Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. Životní styl - zdravý způsob života Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. Životní styl - zdravý způsob života Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. Životní styl - zdravý způsob života Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Smysl života Tvůrcem životního bytí je každý sám. Individuální prožívání životního rytmu klasifikujeme termínem „umění žít“. Dokud nenajdeme nějaký smysl života uvnitř sebe samých, svět kolem nás je stejně nesmyslný.

3 Styl života Životní styl se mění v průběhu života u jedince i u různých sociálních skupin. Ovlivňuje tělesné, mentální a sociální chování a jednání. Formuje osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnosti a identitu.

4 Životní styl Je dynamický proces formy bytí jedince. Determinovaný: geneticky (zděděné predispozice) etnicky (adaptace na rodovou kulturu) sociálně (životní úroveň rodiny a později samovýdělečného adolescenta a dospělého, resp. důchodce)

5 Životní styl Determinovaný: kulturně (tradice, návyky, mechanismy řešení krizových situací jedince) profesionálně (volba povolání, změny zaměstnání, mobilita) generačně (způsob odcizení světu rodiny a dospělých).

6 Čím je podmíněn životní styl? vnitřními podmínkami (např. věk, pohlaví, zdraví) vnějšími podmínkami odrážejícími kulturní tradice, sociální, ekonomickou, politickou situaci ve společnosti atd. dvě nejdůležitější složky životního stylu, které můžeme ovlivnit svým chováním → pohybová aktivita a výživa.

7 Aktivní životní styl Aktivní životní styl (AŽS) je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi jedincem a okolím. Tato interakce v základním přiblížení má dvě složky - biologickou a sociální.

8 Aktivní životní styl a pohybová aktivita AŽS je chápán jako takový ŽS, v němž své místo vedle jeho základních určujících složek zaujímá také přiměřená pravidelná a řízená pohybová aktivita. Pohybová aktivita jako součást pohybového režimu přitom nepředstavuje pouze biologický rozměr životního stylu, ale staví na bio-psycho- sociálním principu existence a fungování lidského organismu.

9 Bio-psycho-sociální princip Princip zdůrazňuje celostní nahlížení při řešení otázek spojených s životem jedince jak ve vztahu k němu samému, tak i v rámci sociálních skupin, k nimž během života náleží.

10 Aktivní pohyb Aktivním pohybem (sportem, tělesnou výchovou a ostatními pohybovými aktivitami a činnostmi) můžeme za příznivých podmínek, při respektování přiměřeného zatížení s ohledem na věk a pohlaví, ovlivňovat především životní styl nejenom z hlediska rozvoje nebo udržení tělesné zdatnosti, ale i hledisek psychosociálně funkčních, např.: prožitků radosti, motivace, emocí, uspokojení, pohody, relaxace.

11 Zdatnost jedince Zdatnost chápeme jako schopnost odolávat vnějšímu stresu. Rovněž tak lze zdatnost chápat jako soubor předpokladů pro danou konkrétní činnost. Aktuální zdatnost je určována genetickým vkladem a dosavadním jednáním nebo tréninkem.

12 Hodnocení aktivního životního stylu (AŽS) Hodnocení pomocí: tělesné zdatnosti (maximální spotřeby kyslíku) biologického věku (vybraných parametrů tělesného složení) tělesného složení (bioimpedanční metody) (Bunc, Štilec - Aktivní životní styl a jeho determinanty u seniorů, UK FTVS 2006) dotazníkem SFSPA (Sociální funkce sportu a pohybových aktivit)(P. Jansa a kol.- Sport a pohybové aktivity v životě populace, UK FTVS 2005).

13 Použitá literatura BLAHUTKOVÁ, M., ŘEHULKA, E., DVOŘÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005. 78 s. ISBN 80-7315-108-1.80-7315-108-1 BOUCHARD, C. Physical activity and obesity. Champaign (IL): Human Kinetics, 2000. 400 s. ISBN 0-88011-909-8.0-88011-909-8 CERNY, F.,J. ;BUTON, H.,W. Exercise physiology for health care professionals. Champaign: Human Kinetics, 2001. 383 s. ISBN 0-88011-752-4. CORBIN, CH. B., WELK, G. J., CORBIN, W. R., WELK, K. A. Concepts of physical fitness: active lifestyles for wellness. Boston (USA): McGraw Hill, 2004. 420 s. ISBN 0-07-284374-8.0-07-284374-8 FRANKS, D. B., HOWLEY, E. T., IYRIBOZ, Y. The Health fitness handbook. Champaign (IL): Human Kinetics, 1999. 193 s. ISBN 088011-651-X.088011-651-X KUČERA, M. AJ. Pohyb v prevenci a terapii : kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty fyzioterapie. Praha: Karolinum, 1998. 196 s. ISBN 80- 7184-042-4.80- 7184-042-4 MARCUS, B. H., FORSYTH, L. H. Motivating people to be physically active. Champaign (IL): Human Kinetics, 2003. 220 s. ISBN 0-7360-4064-1.0-7360-4064-1 SHEPHARD, R. J. Aging, physical activity, and health. Champaign (IL): Human Kinetics, 1997. 488 s. ISBN 0-87322-889-8.0-87322-889-8 TEPLÝ, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim : ověřte si svoji kondici. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1995.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 3. Životní styl - zdravý způsob života Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google