Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.4 Zájmena 4 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.4 Zájmena 4 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.4 Zájmena 4 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 6. ročníku. Podává základní poučení o skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen. Jsou v něm zařazena cvičení k upevnění učiva. Obsahuje animace.

2  Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen

3 Mužský rod živ. Mužský rod neživ. Ženský rodStřední rod 1.p. 2.p. 3.p. 4.p. 5.p. 6.p. 7.p. můj mého mému mého, můj můj mém mým má, moje mé, mojí mou, moji má, moje mé, moje mou, mojí mé, moje mého mému mé, moje mém mým 1.p. 2.p. 3.p. 4.p. 5.p. 6.p. 7.p. mí, moji/mé, moje mých mým mé, moje mí, moji/mé, moje mých mými mé, moje mých mým mé, moje mých mými má, moje mých mým má, moje mých mými Jednotné číslo Množné číslo

4 Doplň do vět správné tvary zájmen. Kde jsou možné dva tvary, uveďte oba: Čekali na (můj) sestru. (Tvůj) kamarádi mi nezištně pomohli. Mluvil jsem o (svůj) otci. Byli pyšní na (svůj) děti. O letních prázdninách pobýváme vždy nějaký čas u (můj) prarodičů na Šumavě. (Můj) babička je výborná kuchařka. Neznám se s (tvůj) kamarády. Kolem (tvůj) zahrady je starý vysoký plot.

5 Čekali na mou/moji sestru. Tví/tvoji kamarádi mi nezištně pomohli. Mluvil jsem o svém otci. Byli pyšní na své/svoje děti. O letních prázdninách pobýváme vždy nějaký čas u mých prarodičů na Šumavě. Má/moje babička je výborná kuchařka. Neznám se s tvými kamarády. Kolem tvé/tvojí zahrady je starý vysoký plot.

6  Např.: Jirka a Karel jsou kamarádi, oba mají sestry. Karel vzal s sebou svoji sestru (Karlovu). Karel vzal s sebou jeho sestru (Jirkovu).  Doplňte přivlastňovací zájmena. Kde užijete zájmeno svůj? Vzala si s sebou na hory ___ nové lyže. Ve ___ pokoji si uklízím sám. V ___ domě se topí plynem. To není ___ učebnice. Viděli na ___ zahradě cizího člověka. Šatnářka jim podala ___ kabáty.

7 Vzala si s sebou na hory své nové lyže. Ve svém pokoji si uklízím sám. V našem (vašem, mém, jejím, jeho, jejich…) domě se topí plynem. To není moje (tvoje, jeho, její, naše, jejich…) učebnice. Viděli na své (naší, vaší, jeho…) zahradě cizího člověka. Šatnářka jim podala jejich kabáty.

8 Zájmeno týž se skloňuje jako vzor mladý (mladé-ho muže, té-ho-ž muže).V některých pádech jsou tvary složené ze zájmena ten a týž (tentýž, tatáž, totéž)..

9 Doplňte zájmeno týž ( popřípadě tentýž) ve správném tvaru: Dovolenou jsme strávili v ___městě jako vy. Včera jsem sledovala ___ program jako rodiče. Dnes už po několikáté slyším ___ písně. Neopakuj stále ___ chybu. Učil jsem se z ___ učebnice jako můj starší bratr. Čaj se připravuje z ___ rostlin jako léky. K Vánocům jsem dostala dvakrát ___ knihu.

10 Řešení: Dovolenou jsme strávili v témž/tomtéž městě jako vy. Včera jsem sledovala týž/tentýž program jako rodiče. Dnes už po několikáté slyším tytéž písně. Neopakuj stále touž/tutéž chybu. Učil jsem se z téže učebnice jako můj starší bratr. Čaj se připravuje z týchž rostlin jako léky. K Vánocům jsem dostala dvakrát touž/tutéž knihu.

11 Ke kterým druhům mohou patřit následující zájmena? (Přesně to poznáme až z kontextu) Jeho Kdo Co Ona Ty Jaký Který Čí vztažné tázací vztažné přivlastňovací tázací osobní tázací osobní ukazovací osobní ukazovací

12 Ona Ta, tato, tahle, ona, taková, táž, tatáž, sama Jaká?, která?, čí? Jaká, která, čí, jež Nějaká, některá, něčí, lecjaká, leckterá, lecčí, jakási, kterási, čísi, jakákoli, kterákoli, číkoli, každá, všechny Ničí, žádná

13 A nakonec…  Při vyjadřování se vyhýbáme nadměrnému užívání zájmen, zvláště ukazovacích.  Pokud ve výčtu osob uvádíme i sebe, pak je zdvořilé zařadit se až na poslední místo.  Např.: Do zoologické zahrady pojede maminka, sestra a já. Pamatuj! Já, já, já, jenom já…

14 Zdroje:  KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2003, ISBN 80-7238-206-3.  www.office.microsoft.com  Obrázky z galerie Klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.4 Zájmena 4 Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google