Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRINCeGON – metodika řízení projektů Ministerstva vnitra 8. 8. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRINCeGON – metodika řízení projektů Ministerstva vnitra 8. 8. 2012."— Transkript prezentace:

1 PRINCeGON – metodika řízení projektů Ministerstva vnitra 8. 8. 2012

2 Řízení projektů  Projekt = jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co do kvality, standardů a požadavků.  Projektové řízení = proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů.  Metodika projektového řízení = způsob řízení projektu.  Program = portfolio projektů vybraných, plánovaných a řízených koordinovaným způsobem.  Programová kancelář = organizační jednotka určená k centrální koordinaci jí určených projektů.

3 Proč mít zavedenou metodiku?  Optimalizovat výdaje a úsilí na realizaci projektových záměrů  Mít kontrolu nad realizovanými projekty  Sjednotit styl práce a komunikace  Zamezit nekontrolovanému chaosu a změnám

4 Metodika projektového řízení jako „kuchařka“ Co lze očekávat od metodiky:  Strukturovaný postup (proces) na základě „dobré praxe“ - SYSTÉM  Složitost úměrnou řešeným projektům  Míru univerzálnosti (vs. specializace)  Vhodné, jednoduché a jednotné šablony  Absorbovatelnost uživateli v časově reálném horizontu  Srovnávací základnu Co je obvykle k dispozici (je-li vůbec něco):  Soubor komplikovaných teoretických směrnic, které nikdo nepoužívá  Nejasné role a odpovědnosti v konfliktu s liniovou strukturou  Nejednotná dokumentace  Nejasná definice co je projekt

5 Metodika PRINCeGON = Metodika řízení projektů Ministerstva vnitra (verze 1.4, 08/2010)  V zásadě se jedná o projektovou metodiku PRINCE2 ® adaptovanou na podmínky české VS.  Akceptuje projektové principy tam, kde existují; vytváří a zavádí je tam, kde nejsou.  Syntéza požadavků projektové metodiky jako takové a nároků plynoucích z kofinancování projektů ze SF EU.  Standardizace realizace projektu a projektových dokumentů.  Korekce rolí v projektu na realitu české VS (e-Government).

6 Metodika PRINCeGON  Vznikla za účelem identifikace a popsání nezbytných kroků pro zavedení metodických a organizačních pravidel řízení typových projektů české VS.  Metodika vymezuje:  Standardy projektu a projektové dokumentace  Systém řízení projektu – organizační strukturu projektu  Životní cyklus projektu – procesy projektu  Řízení projektového portfolia MV  Cílem je zavedení / centralizace projektového řízení za účelem zjednodušení vykonávání typových aktivit projektu vyskytujících se v jednotlivých fázích životního cyklu.

7 Komponenty metodiky PRINCeGON  KDO  Organizační struktura – projektové role a jejich kompetence  Životní cyklus projektu  Standardy projektu  JAK

8 Organizační struktura projektu

9 Projektové role  Zastoupení projektových rolí v rámci organizační struktury projektu vždy závisí na:  typu projektu  rozsahu projektu  složitosti projektu  Projektové role mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusí to být pravidlem. Některé role na konkrétním projektu působí jen dle potřeby na stanovenou část své celkové kapacity (např. Právník projektu, Ekonom projektu apod.) a některé mohou být naopak vykonávány pouze jednou osobou.

10 Životní cyklus projektu

11 Životní cyklus projektu kofinancovaného ze SF EU

12 Standardy projektu  Vymezení nástrojů, které je nutné použít při zpracování projektové dokumentace a při vytváření nadefinovaných výstupů projektu.  Metodika popisuje doporučené standardy, které definují pravidla: ▪ vzniku projektové dokumentace ▪ uložení projektové dokumentace ▪ archivace projektové dokumentace

13 Metodika PRINCeGON v území = PRINCeGON v území – metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (verze 01, 05/2011)  Primárně vychází z metodiky PRINCeGON a mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2 ®.  Je rozdělena na dvě části:  základní dokument popisující principy řízení projektů v území  přílohu popisující principy řízení projektů v území, které jsou kofinancovány ze SF EU

14 Metodika PRINCeGON v území  Metodika PRINCeGON v území vznikla za účelem zjednodušení centrální metodiky PRINCeGON pro účely realizace „jednodušších“ projektů územní VS.  Metodika PRINCeGON v území vymezuje: ▪ rozsah projektové přípravy ▪ životní cyklus projektu ▪ organizační strukturu projektu ▪ řídící postupy ▪ standardy projektu

15 Organizační struktura projektu územní VS

16 Organizační struktura projektu územní VS kofinancovaného ze SF EU

17 Životní cyklus projektu územní VS

18 Životní cyklus projektu územní VS kofinancovaného ze SF EU

19 Metodiky ke stažení  Metodiky PRINCeGON (verze 1.4) a PRINCeGON v území (verze 01) jsou ke stažení na stránkách Smart Administration v sekci Dokumenty: www.smartadministration.cz/dokumenty

20 Otázky a odpovědi

21 Děkujeme za pozornost Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra www.smartadministration.cz sekretopr@mvcr.cz


Stáhnout ppt "PRINCeGON – metodika řízení projektů Ministerstva vnitra 8. 8. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google