Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 7.4.2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 7.4.2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta."— Transkript prezentace:

1 Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 7.4.2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

2 Pedagogičtí pracovníci katedry  Interní:8 / 2 plný úvazek, 6 vyučujících: 2,40 p.ú.  Odb. asistent:1 – 1,0 p.u.-4 – 1,9 p.ú.  docent:21 – 1,0 p.ú; 1 – 0,3 p.ú.  profesor:1 – 0,2 p.ú.  Externí vyučující:42 – 1 prof., 4 doc., 1 CSc., 1 Ph.D.  Doktorandi:interní1 externí8

3 Seznam členů katedry  Vedoucí katedry: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. – 1,0 ú. Referentka katedry: Marta Schmidtschlägerová – 1,0 ú.  Zástupce vedoucího katedry : MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. – 0,7 ú.  Profesoři: prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. – 0,2 ú. (Epidemiologie infekčních onemocnění)  Docenti: doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc. – 0,3 ú (Epidemiologická metodologie) doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. – 1,0 ú. (Veřejné zdravotnictví, Úvod do soc. lékařství, Ošetřovatelská péče ve stomatologii, Pojišťovnictví, Organizační systémy a financování zdravotnictví, Systém řízení zdravotnictví v ČR a EU)

4 Odborní asistenti: MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. – 0,7 ú. Odborní asistenti: MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. – 0,7 ú. (Veřejné zdravotnictví, Epidemiologie inf. onemocnění, Tvorba, řízení a vyhodnocování zdrav. programů, Preventivní programy – řízení) MUDr. Zdeněk Velikovský – 0,5 ú. (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Dagmar Beníšková – 0,4 ú. (Hygiena práce a pracovní lékařství, Hygiena práce, Hodnocení výsledků pracovně-lékařské péče) Ing. MUDr. Markéta Kastnerová – 0,3 ú. (Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí, Veřejné zdravotnictví) Ing. Bohumír Papáček – 0,15 ú. Mgr. et Mgr. Josef Havlík – 1,0 ú (Sociálně komunikační dovednosti, Asertivní komunikace, Komunikační techniky v praxi, Self a team management, Sociální ekonomika a zdrav. problematika drog, Psychologie práce, Image managementu a integrovaná komunikace, Zákl. umění komunikace a prezentace, Etické principy pedagogického procesu, Sociálně ekonom. a zdrav. problematika drog,)

5 Externí učitelé: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (Metody odhadu a hodnocení rizika v život. a prac. prostředí) Externí učitelé: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (Metody odhadu a hodnocení rizika v život. a prac. prostředí) doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc. (Hygiena provozu zdrav. zařízení) doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. (Vybrané kapitoly z hygieny děti a mladistvých) doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. (Kvalita života chronicky a nevyléčitelně nemocných, Klinická farmakologie a tox., Klinická farmakologie, Základy farmakologie) doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Parazitologie) MUDr. Jan Augustin (Epidemiologie infekčních onemocnění) MUDr. Markéta Balounová (Ergonomie) MUDr. Ludmila Havlíková (Fyziologie práce) MUDr. Marie Nosková (Výživové poradenství) MUDr. Dagmar Smitková (Hygiena výživy a předmětů běžného užívání, Hygiena výživy včetně zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) MUDr. Eva Štanclová (Vybrané kapitoly z hygieny děti a mladistvých) MUDr. Eva Prüherová (Hygiena obecná a komunální)

