Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ Luhačovice 3. 9. 2015 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ Luhačovice 3. 9. 2015 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů."— Transkript prezentace:

1 „Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ Luhačovice 3. 9. 2015 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 1

2 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 2 Cíl projektu Zvýšení kvality života uživatelů stávajících pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem. Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Systematická příprava vybraných zařízení (uživatelů, pracovníků) na proces změny v poskytování sociálních služeb směrem k zajištění takových služeb, které lépe odpovídají životu v běžné společnosti.

3 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 3 Cílová skupina projektu 11 zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizované Zlínským krajem 778 uživatelů 368 úvazků pracovníků v přímé péči DZP Uherský Brod, DZP Kunovice Na Bělince, DZP Kunovice Cihlářská, DZP Staré Město, DZP Medlovice, DZP Kvasice, DZP Zborovice, DZP Javorník Chvalčov, DZP Velehrad Vincentinum, DZP Velehrad Buchlovská, Na Dubíčku, p.o.

4 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 4 Zdůvodnění projektu Ve stávajících zařízeních sociálních služeb historicky žijí rovněž lidé, kteří pobytovou službu tohoto typu nepotřebují. Chybí jednotná metodika a strategie, jak by poskytované služby pro osoby se zdravotním postižením měly vypadat v dlouhodobém horizontu. Způsob práce v jednotlivých zařízeních se odehrává víceméně izolovaně od ostatních služeb. Přestože tato zařízení usilují o průběžné zlepšení kvality poskytovaných služeb, prostor pro zajištění individualizovaných služeb v rámci stávajících pobytových zařízení je výrazně omezený. Zlínský kraj disponuje jedním z nejvyšších počtů lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci ČR.

5 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 5 Realizace a nákladovost projektu Realizace projektu: 11/2013 - 9/2015 Náklady projektu: 16 594 000,- Kč

6 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 6 Aktivity projektu 1. Mapování reálných potřeb uživatelů služeb 2. Mapování způsobů zajišťování služeb uživatelům 3. Podpora nezávislých odborníků 4. Vzdělávací programy 5. Stáže a pracovní návštěvy 6. Zpracování analýz a koncepcí: - Analýza kvality života uživatelů sociálních služeb. - Koncepce rozvoje soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem. - Koncepce rozvoje zařízení sociálních služeb zapojených do projektu.

7 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 7 Řízení a metodická setkávání v rámci projektu Metodická setkávání na zařízení - konzultace průběhu realizace aktivity projektu s externími průvodci procesem mapování a hodnocení potřeb uživatelů Metodická setkávání mezi zařízeními - výměna zkušeností mezi zařízeními, sběr podnětů k úpravám metodiky případové práce Metodická setkávání krajské koordinační skupiny - příprava metodiky případové práce, průběžný monitoring práce, projednávání a připomínkování výstupů z analýz Setkávání externích spolupracovníků (průvodců procesem mapování a hodnocení potřeb uživatelů)

8 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 8 Aktivita 1 Mapování reálných potřeb uživatelů Realizace: 11/ 2013 - 12/2014 Cíl: Zpracování jednotné metodiky případové práce s uživateli Zmapování uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám Obsah: 1)Zpracování Metodiky případové práce 11/2013 - 1/2014: příprava návrhu Metodiky 2 - 6/2014: ověřování Metodiky v praxi 7 - 12/2014: dopracování a tisk Metodiky 2) Zmapování potřeb a nezbytné výše míry podpory uživatelů 2 - 6/2014

9 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 9 Aktivita 1 Mapování reálných potřeb uživatelů Výstupy: Metodika případové práce Zmapování reálných potřeb uživatelů Analýza cílové skupiny uživatelů Revize individuálních plánů podpory uživatelů Zmapování ústavních prvků zařízení Návrh rozvojových cílů zařízení

10 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 10 Aktivita 2 Podpora nezávislých odborníků 1)Průvodci mapováním a hodnocením potřeb uživatelů - metodická pomoc a odborné konzultace v průběhu celého procesu hodnocení potřeb a výše míry podpory uživatelů (odborníci s praktickou zkušeností s realizací transformace pobytového zařízení) Průvodci: Mgr. Jana Musálková, Antonín Plachý, Mgr. Miroslava Fofová, Mgr. Soňa Lichovníková, Mgr. Jana Tomšová, Mgr. Lukáš Spurný, Mgr. Lenka Gwozdzová, Mgr. Darja Kuncová, Mgr. Bohdana Herzánová Realizace: 11/2013 – 12/2014 Cíl: Metodická podpora zařízením v rámci procesu mapování a vyhodnocení potřeb a výše míry podpory uživatelů Podpora profesního růstu zaměstnanců Zpracování a ověření v praxi Metodiky případové práce Užší tým odborníků Vedoucí týmu průvodcůMgr. Martina Chlápková Koordinátoři týmu průvodců Mgr. Petra Skácelová Mgr. Šárka Vrbková Mgr. Kateřina Krčmářová

