Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní vyučovací metody 7. 12. 2009. 2 Osnova semináře I. Moderní a „nemoderní“? metody II. Rozdělení vyučovacích metod III. Co je to? ● projekt ● dalton.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní vyučovací metody 7. 12. 2009. 2 Osnova semináře I. Moderní a „nemoderní“? metody II. Rozdělení vyučovacích metod III. Co je to? ● projekt ● dalton."— Transkript prezentace:

1 Moderní vyučovací metody 7. 12. 2009

2 2 Osnova semináře I. Moderní a „nemoderní“? metody II. Rozdělení vyučovacích metod III. Co je to? ● projekt ● dalton ● komunitní kruh ● metody kritického myšlení IV. Efektivita vyučovacího procesu třífázové učení myšlenková mapa brainstorming pětilístek skládankové učení volné psaní

3 3 Moderní metody - zaklínadlo? „starý dobrý“ sokratovský rozhovor - problémová metoda didaktická hra (Komenský) dramatizace (Jezuité) NATAŠA MAZÁČOVÁ z katedry pedagogiky PdF UK v Praze. I. Moderní a „nemoderní“? metody

4 4 Moderní metody x „staré“ metody moderní = aktivizující samy o sobě nejsou zárukou kvalitnější výuky nutno volit uvážlivě (stanovit cíle hodiny, respektovat charakter učiva...) „ Výklad - tradiční klasická metoda. Je-li dobře veden, má- li nápad a myšlenku, stává se vysoce aktivizující metodou.“ (N.M.) I. Moderní a „nemoderní“? metody

5 5 V čem spočívá modernost? N.M.: motivují žáky jinak než pomocí známky či trestu (jsou přátelské) podporují tvořivost a samostatné myšlení žáků mají činnostní charakter v rovině výchovné - přístupy založené na vzájemném respektu žáků a učitelů I. Moderní a „nemoderní“? metody

6 6 Podle pramene poznání a typu poznatků (1) 1. slovní ●monologické metody (vyprávění, výklad, přednáška ) ●dialogické metody (rozhovor, diskuze, beseda, brainstorming, komunitní kruh) ●metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice) 2. názorně demonstrační pozorování (cílevědomé pozorování předmětů, objektů...) předvádění (předvádění vlastností předmětů, činností, pokusů...) demonstrace statických obrazů (obrazy, schémata, grafy) projekce statická (promítání slajdů) projekce dynamická (animace, video) II. Rozdělení vyučovacích metod

7 7 3. praktické ●nácvik pohybových a praktických činností ●laboratorní činnosti ●pracovní činnosti ●grafické a výtvarné činnosti Podle pramene poznání a typu poznatků (2) II. Rozdělení vyučovacích metod

8 8 Podle aktivity a samostatnosti žáků sdělovací (řízení je na U, Ž aktivně naslouchá) samostatné práce - žák pracuje sám, ve dvojicích, skupinová práce - Daltonský způsob výuky – „dalton“ badatelské, výzkumné, problémové (ne hotové vědomosti, „heuréka“) metody kritického myšlení – aktivizační metody (třífázové učení, myšlenková mapa, brainstorming, pětilístek, skládankové učení, volné psaní) II. Rozdělení vyučovacích metod

9 9 Podle fází výchovně vzdělávacího procesu motivační a aktivizační (usměrnění zájmu a aktivity Ž) expoziční (výklad učiva) fixační (opakování, procvičování, prohlubování a upevňování učiva) diagnostické a klasifikační (prověření a hodnocení výkonů) aplikační (aplikace již osvojeného) – lze využít při projektech II. Rozdělení vyučovacích metod

10 10 Podle charakteru aktivizace diskusní (řízená výměna názorů na určité téma, argumentace) situační (rozbor a řešení problémových, konfliktních situací, incidentů) inscenační (sociální učení; hraní rolí v zinscenovaných situacích) didaktické hry (hry a soutěže) specifické (kombinace metod s různými specifiky dle zaměření) II. Rozdělení vyučovacích metod

11 11 Projekt – hlavní znaky stanoven jasný a určitý cíl téma musí žáky motivovat probíhá ve vymezeném časovém úseku žák musí projevit vlastní aktivitu práce v týmu průběžné hodnocení, sebehodnocení prezentace výsledků před publikem učitel – průvodce, prostředník, poradce, kritik, fanoušek III. Co je to?

12 12 Projekt – požadavky spolupráce U+U, U+Ž, Ž+Ž - skupinová práce zohlednění individuality motivace – zřetel na aktuální situaci mezipředmětové vztahy aktivní řešení problému práce s informacemi – vyhledávání, zobecňování učení se učit se zabezpečení personální, materiální, technické III. Co je to?

13 13 Co není projekt skupinová práce – žáci řeší ve vyučovací hodině konkrétní úkol daného předmětu (bez návaznosti, propojenosti, komplexnosti...) integrované tematické vyučování – učitel má námět detailně rozpracovaný – učitel detailně organizuje činnost – učitel sám hodnotí – žáci (byť ve skupinách) plní „příkazy“ učitele III. Co je to?

14 14 Dalton předem dán seznam povinných úkolů žáci pracují samostatně (ve dvojicích) plní úkoly v libovolném pořadí (volí si vlastní strategii) jsou předem seznámeni se způsobem hodnocení jednotlivých úkolů úkoly „extra“ III. Co je to?

