Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. 4. 20101 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Změna systému zpoplatnění Ředitelství SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. 4. 20101 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Změna systému zpoplatnění Ředitelství SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, Oddělení."— Transkript prezentace:

1 13. 4. 20101 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Změna systému zpoplatnění Ředitelství SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, Oddělení kapacity dráhy - OneStopShop Přednášející: Marek NeustadtSŽDC, s.o., www.szdc.cz

2 13. 4. 20102 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Přednášející: Marek NeustadtSŽDC, s.o., www.szdc.cz 1.přehled dotčených IS pro zpoplatnění 2.Podmínky pořizování zpráv: Složení vlaku / Rozbor vlaku Vlak připraven 3.IS REVOZ 4.IS KAPO 5.IS APORT 6.Technologické a smluvní změny

3 13. 4. 20103 Výchozí situace Systém zpoplatnění infrastruktury probíhá na základě postupu vytvořeného pro statistiku provozních výkonů systém vznikl v roce 1926, od té doby je pouze mění způsob zpracování a metodicky upravová systém má své limity přesnosti spočívající v množství ruční práce s omezenou možností kontroly Změna financování železnice umožňuje uvolnění více prostředků na rozvoj IS, jsou zahájeny práce na změně systému statistiky. V roce 2004 po vstupu do EU začínají platit v ČR nařízení EK a stát implementuje Evropské směrnice – zvyšuje se tempo zavádění liberalizované železnice.

4 13. 4. 20104 Požadavky na nový systém zpoplatnění zvýšená přesnost – kalkulační přesnost založená na ověření skutečné jízdy vlaku a plnopočetném plánování splnění požadavků legislativy Evropské směrnice a nařízení (zejm. 62/2005 TAF TSI) Zákon 266/94 ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MD 173/95, Závazné společné postupy spolu s ostatním evropskými IM Národní pravidla a předpisy Dochází k precizaci předchozího stavu – postupů z unitární železnice s určitými úpravami na postupné zavádění technologie liberalizované železnice, vyvolává to změnu: technologických postupů rozdělení odpovědnosti mezi dopravce a IM myšlení všech zaměstnanců podílejících se na železniční dopravě

5 13. 4. 20105 Podmínky pro vytvoření IS provozovatele dráhy - SPIS propojení veškerých informací a dat do vzájemně konzistentního celku pokrytí celého životního cyklu vlaku data – jedno vložení, jednotný význam, jednotný přístup, násobné využití řádově se zvyšují nároky: na konzistenci, přesnost a jednotnost na nutnost pohlížet na svou práci i s ohledem na potřeby ostatních, kteří data využívají nutno znovu definovat pracovní postupy právě z pohledu vazeb a komplexního přístupu kalkulace poplatku musí být maximálně automatizovaná.

6 13. 4. 20106 Životní cyklus vlaku 0. Podpůrné činnosti 1. Žádost o trasu 2. Příprava před odjezdem a mimořádnosti 3. Jízda vlaku 4. Fakturace 5.Statistika

7 13. 4. 20107 Podmínky pro vytvoření IS provozovatele dráhy - SPIS Data o železniční síti, číselníky Roční JŘ JŘ na konkrétní den / vlak Aktivace vlaku Příprava před odjezdem Jízda vlaku Kalkulace poplatků za užití DC Informace / Změny parametrů obchodního případu Výluky Omezení infrastruktury

8 13. 4. 20108 Přenos informací pro fakturaci v IS KAPO ISOŘ APM DDGTN IS KAPO KANGO IS Dopravce / WEB KADR ISOŘ KADR roční JŘ JŘ pro každý vlak Jízda vlaku APORT COMPOST Rozbor vlaku Rozbor vlaku „ Jízda vlaku Aktivace trasy Žádost o trasu ad hoc IS Dopravce Složení vlaku Rozbor vlaku „ JŘ pro každý vlak Jízda vlaku Souhlas Vlak připraven

9 13. 4. 20109 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, http://provoz.szdc.cz, oss@szdc.cz Podmínky pořizování zpráv: Složení vlaku / Rozbor vlaku Vlak připraven

10 13. 4. 201010 Podmínky pořizování zpráv Složení vlaku / Rozbor vlaku „Metodický pokyn pro komunikaci s IS COMPOST a užívání IS APORT“ Návrh verze 1.2“ a vyšší v tuto chvíli ve formě návrhu – výsledky testování jsou operativně zapracovávány ve formě změn dokumentu