6 MUDr. Vendula Peřinová (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Libuše Röhrichová (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Tereza Kopřivová, Ph.D. (Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a prac. prostředí) MUDr. Miloslava Svobodová (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Jarmila Rážová Hygiena obecná a komunální) MUDr. Jarmila Rážová (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Lenka Weinerová (Epidemiologie inf. onemocnění) MUDr. Eva Pivcová (Epidemiologie inf. onemocnění) MUDr. Katka Kubátová (Hygiena práce) MUDr. Milena Kambová (Hygiena výživy vč. zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) MUDr. Bohuslava Nováková (Hygiena výživy vč. zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) MUDr. Magdalena Horníková Hygiena výživy vč. zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) MUDr. Magdalena Horníková (Hygiena výživy vč. zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) MUDr. Jana Feitová (Hygiena dětí a mladistvých) MUDr. Šárka Mičanová (Hygiena dětí a mladistvých) MUDr. Vítězslava Pěnková (Hygiena obecná a komunální) MUDr. Jiří Kubát (Zákl. infekčního lékařství, Infekční nemoci) MUDr. Jozef Filka, CSc. (Veřejné zdravotnictví – Písek)

7 MVDr. Anna Niklová (Hygiena výživy a předmětů běžného užívání) MVDr. Josef Neckář (Hygiena výživy vč. zákl. potr. technologií a potr. mikrobiologie) RNDr. Jana Krejsová (Zákl. vyšetřovacích metod v ochraně životního a prac. prostředí) RNDr. Kateřina Vozobulová (Hygiena a ekologie vody) RNDr. Hana Dufková (Hygiena obecná a komunální) RNDr. František Tondl (Lékařská zoologie, Lékařská mykologie) RNDr. Vojtěch Vyhnálek (Hygiena obecná a komunální) Ing. Helena Šebestová (Základy biometrie) Ing. Radmila Řepová (Metody dozoru, Hygiena životního prostředí) Ing. Vladimír Pour (Hygiena obecná a komunální) Ing. Miloslav Písař (Technika prostředí) Ing. Petr Dvořák (Hygiena obecná a komunální) JUDr. Hana Dvořáková (Hygiena obecná a komunální) Mgr. Antonín Tesař (Technika prostředí) Mgr. Václava Ševčíková (Technika prostředí)

8 Pracovníci katedry zajišťující výuku pro bakalářské a navazující studijní obory Bakalářské studijní obory: Ochrana veřejného zdraví - PS Ochrana veřejného zdraví - PS RPB – PS RPB – PS RPB – KS RPB – KS Prevence a rehabilitace soc. patologie - PS Prevence a rehabilitace soc. patologie - PS Všeobecná sestra – PS a KS Všeobecná sestra – PS a KS Všeobecná sestra – KS Všeobecná sestra – KS Porodní asistentka – PS a KS Porodní asistentka – PS a KS Fyzioterapie – PS Fyzioterapie – PS Zdravotní laborant – PS Zdravotní laborant – PS Zdravotní záchranář – PS Zdravotní záchranář – PS Aplikovaná radiobiologie a toxikologie - KS Aplikovaná radiobiologie a toxikologie - KS Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE – PS a KS Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE – PS a KS Sociální práce ve veřejné správě – KS a CŽV Sociální práce ve veřejné správě – KS a CŽV Navazující magisterské studijní obory: Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví - PS Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví - PS RPN – PS a KS RPN – PS a KS Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – PS a KS Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – PS a KS Civilní nouzová připravenost – PS a KS Civilní nouzová připravenost – PS a KS

9 Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací členů katedry Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací členů katedry Vedoucí práceBakalářské práce Diplomové práce Doktorské práce Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.877 MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.842 Mgr. Et Mgr. Josef Havlík54- MUDr. Dagmar Beníšková2-- Ing. MUDr. Markéta Kastnerová11- MUDr. Zdeněk Velikovský11-

10 Účast na projektech Účast na projektech  MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. MZ ČR – Odbor ochrany veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: Poradna HIV/AIDS Centra zdravotně sociální prevence ZSF JU v Českých Budějovicích. Autorka projektu MZ ČR – Odbor ochrany veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: Poradna HIV/AIDS Centra zdravotně sociální prevence ZSF JU v Českých Budějovicích. Autorka projektu  doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. ESF MPSV ČR – Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů CZ.04.1.03/2.1.15.2/0015 – řešitel projektu ESF MPSV ČR – Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů CZ.04.1.03/2.1.15.2/0015 – řešitel projektu

