Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HVM – RVP PV a hudební činnosti v MŠ Osnova pro studenty středních pedagogických škol oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HVM – RVP PV a hudební činnosti v MŠ Osnova pro studenty středních pedagogických škol oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."— Transkript prezentace:

1 HVM – RVP PV a hudební činnosti v MŠ Osnova pro studenty středních pedagogických škol oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

2 Obsah: 1. Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2. Hudební činnosti 3. Přínos hudebních činností pro rozvoj dítěte 4. Oblasti RVP PV 5. 1 Dítě a jeho tělo 5. 2 Dítě a jeho psychika 5. 3 Dítě a ten druhý 5. 4 Dítě a společnost 5. 5 Dítě a svět 6. Opakování, praktická cvičení Použitá literatura

3 1. Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV Výchova je chápána jako naprosto samozřejmý proces založený na prolínán í výchovně-vzdělávacích aktivit. Hudební činnosti se prolínají s mimohudebními aktivitami. Hudební činnosti jsou pro vývoj dítěte nenahraditelné. S dětmi zpívejme, tančeme a radujme se každý den.

4 2. Hudební činnosti Zpěv Pohyb a tanec Hra na snadno ovladatelné nástroje Poslech hudby

5 3. Přínos hudebních činností pro rozvoj dítěte Ovlivňují komunikaci a spolupráci. Podporují logické myšlení. Podporují tvořivost. Podporují paměť. Přispívají ke kultivaci osobnosti dítěte. Ovlivňují sebedůvěru dítěte. Přispívají k objektivnímu hodnocení druhých. Hudební prožitky mohou pomoci k vyplavování agresivních sklonů. Hudba přináší prožitek.

6 4. Oblasti RVP PV Dítě a jeho tělo – biologická oblast Dítě a jeho psychika – psychologická oblast Dítě a ten druhý – interpersonální oblast Dítě a společnost – sociálně kulturní oblast Dítě a svět – environmentální oblast

7 4.1. Dítě a jeho tělo Zpěv Vyžaduje správné držení těla. Dýcháním se okysličuje tělo. Prokrvuje se organismus. Aktivuje se střevní peristaltika. Správné tvoření hlasu šetří hlasivky. Přináší relaxaci, uvolnění.

8 Dítě a jeho tělo Pohyb je důležitý pro zdravý vývoj. S pojený s hudbou přináší uvolnění. Rozvíjí jemnou a hrubou motoriku. Rozvíjí prostorovou orientaci. Kultivuje pohyb. Rozvíjí rytmické cítění. Hra na nástroje rozvíjí jemnou motoriku, smyslové vnímání, koordinaci pohybů.

9 Dítě a jeho tělo Poslech vede k uvolnění těla a k fyzické pohodě. Rozvíjí smyslové vnímání, především sluch. Propojujeme s pohybovou výchovou. Vytváříme představy, obrazy.

10 4.2. Dítě a jeho psychika Zpěv rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Rozvíjí vnímání, schopnost naslouchat a porozumět, koncentrovat se. Zlepšuje výslovnost, artikulaci hlásek. Zdokonaluje se mluvený projev a vyjadřování. Obohacuje se slovní zásoba. Pomáhá léčit koktavost. Obsah písně může vést k chápání nových pojmů.

11 Dítě a jeho psychika Pohyb rozvíjí řečové schopnosti ve spojení s rytmickou deklamací slov a hrou na tělo. Při pohybové improvizaci a pantomimě dítě může vyjádřit svou náladu. Rozvíjí tvořivost, fantazii, paměť. Hra na hudební nástroj Dítě může vyjádřit své nálady, emoce. Rozvíjí se paměť, myšlenkové operace. Poslech vede děti k pozornosti, koncentraci. Děti formulují své názory, vyjadřují své představy. Hudební forma vede k chápání logické posloupnosti.

12 Dítě a jeho psychika Všechny hudební činnosti přinášejí dětem možnost poznávat sebe sama, uvědomit si vlastní identitu, získávat sebevědomí. Rozvíjí se sebeovládání, schopnost vyjádřit vlastní prožitky, dojmy, pocity. Rozvíjí se schopnost empatie.

13 4. 3. Dítě a ten druhý Hudební činnosti probíhají v kolektivu, ve vzájemné součinnosti dětí. Hudba je vhodná k adaptaci dítěte v kolektivu. Hudba dokáže ovlivnit náladu dítěte, utvářet pozitivní vztahy mezi dětmi. Děti lépe vzájemně komunikují, respektují jeden druhého. V textech dětských písní jsou vyjádřeny sociální vztahy. Nácvik hudebních vystoupení přináší pocit spolupráce a sounáležitosti.

14 4. 4. Dítě a společnost Hudba vhodně uvádí dítě do společnosti ostatních lidí, ukazuje dětem duchovní hodnoty. Každé dítě může svým hudebním uměním přispět k příjemné atmosféře. Lidové písně související s regionem otvírají dětem lidovou moudrost. Při poslechu vhodných skladeb utváříme vkus dětí.

15 4. 5. Dítě a svět Dítě získává povědomí o okolním světě a jeho dění. Dítě se seznámí s kulturou vzdálených krajů. Lze sledovat významné hudební události. I prostřednictvím hudby lze vytvořit základy pro zodpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, ke světu.

16 5. Opakování, praktická cvičení Kterou hudební činností dle vašeho názoru nejvíce rozvíjíme slovní zásobu dětí? Kterými hudebními aktivitami můžeme ovlivnit atmosféru v dětském kolektivu? Lze léčit prostřednictvím hudby koktavost? Zazpívejte si píseň Travička zelená. Zkuste vymyslet činnosti hudební i nehudební, které můžete dětem v souvislosti s touto písní nabídnout.

17 Použitá literatura a zdroje RVP PV Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání, Mgr. Marie Lišková RAABE Pedagogická praxe konaná v litoměřických mateřských školách


Stáhnout ppt "HVM – RVP PV a hudební činnosti v MŠ Osnova pro studenty středních pedagogických škol oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google