Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace na celostátní konferenci učitelů matematiky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 15 let“ Litomyšl,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace na celostátní konferenci učitelů matematiky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 15 let“ Litomyšl,"— Transkript prezentace:

1 Prezentace na celostátní konferenci učitelů matematiky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 15 let“ Litomyšl, 15. října 2009 Michal Skořepa Česká národní banka (www.cnb.cz) Česká společnost ekonomická (www.cse.cz) Finanční gramotnost a matematika na 2. stupni ZŠ

2 Pracovní sešity FEG 1 a 2 Semináře spolupořádané ČNB Zakotvení FG + EG v RVP ZV Základní cíl v oblasti výuky FG + EG Metody práce Styčné plochy s matematikou Shrnutí Osnova

3 dvojice prac. sešitů pro každého žáka Scientia, 2008 www.cnb.cz/financnigramotnost www.cse.cz www.scientia.cz RVP ZV, ale i řada SŠ témat (RPSN, penz. systém, burza CP, daň. přiznání,...) manuál pro učitele = oba PS (většina řešení) + info pro učitele... RVP... odborné info Pracovní sešity FEG 1 a 2

4 šk. rok 2008/9: 22 seminářů (a 3 prezentace pro ředitele - VZSK) 11x NIDV, 4x IFT, 7x další spolupořadatelé cca 450 učitelů (a cca 90 ředitelů) data/místa seminářů... www.cnb.cz/financnivzdelavani Semináře spolupořádané ČNB

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (a) Dějepis (b) Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova k občanství (1) Člověk jako jedinec (2) Člověk ve společnosti (3) Stát a právo (4) Stát a hospodářství (5) Mezinárodní vztahy a globální svět Zakotvení FG + EG v RVP ZV

6 dle první platné verze RVP (*2005)dle budoucí verze RVP (již zveřejněno jako „Standardy finanční gramotnosti“, 2007) kap. FEG různé formy vlastnictví hmotné a duševní vlastnictví, ochrana duševního vlastnictví 1 výroba, obchod a služby, jejich funkce a návaznost nejčastější právní formy podnikání 3 podstata fungování trhu, příklady chování kupujících a prodávajících základní práva spotřebitelů 4 funkce a podoby peněz, formy placenívhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotov. placení 5 rizika v hospodaření s penězi funkce bank, jejich služby občanům nejčastější druhy pojištění a kdy je využít úrok placený a přijatý vliv inflace na hodnotu peněz úspory, investice produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků použití debetní a kreditní platební karty, jejich omezení nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) 6 zdroje příjmů státu oblasti výdajů příklady dávek a příspěvků, které ze stát. rozpočtu získávají občané význam daní tvorba ceny jako součet nákladů, zisku a DPH 7 rozpočet rodinyhlavní příjmy a výdaje domácnosti pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje nezbytnost jednotlivých výdajů princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 8

7 Ohlasy ze seminářů: „V naší škole máme speciální volitelný předmět, výběrový seminář atd.“  Vedení mnoha škol už zdá se pochopilo, že v současnosti je FG součástí základní výbavy každého z nás (možná i víc než třeba cizí jazyk nebo znalost počítačů). „V naší škole na toto máme zoufale málo času (10 hodin).“ Zakotvení FG + EG v RVP ZV

8 FG = "soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace" (Systém budování FG v základních a středních školách; schválilo MŠMT, MF a MPO; prosinec 2007) EG navíc zahrnuje např. - schopnost zajistit si příjem - zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem - orientaci na trhu pracovních příležitostí - schopnost rozhodovat o výdajích - znalost makroekonomických aspektů - orientace v daňové problematice Základní cíl v oblasti výuky FG + EG

9 Minimum: vštípit žákům principy ekonomického/finančního myšlení (problém vysoké RPSN) (riziko kreditních karet) (riziko lákavých nabídek) (nebezpečí reklamy) (dobrá minulost nestačí) (vliv fixace úrok. sazby) Základní cíl v oblasti výuky FEG

10 Minimum: vštípit žákům principy ekonomického/finančního myšlení  RPSN, jasná zpráva, nad třicet jen blázen dává.(problém vysoké RPSN)  Zaplatil jsem kreditkou, a teď mě ten dluh mrzí, zapomněl jsem, že ho musím splatit velmi brzy. (riziko kreditních karet)  Máš plat malý? Hodně dluhů? Nikdo půjčit nechce? Není divné, že najednou někdo půjčí lehce?(riziko lákavých nabídek)  Řada reklam něco praví. Jiné jenom matou hlavy.(nebezpečí reklamy)  Historie zisků bývá velmi málo spolehlivá.(dobrá minulost nestačí)  Je-li čas fixace krátký, hrozí ti vysoké splátky.(vliv fixace úrok. sazby) Zdroj: „Finanční a ekonomická gramotnost“, Scientia, 2008 Základní cíl v oblasti výuky FEG

11 Jde o obtížná témata  je nutný interaktivní a na praxi zaměřený přístup Nabízí se řada metod: - celotřídní řízené debaty/experimenty/hry/soutěže - hledání na internetu - ankety/reportáže s pomocí mobilů/kamer - exkurze do terénu (firmy, banky, poradny, úřady,...) - zapojení rodičů (nepřímo FG pro dospělé) - tvorba a přednášení miniprezentací na dané téma - výpočty s využitím reálných dat - vyjádření výsledků grafem Metody práce

