Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávání členů OHK Jablonec Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a zaměstnanců partnera pracujících v odvětví cestovního ruchu reg.č. CZ.1.04/1.1.06/52.00098 EVALUAČNÍ SCHŮZE 26.4.2012

2 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Program Úvodní slovo, přivítání Ing. Oskar Mužíček Vyhodnocení realizovaných kurzů Mgr. Kateřina Bartoňová - hodnocení ze strany dodavatelů vzdělávacích služeb PhDr. Eva Kořánová Mgr. Věra Růžičková Ing. Alžběta Cedidlová, MBA - připomínky zástupců členských firem, návrhy a doporučení Plán vzdělávání 2012/2013 Mgr. Kateřina Bartoňová Diskuse

3 VYHODNOCENÍ REALIZOVANÝCH KURZŮ Období LEDEN – DUBEN 2012 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

4 Rozsah vzdělávacích aktivit v 1.pololetí 2012

5 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Hotelnictví a gastronomie Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Česká tradiční gastronomie, 9.-10.1.2012 1,001,22 Česká regionální gastronomie, 16.-17.1.2012 1,001,18 Trendy v gastronomii, 6.-7.2.2012 1,141,43 Nápojová kultura a kultura stolování, 27.-28.2.2012 1,00 Trendy v gastronomii, 26.-27.3.2012 1,551,64 Celkem 58 absolventů. Spokojenost s lektorským obsazením i obsahem kurzů. Náměty a přání účastníků postoupeny AHR ČR ke zpracování. Důležité: Reflektovat podmínky provozu členských firem. Neopakovat recepty z již realizovaných kurzů. Výstup z jednání: AHR ČR upřesní obsah měsíc před konáním kurzu. Registrovaní zájemci zašlou své připomínky nejpozději 3 týdny před kurzem.

6 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Regionální cestovní ruch Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Nové trendy v cestovním ruchu, 7.-8.3.2012 1,101,30 Regionální marketing, 2.-3.4.2012 1,251,50 Celkem 25 absolventů. Spokojenost s lektorským obsazením i obsahem seminářů. Drobné výhrady k semináři Regionální marketing lze dát do souvislosti s výjimečností situace, kdy došlo ke změně lektora krátce před konáním. Důležité: Nadále usilovat o co nejpraktičtější zaměření seminářů. Výstup z jednání: Vztáhnout na provoz malých a středních restaurací a hotelů (cca do 20 zaměstnanců, odpovídající zapojeným subjektům).

7 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Podnikatelské a právní minimum Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Základy legislativy a daní, 8.2.2012 1,101,20 Smluvní a pracovněprávní vztahy, 5.3.2012 1,141,22 Právní minimum (vč. zákona o insolvenci), 12.4.2012 1,001,17 Celkem 24 absolventů. Spokojenost s lektorem i obsahem kurzů. Důležité: Schopnost lektora reagovat na konkrétní potřeby a požadavky přítomných účastníků, vysvětlit na konkrétních případech. Témata kurzů jsou velmi široká, bylo by vhodné, aby zájemci upřesnili své specifické potřeby a očekávání při registraci. Výstup z jednání: Vybírat z obsahu primárně aspekty úzce související s provozováním stravovacích a ubytovacích služeb. Návrh využít na část výuky bezpečnostního pracovníka / právníka.

8 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Manažerské a ekonomické dovednosti Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Řízení procesů ve firmě, 22.2.2012 1,391,33 Ekonomika v hotelovém provozu, 1.3.2012 1,181,45 Ekonomika v restauračním provozu, 29.3.2012 1,00 Celkem 35 absolventů. Spokojenost s lektorským obsazením i obsahem kurzů. Důležité: Lektorský tým složený z odborníků z praxe – názorné příklady z praxe, informace a nápady, konstruktivní diskuse. Nutno reflektovat vstupní znalosti účastníků a ověřovat míru porozumění, omezit výskyt cizích slov a zkratek ve výkladu. Výstup z jednání: Vztáhnout na provoz malých a středních restaurací a hotelů (cca do 20 zaměstnanců, odpovídající zapojeným subjektům).

9 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Komunikační a obchodní dovednosti Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Etiketa a společenské chování, 10.1.2012 1,00 Asertivní jednání a komunikace v obtížných situacích, 11.1.2012 1,00 Obchodní dovednosti, 24.1.2012 1,251,29 Komunikace se zákazníkem – zásady úspěšné nabídky, 25.1.2012 1,00 Obchodní dovednosti, 13.3.2012 1,00 Komunikace se zákazníkem – zásady úspěšné nabídky, 14.3.2012 1,00 Etiketa a společenské chování, 20.3.2012 1,00 Etiketa a společenské chování, 21.3.2012 1,00 Celkem 85 absolventů. Spokojenost s lektorským obsazením i obsahem a formou kurzů. Výstup z jednání: Komunikační a obchodní dovednosti v provozu restaurace a hotelu – primárně profesní rozvoj, až sekundárně osobní rozvoj účastníků.

