Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Villa Martha Hrušovany u Brna n prezentace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Villa Martha Hrušovany u Brna n prezentace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice."— Transkript prezentace:

1 Villa Martha Hrušovany u Brna n prezentace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Betanie - křesťanská pomoc n občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra v roce 1996 n zaměřuje se na pomoc skupinám sociálně potřebných zdravotně postižených, zejména seniorů, nemocných, invalidních, nesoběstačných a osob přeživších holocaust n působnost organizace je regionální

3 n duchovní, kulturně-společenská a osvětová činnost pro seniory a postižené Cílem činnosti BETANIE je zejména

4 n poradenská služba sociálně-právní, psychologická a zdravotní n školící činnost n ošetřovatelská péče v domácnostech n pečovatelská služba v domácnostech

5 n pobytové služby ve stacionárním zařízení, v Domě důstojného stáří v Brně- Maloměřicích n 70 seniorů, z nichž 43 ubytováno v samostatných bytových jednotkách a 27 imobilních klientů je umístěno na ošetřovatelské jednotce

6 n provozování domova se zvláštním režimem, Villa Martha v Hrušovanech u Brna n objekt bývalé fary CČSH byl rekonstruován v roce 2009 z Regionálního operačního programu EU. Je zde ubytováno 17 klientů s duševními nemocemi

7 n pořádání rekondičních pobytů pro seniory n spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi v ČR i v zahraničí

8 Stručný popis projektu n specifickou skupinou v rámci seniorské populace představují lidé, trpící různými formami demence n je zde i nejvyšší riziko nerespektování práv a nepochopení jejich individuálních potřeb v pobytových zařízeních

9 n minimum zařízení je schopno přijímat takto nemocné seniory, proto právě u této skupiny je nejvyšší převis poptávky nad nabídkou n vhodný objekt nám pro tuto činnost nabídla Církev československá husitská v Hrušovanech u Brna (bývalá fara obklopená velkou zahradou) n technický stav objektu však byl velmi špatný

10 n fotografie původního stavu objektu (léto 2008)

11

12

13 n fotografie původního stavu interiéru objektu (léto 2008)

14 Cíle projektu n prostřednictvím rekonstrukce objektu vytvořit bezbariérový domov se zvláštním režimem

15 n při hledání možnosti financování této rekonstrukce jsme v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod – prioritní osa – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel – oblast podpory – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, našli cestu k získání nejen finanční podpory, ale i možnost pomoci místnímu rozvoji obce a regionu

16 n Obecnými cíli projektu je vytvoření kapacit a materiální vybavení, zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb v regionu, omezení přesunu duševně nemocných seniorů do psychiatrických léčeben. V neposlední řadě vytvoření patnácti nových pracovních míst

17 Aktivity projektu n 2005 – specifikace problému, jeho analýza, hledání vhodného objektu n 2006 – získání objektu od Diecézní rady Církve československé husitské (CČSH), zahájeny práce na projektové přípravě

18 n 2007 – kladné stanovisko Rady obce Hrušovany k projektovému záměru, sběr informací o možných finančních zdrojích pro realizaci, výběrové řízení na zpracování projektové (stavební) dokumentace, zpracován projektový záměr do Mobilního projektového inkubátoru, sestavení projektového týmu a stanovení jednotlivých kompetencí, výběrové řízení na zpracovatele žádosti o finanční podporu, vyřízení stavebního povolení

19 n 2008 – zpracování projektové dokumentace, navázání spolupráce s partnery a příprava všech nutných podkladů pro podání žádosti do první výzvy ROPu, příprava žádosti a její podání v dubnu 2008. Začátkem července 2008 seznámení s kladným výsledkem řízení na Regionální radě. Realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

20 n 2008 - Uzavření smlouvy na poskytnutí dotace EU a současně uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele. Zajištění finančních prostředků na první etapu realizace – úvěr od České spořitelny. Předání staveniště a zahájení stavebních prací. Současně zahájena realizace plánu publicity.

21 předání staveniště (listopad 2008)

22 Realizace projektu n 2009 – pokračování stavebních prácí podle harmonogramu - kontrola plnění na pravidelných poradách na stavbě

23 Fotografie z realizace rekonstrukce

24

25

26

27

28 rok 2009 n březen – 1. monitorovací etapová zpráva se žádostí o platbu – vyřízena v říjnu 2009 n červen – výběrové řízení na dodavatele interiéru n srpen – podepsána smlouvy s vítězem výběrového řízení

29 n září – výběrové řízení na nová pracovní místa (celkem 15 pracovníků) spolupráce s úřady práce (rekvalifikační kurzy pečovatelek),dotace na nově zřízená pracovní místa 2. monitorovací etapová zpráva se žádostí o platbu. rok 2009

30 n říjen – předání stavby, kolaudační řízení, schválení provozního řádu na KHS, tisková konference na brněnské Staré radnici

31 n listopad – nástup nových zaměstnanců, výběr klientů se žádostí o umístění slavnostní otevření Villy Marthy

32 slavnostní otevření Villy Marthy (18. 11. 2009)

33

34

35

36

37 n listopad – na konferenci Dialog nad projektem vyhlášení Villy Marthy nejzajímavějším projektem ROP Jihovýchod v roce 2009

38 n prosinec 2009 – podání žádosti na JmK o registraci podle zákona 108/06 Sb. jako domov se zvláštním režimem Vyzvány zdravotní pojišťovny, aby s námi uzavřely smlouvu o poskytování zdravotnické péče v domově n 2010 – v termínu do 26.2. bude podána závěrečná zpráva a poslední žádost o platbu

39 www.betanie.eu


Stáhnout ppt "Villa Martha Hrušovany u Brna n prezentace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google