat návrh ve vládě a předložit do parlamentu Občanský zákoník - Návrh novely předložen do parlamentu 16. 4. 2009 (tisk 805) - Projednávání bylo navrženo na pořad 62. schůze poslanecké sněmovny - Základem je posílení postavení vlastníka, zrušení služebních bytů, omezení přechodu nájmu po smrti nájemce a možnost stanovení obvyklého nájemného soudem Návrh nového kodexu - MMR uplatnilo připomínky, reálná platnost až v dalším funkčním období Poslanecké sněmovny Připravovaná legislativní opatření

10 Cíl - zajistit nediskriminační přístup vlastníkům domů ke státní podpoře - stimulace komplexní rekonstrukce bytových domů - podpora energetických úspor Forma podpory - úroková dotace k bankovnímu úvěru Příjemci podpory - vlastníci bytových domů postavených jakoukoli stavební technologií Evropský kontext - pro panelové domy poskytováno v souladu s platným rozhodnutím Komise EU, pro nepanelové domy ve výši „de minimis“ do notifikace u Evropské komise Rozšíření programu PANEL na nepanelové domy

11 Podpora výstavby sociálního nájemního bydlení Nově může čerpat dotaci jakákoliv fyzická či právnická osoba (předtím pouze pro města a obce) Individuální dotace na každý byt (možnost vyčlenění jen určitého počtu bytů z plánované výstavby a na ně čerpat dotaci) Dotace až 500 000 Kč na výstavbu nového bytu Dotace až 420 000 Kč na rekonstrukci či nástavbu bytu Řešení tíživé životní situace pro: - sociálně slabším domácnostem - lidem se sníženou soběstačností - seniorům nad 75 let Závazek – byty musí v období 15 let fungovat minimálně 10 let jako sociální bydlení

12 Pomoc při povodních 2009 - SFRB č. 28/2006 Sb., zvýhodněné úvěry na opravy pro osoby postižené povodněmi - Úvěr na opravy 150 000 Kč č. 396/2002 Sb., zvýhodněný úvěr na úhradu části nákladů na výstavbu bytu pro osoby postižené povodněmi - Úvěr na pořízení bydlení 850 000 Kč č. 396/2001 Sb. - zvýhodněný úvěry a příspěvky vlastníkům na opravy prostřednictvím obcí - 200 000 Kč na jednu stavbu, jsou-li v ní 3 byty - 500 000 Kč na jednu stavbu, je-li max 8 bytů - 700 000 Kč na jednu stavbu, je-li více než 8 bytů

13 Pomoc při povodních 2009 - MMR V souvislosti se škodami, které způsobily letošní povodně, byly upraveny programy MMR tak, aby bylo možné je použít univerzálně i pro jiné živelní pohromy podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené povodněmi -max. 600 000 Kč na jednu bytovou jednotku -max. 1 mil. Kč na jednu bytovou jednotku dokončenou do 6 měsíců od pohromy podpora při zajišťování náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb - do 200 000 Kč na jednotku nařízení vlády č. 395/2002 Sb. – úhrada nákladů na demolice nařízení vlády č. 394/2002 sb., finanční pomoc osobám, které přišly o bydlení - - 150 000 Kč dotace na obnovu základních funkcí domácnosti - 30 000 Kč

14 SFRB - novela nařízení vlády č. 370/2004 Sb. - podpora výstavby nájemních bytů formou garancí - rozšíření programu PANEL pro nepanelové domy - novela nařízení Vlády č. 299/2001 Sb. - výstavba sociálních bytů - pomoc při povodních – byly aktualizovány stávající předpisy s cílem univerzální použitelnosti i v dalších letech MMR - pro rok 2010: výstavba technické infrastruktury, výstavba podporovaných bytů – rozšíření příjemců dotace, regenerace panelových sídlišť, opravy olověných rozvodů Připravované nástroje investic do bydlení

15 Podpora výstavby nájemních bytů – formou garancí SFRB V současné době je návrh novely nařízení vlády projednáván ve vnějším připomínkovém řízení, termín předložení do vlády je 30. září 2009 Cíl - podpora orientace podnikatelských záměrů na výstavbu nájemních bytů Forma podpory - záruky za dlouhodobé úvěry cestou garančních nástrojů SFRB Příjemci podpory - jakákoliv právnická nebo fyzická osoba Evropský kontext - nezbytná notifikace u Evropské komise

16 Metodické působení a metodická pomoc investorům na trhu bydlení Podpora certifikace systému zateplování Podpora a zveřejňování „dobrých příkladů“ – best practicies Příprava informačních databází místně obvyklého nájemného Mimořádná informační linka ke společenstvím vlastníků Podpora novým stavebním trendům v bydlení (pasivní domy, dřevostavby apod.) Nástroje nefinanční povahy

17 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Bytová politika ČR Ministr pro místní rozvoj 1.října 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google