Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY U Bažantnice 154.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY U Bažantnice 154."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY U Bažantnice 154

2 PROJEKT SPOLEČNÁ SETKÁNÍ Základní seznámení s problematikou dětí s postižením pro potřeby 7. tříd běžných ZŠ

3 Moto: Pomocí společných aktivit přeskočit bariéry fyzické i bariéry v nás Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt ZŠ U Bažantnice a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením. Projekt SETKÁNÍ je integrační projekt ZŠ U Bažantnice a je určen žákům 7. ročníků ZŠ a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením. Pojďte se tedy i vy seznámit s prostředím ZŠ U Bažantnice v Poděbradech a s jejími žáky… Pojďte se tedy i vy seznámit s prostředím ZŠ U Bažantnice v Poděbradech a s jejími žáky…

4 Škola vzdělává žáky od 5ti do 18 let, v případě potřeby i o něco starší. Během povinné školní docházky získají základní vzdělání nebo základy vzdělání. V současné době má škola 13 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání: V současné době má škola 13 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání: Program praktické školy – pro děti s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním omezením, které z různých důvodů nezvládnou výuku na běžné základní škole Program praktické školy – pro děti s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním omezením, které z různých důvodů nezvládnou výuku na běžné základní škole Program speciální školy – pro děti se středním mentálním postižením a dalším tělesným nebo smyslovým omezením, které jim znemožňuje výuku podle programu praktické školy Program speciální školy – pro děti se středním mentálním postižením a dalším tělesným nebo smyslovým omezením, které jim znemožňuje výuku podle programu praktické školy Součástí speciální školy je rehabilitační třída pro děti s těžkým mentálním postižením, třídy pro děti s diagnózou autismus a třída pro děti s více vadami Součástí speciální školy je rehabilitační třída pro děti s těžkým mentálním postižením, třídy pro děti s diagnózou autismus a třída pro děti s více vadami Předškolní vzdělávání zahrnuje přípravný stupeň pro děti od 5 let věku, kde se děti připravují na zahájení povinné školní docházky v některém programu, který škola poskytuje Předškolní vzdělávání zahrnuje přípravný stupeň pro děti od 5 let věku, kde se děti připravují na zahájení povinné školní docházky v některém programu, který škola poskytuje

5 Rehabilitační třída Rehabilitační třída pečuje o děti s nejtěžším postižením. Vzhledem k náročnosti práce s těmito dětmi pracují ve třídě dva pedagogové, z nichž jeden má zároveň zdravotnické vzdělání. V týdenních praxích se zde střídají studenti oboru veřejná správa, kteří pomáhají se základní péčí o děti (například krmení, masáže rukou, dohled při klidových aktivitách…) Třída je vybavena nadstandartními pomůckami, které umožňují poskytnout dětem maximální možný rozvoj jak po stránce mentální tak i tělesné. Všechny děti jsou zařazeny do programu rehabilitační tělesné výchovy pod vedením fyzioterapeutky. Tyto děti potřebují klidné a stimulující prostředí. Přestože většina z nich nekomunikuje slovy, mají moc rády, když si s nimi budete povídat a usmívat se na ně. Rehabilitační třída pečuje o děti s nejtěžším postižením. Vzhledem k náročnosti práce s těmito dětmi pracují ve třídě dva pedagogové, z nichž jeden má zároveň zdravotnické vzdělání. V týdenních praxích se zde střídají studenti oboru veřejná správa, kteří pomáhají se základní péčí o děti (například krmení, masáže rukou, dohled při klidových aktivitách…) Třída je vybavena nadstandartními pomůckami, které umožňují poskytnout dětem maximální možný rozvoj jak po stránce mentální tak i tělesné. Všechny děti jsou zařazeny do programu rehabilitační tělesné výchovy pod vedením fyzioterapeutky. Tyto děti potřebují klidné a stimulující prostředí. Přestože většina z nich nekomunikuje slovy, mají moc rády, když si s nimi budete povídat a usmívat se na ně.

