Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manuál Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování Radka Čebišová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manuál Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování Radka Čebišová."— Transkript prezentace:

1 Manuál Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování Radka Čebišová

2 ROZHODOVÁNÍ Možnost rozhodovat o svém životě je důležitou podmínkou důstojného života každého člověka. Právo na právní způsobilost, tedy možnost se rozhodovat, se týká i lidí s nejtěžším postižením, kteří potřebují maximální podporu. Současně s přiznáním práva na rozhodování je ale také nutno zajistit těmto lidem pomoc při rozhodování.

3 NEZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ PODPORY PŘI ROZHODOVÁNÍ BY MOHLO VÉST K ZANEDBÁNÍ ČI DOKONCE ZNEUŽÍVÁNÍ LIDÍ S OMEZENÝMI SCHOPNOSTMI V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ.

4 Změna v přístupu Nejvyšší priorita zdraví a bezpečí Kontrolu při rozhodování mají odborníci Pacient lůžkového zařízení dlouhodobé péče Člověk v roli objektu péče Sebeurčení Kontrolu při rozhodování má člověk samotný Občan Člověk, který s poskytovanou podporou přijímá vlastní rozhodnutí

5 ROZHODOVÁNÍ S PODPOROU Neptáme se: "Je tento člověk způsobilý?", ale: "Jak můžeme nastavit podporu pro tohoto člověka, aby se mohl rozhodovat a činit právní úkony?“ Klíčovou podmínkou je respektování priorit a hodnot člověka.

6 Principy plánování zaměřené na člověka Respekt k hlasu člověka a jemu nejbližších lidí Rozšiřování možností volby Budování vztahů Podpora za účelem rozvoje Mluvení a jednání především s člověkem, vyhýbání se odosobněným označením Vyhýbání se postupům zdůrazňujícím odlišnost To, jak vnímáme člověka, předurčuje formu naší podpory

7 Pro rozhodování je důležitá schopnost vyjádřit svůj záměr jednat a své preference, což vyžaduje komunikační dovednosti. Omezení v oblasti komunikace stojí často za omezením možnosti rozhodovat.

8 Pro zajištění podpory při rozhodování je pro každého člověka podstatné, kdo podporu poskytuje. Poskytování podpory při rozhodování by nemělo být doménou profesionálů (sociálních pracovníků, veřejných opatrovníků, soudů apod.). Převahu by naopak měli mít lidé z neformální sféry, tj. rodina, přátelé, spolupracovníci apod. – tak, jak je to v životě běžné.

9 Schopnost činit rozhodnutí je určena naší duševní způsobilostí. Schopnost rozhodnout se, učinit rozhodnutí Duševní způsobilost se týká jednotlivých rozhodnutí. Nemůžeme např. předpokládat, že člověk s PAS se „prostě nedokáže rozhodovat“ Co je to duševní způsobilost?

10 Klíčové principy Všichni dospělí lidé mají právo na vlastní rozhodnutí ovlivňující jejich život Vycházíme z předpokladu, že člověk je způsobilý Omezení anebo odlišnost v oblasti komunikace se nesmí stát důvodem k rozhodnutí, že člověk je nezpůsobilý Podmínkou možnosti rozhodovat se je zajištění správné podpory

11 Klíčové principy Podpora při rozhodování by měla vycházet z obecných prvků poskytování podpory a ochrany (princip subsidiarity) Podpora při rozhodování musí být dostupná bez diskriminace na základě postižení, nenutíme člověka využívat podporu k rozhodování, pokud ji nepotřebuje Člověk má právo na nerozumné rozhodnutí

12 Klíčové principy Rozhodování na základě znalosti životního příběhu a preferencí člověka musí vycházet z pohledu člověka

13 Kdy podporu v rozhodování poskytnout? Existuje pochybnost, že člověk rozumí dané situaci a umí jasně vyjádřit svou vůli v souladu se svými hodnotami (např. zdá se, že se člověk rozhoduje tak, aby vyhověl očekávání lidí kolem). Za člověka dlouhodobě rozhodoval někdo jiný – rodič, jiný příbuzný, nebo opatrovník. Člověk tak nepřijímá vlastní rozhodnutí, protože k tomu nemá příležitost nebo mu chyběla příležitost se to naučit.

14 Kdy podporu v rozhodování poskytnout? Člověk nemá plnou právní způsobilost ke konkrétnímu rozhodnutí. Lidé nerozumí způsobu, jakým člověk komunikuje.