10 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu IT vzdělávání Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz MS Word I. 1,00 MS Excel I. 1,041,07 MS Powerpoint 1,041,00 Celkem 34 absolventů. Spokojenost s lektory i obsahem kurzů. Důležité Řada účastníků MS Excel I. projevila zájem o pokračování kurzu. Připravovaný kurz Excel pro manažery přizpůsobit potřebám absolventů MS Excel I. a přednostně nabídnout možnost registrace.

11 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení programu Jazykové vzdělávání Realizovaný kurz průměrná známka:LektorKurz Angličtina pro začátečníky – Jablonec nad Nisou 1,132,28 Angličtina pro začátečníky - Turnov 1,00 Němčina pro začátečníky – Jablonec nad Nisou 1,001,67 Němčina pro začátečníky – Turnov 1,00 Angličtina pro pokročilé – Jablonec nad Nisou 1,00 Angličtina pro pokročilé - Turnov 1,001,25 Do kurzů nastoupilo 66 účastníků. Za první 4 měsíce byly kurzy 1x hodnoceny pomocí dotazníků. Menší problémy s kurzem AJ pro začátečníky v Jablonci - dvě různě silné skupiny v jednom kurzu. Důležité: Umožnit / zajistit lepší docházku do kurzů. Učebnice účastníků, kteří přestanou navštěvovat kurz, musí zůstat na členských firmách. Výstup z jednání: Výuka bude do června zachována v původním rozvržení, od září lze upravit rozvrh, ale pouze se 100% souhlasem těch, kteří se pravidelně účastní nyní.

12 PŘEDBĚŽNÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ZÁŘÍ 2012 – ČERVEN 2013 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

13 Rozsah vzdělávacích aktivit v roce 2012/2013

14 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Návrh harmonogramu vzdělávání Od začátku ŘÍJNA 2012 do poloviny DUBNA 2013. Na uvedené období budou rozvrženy všechny zbývající kurzy… Kurzy, u kterých se nepodaří najít vhodný termín a místo, lektory nebo dostatek zájemců, budou přeloženy na pozdější termíny. Nejzazší termín realizace kurzů: listopad 2013. První návrh harmonogramu dnes projednán s dodavateli. Aktuálně projednávaná verze k nahlédnutí a připomínkování. Výstup z jednání: Omezit výuku v prosinci, po 10.12. pracovní vytíženost personálu zapojených firem – vánoční večírky. Dále vznesen návrh z důvodu velkého počtu plánovaných kurzů rozložit kurzy i na duben a květen 2013 – bude zváženo s ohledem na předpokládané účastníky konkrétních kurzů a míru sezónnosti firem, ve kterých tito pracují. Přesné termíny kurzů a předběžná místa konání Vám zašleme nejpozději do konce června spolu s přihláškou a pokyny k registraci.

15 Místa konání OHŠ Turnov7x Hotel Epocha6x KC Turnov4x Hotel Merkur 3x Hotel Karel IV. 3x Hotel Galatea 2x Školící a rekreační středisko Trosky 2x Sundisk s.r.o.1x Autocamp Sedmihorky 1x Hotel Rehavital 1x Relevant s.r.o. 1x Hotel Štekl 1x Masarykova OA Jičín 1x Spolkový dům Jablonec 1x Další vhodné prostory: Hotel Kavka Parkhotel Skalní město Hotel Králíček Penzion Vyskeř Hotel Jičín Využití prostor všech zájemců. Hůře dostupné a vzdálenější lokality využívat pro 2-denní kurzy (ne IT). Po zapojení nových subjektů také školení v hotelu Ještěd.

16 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Základní pravidla Kurzy potvrzujeme závazně dodavatelům až když je registrován dostatek zájemců, proto se po vyspání termínů bez zbytečných odkladů registrujte. 1)Přednostní registrace subjektů, které mají místa v kurzech přidělena dle veřejné podpory, která je rozdělena v rámci PZ02 2)Pokud subjekt vyhrazené místo nevyužije, ohlásí toto v dostatečném předstihu koordinátorce, aby bylo možné oslovit náhradníky. 3)Pokud nebudou žádní náhradní zájemci, bude s původním zájemcem individuálně projednáno řešení.

17 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Kontaktní osoby: Ing Oskar Mužíček – ředitel OHK, projektový manažer muzicek@ohkjablonec.czmuzicek@ohkjablonec.cz, tel.: 721 114 344 Mgr. Kateřina Bartoňová – projektová manažerka, specialistka vzdělávání bartonova@mostkevzdelani.eu, tel.: 724 953 448 bartonova@mostkevzdelani.eu Renata Richterová - koordinátorka akcí – informace o kurzech, registrace renata.richterova@atlas.cz, tel.: 724 953 452 renata.richterova@atlas.cz Veronika Volná - koordinátorka akcí – evidence přihlášek, aktualizace www volna.veronika@centrum.cz volna.veronika@centrum.cz UNIVERZÁLNÍ E-MAIL PROJEKTU: esf@ohkjablonec.cz esf@ohkjablonec.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google