11 Publikační činnost členů katedry za poslední 3 roky Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.  Monografie, kapitoly:3  Sborník, příspěvek:4 MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.:  Monografie, kapitoly:2  Sborník, příspěvek:9  Článek odborný:6 Mgr. et Mgr. Josef Havlík:  Sborník příspěvek:8

12 Ing. MUDr. Markéta Kastnerová  Monografie, kapitoly:2  Sborník, příspěvek:10  Článek odborný:13 MUDr. Zdeněk Velikovský  Sborník, příspěvek:1 Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.  Monografie, kapitoly:2  Článek odborný:6

13 Další aktivity pedagogických pracovníků katedry Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 3 vědecké rady 2 oborové rady 1 redakční rada Výbor stomatologické sekce spol. JEP 1 členství v National Geographic Society MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. členka České lékařské společnosti. J. E. Purkyně, společnost pro epidemiologii a mikrobiologii Mgr. Et Mgr. Josef Havlík člen Lektorského sboru Skálova psychoterapeutického institutu Ing. Bohumír Papáček člen ekonomické komise Rady vysokých škol ČR

14 Konferenční činnost katedry v roce 2008 Hlavním pořadatelem V. mezinárodní konference „Problematika generace 50 plus“ 2. Spolupořadatelem III. konference „Senior Living“

15 Účast na významnějších kurzech a školeních Účast na významnějších kurzech a školeních MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. Projekty podpory zdraví – Poděbrady 2008 MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. Problematika veřejného zdravotnictví - Česká lékařská společnost – Lékařský dům – Praha 2008 Mgr. et Mgr. Josef Havlík Mgr. et Mgr. Josef Havlík V létech 2003-2009 působí na Skálově institutu v Praze v roli lektora psychoterapeutického výcviku a současně si prohlubuje své supervizní vzdělání. Letos kurz ukončí obhajobou závěrečné práce. V létech 2003-2009 působí na Skálově institutu v Praze v roli lektora psychoterapeutického výcviku a současně si prohlubuje své supervizní vzdělání. Letos kurz ukončí obhajobou závěrečné práce. Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví ČR r. 2008

16 Účast na zahraničních kongresech za poslední 3 roky r. 2006konferencezemě Dr. Kotrbová, dr. Príkazský 12th International Society for infectious diseases Portugalsko - Lisabon Dr. Kotrbová International Conference on environmental Epidemiology and exposure Francie - Paříž Dr. Kotrbová Kongres - Topkongress Itálie - Janov Dr. Kotrbová, dr. Kastnerová Zivotne podmienky a zdravie Slovensko - Štrbské Pleso Dr. Kastnerová, Žižková Nové trendy v príprave a uplatnení sociálných pracovníkov Slovensko - Bratislava r. 2007 konference země dr. Kotrbová, dr. Kastnerová, dr. Príkazský Nebezpečné nákazy a surveillance Rakousko – Vídeň dr. Kotrbová, dr. Kastnerová konference - AMEE (an international association for medical education) Norsko - Trondheim dr. Kotrbová, dr. Kastnerová Intervence pro zdravou budoucnost Mexiko - Mexiko city

17 Průměrný počet výukových hodin za týden v ak. roce 2008/2009 doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.p.ú. 1,0- 7,21 doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.p.ú. 1,0- 7,21 MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.p.ú. 0,7- 8,96 MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.p.ú. 0,7- 8,96 Mgr. et Mgr. Josef Havlíkp.ú. 1,0- 18,99 Mgr. et Mgr. Josef Havlíkp.ú. 1,0- 18,99 Ing. MUDr. Markéta Kastnerováp.ú. 0,3- 3,85 Ing. MUDr. Markéta Kastnerováp.ú. 0,3- 3,85 MUDr. Zdeněk Velikovskýp.ú. 0,5- 3,04 MUDr. Zdeněk Velikovskýp.ú. 0,5- 3,04 MUDr. Dagmar Beníškováp.ú. 0,4- 5,67 MUDr. Dagmar Beníškováp.ú. 0,4- 5,67 prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.p.ú. 0,2- 0,82 prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.p.ú. 0,2- 0,82 doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.p.ú. 0,3- 2,0 doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.p.ú. 0,3- 2,0 Ing. Bohumír Papáčekp.ú. 0,15 Ing. Bohumír Papáčekp.ú. 0,15

