Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop partnerství TTnet ČR Program ERASMUS+ Kostelec nad Černými Lesy, 24.11.2015 Mgr. Helena Slivková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop partnerství TTnet ČR Program ERASMUS+ Kostelec nad Černými Lesy, 24.11.2015 Mgr. Helena Slivková."— Transkript prezentace:

1 Workshop partnerství TTnet ČR Program ERASMUS+ Kostelec nad Černými Lesy, 24.11.2015 Mgr. Helena Slivková

2 Program Erasmus+  program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež, sport)  programové období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020 Klíčová akce 1 = vzdělávací mobilita jednotlivců Klíčová akce 2 = spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů Klíčová akce 3 = podpora reformy politiky Jean Monnet Sport

3 Země zapojené do programu Erasmus+ 1.Programové země – 28 členských zemí EU – Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Turecko, Makedonská republika (Bývalá jugoslávská republika Makedonie) 2.Partnerské země ­ východní země partnerství ­ země jižního Středomoří ­ západní Balkán ­ Rusko 3.Další partnerské země – specifikovány pro jednotlivé akce a aktivity programu Do jednotlivých akcí programu Erasmus+ mohou být zapojeny pouze vybrané země.

4 Oprávněné instituce Instituce a organizace pracující v oblasti vzdělávání, mládeže nebo sportu:  školy všech typů  zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání  neziskové organizace a střediska pracující s mládeží  veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky  neformální skupiny mladých lidí  subjekty reprezentující cílové skupiny programu Cílové skupiny  děti v předškolním vzdělávání  žáci, učni, studenti  pracovníci v oblasti vzdělávání - vedoucí pracovníci, pedagogové, vzdělavatelé, poradci  pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání  odborníci z praxe  mladí lidé  dobrovolníci

5 ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA AKTIVITY

6 Cíle pro odborné vzdělávání a přípravu  posílit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, zejména v rámci spolupráce institucí z programových a partnerských zemí  rozvoj kvalitního odborného vzdělávání a přípravy a usnadnění mobility za účelem celoživotního učení i pro profesní účely po celé Evropě  umožnění přístupu k metodám, postupům a technologiím používaným v jiných zemích  zajistit v širším měřítku využívání jednotného rámce Unie pro transparentnost v oblasti kvalifikací a způsobilostí (Europass), evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET)

7 Klíčová akce 1 (KA1) Vzdělávací mobilita jednotlivců Aktivity: 1)Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 2)Mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů Aktivity: 1.Strategická partnerství –decentralizovaná aktivita - žádost se předkládá NA 2.Znalostní aliance 3.Aliance odvětvových dovedností 4.Budování kapacit –centralizované aktivity - žádost se předkládá EACEA v Bruselu

8 KA1 - Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě  Žáci v odborném vzdělávání a přípravě - stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy (jedná se o kombinaci teoretické výuky a odborného výcviku/praxe s převahou odborného výcviku/praxe)  Žáci v odborném vzdělávání a přípravě - stáž v podniku (jedná se pouze o pracovní činnost) Účastníci: žáci SOŠ a U, VOŠ, čerství absolventi Doba trvání mobility: 2 týdny – 12 měsíců

9 KA1 - Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě  Výukové/školicí pobyty pracovníků v zahraničí umožňuje učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním  Profesní rozvoj pracovníků umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti OVP formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním Účastníci: osoby zodpovědné za OVP pracující ve vysílajících organizacích; v případě výukového pobytu odborníci z podniků a veřejného sektoru. Doba trvání mobility: 2 dny (bez cesty) – 2 měsíce

10 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě  výběr držitelů certifikátu od roku 2015  cíle: -podpora organizací, které prokázaly kvalitu v organizování mobility žáků a pracovníků v OVP -zjednodušení procesu žádosti o grant vysílající organizace, samotné organizace mobility žáků a pracovníků a předkládání zpráv o aktivitách -ocenění, propagace a další rozvoj kvality mobility  Podmínky: dokončení 3 projektů mobility, míra čerpání rozpočtu min. 80 %