12 "Finanční matematika" vs. "pojistná matematika" vs. "ekonomická matematika" Projděme několik příkladů využití matematických nástrojů (konkrétní příklady převzaty z pracovních sešitů FEG) Styčné plochy s matematikou

13 Jednoduché úrokování (úspory v bance, hypotéka, úvěr OSVČ,...) Role roční úrokové míry při finančním rozhodování: jednotkový výnos z investice (FEG 6.5), jednotková cena dluhu (FEG 6.12)  výnos na jednotku (a) jistiny, (b) jistiny a splatnosti Roční úroková míra může být nulová nebo záporná (FEG 6.5) Porovnání s roční mírou výnosu akcií na BCPP (FEG 6.6) Poplatky na začátku a v průběhu, RPSN (FEG 6.12) Převod měsíční úrokové míry u kreditní karty na roční (trojčlenka) Úvěr přes kreditní kartu (bezúročné období, následně roční úroková míra) vs. standardní úvěr (roční úroková míra nižší ale od začátku) 15R hypotéka s plnou fixací vs. s 3R fixací Styčné plochy s matematikou

14 Četnost, relativní četnost, pravděpodobnost Např. "hra na pojišťovnu" (FEG 6.3) založená na házení kostkou: polovina třídy odevzdává příjmy do pojišťovny, druhá nikoli 1-3 (4-6)... pojistná událost nenastala (nastala) 1-3 (4-6)... nastala ve skupině pojištěných (nepojištěných) X, Y... postižen je dům č. Y v podskupině č. X Odehrajme sérii 10 období: → (relativní) četnost pojistných událostí v nepojištěné skupině? atd. Předpokládejme sérii 100 období: → očekávaná (rel.) četnost poj. událostí v nepojištěné skupině? atd. Styčné plochy s matematikou

15 Procenta: vyjádření struktury celku Struktura domácností podle vlastnictví bydlení (FEG 1.11) Struktura zaměstnanosti (FEG 2.5) Struktura příjemců důchodů a sociálních dávek (FEG 7.11 a 7.12) Rozklad celkové ceny na daň, náklady a zisk (FEG 7.3) Porovnání struktury dvou celků (ČR vs. Francie - FEG 1.11) Zaokrouhlení (na desetiny procent) Volba vhodného grafu (jeden vs. dva, výsečový vs. sloupcový) Důraz na uvádění zdrojů a časové ukotvení dat (tj. nejen matematický princip, ale taky "štábní kultura") Styčné plochy s matematikou

16 Procenta: vyjádření přírůstku v čase Přírůstek výdělku v čase (FEG 6.7) Přírůstek hodnoty investice (FEG 6.9) Index cenové hladiny; inflace = přírůstek tohoto indexu (FEG 6.7) Výpočet "reálného" přírůstku výdělku (FEG 6.7, 6.9, 6.10) Opět - zaokrouhlení, volba vhodného grafu Styčné plochy s matematikou

17

18 Aritmetický průměr (vážený) Např. hra na trh (FEG 4.1), kde pěstitelé nabízejí jablka za různé ceny a obchodníci volí, kolik jablek koupí od různých pěstitelů Průměrná tržní cena jako vážený AP Dvě cesty (přes všechny pěstitele vs. přes všechny obchodníky) Dělitelnost (kolik jablek si lze koupit za částku 300 Kč, pokud jedno jablko stojí 11 Kč) Existuje i virtuální verze pro školní učebny (průměr počítá systém)... zdarma ke stažení na www.cse.cz/hranatrh Index spotřebit. cen jako vážený AP jednotlivých cen (FEG 8.2) Styčné plochy s matematikou

19 Dělitelnost Např. hra na pravěké a středověké tržiště (FEG 5.1) pytlík hrachu= 1 podkova (2 groše) pecen chleba= 2 pytlíky hrachu(4 groše) hrnek= 1 pecen chleba(4 groše) hrábě= 1 hrnek(4 groše) slepice= 1 hrábě(4 groše) kožešina= 1 podkova + 1 hrnek(6 grošů) Jeden ze základních přínosů peněz: účetní jednotka hodnota kožešiny není dělitelná hodnotou hrnku ALE hodnota každého zboží je dělitelná hodnotou jedné koruny (groše) Styčné plochy s matematikou

20 EG (vč. FG) je v RVP ZV už nyní, bude dále posílena Časová dotace je na vedení škol (a na rozdělení do předmětů vč. M) Minimální cíl: vštípit žákům principy ekon./finančního myšlení Nutný je interaktivní a na praxi zaměřený přístup Vedle finanční (a pojistné) M existuje i ekonomická M Příklady styčných ploch s M: - jednoduché úrokování - četnost, relativní četnost, pravděpodobnost - procenta (struktura, růst v čase) - aritmetický průměr (vážený) - dělitelnost Shrnutí

21 Děkuji za pozornost. michal.skorepa@cnb.cz


Stáhnout ppt "Prezentace na celostátní konferenci učitelů matematiky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 15 let“ Litomyšl,"

Podobné prezentace


Reklamy Google