11 13. 4. 201011 Zprávy Složení vlaku / Rozbor vlaku lze odeslat po: Vlak má přidělenu trasu Vlak je vyhlášen ve směnovém plánu – aktivován. a před: odjezdem vlaku z výchozího dopravního bodu, vstupem na železniční infrastrukturu provozovanou SŽDC, odjezdem vlaku z dopravního bodu, kde došlo ke změně ve složení vlaku. Zpráva Složení vlaku se pořizuje pro: Všechny vlaky nákladní přepravy povinně – Nex, RN, Vn, Pn, Mn, Vleč. Ostatní druhy vlaků dobrovolně Zpráva Rozbor vlaku se pořizuje pro: Všechny vlaky osobní dopravy, Vlaky Lv a Služ – pouze v případě, že nevezou nebezpečnou nebo mimořádnou zásilku. Podmínky pořizování zpráv Složení vlaku / Rozbor vlaku

12 13. 4. 201012 Podmínky pořizování zpráv Složení vlaku / Rozbor vlaku Za změnu složení vlaku, kdy je nutné vyslat novou zprávu Rozbor vlaku: přidání, ubrání nebo změna jakéhokoliv činného hnacího vozidla nebo jeho funkce, jakákoliv změna ve složení tažených vozidel, která má za následek změnu celkové váhy vlaku, počtu vozů nebo počtu náprav. Za změnu složení vlaku, kdy je nutné vyslat novou zprávu Složení vlaku: přidání, ubrání nebo změna jakéhokoliv činného hnacího vozidla nebo jeho funkce, přidání nebo ubrání tažených vozidel, změna nákladu, která změní hrubou hmotnost vozu, přidání mimořádné zásilky nebo nebezpečného zboží i bez změny hrubé hmotnosti vozu, úvrať vlaku nebo otočení vlakové soupravy před další jízdou vlaku.

13 13. 4. 201013 Pokyny pro komunikaci přes COMPOST / APORT Zprávu Složení vlaku lze odeslat pro celou trasu jízdy vlaku a uvést v ní všechny změny ve složení vlaku po celé budoucí trase. Zprávu Složení vlaku nebo Rozbor vlaku lze odeslat nejdříve 12 hodin před plánovaným odjezdem vlaku z výchozího dopravního bodu nebo vstupního dopravního bodu na infrastrukturu SŽDC. Neobdržení zprávy Složení vlaku nebo Rozbor vlaku je důvodem k odmítnutí vypravení vlaku z daného dopravního bodu. Pokud bude dopravce zadávat zprávy Rozbor vlaku nebo Složení vlaku dopředu na více vlaků, pak je z důvodu správné činnosti SW kontrol potřebné zadat zprávy ve stejném pořadí, jako jsou vlaky naplánovány.

14 13. 4. 201014 Pokyny pro komunikaci přes COMPOST / APORT Pokud dopravce nebude ve výjimečných případech schopen včas vyslat zprávu Složení vlaku může provozovatel dráhy na požádání připustit opožděné odeslání zprávy Složení vlaku. Dopravce pak musí: předat provozovateli dráhy rozbor vlaku - zaměstnanec provozovatele dráhy pořídí zprávu Rozbor vlaku za dopravce do IS. odeslat zprávu Složení vlaku co nejdříve, nejpozději do 2 hodin po ukončení jízdy vlaku v cílové stanici. Zprávu Složení vlaku nebo Rozbor vlaku lze pro daný dopravní bod opravit nebo změnit pouze do doby potvrzeného nebo nepotvrzeného odjezdu/průjezdu vlaku v ISOŘ. Jakmile dostane ISOŘ potvrzený odjezd/průjezd, nelze již pro tuto stanici měnit složení vlaku.

15 13. 4. 201015 Podmínky pořizování zprávy Vlak připraven Zprávou Vlak připraven oznamuje dopravce, že v čase uvedeném v této zprávě má splněny všechny potřebné podmínky k odjezdu vlaku ze zadaného dopravního bodu a že je připraven, po postavení vlakové cesty, okamžitě odjet. Zprávu Vlak připraven lze pořídit v IS APORT nebo odeslat datově prostřednictvím IS COMPOST Zprávu Vlak připraven lze odeslat do IS nejdříve 3 hodiny před plánovaným odjezdem, tato zpráva bude datově předána příslušným zaměstnancům operátora obsluhy dráhy Zprávě Vlak připraven musí předcházet: objednání a přidělení kapacity a trasy danému vlaku, aktivace trasy, resp. zařazení vlaku do směnového plánu, platná a provozovatelem dráhy přijatá informace Rozbor vlaku / Složení vlaku