18 Externí pracovníci:  doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.- 7,21  MUDr. Jiří Kubát- 1,5  Ing. Helena Šebestová- 1,0  Ing. Vladimír Pour- 0,86  MUDr. Jan Augustin- 0,39  RNDr. Kateřina Vozobulová- 0,5  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. - 0,5  Ing. Radmila Řepová- 2,78  MUDr. Marie Nosková- 1,46  MUDr. Eva Štanclová- 1,15  MUDr. Dagmar Smitková- 1,61  MUDr. Eva Prüherová- 1,14  RNDr. Karel Škácha- 0,29  RNDr. František Tondl- 1,5  doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc.- 2,0  MUDr. Ludmila Havlíková- 2,5  Mgr. Antonín Tesař- 1,0  Mgr. Jana Matušková- 1,0

19  JUDr. Hana Dvořáková- 0,1  MUDr. Markéta Balounová- 2,64  MVDr. Josef Neckář- 0,15  MUDr. Vendula Peřinová- 0,11  RNDr. Hana Dufková- 0,11  RNDr. Zdeněk Kocmoud- 0,86  Ing. Pavel Daňha- 0,75  Ing. Lubomír Opekar- 0,75  MUDr. Radka Kubátová- 0,64  MUDr. Jana Feitová- 0,21  MUDr. Vítězslava Pěnková- 0,21  MUDr. Bohuslava Nováková- 0,14  MUDr. Milena Kambová- 0,14  MUDr. Magdalena Horníková- 0,14  MUDr. Vladimír Chodura- 0,14  MUDr. Jozef Filka- 0,43

20 Kvalifikační růst pedagogických pracovníků katedry MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. – habilitace – r. 2010 Ing. MUDr. M. Kastnerová – ukončit doktorské studium – 6/2009 MUDr. Zdeněk Velikovský – ukončit doktorské studium – r. 2010

21 E-LEARNING Do praxe se zavedly e-learningové metody: Veřejné a sociální zdravotnictví Veřejné a sociální zdravotnictví Sealf a management Sealf a management Psychologie práce Psychologie práce V roce 2009 budou zavedeny: Ošetřovatelství ve stomatologii Ošetřovatelství ve stomatologii Asertivní komunikace Asertivní komunikace Etické principy pedagogického procesu Etické principy pedagogického procesu

22 Problémy katedry  Rozpad Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích  Mnoho externích učitelů  Rozdrobenost úvazků

23 Hlavní úkoly pro rok 2009 Získat finanční prostředky na základní vybavení laboratoře pro praktickou výuku předmětů vyšetřovací metody a techniky v ochraně životního a pracovního prostředí zabezpečující praktickou výuku pro předměty: Získat finanční prostředky na základní vybavení laboratoře pro praktickou výuku předmětů vyšetřovací metody a techniky v ochraně životního a pracovního prostředí zabezpečující praktickou výuku pro předměty:  „Základy vyšetřovacích metod v ochraně životního a pracovního prostředí“ – studijní obor - 2. r. Ochrana veřejného zdraví  „Technika prostředí“ – navazující studijní obor – 1. r. Odborný pracovník v ochraně veřejného ozdraví Výrazně zredukovat počet externistů a nahradit je interními pracovníky (1,7 p.ú.) Výrazně zredukovat počet externistů a nahradit je interními pracovníky (1,7 p.ú.) Získat od září absolventa navazujícího magisterského oboru „Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravotnictví“ jako asistenta katedry Získat od září absolventa navazujícího magisterského oboru „Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravotnictví“ jako asistenta katedry Získat min. 2 interní studenty pro doktorské studium Získat min. 2 interní studenty pro doktorské studium


Stáhnout ppt "Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví Doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 7.4.2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google