Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti."— Transkript prezentace:

1 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti

2 Struktura prezentace: Kontext deprofesionalizace Neprofesionálové v sociálních službách Profesionalizace dobrovolnictví jako trend Profese a profesionalita Role sociálního pracovníka

3 Kontext deprofesionalizace – politické směrování: Hodnoty: inkluze a občanství Cíle: kontrola veřejných výdajů, přesun odpovědnosti z veřejného sektoru na privátní, přesun odpovědnosti z formálních služeb na jednotlivce/rodiny; udržení, příp. zvýšení sociální kontroly Změna pracovních podmínek profesionálů: víc regulace a kontroly postupů, výsledků a nákladů; víc vlivu politiků a managementu

4 Kontext deprofesionalizace – změny v profesních rolích: redukce autonomie a možnosti volnosti v rozhodování jak zacházet s jednotlivými případy někdy kontraproduktivní konání v protiklade s nejlepším zájmem klienta

5 Důsledky managerizmu: Tendence deprofesionalizace: sociální pracovníci sú řízení a supervidování administrátoři/úředníky anebo příslušníky jiných profesí; příp. nahrazovaní paraprofesionály

6 Neprofesionálové v sociálních službách: Laici: řecky laos – lid Obecně osoba ve vztahu k určitému tématu nezasvěcená, v něm odborně nevzdělaná. Amatéři: lat. amator – milovník Člověk, který nějakou činnost dělá ze zájmu ve svém volném čase jako hobby. Dobrovolníci: Člověk, který věnuje něco dobrovolně jiným

7 Profesionalizace dobrovolnictví: Profesionalizace manažmentu dobrovolnického programu: zavedení a využívaní nástrojů personálního manažmentu do procesu řízení dobrovolníků Vzdělávání dobrovolníků Spokojenost dobrovolniků

8 Neformální pečovatelé: 70-90% všech poskytovatelů dlouhodobé péče rodinní příslušníci, přátelé, sousedi, dobrovolníci rodinné pečovatele – manželé/partneři, rodiče, děti a jiní členové rodiny pravidelně poskytující neformální péči ve věku 50+ v ČR 12% pečovatelů 65,5 % ve věku 50-64 let ženy více než 30% pečovatelů – 20 hod. týdně

9 Ekonomické dopady poskytování neformální péče: účast na trhu práce možnosti sladění péče a zaměstnání přerušení pracovní kariéry mzdy uznání neformálního a informálního vzdělání

10 Dopad na duševní zdraví: výskyt problémů u pečovatelů (nad 20 hod. týdně) je cca o 20% vyšší než u osob, které péči neposkytují souvislost s mírou zátěže a náročností péče souvislost se sociální izolací pečovatele souvislost se sociální a psychickou oporou souvislost s předchozím duševním stavem ženy mají závažnější problémy než muži

11 Profese: představují vzorce vybraných typů zaměstnání, které mají vysoce vyvinuté soustavy norem odvozených z jejich osobité úlohy ve společnosti lat. professio – být povolán profesionalizace: od amatérismu k semiprofesi až po profesi

12 Znaky profese (Greenwood, 1957): systematická teoretická základna autorita profese u klientů autorita uznávaná společností etický kodex profese profesní kultura

13 Profesionalita: širší definice profesionality – uplatňování specifických dovedností založených na jasně definované soustavě znalostí, a to v souladu s uznávanými normami chování dimenze: personální – odborní – etická nový profesionalismus

14 Profesní expertize: poznatky osobnost

15 Vybrané charakteristiky profesionality (Koťa, 1996) plný úvazek v zaměstnání předpokládá silnou motivaci či vědomí poslání podmínka profesionality - ovládnutí specializovaného souboru vědomostí a dovedností orientace na služby v prospěch a v zájmu klientů při rozhodování v jednotlivých případech jsou aplikovány obecné principy a teorie prováděné služby vyžadují diagnostické dovednosti vysoká kvalita práce vysoký standard profesní etiky, chování a pracovních činností

16 Profesionalizace sociální práce: historie licencování registrace akreditace ve vzdělávání

17 Hodnoty sociální práce: služba sociální spravedlnost důstojnost a hodnota člověka důležitost lidských vztahů integrita kompetence

18 Role sociálního pracovníka: umožňovatel (enabler) zprostředkovatel (mediator) sjednotitel/koordinátor (integrator/coordinator) ředitel (manager) vzdělavatel (educator) analyzátor/hodnotitel (analyst/evaluator) prostředník (broker) vyjednavač (negotiator) jednatel (advocate)

19 Profesní odpovědnost: napravit případné selhání ve sociálních službách koordinace péče zmocňování klientů reflektování-v-akci výzkum

20 Výzvy pro poskytovatele: Zapojení dobrovolníků – dobrovolnický program Deinstitucionalizace – změna postavení poskytovatelů a rolí sociálních pracovníků Marketing sociálních služeb Koncept zmocňování Podpůrné služby pro rodiny, rodinné pečovatelé Komunitní péče Komunitní plánování

21 Děkuji za pozornost. tatiana.matulayova@tul.cz


Stáhnout ppt "Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. Pardubice 19.09.2012 De/profesionalizace sociálních služeb – dilema současnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google