Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK (projekt RUIAN) Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK (projekt RUIAN) Český."— Transkript prezentace:

1 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK (projekt RUIAN) Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2010 Hradec Králové 12.–13. dubna 2010 12.-13.4.2010 1 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK

2 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 2

3 Základní registry – geneze z pohledu ČÚZK První zmínka: Státní informační politika z roku 1998 Pilotní projekt základního registru územní identifikace a nemovitostí, 2001 – Zdroje: ISKN, ÚIR-ADR, ROS – Prokázána reálnost založení registru Základní registry 2004 - 2006 – Usnesení vlády 1306/2005 – ČÚZK pověřen vybudováním a správcovstvím RÚIAN, analytické práce, příprava – Věcný záměr zákona o RÚIAN – projednán, ale již nepředložen Vlády po volbách 2006 – pevné odhodlání vybudovat ZR, ale po rozšíření koncepce následovalo dlouhé období jejího tříbení Soustava základních registrů ČR – zák. č. 111/2009 Sb. 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 3

4 RÚIAN podle zák. č. 111/2009 Sb. Obsahová stránka téměř beze změn oproti roku 2005 Základní registry, tedy i RÚIAN: –Obsahují pouze aktuální údaje –Mohou být aktualizovány pouze agendovými IS –Navzájem i s agendovými IS propojeny výhradně přes ISZR RPP – ověření přípustnosti agendy, definování rolí, prakticky také správa uživatelů (podle definovaných rolí) Agendové identifikátory fyzických osob (AIFO) každá agenda bude mít vlastní AIFO – převodník mezi AIFO jednotlivých agend zajistí ORG (řeší ÚOOÚ) 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 4

5 Krátce o RÚIAN v letech 2008 a 2009 – Soutěž na architekta vyhlášena v prosinci 2008, – Vítěz: firma solit project, smlouva 8. 4. 2009 – Akceptace globální architektury RÚIAN 15. 5. 2009 – Podání žádosti o spolufinancování – 29. 5. 2009 – Vypsání veřejné zakázky na implementátora 8. 9. 2009, 35 zájemců, pouze 1 nabídka – Smlouva s implementátorem RÚIAN NESS Czech, s. r. o., podepsána 10. 12. 2010 – start projektu – Akceptace detailní analýzy RÚIAN – prosinec 2010 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 5

6 Hlavní činnosti architekta RÚIAN Přípravná fáze: – Zpracování Analýzy RÚIAN (globální a detailní) – Vypracování žádosti o spolufinancování – Součinnost při tvorbě zadávací dokumentace Implementační fáze: – Dohled nad projektem na straně objednatele (účast v projektových týmech) – Administrace projektu z hlediska Strukturálních fondů 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 6

7 Obsah RÚIAN I RÚIAN obsahuje a poskytuje referenční: – Údaje o základních územních prvcích a o jejich vzájemných vazbách – Údaje o základních územně evidenčních jednotkách a jejich vzájemných vazbách – Adresy – Údaje o účelových územních prvcích – pokud to stanoví zvláštní zákon a jsou „skladebné“ 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 7

8 Obsah RÚIAN II Údaje o územních prvcích – Identifikační - kódy, názvy → např. parcelní nebo popisné číslo, název a kód obce atd. – Lokalizační - definiční body, hranice (referenční pouze v oblastech s DKM) – Vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky → např. příslušnost obce do kraje 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 8

9 Obsah RÚIAN III Údaje o územních jednotkách – Identifikační - kódy, názvy → např. název ulice – Lokalizační → pro část obce definiční bod → pro ulici definiční čára vyjadřující průběh ulice – Vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky → např. příslušnost části obce do obce 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 9

10 Obsah RÚIAN IV RÚIAN nevede žádné osobní údaje RÚIAN zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN ROB a ROS vedou pouze odkazy na adresní místa v RÚIAN RÚIAN poskytuje RPP podklady pro vymezení územní kompetence agend 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 10

11 Rozsah projektu RÚIAN Návrh a zřízení základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), Návrh a zřízení agendového informačního systému územní identifikace (ISÚI), – Vede ty prvky RÚIAN, které nejsou obsahem ISKN – Zajistí napojení dalších editorů – ČSÚ, obcí a stavebních úřadů Úprava informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) jako agendového IS pro RÚIAN, pro součinnost s ISÚI a pro systém ZR. 26.1.2010 11 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK

12 Zapojení RÚIAN do systému ZR 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 12

13 Služby RÚIAN na externím rozhraní ISZR Editační služby –Služby zplatňování návrhů změn –Služby označování nesprávnosti Dotazovací služby –Informační služby (dotazy na detaily a vyhledávání prvků agendovými systémy) –Servisní služby (notifikace změn v RÚIAN) –Hromadné služby (výdej změnových vět či kopie RÚIAN pro udržování off-line kopie RÚIAN) Aplikace pro poskytování dat veřejnosti dálkovým přístupem, tzv. VDP 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 13

14 Editační agendové systémy RÚIAN Kdo edituje územní prvky a jednotky stanovuje zákon č. 111/2009 Sb., bližší povinnosti určuje změnový zákon k ZR, zákon č. 227/2009 Sb. Informační systém katastru nemovitostí – ISKN – nutná úprava – správcem je ČÚZK Informační systém územní identifikace – správcem je též ČÚZK – ISÚI je nutno vybudovat –ISÚI vede ta data RUIAN, která nejsou obsahem ISKN –ISÚI obsahuje i historické údaje –ISÚI zajišťuje kontroly editace údajů RÚIAN složité vazby, více editorů 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 14

15 Editoři RÚIAN ČÚZK – většina územních prvků, pozemky, hranice budov, PSČ (na základě údajů od České pošty) ČSÚ – základní sídelní jednotky Obce – části obce, ulice a veřejná prostranství, adresy Stavební úřady – adresní místa nových stavebních objektů a jejich technickoekonomické atributy 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 15

16 RÚIAN – prvotní naplnění daty Prvotní naplnění daty provádí ČÚZK, zákonem je stanoveno použití těchto zdrojů: –Katastru nemovitostí – ISKN v gesci ČÚZK –Registru sčítacích obvodů (RSO) v gesci ČSÚ, včetně údajů o stavebních objektech ze sčítaní lidu, domů a bytů –Adresy – ÚIR-ADR v gesci MPSV –Další zdroje pro porovnávání dat jsou: IS EO v gesci MV, RSO v gesci ČSÚ, databáze doručovacích míst v ČR v gesci České pošty Bude nutné opakované porovnávání a rektifikace dat 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 16

17 Technologická infrastruktura RÚIAN Doplnění již dodávané infrastruktury centralizovaného ISKN a ISÚI při zachování maximální kompatibility: – Databázové servery 2× IBM 570 – Aplikační servery 4× IBM x3650 M2 (Intel) – Rozšíření diskových polí IBM DS8000 o 2× 446 GB – Software: AIX, LINUX, Windows Server 2008, Oracle Server EE 11gR1, mapový server Marushka 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 17

18 ISKN a ISÚI agendové editační systémy pro RÚIAN Vedou a poskytují též historické údaje Rozdělení obsahu a editace RÚIAN mezi ISKN a ISÚI, ale nutno vzájemně znát závislé prvky – řešeno vzájemnými replikacemi Nutno zajistit vzájemnou integritu dat ISÚI a ISKN – tím je zajištěna i integrita RÚIAN Systém interních reklamací – upozornění na změnu v jednom systému, která může ovlivnit prvky v druhém 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 18

19 ISÚI Uživatelé (editoři): –Interní (ČÚZK) –Externí (ČSÚ, obce, stavební úřady) Identifikace, autorizace a autentifikace uživatele – pro externí v agendovém IS a s využitím RPP Omezení uživatelů rolemi a pro obce a stavební úřady též územní působností Napojení externích uživatelů buďto webovými službami pro jejich AIS nebo formulářovými službami ISÚI 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 19

20 Editace dat ISÚI Změny možné pouze prostřednictvím Návrhů změn, role zadavatel, schvalovatel, distributor – obrazovky: úvodní, pro editaci návrhu změny, pro editaci reklamace, proces schválení – kontrola konzistence, Editace lokalizačních údajů – modul pro práci s mapou – funkce: –Volba vhodné podkladové mapy (včetně ortofota) –Zobrazení prvků ISÚI –Výběr prvků pro použití v návrhu změn –Nové zadání souřadnic definičního bodu stavebního objektu nebo adresy 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 20