6 Důležitou součástí dne je nejen rozvoj rozumových schopností, ale i cvičení a různé terapie – motomed, rotoped, perličková koupel, chodecký pás, masáže, vertikalizace (vzpřímený postoj pomocí speciálního stojanu u dětí nechodících), relaxační techniky a další.

7 Přípravný stupeň Třída přípravného stupně vzdělává děti od pěti let věku. Podle individuálních potřeb zde mohou být 1-3 roky. Výuka je zajištěna dvěma pedagogy a připravuje děti k zahájení povinné školní docházky podle schopností ve třídách speciální nebo praktické školy. Práce s nimi se vám bude líbit, protože se téměř neliší od dětí z mateřské školy, které běžně potkáváte. Vzpomeňte si, co jste měli rádi, když jste byli malí a zkuste si s nimi hrát. Třída přípravného stupně vzdělává děti od pěti let věku. Podle individuálních potřeb zde mohou být 1-3 roky. Výuka je zajištěna dvěma pedagogy a připravuje děti k zahájení povinné školní docházky podle schopností ve třídách speciální nebo praktické školy. Práce s nimi se vám bude líbit, protože se téměř neliší od dětí z mateřské školy, které běžně potkáváte. Vzpomeňte si, co jste měli rádi, když jste byli malí a zkuste si s nimi hrát.

8 Třídy pro děti s autismem, …) Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Žije jakoby v jiném světě. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování, které může být velmi neobvyklé a pro nezasvěceného člověka překvapující. (Záchvaty vzteku, hyperaktivita, neschopnost spolupracovat, negativismus, zabývá se určitými věcmi stále dokolečka, chodí po špičkách, neobvyklá fixace na určité hračky, řadí věci do řad, reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky, zvláštní pohyby, neužívání řeči k sociálním kontaktům bez ohledu na úroveň jazykových schopností …) Jediným obecným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím odborné terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je velká šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení (TEACH program), která za hlavní považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup ve vzdělávání. Vizualizace (obrázkové a jiné piktogramy podle kterých se dítě orientuje) a strukturalizace (podle jasných pravidel rozdělený den a střídání činností) jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem. V poslední době jsou autistické děti častým námětem filmařů, ale ti ne vždy dokáží podat nezkreslený obraz tohoto zvláštního postižení. U většiny těchto dětí se objevuje mentální postižení, ale jsou také takové, které v některých vzdělávacích oblastech projevují až nadprůměrnou inteligenci (matematika, hudba, „zázračná“ paměť…)

9 Ve škole jsou tito žáci rozděleni do dvou tříd podle věku, a podle mentálních schopností se vzdělávají buď v programu speciální nebo praktické školy. Ve třídě mladších žáků potkáte i šikovné čtenáře, kteří si rádi povídají a ukazují co umí, i když jsou „jako z hadích ocásků“.

10 V té druhé třídě jsou všichni žáci starší než vy a někdy vás může překvapit jejich neobvyklé chování. I přes svůj věk se mohou chovat jako malé děti, ale nemusíte z nich mít strach. Potřebují své prostředí a známé činnosti, potom jsou spokojení a mají radost z vaší návštěvy a pomoci.

11 Třídy pro děti s více vadami Třídy pro děti s více vadami poskytují ucelenou vzdělávací i rehabilitační péči dětem, jejichž kombinované postižení vyžaduje speciální péči. Do třídy jsou zařazeny také imobilní děti. Vzdělávací a výchovnou péči zajišťují dva pedagogové, kteří mají zároveň zdravotnické vzdělání. Práce v této třídě je namáhává hlavně fyzicky, děti je občas třeba zvednout, přemístit a postarat se i o jejich hygienické potřeby. Je to také třída největších rošťáků, se kterými je ale velká legrace. Třídy pro děti s více vadami poskytují ucelenou vzdělávací i rehabilitační péči dětem, jejichž kombinované postižení vyžaduje speciální péči. Do třídy jsou zařazeny také imobilní děti. Vzdělávací a výchovnou péči zajišťují dva pedagogové, kteří mají zároveň zdravotnické vzdělání. Práce v této třídě je namáhává hlavně fyzicky, děti je občas třeba zvednout, přemístit a postarat se i o jejich hygienické potřeby. Je to také třída největších rošťáků, se kterými je ale velká legrace.