11 KA2 - Strategická partnerství CÍLE  výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe  zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání  tvorba společných vzdělávacích programů  spolupráce i napříč sektory vzdělávání  spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání -partnerství: minimálně 3 organizace (tj. minimálně 1 koordinátor a 2 partneři) ze 3 různých programových zemí zapojených do programu Erasmus+ -role: žadatel, koordinátor, partner -partnerské země

12 ECVET Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání a přípravě  Podpora nástroje ECVET má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility  Aktivity sítě ECVET: školení cílových skupin, tvorba analýz, vydávání propagačních materiálů a šíření výsledků prostřednictvím článků, seminářů, kulatých stolů a webových stránek: http://www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti- spoluprace-ecvet/http://www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti- spoluprace-ecvet/  Cílové skupiny: střední odborné školy, zaměstnavatelé, policy makers (rozhodovatelé)

13 WBL Work based learning  tematická síť „Work Based Learning and apprenticeship"  spolupráce 29 evropských národních agentur spravujících bývalý Program celoživotního učení a současný program Erasmus+;  klade si za cíl ve stávajících systémech odborného vzdělávání a přípravy a vysokého školství posílit prvky učení založeného na pracovní zkušenosti;  podporuje a úzce spolupracuje s Evropskou aliancí pro učňovské vzdělávání (European Alliance for Apprenticeship - EAfA)  www.net-wbl.eu; www.wbl-toolkit.eu www.net-wbl.euwww.wbl-toolkit.eu

14 ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA NOVINKY VE VÝZVĚ 2016

15 KA1 - PROJEKTY MOBILITY OSOB (OVP) Výzva 2015 Účastnit se mohou pouze osoby, které vzdělávají (pracovně právní vztah) Projektové období 12 nebo 24 měsíců Začátek projektu 1. červen 2015 Jeden termín pro předkládání žádostí Výzva 2016 Účastnit se mohou kromě vzdělavatelů také osoby podílející se na strategickém rozvoji organizace (pracovně právní vztah) Projektové období 12 až 24 měsíců Začátek projektu mezi 1. červnem až 31. prosincem 2016 Termín pro předkládání žádostí 2. 2. 2016 NA může vyhlásit ještě další kolo předkládání žádostí (4. října – pro projekty začínající mezi 1. 1. – 31. 5 2016)

16 KA2 - STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ Výzva 2015 Projektové období 24 až 36 měsíců Projekty se zásadními výstupy i bez zásadních výstupů – grant přidělován dle dosažených bodů při kvalitativním hodnocení Výzva 2016 Projektové období 12 až 36 měsíců Strategická partnerství podporující inovace (se zásadními výstupy, „velké“ ) Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe (bez zásadních výstupů, „malé“) Termín pro předkládání žádostí 31. 3. 2016 Priority (WBL, klíčové kompetence, další odborné vzdělávání …..)

17 Kontakty Vedoucí odboru odborného vzdělávání  Mgr. Helena Slivkováhelena.slivkova@dzs.czhelena.slivkova@dzs.cz Klíčová akce 1  Ing. Soňa Černínovásona.cerninova@dzs.czsona.cerninova@dzs.cz  Ing. Petra Děckápetra.decka@dzs.czpetra.decka@dzs.cz  Mgr. Pavlína Kroužkovápavlina.krouzkova@dzs.czpavlina.krouzkova@dzs.cz  Mgr. Kateřina Lisnerovákaterina.lisnerova@dzs.czkaterina.lisnerova@dzs.cz  Bc. Marie Machová, DiSmarie.machova@dzs.czmarie.machova@dzs.cz Klíčová akce 2  PaedDr. Martina Jeřichovámartina.jerichova@dzs.czmartina.jerichova@dzs.cz  Mgr. Hana Krupičková hana.krupickova@dzs.czhana.krupickova@dzs.cz Certifikát mobility v OVP  Ing. Kateřina Langerovákaterina.langerova@dzs.czkaterina.langerova@dzs.cz

18 Děkuji za pozornost www.naerasmusplus.czhelena.slivkova@dzs.cz


Stáhnout ppt "Workshop partnerství TTnet ČR Program ERASMUS+ Kostelec nad Černými Lesy, 24.11.2015 Mgr. Helena Slivková."

Podobné prezentace


Reklamy Google