15 15 Komunitní kruh způsob práce s dětmi v kruhu cíl - budování dobrých vztahů, soudržnost, sdílení a přijímání emocí - OSR, klima třídy nejde o diskusi (= diskusní kruh, výukový kruh) 4 pravidla: 1. naslouchání (právo mluvit) 2. právo zdržet se 3. pravidlo úcty 4. pravidlo diskrétnosti III. Co je to?

16 16 Metody kritického myšlení: 1. třífázové učení 1. fáze – evokace: žák si samostatně a aktivně vybavuje to, co již o tématu ví zhodnotí, na jaké úrovni jsou jeho znalosti o tématu formuluje vlastní otázky, hledá na ně odpovědi žák je maximálně motivován k dosažení cíle 2. fáze – uvědomění si významu: získávání nových informací (film, přečtený text, pokus, výzkum) vliv učitele nejmenší – pouze motivuje, udržuje zájem 3. fáze – reflexe: žák třídí, analyzuje vše nové, čemu se naučil upevňuje si nové poznatky korekce původních představ o problému – zpětná vazba III. Co je to?

17 17 Metody kritického myšlení: 2. myšlenková mapa přehledné a vizualizované zaznamenávání problému nebo situace využití - návrhy projektů, opakování učiva, shromažďování podkladů pro slohové práce, mluvní cvičení a referáty používání klíčových slov, obrázků a symbolů Božena Němcová rozená Panklová, narodila se ve Vídni dětství v Ratibořicích v Babiččině údolí v 17 letech provdána za J. Němce rodina žila v bídě často se stěhovali 4 děti, syn Hynek nemocen, umírá Dílo: pohádky, Babička, Chýše pod horami, Divá Bára, V zámku a podzámčí III. Co je to?

18 18 Metody kritického myšlení: 3. brainstorming hledání nových nápadů při diskusi zaznamenávání všech spontánních myšlenek a asociací na tabuli (arch) po ukončení se nehodící odstraní ze zbylých napsaných výrazů a myšlenek je formulována odpověď bodliny hudební skladatel váží asi půl kilogramu dupe užitečné zvíře funí chrání se smotáním do klubíčka hmyzožravec v zimě spí může přespat i ve sklepě domu mláďata jsou po narození slepá jméno našeho souseda neumí přecházet silnici savec nosí na zádech jablka JEŽEK III. Co je to?

19 19 Metody kritického myšlení: 4. pětilístek rozvoj klíčového tématu – pořadí: charakteristika – 2 příd. jm. vyjádření činnosti – 3 slovesa vyjádření pocitu – věta o 4 slovech závěr – shrnutí – 1 slovo Využití: rozvoj vyjadřovacích schopností, cizí jazyky... III. Co je to?

20 20 Metody kritického myšlení: 5. skládankové učení cíl: vzájemné učení práce v domovských a expertních skupinách rozvoj vzájemné spolupráce, předání informací, respektu, rozdělení rolí ve skupině každý může pracovat vlastním tempem učitel pouze poradcem domovské skupiny např. myška, zajíc, ježek, medvěd expertní skupiny myšky – podzimní ovoce zajíci – podzimní zelenina ježci – podzimní květiny medvědi – zvířata na podzim návrat do domovských skupin – přenos poznatků III. Co je to?

21 21 Metody kritického myšlení: 6. volné psaní používal už Leonardo da Vinci návod: 1. vzít papír, deník, zápisník 2. nadepsat problém - formulovat přesně (např. "Jak vydělat za týden dalších 10 000?“) 3. psát všechny myšlenky Základní pravidlo – tužka nesmí opustit papír. ("Už nevím, co mám psát. Už mě zase nic nenapadá. Dál nevím.") III. Co je to?

22 22 Co je efektivita vyučovacího procesu efektivita = účinnost efektivita vyučovacího procesu: poměr mezi množstvím učitelem vynaloženého úsilí a energie vzhledem k výsledkům žáků IV. Efektivita vyučovacího procesu

23 23 Jak zvyšovat efektivitu Podmínka: promyšlená příprava na hodinu 1. co chci naučit a proč 2.koho to budu učit - diagnostika žáka, třídy (známe svoje „Pappenheimské“) 3. žáci musí pochopit, co je budu učit a proč se to mají naučit = motivace!!! (zapálit může jen ten, kdo hoří) 4. vybrat správné metody 5. v průběhu hodiny korigovat svůj plán podle průběhu 6. průběžně žáky hodnotit, povzbuzovat 7. provést závěrečné zhodnocení vyučovací hodiny (hodnocení hodiny učitelem, sebereflexe žáků i učitele) IV. Efektivita vyučovacího procesu

24 24 Co nám ještě pomůže efektivitu zvyšovat? práce s chybou – důležitá nejen pro Ž učit strategie učení!!! (poznání, každý se učí jinak...mnemotechnické pomůcky, zápisky, výpisky, kartičky) pozitivní klima ve třídě vzájemná důvěra U - Ž IV. Efektivita vyučovacího procesu

25 25 P.S. UČITEL je odvozeno od slova UČIT - nikoli ZKOUŠET nebo ZNÁMKOVAT...


Stáhnout ppt "Moderní vyučovací metody 7. 12. 2009. 2 Osnova semináře I. Moderní a „nemoderní“? metody II. Rozdělení vyučovacích metod III. Co je to? ● projekt ● dalton."

Podobné prezentace


Reklamy Google