Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné látky Zápalné látky Ing. Veronika Sadovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné látky Zápalné látky Ing. Veronika Sadovská."— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné látky Zápalné látky Ing. Veronika Sadovská

2 Opakování Hořlavé látky: 1. Zástupci hořlavých plynů 2. Zástupci hořlavých kapalin

3 Opakování Hmotnostní zlomek 1. Vypočtěte hmotnost K 2 SO 4 potřebnou k přípravě 500 ml roztoku o složení 10 hmot. %, jehož hustota je 1,08 g.ml -1. 2. Vypočtěte, jaký objem vody a jakou hmotnost hydroxidu sodného je třeba k přípravě 150 ml roztoku NaOH o složení 5 hmot. %. Hustota 5 % roztoku je 1,054 g.ml - 1.

4 Literatura FLORUS, S. Charakteristika nebezpečných škodlivin a zápalných látek. Vyškov, 2003. S 3155/2 Internetové odkazy

5 Zápalné látky Zápalné látky patří k bojovým chemickým látkám. Je-li jich použito v masovém měřítku, jak tomu bylo v druhé světové válce, mohou jejich účinky předčit jenom atomové zbraně. Reálným předpokladem hromadného použití je jejich jednoduchá výroba, surovinová dostupnost a vysoká účinnost.

6 Zápalné látky Ze zkušeností z druhé světové války vyplývá, že zápalné pumy způsobily asi trojnásobnou škodu než pumy trhavě tříštivé.

7 Zápalné látky Chemická látka nebo směs Reaguje za uvolnění velkého množství tepla Uvolněné teplo je schopno zapálit nebo tepelně poškodit cílový objekt

8 Zápalné látky Plní se do munice nebo speciálních zařízení s ohledem na aktivaci zápalné látky a prostředku dopravy na cíl

9 Zápalné látky Prostředky dopravy na cíl

10 Zápalné látky Cílový objekt: osoby, zvířata, stavby, terén, technika.

11 Zápalné látky Zápalná látka laborovaná do munice či speciálního zařízení umístěná na prostředku dopravy na cíl tvoří zápalnou zbraň.

12 Fyzikální parametry zápalných látek Viskozita kapaliny Povrchové napětí kapaliny Výparnost (těkavost) Teplota zápalná Bod vzplanutí Výbušná koncentrace látky Dolní a horní mez výbušnosti Teplota hoření Specifická rychlost hoření Doba hoření

13 Fyzikální parametry zápalných látek Viskozita kapaliny Vnitřní tření v kapalině V důsledku přitažlivých sil mezi molekulami Viskózní koeficient η (éta) [Pa.s]

14 Fyzikální parametry zápalných látek Povrchové napětí kapaliny Značíme γ [N.m -1 ] Vzniká mezi povrchovými molekulami kapaliny a molekulami prostředí, ve kterém se kapalina nachází

15 Fyzikální parametry zápalných látek Výparnost Těkavost c t max [g.m -3 ] Udává jaké množství látky za určité teploty a tlaku se vypařilo do ohraničeného prostoru.

16 Fyzikální parametry zápalných látek Zápalná teplota Teplota T záp [°C], při které se zápalná látka vznítí.

17 Chemické vlastnosti zápalných látek Většinou homogenní nebo heterogenní směsi Chemická stálost – dána složením, odráží možnosti skladování Kyslíková bilance – množství O 2 v přebytku nebo v nedostatku pro dokonalé spálení všech složek ZL

18 Fyziologický účinek Koncentrace spalných produktů v ovzduší

19 Rozdělení a vlastnosti Zápalné směsi obsahující naftové produkty Zápalné směsi s obsahem kovů Zápalné kovy a jejich slitiny Termity a termitové směsi Samozápalné směsi Anorganické látky Aerosolové výbušné směsi

