Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKTY ÚOOZ SKPV PČR PRAHA ODBOR METODIKY, PREVENCE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKTY ÚOOZ SKPV PČR PRAHA ODBOR METODIKY, PREVENCE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE."— Transkript prezentace:

1 SEKTY ÚOOZ SKPV PČR PRAHA ODBOR METODIKY, PREVENCE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

2 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Obsah 1.Obecné informace 2.Vymezení pojmů 3.Příklady z ČR 4.Způsob manipulace u scientologů

3 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Obecné informace Právní existenci církví a náboženských obcí upravuje v ČR především Listina základních práv a svobod, Zákon č. 308/91 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

4 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Mimo registrovaných církví a náboženských společností však u nás působí další nejrozmanitější náboženská alternativní hnutí, která se na našem území objevila hlavně po roce 1989.

5 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Nikdo z rodičů by nechtěl, aby jeho dítě do sekty vstoupilo. Dospívající však hledají odpovědi na tíživé otázky lidské existence a zcela logicky se obrací k náboženství, které je schopno na takové otázky odpovědět. Nová náboženství a sekty uspokojují potřebu mladých odlišit se a najít svoji vlastní pozici ve světě. Pro většinu představují tyto skupiny „pouze“ inspiraci v duchovním životě a v hledání sebe sama.

6 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Vymezení pojmů Organizovaná skupina nábožensky zaměřených lidí s dogmaticky nekonvenčními názory na úlohu a postavení člověka ve společnosti. Je založena na kultu osobnosti s výraznou psychickou manipulací osobnosti se zaměřením na rozložení osobní integrity jedince, což vede až k vytvoření duševního otroctví a absolutní závislosti jedince na vůdci sekty. Bezpečnostní riziko představuje snaha o proniknutí do státních struktur, do politické či ekonomické sféry či ohrožováním demokratických základů státu.

7 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Znaky sekty autoritářství - do krajnosti rozvedený princip autority - fundamentalismus /fundament = základ/ - nekritické přijímání určitého učení např. posvátné knihy - ideologie slibující členům sekty osobní spásu a vykoupení - jednoduché odpovědi na složité otázky - utajování - o podstatě nauky - o organizační struktuře - uzavřenost - izolace od společnosti i rodiny a všeho mimo sektu - nepřátelství, nenávist a opovržení vůči okolní společnosti - omezující a uniformní životní styl, především věnovaný službě kultovním cílům

8 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Trestné činy sekt Protiprávního jednání se v souvislosti se svojí činností dopouští podle stávající právní úpravy jen malé procento sekt. Na základě zkušeností však nelze vyloučit, že některé uzavřené skupiny porušují zákon jak ve vztahu k vlastním členům, tak k okolní společnosti. Odhalování takové trestné činnosti však ztěžuje její latentnost a dále fakt, že poškozený je jen ve vyjímečném případě ochoten podat trestní oznámení nebo svědčit (oznámení podávají většinou rodinní příslušníci nebo přátelé). V této souvislosti nelze opomenout ani běžně používaný postup zastrašování a diskreditace, kterého některé skupiny používají proti svým odpůrcům, kterými mohou být bývalí členové sekty, novináři, ale i policisté.

9 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Dianetika a Scientologie První scientologické církve byly založeny v roce 1954, aby bylo možné uspokojit duchovní potřeby rostoucí náboženské komunity, která se řídila díly Hubbarda o Scientologii. Hubbard sloužil coby výkonný ředitel církve až do svého odchodu z funkce v roce 1966. Poté se věnoval hlavně dokončování svých výzkumů a materiálů scientologického náboženství a vyšších úrovní duchovního vědomí. Hubbard zemřel v roce 1986 a zanechal svůj značný majetek scientologickému náboženství.

10 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Dianetika a Scientologie V dnešní době je Scientologie šířena prostřednictvím mezinárodní struktury tohoto náboženství, která sestává z 3700 církví, misí a scientologických skupin ve 156 zemích světa. Scientologie rovněž sponzoruje a podporuje mnoho organizací pracujících na sociálně prospěšných programech, které se zabývají problémy užívání drog, zvyšování kriminality, nedostatku vzdělávání a úpadku morálních hodnot

11 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Poznámka na závěr -Ne každá uzavřená náboženská skupina je destruktivní sektou a naopak na první pohled„ nevinná společnost„ se může změnit postupem času v nebezpečnou sektu. - Členy sekt a nových náboženských směrů nebývají z velké části osoby psychicky nemocné nebo s podprůměrnou inteligencí. Snaha o řešení sociálních nebo psychických problémů může ale přispět ke vstupu do náboženské skupiny.

12 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Děkuji za pozornost. plk. Mgr. Ivo ŠPIČAN Extremismus-analýza možných rizik


Stáhnout ppt "SEKTY ÚOOZ SKPV PČR PRAHA ODBOR METODIKY, PREVENCE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google