Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T.Svoboda. Epidemiologie a charakteristika Sporadický (70%) nejč. delecí supresorických genů APC, DCC a p53 a zvýšenou expresí onkogenů ras, myc, src,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T.Svoboda. Epidemiologie a charakteristika Sporadický (70%) nejč. delecí supresorických genů APC, DCC a p53 a zvýšenou expresí onkogenů ras, myc, src,"— Transkript prezentace:

1 T.Svoboda

2 Epidemiologie a charakteristika Sporadický (70%) nejč. delecí supresorických genů APC, DCC a p53 a zvýšenou expresí onkogenů ras, myc, src, erbB2, mutací reparačních genů MLH1, MSH2 a 6… Familiární (20-25%) kumulací v rodině bez průkazu hereditárního sy kombinací rizikových faktorů (metabol. a detoxikační enzymy…) Hereditární (5-10%) Význam tělesné aktivity (peristaltika) S věkem roste podíl pravostr.nádorů

3

4 V r.2010 onemocnělo 4907 M a 3229 Ž

5 2/3 u seniorů

6

7

8

9 Etiologie Vnitřní rizikové faktory (hereditární, nepreventabilní) Zevní rizikové faktory (preventabilní): Kouření (závisí na dávce a délce, vč.žvýkání tabáku, způsobí 16% úmrtí na C18 a 22% na C20) Výživa: % snížení příjmu tuku =% snížení incidence CRC Červené maso, inverzně ryby, náhrada sojou bez efektu Alkohol (15 piv/měsíc) Obesita/BMI Pohybová aktivita (rychlost pasáže) a příznivý vliv vlákniny-ten ale sporný Chemoprevence: NSA (Aspirin, ev.jen COX2 inhibitor Celecoxib – zvýšení apoptozy a potlačení angiogeneze Foláty a Ca++ vs. neefektivní vitaminy a antioxidanty Estrogeny při dlouhodobé (10 let) hormonoterapii redukují riziko CRC o 20% Bakteriální flora: Příčina colitis ulcerosa s tvorbou nitrosaminů ve střevě Neabsorbované žlučové kyseliny jsou dekonjugovány a fermentovány na butyrát Enteroinvazivní E.coli vs. snížení proliferace sliznice dodáním Bifidobacterií

10 Hereditární nádorové syndromy I. Familiární adenomatosní polyposa (FAP). AD onem. s prevalencí 1/8000 vlivem defektu tumor supresorického genu APC (vzácně AR s mutací obou alel genu MYH): časté epiderm.cysty, osteomy dolní čelisti (90%), hyperpigmentace sítnice + nádory mozku, štítnice, jater, vznik CRC v časném věku na podkladě mnohočetných polypů 10 2 -10 3 ve 100%. Dispenzarizace od 11-14 let. Léčba chirurgická (tot.kolektomie, sledování duodena a rekta, je- li ponecháno) Bloomův sy (BS). Vzácné AR onem. Vzniklé mutací BLM genu: nízká porodní hmotnost, trpasličí vzrůst, imunodeficience, fotosenzitivita + nádory C02, C15, C16, C18-20, C32 a C53. Většina se dospělosti nedožije

11 Hereditární nádorové syndromy II. Hereditární nepolyposní kolorekt.karcinom (HNPCC)= Lynch I. a II. AD onem. s četností 1/200-1000 vlivem mutace jednoho z DNA reparačních genů: hMSH2+3+6, hMLH1+3, hPMS1 a 2, spojeno s C16, C17, C25, C56, C54 (20-40%) a hlavně C18-20 (80% ve věku 40-50 let). Vysoké riziko dle Amsterdamských (ev.Bethesda) kritérií + pravidelný screening: 3 příbuzní v rodině s CRC s vyloučením FAP Postižení CRC v nejméně 2 následných generacích CRC u jedince ve věku pod 50 let

12 Hereditární nádorové syndromy III. Juvenilní polyposa (JPS), hamartomatosní polyposní sy. AD s incidencí 1:16000-100000. Vznik polypů v žaludku, TK a kolorektu od 20 let, riziko malignizace 10-50%. Mutace genů MADH4 a BMPR1A PTEN-hamartomatosní tumorový sy (PHTS) Zárodečná mutace genu PTEN, AD Cowdenův sy s polypy a hamartomy, riziko nádorů i štítnice, C50 a C64 Peutz-Jeghersův sy : AD s četností 1:20000 při mutaci genu STK11 s polypy v TK, riziko nádorů C18-20, C15, C16, C25, C50 a C56. Provázeno melaninovými skvrnami bukál.sliznic, axil, dlaní

13 C18.-C20. Prevence kolorektálního ca Jediný efekt má kolonoskopie (s EPE) Dietní opatření nemají význam Kys.listová nefunguje Doplňky kalcia - snížení pokročilejších lézí o 20-30% Toxické kombinace sulindacu a difluorometylornitinu sníží recidivu adenomů o 70% Určitý + vliv HRT ANP- počet pokročilejších lézí snížen o 20-40%, u celecoxibu (COX2 inhibitor) o 55-65%, ale s nežádoucími účinky krvácení, resp. KV komplikací ASCO 2010

14 Screening C18-C20 Test na OK: od 50 let 1x za 2 roky, 3 po sobě jdoucí stolice, pseudoperoxidázová aktivita enzymaticky degradovaného Hb, jednorázově odhalí 80-90% ca a 50-60% adenomů Kolonoskopie: při pozitivním OK, senzitivita pro nádor 95% Od r.2014 adresné zvaní ve věku 50-70 let Dosud účast v programu nad 50%, jinde 70-90%

15 C18 nejistoty Význam K-RAS? – spíše doporučována jeho preforma Epi (Amfi)regulin a IGF-1 CALGB 80702 studie s 2x2 designem: 6 vs.12 cyklů FOLFOX a ± celecoxib V adjuvanci význam Aspirinu (CALGB 89803) při HR relapsu 0,45 ! HR relapsu nižší i při suplementaci vit.D, cvičení a u obezity s BMI >35, obezita s BMI< 35 nemá vliv, stejně jako změny váhy pac., vitaminace či kouření ASCO 2012

16


Stáhnout ppt "T.Svoboda. Epidemiologie a charakteristika Sporadický (70%) nejč. delecí supresorických genů APC, DCC a p53 a zvýšenou expresí onkogenů ras, myc, src,"

Podobné prezentace


Reklamy Google