15 Základní formy podpory V posledních desetiletích byla vyvinuta řada systémů podpory pro různé oblasti a situace života člověka. Michael Bach (BACH, 2010) řadí mezi základním formy podpory při rozhodování následující: Pomoc s komunikací a interpretací Plánování zaměřené na člověka Reprezentace Budování a posilování vztahů a sítí podpory Administrativní podpora

16 Přehled nástrojů a postupů: Profil na 1 stranu/plán zaměřený na člověka Mapa vztahů Bylo učiněno vše pro vlastní rozhodnutí? Komunikace Profil na 1 stranu Mapování potřeb podpory pro rozhodnutí Podpůrná skupina Popis podpory při rozhodování Rozhodování na základě životního příběhu a preferencí člověka

17 Vždy se použijí se ty prvky, které mají smysl v konkrétní situaci člověka. Není nutné (ani možné) při každém rozhodování použít všechny!

18 Komunikace

19 Co se děje:Stella dělá:Říká:Máme udělet: Kdykoli během dne Chytí člověka za ruku a řekne: S Tebou. Chci jít venJít s ní na procházku Když se jí nikdo nevěnuje Řekne: Budu hodná. nebo Bolí. Chci Vaši pozornost Mluvit s ní, zajímat se o ni. Když se jí nikdo nevěnuje Řekne: Do Bohnic! Chci na procházku a jsem odhodlaná jít i sama Začít se jí věnovat, jít s ní ven. V době oběda, ostatní mají jiné jídlo než ona Křičí a houká, bere ostatním jídlo z talíře Chtěla bych k obědu nedietní jídlo, jako mají ostatní Pokusit se nabídnout jí něco jiného, co má také ráda Kdykoli během dne Křičí, houkáNevíme, co křik znamená Sednout si k ní a hladit po zádech, povídat si s ní, nabídnout koupel, jídlo nebo pití, procházku, namazat kolena Indulonou Zaznamenat podrobnosti do komunikačního deníku.

20 Mapa vztahů

21 Profil na 1 stranu

22 Podpůrná skupina Pro zajištění potřebné přirozené podpory je často nutné pomoci člověku vybudovat tzv. podpůrnou skupinu Členové skupiny mají udělat všechno, co je možné, aby se člověk mohl především rozhodnout sám Vždy je lepší, když člověk má k dispozici více lidí, se kterými se může poradit

23 Bylo učiněno vše pro vlastní rozhodnutí? Jsme ti praví lidé? Umíme poskytnout relevantní informace k danému rozhodnutí? Chápeme, co je pro daného člověka důležité, co si v životě přeje nyní i do budoucna? Umíme se domluvit a rozumíme si? Poskytujeme člověku informace na správném místě a ve správný čas? Udělali jsme vše pro to, aby tento člověk mohl učinit vlastní rozhodnutí?

24 Mapování potřeb podpory pro rozhodnutí Mapování potřeb podpory O jaké rozhodnutí se jedná? Kdo byl součástí podpůrné skupiny při rozhodování? Kdy jste představili volbu nebo rozhodnutí? Jak jste informaci danému člověku přednesli? Jak jste si ověřili porozumění problematice u daného člověka? Jak jste si ověřili schopnost osoby zvážit výhody a nevýhody? Jak vám dala daná osoba najevo své rozhodnutí? Jaký je závěr mapování? Kdy bude toto přezkoumáno?

25 Výsledek mapování potřeb podpory pro rozhodnutí Člověk může s naší podporu učinit vlastní rozhodnutí Člověk v tomto případě činí vlastní rozhodnutí, protože poskytovaná podpora mu pro to stačí. Způsob podpory je zaznamenán do plánu podpory Člověk není schopen učinit vlastní rozhodnutí ani s poskytnutou podporou Pokud si myslíme, že by se situace mohla změnit, provedeme za určenou dobu nové mapování

26 Rozhodování na základě životního příběhu a preferencí

27 Popis podpory při rozhodování Důležitá rozhodnutí v mém životě? Jak do nich mám být zapojen já? Kdo činí konečné rozhodnutí? Kdy se to bude kontrolovat?

28 Nerozumné rozhodnutí Je důležité si uvědomit, že lidé mohou činit a činí nerozumná rozhodnutí. Musíme respektovat právo člověka na nerozumné rozhodnutí.

29 Nejčastější chyby Nezabýváme se tím, zdali je člověk duševně způsobilý Rozhodnutí o člověku je učiněno z pozice moci a v rozporu se zájmy člověka Poskytujeme člověku informace na špatném místě či ve špatnou dobu Člověk nemá všechny potřebné informace, aby se mohl rozhodnout Nedokážeme se s člověkem dorozumět

30 Děkuji Vám za pozornost. Radka Čebišová radka.cebisova@kvalitavpraxi.xz 773 231 452 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb.


Stáhnout ppt "Manuál Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování Radka Čebišová."

Podobné prezentace


Reklamy Google