20 Zápalné směsi obsahující naftové produkty Napalmy Nezahuštěné (směsi z benzínu, nafty, motorových olejů nebo jiných paliv) Zahuštěné (z hořlaviny na uhlovodíkovém základě a zahušťovadla). Zahušťování zvyšuje přilnavost a snižuje vysokou rychlost hoření látek Zahuštěné déle hoří, mají větší dosah a efektivnější rozptyl

21 Napalm Vyrábí se zahušťováním běžně dostupného naftového paliva Napthetic Petrol Acid Palmitate (benzin zahuštěný kyselinou palmitovou) Čistý napalm Standardní napalm Super napalm Napalmový déšť

22 Zápalné směsi s obsahem kovů Pyrogely Z naftových produktů s přídavkem hořčíku nebo hliníku ve formě hoblin (funkce vedení tepla z hořící hmoty, zvýšení teploty hoření, prodloužení tepelného účinku) Aditiva (asfalt, uhelný prach)

23 Zápalné kovy a jejich slitiny Hořčík a hliník Výhodou je bezpečná manipulace s kovy. Hliník se nejvíce používá jako přísada do napalmů K plnění malých leteckých pum

24 Termity a termitové směsi Výhodou je schopnost roztavit kovové a ocelové předměty, vyvolává praskání betonu a cihel Aditiva (síra)  termáty Čistý termit (směs hliníku a oxidů železa) Aluminotermická reakce (uvolnění tepla v důsledku reakce práškového Al a oxidů kovu), hoří bez kyslíku

25 Termity a termitové směsi Nejčastěji používaným termitem je slisovaná slož oxidu železa s práškovým hliníkem

26 Samozápalné směsi Organokovové sloučeniny a halogenfluoridy Směsi s přísadami Zapalují se při styku se vzduchem i s vodou Př. triethylhliník, diethylzinek, dimethylhořčík, trietylbór, fluorid chloritý Užití jaké náplň do ohňometů http://www.youtube.com/watch?v=bnc3Dvq_55I

27 Anorganické látky Při oxidaci vzniká teplota umožňující samovznícení (34 °C) Hoří v rozmezí 900 – 1200 °C Dýmotvorná látka Bílý fosfor Tuhá, voskovitá jedovatá látka Na vzduchu samozápalná

28 Anorganické látky Bílý fosfor Zažehovací prostředek pro napalm a pyrogely v zápalné munici Pro vojenské účely ve směsi se syntet. kaučukem = plastifikovaný bílý fosfor Do samozápalných leteckých pum a dělostřeleckých granátů

29 Anorganické látky Kromě fosforu se užívají látky ze skupiny alkalických kovů Sodík Draslík Lithium

30 Hašení zápalných látek Specifické a odlišné vlastnosti jednotlivých zápalných látek vyjadřují potřebu různých opatření k eliminaci jejich negativních účinků

31 Aerosolové výbušné směsi FAE (Fuel Air Explosive) Speciální zbraně Diskutabilní zařazení do kategorie zápalných zbraní (tlaková vlna) Směs vysoce energetických látek se vzduchem za vzniku aerodisperzní výbušné směsi, která se v daný čas detonuje

32 Účinek zápalných látek Hoření Účinek na člověka Popáleniny (napalm) Popáleniny (bílý fosfor) Popáleniny (zápalné kovy, jejich slitiny a alkalické kovy) Požáry (techniky, v osadách, lesní a stepní) Kouř

33 Účinky zápalných látek

34 Použití bílého fosforu v Gaze a Iráku

35 Otázky ke zopakování Definujte zápalné látky. Jaké jsou fyzikální a chemické vlastnosti těchto látek a v čem spočívá jejich důležitost? Vyjmenujte kategorie zápalných látek. Jaké jsou účinky zápalných látek? Domácí úkol: Najděte informace o reálném použití napalmu nebo bílého fosforu v dějinách.

36 Dotazy?


Stáhnout ppt "Nebezpečné látky Zápalné látky Ing. Veronika Sadovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google