21 ISKN – hlavní oblasti úprav Vedení a správa lokalizačních údajů – vedení ÚKM, Vedení a správa číselníků, Vedení nových údajů pod správou návrhu změny či v souvislosti s aktualizací dat, Reklamace a označování nesprávnosti údajů vedených v ISKN, Delegování dotazů ISZR do ISKN, Doplnění funkcionality pro editaci prvků RÚIAN, Nahrazení ověřování fyzických osob proti ISEO ověřováním proti ROB, související zavedení AIFO, ověřování právnických osob vůči ROS, předávání informací o rozhodnutích do RPP. 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 21

22 Realizace změn v ISKN s ohledem na probíhající centralizaci systému Časový překryv zpožděné centralizace ISKN a úprav ISKN pro RÚIAN zvyšuje náročnost, úpravy ISKN pro RÚIAN byly tedy rozfázovány: –1. fáze: pouze změny ISKN, nutné pro start pilotního provozu – ještě v decentralizováném ISKN, ale úpravy se týkají většinou centrální DB, –2. fáze: V centralizovaném ISKN – všechny zbývající změny ISKN-RÚIAN a ISKN-ISÚI, –3. fáze: napojení ISKN na ISZR (AIFO, RPP) ve druhé polovině pilotního provozu. 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 22

23 Stav řešení všech základních registrů (připraveno ke konci března 2010) Koordinováno MV v rámci projektů Smart Administration, Zřízena Rada pro Základní registry jako koordinační orgán, Počátkem září 2009 byly vypsány VZ na implementátory ROB, RPP, ISZR a RÚIAN, ROS v říjnu, ORG v prosinci, ale MV a ČSÚ se rozhodly posunout termíny na podání přihlášek (ROB, ROS, RPP) do 15. 12. 2009, na ISZR do 31. 1. 2010 ČÚZK pro RÚIAN jako jediný neshledal důvody pro změnu termínu pro nabídky (19. 10.), 10. 11. po obdržení právního aktu na spolufinancování z IOP byla VZ přidělena jedinému zájemci ve VZ – NESS Czech, s. r. o., podpis smlouvy v prosinci 2009 Vliv posunu u ROB, ROS, RPP a ISZR se projednává, Zákonem bylo schváleno posunutí startu ostrého provozu systému ZR o jeden rok (od 1. července 2012) 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 23

24 Aktuální stav řešení projektu RUIAN (připraveno ke konci března 2010) Ustanoveny řádné řídící a projektové struktury Dodán a akceptován prototyp uživatelského rozhraní ISÚI Dodán HW RÚIAN a základní SW - přejímá se a instaluje se Získána externí zdrojová data pro prvotní naplnění RÚIAN (ČSÚ, MPSV, PSP) Testuje se prototyp ISÚI a úpravy ISKN Připravují se prováděcí vyhlášky k RÚIAN 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 24

25 Vyhlášky k RÚIAN budou ze zákona upravovat I způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů způsob zápisu adresy s využitím údajů z registru územní identifikace způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku „stavební objekt“ způsob, jakým obce budou poskytovat správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 25

26 Vyhlášky k RÚIAN budou ze zákona upravovat II postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry způsob úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek provozní podmínky a rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 26

27 Milníky projektu RUIAN - předpoklad Dodávka projektu RUIAN do 30. 6. 2010 Od 1. 7. 2010 prvotní plnění daty a pilotní provoz (adresy off-line budou k dispozici externím uživatelům již od 5. května 2010) Od 1. 7. 2011 ostrý provoz RUIAN a dalších ZR poskytování referenčních údajů, Toto bude nyní rozvolněno, po novele zákona bude ostrý provoz ZR zahájen nejpozději až 1. července 2012 (prezident podepsal novelu 26. března 2010), Nové termíny a úkoly v pilotním provozu v tzv. přechodovém období určí vláda nařízením 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 27

28 Děkujeme za pozornost Bližší informace možno získat od Tomas.Holenda@cuzk.cz Vit.Suchanek@cuzk.cz a na www.cuzk.cz 12.-13.4.2010 Stránka 28 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK


Stáhnout ppt "Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK (projekt RUIAN) Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google