11 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 11 Aktivita 2 Podpora nezávislých odborníků 2)Podpora dalších odborníků (psycholog, psychoterapeut, supervizor, speciální pedagog, odborník na AAK, odborník na vztahy a sexualitu lidí s mentálním postižením, průvodce standardy kvality, inspektor kvality, právník) Realizace: 4/2014 – 7/2015 Cíl: Pomoc zařízením v rámci mapování a posuzování specifických potřeb uživatelů Podpora profesního růstu zaměstnanců Nejvíce využívaná podpora: Odborník na alternativní a augmentativní komunikaci Odborník na vztahy a sexualitu lidí s mentálním postižením Supervizor (především případová supervize) Právník (výstupem dokumenty – Manuál soc. pracovníka; Právní kuchařka soc. pracovníka)

12 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 12 Aktivita 3 Mapování způsobů zajišťování služeb uživatelům Realizace: 5/2014 – 5/2015 Cíl: zjištění, jakým způsobem je služba uživatelům poskytována, jaký život je lidem s postižením v rámci zařízení umožňován Způsob zajištění: dodavatelsky Výstup (pro každé zařízení): Popis procesů probíhajících ve službě (2 – 5/2015) Popis vnějšího prostředí (11/2014 – 4/2015) Odborná studie materiálně technického zabezpečení služeb (5/2014 – 2/2015)

13 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 13 Aktivita 4 Vzdělávací programy Realizace: 9/2014 – 6/2015 Cíl: Příprava pracovníků na jiný způsob hodnocení potřeb uživatelů a zajišťování služeb v budoucnu Způsob zajištění: dodavatelsky Obsah: Vzdělávací programy a kurzy pro pracovníky v přímé práci a vedoucí pracovníky 6666 10/2014 - 2/2015: vzdělávací program pro pracovníky přímo se podílející na hodnocení potřeb uživatelů, následnému plánování a koordinaci poskytovaných služeb 9/2014 - 4/2015: vzdělávací kurzy pro pracovníky v přímé práci 10/2014 - 2/2015: vzdělávací program pro vedoucí pracovníky

14 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 14 Aktivita 5 Stáže a pracovní návštěvy Realizace: 10/2014 – 6/2015 Cíl: přenos praktických zkušeností a informací ze služeb, u nichž již úspěšně proběhla či probíhá změna k přístupu k uživatelům a způsobu poskytování služeb Způsob zajištění: v rámci KÚZK Obsah: Stáže pro pracovníky v přímé péči v rozsahu 3 dnů – 15 stáží / 57 pracovníků Pracovní návštěvy pro vedoucí pracovníky v rozsahu 2 dnů – 14 stáží / 37 pracovníků Návštěvy uživatelů v rozsahu 1 dne – 26 návštěv / 82 uživatelů

15 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 15 Aktivita 5 Stáže a pracovní návštěvy Přehled přijímajících zařízení (Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj): Zámek Nová Horka, p.o. Harmonie Krnov, p.o. Benjamin Petřvald, p.o. Sirius Opava, p.o. Zámek Dolní Životice, p.o. Domov Jistoty Bohumín, p.o. Domov bez zámku, p.o. Domov na rozcestí Svitavy, p.o.

16 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 16 Aktivita 6 Zpracování analýz a koncepcí 1)Analýza kvality života uživatelů sociálních služeb Způsob zajištění: externími odborníky 2) Koncepce rozvoje soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 Způsob zajištění: v rámci KÚZK ve spolupráci s externími odborníky 3)Koncepce rozvoje jednotlivých zařízení sociálních služeb Způsob zajištění: zařízení ve spolupráci s KÚZK a externími odborníky

17 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 17 Aktivita 6 Zpracování analýz a koncepcí 1) Analýza kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením Realizace: 11/2014 – 6/2015 Cíl: Vyhodnotit, zda a v jaké míře stávající služby naplňují požadavky na zajištění kvality života svých uživatelů. Definovat, co by uživatelé reálně potřebovali vzhledem ke svým schopnostem a možnostem. Identifikace problémů, které bude z hlediska zajištění adekvátních služeb uživatelům třeba řešit. Návrhy ve vztahu k dalšímu směřování služby. Podkladem pro zpracování byly výstupy: Výstupy z analýzy cílové skupiny uživatelů Popis procesů probíhajících ve službě Popis vnějšího prostředí Odborná studie materiálně technického zabezpečení služeb

18 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 18 Aktivita 6 Zpracování analýz a koncepcí 2) Koncepce rozvoje socociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020 Realizace: 5 – 7/2015 Cíl: Zpracování strategie dalšího směřování sociálních služeb pro osoby se zdravotním (mentálním a kombinovaným) postižením zřizovaných ZK v následujících letech Podklad pro zpracování: Stávající legislativa a strategické dokumenty Výstupy z analýz cílové skupiny Výstupy z dokumentů Analýza kvality života uživatelů

19 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 19 Aktivita 6 Zpracování analýz a koncepcí 3) Koncepce rozvoje jednotlivých zařízení sociálních služeb Realizace: 7 – 9/2015 Cíl: Zpracování vize dalšího směřování a rozvoje každého jednotlivého zařízení zapojeného do projektu Podklad pro zpracování: Dosavadní výstupy projektu zpracované pro konkrétní zařízení Koncepce rozvoje soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018

20 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "„Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ Luhačovice 3. 9. 2015 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google