Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesplněné legislativní závazky Ministerstva zdravotnictví s ohledem na členství České republiky v Evropské unii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesplněné legislativní závazky Ministerstva zdravotnictví s ohledem na členství České republiky v Evropské unii."— Transkript prezentace:

1 Nesplněné legislativní závazky Ministerstva zdravotnictví s ohledem na členství České republiky v Evropské unii

2 Členství České republiky v Evropské unii Vstupem do Evropské unie s Česká republika zavázala plnit povinnosti, které pro ni vyplývají z platného komunitárního práva. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné řádně a včas přejímat směrnice Evropského společenství do vnitrostátního právního řádu České republiky.

3 Členství České republiky v Evropské unii Přejímání závazné evropské legislativy se provádí standardní legislativní činností - novelizací nebo přijímáním příslušných zákonů nebo vyhlášek a tyto se projednávají s Evropskou komisí. Z toho plyne, že přijetí takové normy do národní legislativy je záležitost minimálně jednoho roku!

4 Důsledek nesplnění povinností V případě nesplnění povinnosti členským státem zahájí Evropská komise řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství. Řízení má tři fáze 1. formální upozornění, 2. odůvodněné stanovisko, 3. Žaloba u Evropského soudního dvora.

5 Závažná prodlení Ministerstva zdravotnictví spočívající v oblasti transpozice směrnic Evropského společenství 1.Vzájemné uznávání odborných kvalifikací Směrnice:31978L0686, 31993L0016 Lhůta pro transpozici:1.5.2004 (vstup ČR do EU) Vnitrostátní úprava:Novela zákona č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (součástí novely zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace v gesci MŠMT) Předmět řízení:Nutnost povinného členství hostujících lékařů a zubních lékařů v příslušné komoře při poskytování služeb Stav řízení:Formální upozornění doručeno dne 13.12.2004. Odůvodněné stanovisko doručeno dne 13.7.2005. Žaloba podána dne 17.5.2006. Evropský soudní dvůr vydal dne 18. ledna 2007 odsuzující rozsudek.

6 Závažná prodlení Ministerstva zdravotnictví spočívající v oblasti transpozice směrnic Evropského společenství 2.Léčivé přípravky a krev Směrnice:32004L0024 (tradiční rostlinné léčivé přípravky), 32004L0027 (humánní léčivé přípravky), 32004L0033 (krev a krevní složky), 32005L0028 (správná klinická praxe) Lhůta pro transpozici:30.10.2005 (32004L0024, 32004L0027) 8.2.2005 (32004L0033), 29.1.2006 (32005L0028) Vnitrostátní úprava:Návrh zákona o léčivech Předmět řízení:Neprovedení transpozice uvedených směrnic ve stanovené lhůtě Stav řízení:Formální upozornění doručeno dne 5.12.2005 (32004L0024, 32004L0027), 4.10.2005 (32004L0033), 27.3.2006 (32005L0028). Odůvodněné stanovisko doručeno dne 4.7.2006. Kolegium komisařů rozhodlo dne 12. prosince 2006 o podání žaloby u Evropského soudního dvora.

7 Závažná prodlení Ministerstva zdravotnictví spočívající v oblasti transpozice směrnic Evropského společenství 3.Stanovení cen a úhrad za léčivé přípravky Směrnice:31989L0105 (transparenční směrnice) Lhůta pro transpozici:1.5.2004 (vstup ČR do EU) Vnitrostátní úprava:Novela zákona zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (gestor Ministerstvo zdravotnictví) Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (gestor Ministerstvo financí) Předmět řízení:Neprůhledný systém stanovení cen a úhrad za léčivé přípravky Stav řízení:Formální upozornění dne 18.10.2005. Odůvodněné stanovisko doručeno dne 18.10.2006. V příštích měsících lze očekávat rozhodnutí kolegia komisařů o podání žaloby u Evropského soudního dvora.

8 Méně závažná prodlení Ministerstva zdravotnictví spočívající v oblasti transpozice směrnic Evropského společenství 1.Krev a krevní složky Směrnice:32005L0061 (nežádoucí reakce a události), 32005L0062 (transfúzní stanice) Lhůta pro transpozici:31.8.2006 Vnitrostátní úprava:Návrh zákona o léčivech Předmět řízení:Neprovedení transpozice uvedených směrnic ve stanovené lhůtě Stav řízení:Formální upozornění doručeno dne 16.10.2006

9 Kroky Ministerstva zdravotnictví směřující k nápravě stavu ve vztahu k závazkům ČR k Evropskému společenství 1.Vzájemné uznávání odborných kvalifikací Vypracována novela zákona č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (ve spolupráci s MŠMT), oč.termín předložení 1.pol2007 2. Léčivé přípravky a krev Novela zákona o léčivech v přípravě, očekávaný termín předložení 1.pol. 2007 3. Stanovení cen a úhrad za léčivé přípravky Technická novela zák. o zdravotním pojištění, očekávaný termín předložení 1.pol. 2007


Stáhnout ppt "Nesplněné legislativní závazky Ministerstva zdravotnictví s ohledem na členství České republiky v Evropské unii."

Podobné prezentace


Reklamy Google