Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistný trh Eva Ducháčková. Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistný trh Eva Ducháčková. Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5."— Transkript prezentace:

1 Pojistný trh Eva Ducháčková

2 Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7431-078-2.

3 Struktura přednášky 1.Úvod a pojištění 2.Pojišťovnictví a jeho struktura 3.Regulace pojišťovnictví 4.Pojistně technická činnost pojišťovny 5.Technické rezervy pojišťoven 6.Zajištění 7.Životní pojištění 8.Neživotní pojištění 9.Solventnost pojišťovny 10.Pojistný trh a jeho struktura

4 Úvod Předchůdci dnešního pojištění (vznik moderního pojištění se datuje na konec 17. a počátek 18. století) vzájemnostní pojištění komerční pojištění Pojištění v jednotlivých etapách vývoje odpovídalo potřebám, které společnost kladla

5 Vzájemnostní pojištění Pojištění v rámci profesionálních (obchodních, řemeslných) organizací – pojištění v rámci jedné korporace, kdy členové měli shodné ekonomické zájmy Sdružení obchodníků, majitelů lodí, gildy, cechy, dočasná společenství lidí – obchodní karavany Předmětem ochrany dopravní prostředky, majetek, život

6 Pojištění v rámci profesionálních organizací - základní vývojové tendence: Od všeobecně formulované vzájemné pomoci (bez diferenciace a upřesnění jednotlivých druhů událostí) k určité konkretizaci s upřesněním okruhu pojistných událostí, forem a výše pojistných plnění Od následného rozvrhu výdajů na pojistná plnění (po vzniku událostí) k praxi pravidelných, pevně stanovených příspěvků pro členy korporací (prostředky obvykle ovšem nebyly odděleny od ostatních prostředků korporace)

7 Komerční pojištění Především v podobě tzv. námořní půjčky (od starověku až do 14. století) – kombinace úvěru a pojištění Doživotní důchod (renta) Dnešní pojištění od 17. -19. století První pojistka (vystavení pojistné smlouvy) 40. léta 14. století

8 Tři klasická odvětví pojištění - Požární pojištění - Námořní pojištění - Životní pojištění

9 Institucionalizace pojištění – vznik pojišťovnictví Přelom 18. a 19. století Postupně vznik pojišťoven jako specializovaných finančních institucí v jednotlivých zemích První pojišťovna na území Čech 1827: První česká vzájemná pojišťovna Následně vznik řady dalších pojišťoven V druhé polovině 19. století vznik pojišťoven fungujících na komerčních principech – pojištění se stalo předmětem podnikání

10 Poslední třetina 19. století Využívání pojistné matematiky v životním pojištění, statistických podkladů v neživotním pojištění Zavedení větší míry regulace pojišťovnictví státem Přechod od liberalismu k intervencionismu: státní zásahy ve dvou směrech: Regulace soukromého pojištění Vznik sociálního pojištění

11 Státní zásahy do komerčního pojištění uplatňují tzv. koncesní princip, zavádějí povinnost tvorby tzv. zabezpečovacích fondů pojišťovacími institucemi, provádějí dohled, sledují úrokové míry užívané při kalkulaci tarifu pojistného, regulují nástroje pro investování pojišťoven (upřednostňují státní cenné papíry a hypotéční zástavní listy), užívají tzv. kvótování aktiv, tzn. stanovují kvóty pro jednotlivé způsoby uložení aktiv pojišťoven (např. mohou stanovit povinnost uložení 20 % aktiv pojišťoven ve státních cenných papírech).

12 Centrálně řízená ekonomika státní pojišťovací instituce - neexistovala konkurence v pojišťovnictví, nebylo zapotřebí státního dozoru nad pojišťovnictvím, pojistné podmínky pro pojištění provozovaná touto státní pojišťovnou byly schvalovány vládou, za výsledky hospodaření pojišťovny nesl odpovědnost stát, pojištění průmyslových rizik po určitou dobu nebylo vůbec uplatňováno (pojištění státních podniků bylo považováno za zbytečné, neboť šlo o vztahy v rámci jednoho státního vlastnictví), od roku 1967 bylo opět pojištění podniků zavedeno, vyznačovalo se nadsazenými pojistnými tarify vzhledem k možnostem odškodnění, pojistně technické přebytky v rámci pojištění podniků byly odčerpávány do státního rozpočtu, v zemědělství se uplatňovalo pojištění v povinné zákonné podobě, vysoké zdanění hospodářských výsledků státní pojišťovny, státní pojišťovna uplatňovala zjednodušenou pojistnou techniku, provozovala sdružená pojištění, nízké správní náklady, státní pojišťovna provozovala poměrně úzký sortiment služeb, s velmi malou možností individuálního přístupu.

13 Vznik pojistného trhu v ČR v roce 1991 -Umožnění vstupu pojišťoven na trh (dnes více než 50 pojišťoven) -Postupné rozšiřování služeb – stále širší nabídka druhů pojištění -Změny a v regulaci – stále silnější regulace ze strany státu -Vstup ČR do EU – změny na pojistném trhu ČR -Změny v souvislosti se změnami ve výskytu událostí – povodně -Změny v řešení některých událostí – změny v důchodovém systému, státní zdravotní pojištění -Změny v návaznosti na vývoj ekonomiky


Stáhnout ppt "Pojistný trh Eva Ducháčková. Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5."

Podobné prezentace


Reklamy Google