Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU

2 Ochrana biodiverzity v podmínkách zemědělské intenzifikace: fakta a plány

3 Mapa České republiky a Žatecka

4 Klimatické podmínky na Žatecku roční průměrná teplota: 9°C roční úhrn srážek: 400 až 445 mm mírná zima - krátce trvající sněhová pokrývka

5 Osídlení prvními zemědělci Mírné klimatické podmínky Žatecka byly příčinou brzkého osídlování prvními zemědělci. První osídlení neolitickými zemědělci se datuje před 7.500 let až 6.200 lety. Již asi sedm tisíciletí mění zemědělství vzhled krajiny Žatecka, chmelařství již 700 let. Zemědělství zásadní měrou ovlivňuje krajinu Žatecka dosud.

6 Současné zemědělství Zemědělská produkce se zaměřuje na: Obiloviny Kukuřici Olejniny Chmel Chov hospodářských zvířat

7 Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a jejich omezování

8 Zemědělci vstupovali do EU s výrazně lepším… hospodařením s povrchovou vodou a zajištěnou ochranou čistoty vody, nakládáním s odpady a chemickými přípravky,

9 snížením emisí a lepší ochranou ovzduší, zlepšenou péčí o zvěř a zvířata, … než byl výchozí stav po změně politického režimu v České republice…

10 …v podmínkách neměnící se intenzifikace.

11 Intenzifikace a její charakteristiky Rozsáhlé plochy půdy jsou obdělávány intenzivními technologiemi. Zvyšuje se eroze a kontaminace půdy. Stále trvá určitý negativní vliv na vodu, ovzduší a přírodu. Zvyšuje se riziko chorob a škůdců. Ustupuje se od tradičních postupů (pastva, kosení luk, sadařství, včelařství apod.) – mizí extenzivní forma hospodaření.

12 Ochrana přírody a krajiny – hlavní cíl zapojení zemědělců do ochrany životního prostředí Po vstupu České republiky do Evropské unie se prioritním zájmem stala ochrana biotopů a řešení vztahu zemědělství vůči přírodě a krajině.

13 Graf využití pozemků na Žatecku

14 Graf ploch chráněných území

15 OCHRANA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY „Ty nejcennější prvky žatecké přírody byly vytvořeny nebo zachovány činností člověka – zemědělce. Je naší prvořadou povinností je zachovat budoucím generacím v co nejlepší a nejpestřejší podobě.“

16 Územní systém ekologické stability – základní dokument tvorby a ochrany krajiny… …je základním úředním dokumentem k zajištění ekologické stability krajiny. …v české legislativě má vysokou prioritu. Projekty jsou podporovány novelizovaným zněním zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2004, který zahrnuje právní normy jednotné v zemích EU. Na Žatecku jsou dokumentace zpracovávány v široké shodě mezi úřady a hospodáři. Evropské principy ochrany přírody jsou v generelech zapracovány již od roku 2000.

17 Chráněná území - přírodní památky V Žateckém regionu je zřízeno sedm chráněných území, z toho 4 zajišťují ochranu vegetace na pozemcích bývalých extenzivních pastvin a sadů, 1 je lesním porostem, 2 chrání paleontologické naleziště, celková plocha činí 67,2 hektarů. Jejich správu zajišťuje Krajský úřad Ústí nad Labem.

18 Chráněná území – významné krajinné prvky V Žateckém regionu je zřízeno dvacet tři významných krajinných prvků. z toho 17 je zřízeno na lokalitách opuštěných zemědělských pozemků, jejich rozloha je téměř 360 hektarů. Jejich správu zajišťuje Městský úřad Žatec.

19 Chráněná území – systém Natura 2000 Na Žatecku se v reprezentativní podobě dochovala řada nelesních biotopů vázaných na květennou oblast Žatecké Poohří, zejména: Úzkolisté suché trávníky (Narrow-leaved dry grassland) Širokolisté suché trávníky (Broad-leaved dry grassland) Kostřavové trávníky písčin (Festuca sand grassland) Slanomilné rákosiny (Halophilous reed and sedge beds) Slaniska (Inland salt marshes)

20 ŘEKA OHŘE Evropsky významná lokalita ŘEKA OHŘE

21 Mapa lokalit vzácné vegetace Žatecka

22 Konkrétní péče o přírodu: Problémem žatecké krajiny je její zarůstání keři, nežádoucí vegetací a pronikání invazních a exotických druhů rostlin a živočichů. Populace vzácných a chráněných druhů vyskytujících se na opuštěných zemědělských pozemcích vyžadují péči nahrazující extenzivní hospodaření.

23 „Vědomosti, spolupráce, porozumění“ K tomu, aby péče o přírodu a krajinu byla co nejúčinnější, je nutné odborné znalosti vhodnou formou předat veřejnosti i hospodářům. Je nutné vytvořit partnerství úřadů, odborníků, vlastníků půdy a hospodářů. „Na Žatecku hospodařím od roku 1970. Vždy jsem si myslel, že je nutné stráně osázet stromy a lesem. Až nedávno mi bylo objasněno jakou péči vyžadují a hodlám se na ní podílet“. Miroslav Naxera, soukromý farmář

24 „náhrada hospodaření,“ Původní pastvu a kosení luk nahrazuje ruční kosení nebo kosení lehkou mechanizací bez využití produktu (píce). Činnost je naplánovaná tak, aby podpořila rozvoj všech živých složek biotopu. Vykazuje prvky vysoké odbornosti. Náhradní hospodaření není ziskové a potřebuje podporu z veřejných finančních zdrojů.

25 „peníze,“ V roce 2006 se v regionu Žatecka do ochrany přírody a krajiny investuje z těchto zdrojů: Ministerstvo životního prostředí ČR 222.054 Kč (7.930 EUR) Ústecký kraj 495.000 Kč (17.678 EUR) Město Žatec 255.000 Kč (9.107 EUR)

26 „příprava velkých projektů.“ V současné době Město Žatec připravuje projekty k ochraně přírody a krajiny regionálního rozsahu, a to: Dokumentace: Strategie obecné ochrany přírody a krajiny. Akční plán ochrany biologické rozmanitosti. Projekty: Revitalizace údolí Liboce. Obnova hospodaření na slanomilných pastvinách v údolí Chomutovky.

27 Pozemkové spolky (PS) Pozemkové spolky jsou projektem Českého svazu ochránců přírody. Jsou to nevládní organizace, které zajišťují náhradní hospodaření na lokalitách, které jsou nejcennější částí přírody dané oblasti. Činnost pozemkových spolků je založena na majetkových vztazích k pozemkům v daných lokalitách. V regionu Žatecka působí „Pozemkový spolek Milý“, který hospodaří na pozemcích v Holedeči a Nečemicích. Pozemkový spolek Milý vznikl v roce 1999 jako jeden z prvních v České republice. Dále na Žatecku působí „Pozemkový spolek Hasina“ pečující o stepní stráně a nivní louky v údolí Hasiny u Lipence.

28 Ochranářská činnost Pozemkového spolku Milý Snímky pochází z významného krajinného prvku Nečemická lada zřízeného na pozemcích opuštěných pastvin skotu. Efekty náhradního hospodaření, snímky před a po.

29 Vzácná květena Žatecka

30 Pozvánka Rádi Vás přivítáme na přírodovědné exkurzi po Žatecku. Všechny kolegy srdečně zveme.

31 autoři Petr Janda RNDr. Vlastistav Vlačiha a MĚSTO ŽATEC www.mesto-zatec.cz Za pozornost děkují


Stáhnout ppt "Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google