12 Nejen v této třídě potkáte i děti se sluchátky, jejichž řeč pro vás nebude vzhledem k jejich sluchové vadě příliš srozumitelná. Když na ně budete mluvit zřetelně a v krátkých větách, tak aby vám viděly na ústa, většinou vám porozumí a uvidíte, co vám samy napovídají a předvedou. Také můžete být přítomni krmení chlapce s vrozenou metabolickou poruchou, který dostává speciální stravu přímo sondou do žaludku. Je to neobvyklé a zpočátku i zarážející, ale Dan to zvládá s přehledem a je to jedno z největších „sluníček“ ve škole.

13 Třídy speciální školy Třídy speciální školy vzdělávají děti se středním mentálním postižením a svým individuálním výchovným a vzdělávacím programem připravují děti na samostatný život a jednoduché pracovní uplatnění vzhledem k jejich schopnostem. Podle potřeb jsou děti zařazovány do rehabilitačního programu. Tyto děti jsou velmi přátelské a rády si s vámi budou povídat a hrát. Pro ně bude setkání s vámi velký zážitek. Třídy speciální školy vzdělávají děti se středním mentálním postižením a svým individuálním výchovným a vzdělávacím programem připravují děti na samostatný život a jednoduché pracovní uplatnění vzhledem k jejich schopnostem. Podle potřeb jsou děti zařazovány do rehabilitačního programu. Tyto děti jsou velmi přátelské a rády si s vámi budou povídat a hrát. Pro ně bude setkání s vámi velký zážitek.

14 Třídy praktické školy Třídy praktické školy vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním omezením, které jim znemožňuje plnit školní docházku na běžné základní škole. Škola má devět ročníků a děti jsou podle věku rozděleny do čtyř tříd. Speciálně pedagogickou péčí jsou cíleně připravovány na samostatný život a praktické pracovní uplatnění.

15 Tyto třídy nejvíc připomínají prostředí ve vaší škole a můžete tu potkat kamarády, kteří s vámi chodili do nižších tříd. Určitě jim udělá radost, když se s nimi pozdravíte a oceníte jejich pěknou třídu. I když jim to v běžné škole moc nešlo, mohou z nich vyrůst šikovní zedníci, truhláři nebo kuchařky.

16 Na závěr… Děti a lidé s postižením mohou někdy působit neobvykle nebo se neobvykle chovat, ale teprve, když se k nim přiblížíte, můžete skutečně poznat, jací opravdu jsou, a že mají stejné potřeby a přání jako ostatní lidé. Pokud si dáte tu práci a budete se snažit jim porozumět, odvděčí se vám přátelstvím a obohatí váš život o nové situace a rozměry. Děti a lidé s postižením mohou někdy působit neobvykle nebo se neobvykle chovat, ale teprve, když se k nim přiblížíte, můžete skutečně poznat, jací opravdu jsou, a že mají stejné potřeby a přání jako ostatní lidé. Pokud si dáte tu práci a budete se snažit jim porozumět, odvděčí se vám přátelstvím a obohatí váš život o nové situace a rozměry. Těšíme se na vaši návštěvu. Těšíme se na vaši návštěvu.

17 Projekt Společná setkání ZŠ Poděbrady, U Bažantnice 154 ZŠ Poděbrady, U Bažantnice 154 Občanské sdružení Přístav Občanské sdružení Přístav lenkari 2008 lenkari 2008


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PODĚBRADY U Bažantnice 154."

Podobné prezentace


Reklamy Google