Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti."— Transkript prezentace:

1 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti

2 Struktura prezentace: Kontext deprofesionalizace Neprofesionálové v sociálních službách Profesionalizace dobrovolnictví jako trend Profese a profesionalita Role sociálního pracovníka

3 Kontext deprofesionalizace – politické směrování: Hodnoty: inkluze a občanství Cíle: kontrola veřejných výdajů, přesun odpovědnosti z veřejného sektoru na privátní, přesun odpovědnosti z formálních služeb na jednotlivce/rodiny; udržení, příp. zvýšení sociální kontroly Změna pracovních podmínek profesionálů: víc regulace a kontroly postupů, výsledků a nákladů; víc vlivu politiků a managementu

4 Kontext deprofesionalizace – změny v profesních rolích: redukce autonomie a možnosti volnosti v rozhodování jak zacházet s jednotlivými případy někdy kontraproduktivní konání v protiklade s nejlepším zájmem klienta

5 Důsledky managerizmu: Tendence deprofesionalizace: sociální pracovníci sú řízení a supervidování administrátoři/úředníky anebo příslušníky jiných profesí; příp. nahrazovaní paraprofesionály

6 Neprofesionálové v sociálních službách: Laici: řecky laos – lid Obecně osoba ve vztahu k určitému tématu nezasvěcená, v něm odborně nevzdělaná. Amatéři: lat. amator – milovník Člověk, který nějakou činnost dělá ze zájmu ve svém volném čase jako hobby. Dobrovolníci: Člověk, který věnuje něco dobrovolně jiným

7 Profesionalizace dobrovolnictví: Profesionalizace manažmentu dobrovolnického programu: zavedení a využívaní nástrojů personálního manažmentu do procesu řízení dobrovolníků Vzdělávání dobrovolníků Spokojenost dobrovolniků

8 Neformální pečovatelé: 70-90% všech poskytovatelů dlouhodobé péče rodinní příslušníci, přátelé, sousedi, dobrovolníci rodinné pečovatele – manželé/partneři, rodiče, děti a jiní členové rodiny pravidelně poskytující neformální péči ve věku 50+ v ČR 12% pečovatelů 65,5 % ve věku let ženy více než 30% pečovatelů – 20 hod. týdně

9 Ekonomické dopady poskytování neformální péče: účast na trhu práce možnosti sladění péče a zaměstnání přerušení pracovní kariéry mzdy uznání neformálního a informálního vzdělání

10 Dopad na duševní zdraví: výskyt problémů u pečovatelů (nad 20 hod. týdně) je cca o 20% vyšší než u osob, které péči neposkytují souvislost s mírou zátěže a náročností péče souvislost se sociální izolací pečovatele souvislost se sociální a psychickou oporou souvislost s předchozím duševním stavem ženy mají závažnější problémy než muži

11 Profese: představují vzorce vybraných typů zaměstnání, které mají vysoce vyvinuté soustavy norem odvozených z jejich osobité úlohy ve společnosti lat. professio – být povolán profesionalizace: od amatérismu k semiprofesi až po profesi

12 Znaky profese (Greenwood, 1957): systematická teoretická základna autorita profese u klientů autorita uznávaná společností etický kodex profese profesní kultura

13 Profesionalita: širší definice profesionality – uplatňování specifických dovedností založených na jasně definované soustavě znalostí, a to v souladu s uznávanými normami chování dimenze: personální – odborní – etická nový profesionalismus

14 Profesní expertize: poznatky osobnost

15 Vybrané charakteristiky profesionality (Koťa, 1996) plný úvazek v zaměstnání předpokládá silnou motivaci či vědomí poslání podmínka profesionality - ovládnutí specializovaného souboru vědomostí a dovedností orientace na služby v prospěch a v zájmu klientů při rozhodování v jednotlivých případech jsou aplikovány obecné principy a teorie prováděné služby vyžadují diagnostické dovednosti vysoká kvalita práce vysoký standard profesní etiky, chování a pracovních činností

16 Profesionalizace sociální práce: historie licencování registrace akreditace ve vzdělávání

17 Hodnoty sociální práce: služba sociální spravedlnost důstojnost a hodnota člověka důležitost lidských vztahů integrita kompetence

18 Role sociálního pracovníka: umožňovatel (enabler) zprostředkovatel (mediator) sjednotitel/koordinátor (integrator/coordinator) ředitel (manager) vzdělavatel (educator) analyzátor/hodnotitel (analyst/evaluator) prostředník (broker) vyjednavač (negotiator) jednatel (advocate)

19 Profesní odpovědnost: napravit případné selhání ve sociálních službách koordinace péče zmocňování klientů reflektování-v-akci výzkum

20 Výzvy pro poskytovatele: Zapojení dobrovolníků – dobrovolnický program Deinstitucionalizace – změna postavení poskytovatelů a rolí sociálních pracovníků Marketing sociálních služeb Koncept zmocňování Podpůrné služby pro rodiny, rodinné pečovatelé Komunitní péče Komunitní plánování

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google