16 13. 4. 201016 Podmínky pořizování zprávy Vlak připraven Zprávu Vlak připraven musí dopravce zaslat vždy před odjezdem vlaku: z výchozího dopravního bodu vlaku, z nácestného dopravního bodu vlaku, kde: došlo ke změně ve složení vlaku, dopravce plánuje pobyt a úkony s vlakem, pokud doba pobytu vlaku přesahuje 15 minut. Provozovatel dráhy garantuje (pokud mu v tom nebrání provozní podmínky) odjezd vlaku v čase uvedené ve zprávě Vlak připraven, pokud obdrží tuto zprávu nejméně 10 minut před časem uvedeným ve zprávě Vlak připraven. Kratší doba není garantována. Žádný výpravčí ani traťový výpravčí / dispečer vybavený IS pro řízení dopravy nesmí povolit jízdu vlaku z výchozího nebo nácestného dopravního bodu s pobytem uvedeným výš, aniž by obdržel zprávu Vlak připraven. Pokud z nějakého důvodu nemůže dopravce zaslat zprávu Vlak připraven, je povinen si zabezpečit její náhradní pořízení zaměstnancem operátora obsluhy dráhy (např. výpravčí).

17 13. 4. 201017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, http://provoz.szdc.cz, oss@szdc.cz IS COMPOST

18 13. 4. 201018 IS pro příjem zpráv TAF TSI z IS dopravce: Train Composition – Složení vlaku, Train Ready – Vlak připraven Receipt Message – potvrzení doručení zprávy Querry Message – Dotaz na data dotaz na konkrétní zprávu dotaz na seznam zpráv dotaz na složení vlaku COMPOST poskytuje všechny potřebné číselníky. Popis rozhraní – dokument od ČD T„Datové rozhraní IS COMPOST“ Způsoby komunikace s COMPOST: WEB službu TCP/IP Socket Dodavatel a provozovatel IS : ČD Telematika Datová komunikace bude ošetřena i smluvním vztahem uzavřeným mezi dopravcem a SŽDC IS COMPOST

19 13. 4. 201019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, http://provoz.szdc.cz, oss@szdc.cz IS APORT

20 13. 4. 201020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Registr vozidel Přednášející: Marek NeustadtSŽDC, s.o., www.szdc.cz

21 13. 4. 201021 centrální aplikace s webovým rozhraním včetně datového rozhraní na IS dopravců – jejich registry aplikace zahrnuje požadavky na registr dané TSI WAG a TSI TAF používá shodný systém přihlašování s ostatními aplikacemi SŽDC umístěnými na portále http://provoz.szdc.cz - tedy jedno společné jméno a heslohttp://provoz.szdc.cz skládá se ze 3 základních částí: 1.registr řad hnacích vozidel, řad speciálních hnacích vozidel v rozsahu předpisu D2/1, resp. D2/81 navíc aparát pro zobrazení územního schválení dané řady/typu 2.registr konkrétních vozidel daného držitele s využitím „dědění“ parametrů z řady přidán jednoduchý aparát pro evidenci prohlídek, servisních zásahů atd. 3.společné číselníky a výstupy číselník společností číselník vlakových zabezpečovačů číselník komunikačních prostředků výstupy D2/1, D2/81 v pdf, datové výstupy prostřednictvím webové služby pro komunikaci s ostatními IS (KADR, ISOŘ ŘVD, IS dopravce) Registr vozidel REVOZ

22 13. 4. 201022 REVOZ

23 13. 4. 201023 REVOZ

24 13. 4. 201024 REVOZ

25 13. 4. 201025 REVOZ

26 13. 4. 201026 REVOZ

27 13. 4. 201027 REVOZ

28 13. 4. 201028 REVOZ

29 13. 4. 201029 REVOZ

30 13. 4. 201030 IS KAPO Přednášející: Marek NeustadtSŽDC, s.o., www.szdc.cz

31 13. 4. 201031 Technologické a smluvní změny Přednášející: Marek NeustadtSŽDC, s.o., www.szdc.cz

32 13. 4. 201032 Dohoda o elektronické výměně dat mezi IS dopravce a IS SŽDC úprava vzájemného vztahu struktura obecná dohoda příloha : seznam technických doplňků technické doplňky pro každou konkrétní oblast datové výměny 1 technický doplněk řeší technické otázky datové výměny včetně otázky využití dat vzájemně poskytovaného 1.dialog žádost o trasu 2.poskytování informací o jízdě vlaku 3.poskytovaní dat o síti (body, úseky) 4.příprava před odjezdem (Složení vlaku) 5.poskytování dat z/do registru vozidel 6.informace o omezení infrastruktury Dohoda o datové výměně

33 13. 4. 201033 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, http://provoz.szdc.cz, oss@szdc.cz Děkuji za pozornost Kontakt Ing. Marek Neustadt telefon: +420 972 233 264 e-mail: neustadt@szdc.cz


Stáhnout ppt "13. 4. 20101 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Změna systému zpoplatnění Ředitelství SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google